Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ROMAN VE HİKAYE TEST-1

1.Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri Güntekin'e ait değildir?
A) Harap Mabetler
C) Kızılcık Dalları
B) Dudaktan Kalbe
D) Kan Davası
E) Harabelerin Çiçeği


2.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Reşat Nuri Güntekin, Feride adındaki genç bir kızın başkişisi olduğu eserinde ideal öğretmen tipini işlemiştir.
B) Yeni Turan adlı romanda Türkçülük akımının etkisi görülür.
C) Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren yazarlar, romanlarını Maupassant'ın etkisiyle bir olay üzerine kurmuşlardır.
D) Halide Edip Adıvar, Yaprak Dökümü ve Akşam Güneşi adlı romanlarını Millî Edebiyat anlayışı ile yazmıştır.
E) Dağa Çıkan Kurt ve Harap Mabetler, hikâye türünde kaleme alınmıştır.


3.Reşat Nuri Güntekin ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yazı yaşamına Millî Edebiyat Dönemi'nde başlamış, bazı eserlerini Cumhuriyet Dönemi'nde yayımlamıştır.
B) Önce Fecri ati topluluğuna katılmış, daha sonra bağımsızlar arasında yor almıştır,
C) Çalıkuşu adlı eserini Anadolu'da göreve başlayan genç bir öğretmenin yaşadıkları üzerine kurgulamıştır,
D) Roman yanında hikâye türünde vermiştir,
E) Yolsuzluk ve rüşvet gibi toplumsal bir konuyu Gizli El adlı eserinde işlemiştir


Ömer Efendi ile Aliye el ole konuşmadan eve kadar geldiler. Avluda Gülsüm Halânın sevinç çılgınlığına rağmen ikisi do anlatamadıkları bir tehlike duygusuyla üzüntüde idiler. Ömer Efendi'nin ilk lâkırdısı: "Aliye'yi homon bu akşam buradan kaçırmalı." oldu. Aliye'nin de kesin cevabı şu idi: "Ben kaçarsam sizi öldürürler. Ya hop beraber çaresini bulur kaçarız, ya sonuna kadar sizin yanınızda, burada kalırım.” Sonra evin önünü arkasını gözden geçirdiler. Hâlâ düşman erleri aşağı, yukarı evi gözetliyorlardı. Herhâlde bu akşam belki fazla bir dikkatle evi gözetleme emrini almışlardı.
4.Yukarıdaki metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yalın bir anlatımla yazılmıştır.
B) Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahpeye adlı romanından alınmıştır.
C) Savaş yıllarında geçen bir olay anlatılmıştır.
D) Olaylar gerçekçi bir yaklaşımla anlatılmıştır,
E) Birinci kişili anlatımla yazılmıştır,


I. Hikâyeciliğimizi geliştirmiştir.
II. Anadolu’yu sürgün olduğu zamanlarda yakından tanımıştır.
III. Eserlerini gözlemlerinden hareketle yazmıştır.
IV. Toplumda gözlemlediği yozlaşmaları İstanbul'un Bir Yüzü adlı romanına taşımıştır.
V. Hikâye ve roman türünde eser vermiştir.
5.Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Halide Edip Adıvar
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Reşat Nuri Güntekin


6.Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayraç içinde verilen eser ile ilgili değildir?
A) Toplumdaki ahlak yozlaşmaları üzerine kurgulanmış bir romandır. (Sodom ve Gomore)
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun hikâyelerinden oluşan bir yapıtıdır. (Rahmet)
C) II. Abdulhamit döneminde yaşanan olayları konu edinen bir romandır. (Yaban)
D) Yakup Kadri’nin İttihat ve Terakkicilerin çalışmalarını konu edindiği eseridir. (Hüküm Gece-si)
E) Refik Halit Karay’ın öykü türündeki iki yapıtından biridir. (Memleket Hikâyeleri)


………., Refik Halit Karay’ın Memleket Hikâyeleri'nin bir devamı niteliğindedir. Yazar, bu kitabında yurt özlemini somutlaştırmıştır. Yabancılar arasında yaşarken edinilen yabancılaşma ve yalnızlık duygusu, ana dili kullanma hasreti bu hikâyelerin temel konusunu oluşturur. Yazar, bu kitapta yer alan hikâyelerinde Moupassant tekniğini (olay hikâyeciliği) kullanmıştır.
7.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bir Serencam
B) Sönmüş Yıldızlar
C) Gurbet Hikâyeleri
D) Akşam Güneşi
E) Harap Mabetler


8.Aşağıdakilerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
Eski Ahbap
B) Rahmet
C) Millî Savaş Hikâyeleri
D) Çete
E) Bir Serencam


Ak Topraklar romanı, Malazgirt Savaşı, Selçuklu Devleti’nin kuruluşu, Bayındır Bey’in ve Alparslan’ın Bizans’la mücadeleleri üzerine kurulmuştur. Azap Toprakları ve Çiçekler Büyür romanları otobiyografik öğeler taşır ve Balkan Türklerinin trajedilerini içerir. Tutsak romanında ise Kerkük Türkmenlerinin acılarına parmak basan yazar, dış Türklere milliyetçi bir bakış açısıyla yaklaşır. Bir Yürek Satıldı, Bir Milyon İğne gibi oyunları, Bir Gece Yıldızlarla adlı hikâyesi ve Dost Diye Diye adlı denemeleri de bulunan sanatçının Küçük Dünya ve Sancı romanları da çok okunmuştur.
9.Bu parçada tanıtılan ve Halide Nusret Zorlutuna’nın kızı olan sanatçı aşağıdakilerin hangisinde bir eseriyle verilmiştir?
A) Emine Işınsu - Bukağı
B) Şükufe Nihal Başar - Şile Yolları
C) Ayla Kutlu - Kaçış
D) Nazlı Eray - Ay Falcısı
E) Adalet Ağaoğlu - Ölmeye Yatmak


Eser                  Sanatçı             Tür             Kahraman
Kiralık Konak      Yakup Kadri        Roman            ……….
Yeşil Gece          Reşat Nuri           ....          Ali Şahin
Ateşten Gömlek   …………            Roman           Ayşe
…….               Refik Halit Karay   Roman       Fikri Paşa
10.Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere getirilmesi gerekenler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Naim Efendi - Roman - Halide Edip - İstanbul’un İç Yüzü
B) Rabia-Roman-Halide Edip-Nilgün
C) Seniha - Tiyatro - Halide Edip - Sürgün
D) Necdet - Roman - Peyami Safa - Çete
E) Leyla - Oyun - Tarık Buğra - Küçük Paşa


I. ……….. İzmir’in Yunanlılarca işgali sırasında kocası ve oğlu öldürülen Ayşe’nin Peyami ve İhsan’la Milli Mücadeleye katılışını ve üçlü bir aşkı işleyen bir romandır.
II. Sodom ve Gomore romanı ……… adlı kahramanların çevresinden hareketle Mütareke İstanbul’unun ahlaksızlıklarını ve Milli Mücadele’yi dile getirir.
III. Emine ile Tevfik’in kızı Rabia ile Peregrini’nin evliliği üzerinden Abdülhamit Dönemini yansıtan bir ……… olan Sinekli Bakkal, Doğu - Batı çatışmasına dayanan bir romandır.
IV. Kurtuluş Savaşı’na bizzat katılan Halide Edip’in ‘Türk’ün Ateşle İmtihanı” adlı eseri …………. türündedir.
11.Bu cümlelerdeki boşluklara getirilecek sözler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Kalpaklılar - Neriman ve Şinasi - macera romanı -otobiyografi
B) Toz Duman içinde - İstanbullu Hoca ve Emin - egzotik roman - hikâye
C) Ateşten Gömlek - Necdet ve Leyla - töre romanı -anı
D) Yorgun Savaşçı - Feride ve Kâmran - psikolojik roman - anı
E) Küçük Ağa - Aliye ve Tosun Bey - tezli roman – roman


12.Mehmet Rauf’un kaleme aldığı “Halas” romanı ile aşağıdaki romanlardan hangisi işlediği konu yönüyle farklılık gösterir?
A) Dikmen Yıldızı
B) Üç İstanbul
C) Yorgun Savaşçı
D) Bir Sürgün
E) Küçük Ağa


Bihter, zengin bir adam olan Ömer Bey’in karısı iken viranelerde yaşayan kadınlara ve çocuklara yardım eden, onlara fabrika kuran bir kadındır. Ayrıca Millî Mücadele başlayınca kocasıyla birlikte önce İnebolu ve Kastamonu’ya daha sonra da Ilgaz Dağları’nı aşıp Anadolu’ya Atatürk’ün yanına gelirler. Bihter, Ankara’da cephede yaralanan askerlere hemşirelik de yapar. Tank-Tango romanında ayrıntılarıyla anlatılan İstanbul’dan Ankara’ya kaçış serüveni yazarın ve o dönem diğer aydınlarının teşebbüs ettikleri bir olaydır.
13.Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda özeti verilen Tank-Tango romanının yazarına ait değildir?
A) Dikmen Yıldızı
B) İki Süngü Arasında
C) Üvey Ana
D) Yayla Kızı
E) Yeşil Gece


Çağımızın Dede Korkut’u olarak da adlandırılan sanatçı, Kilit romanı ile başlattığı, tarihî ve millî kültürümüzü çağımızda yeniden inşa sürecini, son romanı Yeşili Hoca Ahmed ile tamamlamıştır. Tarihî romanları bir neslin başucu kitapları arasında yer alan sanatçının Trampacılar adlı oyunu İstanbul Şehir Tiyatrosunda sahnelenmiştir. Y Oyun yazarlığında büyük başarı gösterdiği Büyük Otmarlar, önce İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosunca sahneye konulmuş, ardından Avrupa Üniversitelerarası Tiyatro Festivali’nde en iyi oyun seçilmiştir. Gece Vaktinde Gün Dönümü ve Karanlıkta Mum Işığı adlı kitaplarıyla 1980 yılında Türkiye Millî Kültür Vakfı Kültür Armağanı’nı kazanan sanatçı, 1994’te İLESAM üstün hizmet beratı almış, 1998’de Atatürk Dil-Tarih Kurumu şeref üyeliğine seçilmiştir.
14.Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mükerrem Kamil Su
B) Hüseyin Nihal Atsız
C) Mustafa Necati Sepetçioğlu
D) Sevinç Çokum
E) Bahaeddin Özkişi


Bir Akşamdı romanındaki Kâmil ile Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun…….. adlı romanındaki Necdet’in bireysel acıların şevkiyle yüzlerini Millî Mücadele’ye çevirdiklerini görüyoruz ancak Necdet, yaşanan savaşı daha derin boyutuyla düşünmekte, pasif tavrına karşılık büyük bir umut beslemekte, yazar da Necdet’le birlikte yaşanan tarihsel süreçleri tahlil etmektedir.
15.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Reşat Nuri Güntekin’in - Kiralık Konak
B) Halide Edip Adıvar’ın - Ankara
C) Peyami Safa’nın - Sodom ve Gomore
D) Aka Gündüz’ün - Yaban
E) Memduh Şevket Esendal’ın - Hep O Şarkı


Nişanlısı Murat’ın çok gizli bir görevle cepheye gidip ardından ölüm haberinin gelişi üzerine Yıldız’ın maneviyatı bozulur, sanrılar görmeye ya da yaratmaya başlar. Bunun üzerine Murat’ın babası (Beybaba) ile birlikte Anadolu seyahatine çıkarlar. Yollarda çocuk, kadın, yaşlı, genç herkes kağnılarla cepheye, cephane taşımaktadır. Bu kadınlarla söyleşen Yıldız, yavaş yavaş gerçekle yüzleşir. Ruh sağlığı düzelmeye başlar.
16.Yukarıda özeti verilen eser ve bu eserin yazan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dikmen Yıldızı - Aka Gündüz
B) Halas - Mehmet Rauf
C) Eski Hastalık - Reşat Nuri Güntekin
D) Sözde Kızlar- Peyami Safa
E) Küçük Ağa - Tarık Buğra


17.Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerin özelliklerinden biridir?
A) Batı edebiyatına ve kültürüne duyulan hayranlık eserlere yansımıştır.
B) Toplumsal fayda geri plana itilmiş, bireysel zevk ve anlayış önemsenmiştir.
C) Eserler Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun bir bakışla yazılmış, yanlış Batılılaşma konusu işlenmeye devam edilmiştir.
D) Geleneğe bağlı edebiyat anlayışından uzaklaşılmış, eserler yeni bir anlatım tarzı ile oluşturulmuştur.
E) Hikâyeler, olayı geri plana atan Çehov tarzı hikâye anlayışı ile kaleme alınmıştır.


Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerin bazılarında Ankara, başkent olması, sanayi açısından gelişim göstermesi, yeni iş imkânlarına sahip olması gibi sebeplerle mekân olarak seçilmiştir.
18.Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda sözü edilen romanlardan biri olabilir?
A) Ayaşlı ve Kiracıları
B) Kiralık Konak
C) Çalıkuşu
D) Sinekli Bakkal
E) Yeşil Gece


Kurtuluş Savaşı’nı hem bir yazar hem bir gazeteci hem de asker olarak yaşamış bir sanatçı kuşağı var. Şanslı olmaları, âdeta efsaneler, destanlar çağına özgü bir büyük kaostan inanılmaz biçimde yepyeni heyecanlarla yepyeni bir devletin kuruluşuna tanıklık etmeleriydi. Bahtsızlıkları ise yokluğun, yoksulluğun, ölümlerin, yıkımların en acı tablolarını bizzat yapılırken görmekten ileri geliyordu.
19. Parçada sözü edilen kuşağın hangi anlayışla eser verdiği söylenebilir?
A) Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışı
B) Toplumcu Gerçekçi Anlayış
C) Bireyin İç Dünyasını Ele Alan Anlayış
D) Modernizmi Esas Alan Anlayış
E) Fecriati Edebiyatı Anlayışı


I. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara romanında, yeni kurulan devletin ve başkent Ankara’nın yaşadığı hızlı toplumsal değişimin yol açtığı sorunlara değinmiştir.
II. Reşat Nuri Güntekin, Yaprak Dökümünde değişen toplumsal düzene, çıkar ve zevk üzerine kurulan insan ilişkilerine uyum sağlayamayan Ali Rıza Bey’in hikâyesini anlatır.
III. Hâlide Edip Adıvar, Ateşten Gömlekte Kurtuluş
IV. Savaşı’nın sıcak günlerini roman kahramanları Ayşe, Binbaşı İhsan ve Peyami’nin acıklı bir sonla biten g hikâyeleriyle anlatır.
V. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban romanında Çukurova’da pamuk ırgatlığıyla geçinen yoksul köylülerin dramını realist bir gözlemle ele almıştır.
VI. Reşat Nuri Güntekin, Yeşil Gece’de Öğretmen Şahin’in kişiliğinde Meşrutiyet yıllarından Cumhuriyet’e uzanan değişim dönemini eğitim ekseninde ele alır.
20. Yukarıdaki romanlarla ilgili değerlendirmelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Reşat Nuri Güntekin
II. Halide Edip Adıvar
III. Yakup Kadri Karaosmaoğlu
IV. Refik Halit Karay
21.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda verilen sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez?
A) Nilgün
B) Kiralık Konak
C) Küçük Ağa
D) Dudaktan Kalbe
E) Ateşten Gömlek


22. Cumhuriyet Dönemi’nde Millî Edebiyat zevk ve anlayışı ile eser veren sanatçılar için;
I. Romancılar realist (gerçekçi) bir anlayışla eser vermiştir.
II. Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele ile ilgili konular işlenmiştir.
III. Bazı eserlerde İstanbullu ve bürokrat kökenli aydınlar ile halk arasındaki çatışma anlatılır.
IV. Hikâyelerde Maupassant tarzına (olay hikâyesi) uygun örnekler verilmiştir.
V. Bu dönemde İstanbul ve bu şehirdeki yaşama kültürü yeniden ele alınmaya başlanmıştır.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


………... Millî Savaş Hikâyelerinde Anadolu’nun Millî Mücadele’de ve sonrasında yaşadıklarını en çarpıcı sahnelerle anlatır. Halide Edip de…………. aynı temayı işleyerek belki de kaybolup gidecek birçok gerçek hayat tablosunu öyküleriyle ölümsüzleştirmeyi başarmışlardır.
23.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri sırayla getirilmelidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Dağa Çıkan Kurtta
B) Refik Halit Karay - Memleket Hikâyelerinde
C) Reşat Nuri Güntekin - Harap Mabetlerde
D) Memduh Şevket Esendal - Ateşten Gömlekte
E) Ömer Seyfettin - Maske ve Ruh'ta


Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılarımız, edebiyatımızın klasikleri olarak nitelendirilebilecek eserleri veren kuşaktır aynı zamanda. Böylesine bir değerlendirmeyi fazla abartılı bulanlar olabilir. Klasik payesi, bir eserin konu ve temasından ziyade dil ve üslup mükemmelliğini ifade etmek için kullanılır. Nasıl ki Fransız dilinin en yetkin düzeyine ulaştığı 19. yüzyıl bu dilin klasiklerinin de çağı olmuşsa Millî Edebiyat Dönemi’nde sadeleşmeye ve kendi yatağını bulmaya başlayan Türkçe de 20. yüzyılın ilk çeyreğiyle birlikte en güzel meyvelerini vermeye başlamıştır. Bu anlamda……….. gibi romanlar belirli bir edebî zevk edinmek ve Türkçenin dil gelişimini takip etmek isteyen herkes tarafından mutlaka okunması gereken eserlerdir.
24.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki eserlerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?
A) Kiralık Konak
B) İnce Memed
C) Çalıkuşu
D) Sinekli Bakkal
E) Ankara


Sanatçının yaşamı tezatlar, çelişkilerle doludur. Cumhuriyet’ten önce takındığı muhalif tutum nedeniyle yaşadığı sürgünlerde, sivri dilli mizahçılığının da etkisi olduğu düşünülebilir. Yaşadığı pişmanlıkta samimi olduğuna kanaat getirilen yazar, affedilince yurda dönmüştür. İlginç olansa ona türlü acılar yaşatan bu sürgün yıllarının, Anadolu’dan ve dolaştığı ülkelerden derlediği konularla edebiyatımıza hikâye türünün en önemli örnekleri arasında sayabileceğimiz Gurbet Hikâyeleri ve Memleket Hikâyeleri adlı eserleri kazandırmasıdır.
25.Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Memduh Şevket Esendal
E) Refik Halit Karay


I. Halide Edip Adıvar
II. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
III. Refik Halit Karay
IV. Reşat Nuri Güntekin
V. Memduh Şevket Esendal
26.Yukarıdaki sanatçılardan hangisi hikâye tarzı ve ele aldığı konular bakımından diğerlerinden ayrılır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. Edebiyata, kendisi gibi genç ve heyecanlı bir grup sanatçıyla birlikte Fecriati Dönemi’nde başlamıştır.
II. Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem’le birlikte Genç Kalemleri kuran üçlü ekibin içinde yer alarak Millî Edebiyat Topluluğu’na katılmıştır.
III. Cumhuriyet Dönemi romanında mistik ve metafizik damarın bir temsilcisi olarak öne çıkmıştır.
IV. Romanları yanında siyasi, edebî ve toplumsal tanıklıklarını içeren anı kitaplarıyla da önemli eserlere imza atmıştır.
V. Arkadaşlarıyla çıkardığı Kadro dergisinin Cumhuriyet Dönemi düşünce hayatında önemli etkileri olmuştur.
27.Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili yukarıdaki değerlendirmelerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II. B) II. ve III. C)II. ve V. D) III. ve IV. E) III. ve V.

………..romanı, ............ en bilinen eserleri arasındadır. Romanda babasını yanlış tanımış genç bir bayan öğretmenin zamanla ve tesadüflerin de yardımı ile onu asıl kimliği ile yeniden keşfetmesi anlatılır. Katı ve sorumsuz bir kişiliği olduğunu düşündüğü babasının ölümünden sonra eline geçen hatıra defteri, genç öğretmen Zehra’nın şefkat ile ilgili bütün ön yargılarını da değiştirecektir.
28.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Çalıkuşu- Reşat Nuri Güntekin’in
B) Yezidin Kızı - Refik Halit Karay’ın
C) Kalp Ağrısı - Halide Edip Adıvar’ın
D) Handan - Halide Edip Adıvar’ın
E) Acımak- Reşat Nuri Güntekin’in


Sanatçı                                   Eser
I. Memduh Şevket Esendal          (A) Yeşil Gece
II. Reşat Nuri Güntekin              (B) Bir Sürgün
III. Refik Halit Karay                  (C) Ayaşlı ve Kiracıları
IV. Halide Edip Adıvar                (D) Zeyno’nun Oğlu
V. Yakup Kadri Karaosmanoğlu    (E) İstanbul’un İç Yüzü
29. Yukarıdaki sanatçı - eser gruplarının doğru eşleşmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A)     B)       C)       D)     E)
I-C     I-A    I-C      I-E    I-C
II-D   II-C   II-A     II-B  II-A
III-A  III-E  III-E   III-D III-D
IV -E  IV -D  IV-D  IV-C  IV-E
V-B    V-B    V-B    V-A   V-B


Selma Hanım Neşet Sabitle evlenir, bu iki insan yeni hayatın imar ve inşasında el ele vererek büyük bir aşkla çalışır, yeni değerleri halk yığınlarına götürürler. Harf İnkılâbı, Tarih Cemiyeti, Yüksek İktisat Enstitüsü, Halk Evleri gibi daha birçok alanda büyük atılımlar, büyük yenilikler gerçekleşir. Selma Hanım ve Neşet Sabit fırsat buldukça Anadolu’nun muhtelif yerlerine seyahat eder, bu seyahatlerinde gördükleri yerlerin yeni çehresiyle karşılaşırlar. Anadolu’yu toprağı, suyu, kırı, bayırı, dağı, taşıyla eşsiz güzelliğiyle cennetten bir parça gibi tasavvur ederler, bundan doyumsuz bir haz alırlar.
Yukarıdaki parça, .... önemli romanlarından biri olan……….. üçüncü bölümünün özetidir.
30.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Halide Edip Adıvar’ın - Sinekti Bakkal'ın
B) Reşat Nuri Güntekin’in - Gökyüzünün
C) Refik Halit Karay’ın - İstanbul’un İç Yüzünün
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun - Ankara'nın
E) Nihat Sırrı Örik’in - Abdülhamit Düşerken’in


31. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi, Yakup Kadri’nin ayraç içinde verilen eseriyle ilgili değildir?
A) II. Abdülhamit Dönemi’nin baskıcı yönetiminden kaçan aydınlar anlatılmıştır. (Bir Sürgün)
B) İşgal döneminde İstanbul’da yaşanan ahlaki bozukluklar işlenmiştir. (Hep O Şarkı)
C) Cumhuriyet Dönemi'nden 1952’ye kadar olan dönem işlenmiştir. (Panorama)
D) Bektâşi tekkelerinde yaşanan bozulmalar anlatılmıştır. (Nur Baba)
E) Meşrutiyet Dönemi’nde yaşanan siyasi çekişmeler işlenmiştir. (Hüküm Gecesi)


Halide Edip Adıvar’ın sanat hayatını üç dönemde incelemek mümkündür. İlk dönem romanlarda aşk, ikinci dönemde Millî Mücadele konularını işleyen sanatçı son dönemde toplumsal yaşamı işlemiştir.
32.Aşağıdakilerin hangisinde bu dönemleri örnekleyen eserler sırasıyla verilmiştir?
A) Sinekti Bakkal - Handan - Ateşten Gömlek
B) Ateşten Gömlek - Vurun Kahpeye - Sinekli Bakkal
C) Vurun Kahpeye - Mor Salkımlı Ev - Handan
D) Handan - Seviyye Talip - Zeyno’nun Oğlu
E) Seviyye Talip - Ateşten Gömlek - Sinekli Bakkal


Cumhuriyet Dönemi’nde simge haline gelen pek çok roman kahramanı vardır.
33.Aşağıdakilerden hangisinde roman ve kahramanı yanlış verilmiştir?
A) Sinekli Bakkal - Rabia
B) Huzur - Mümtaz
C) Çalıkuşu - Feride
D) Yorgun Savaşçı - Yüzbaşı Cemil
E) Yeşil Gece - Suat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A D B E A C C D A A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C   D  C   C   C   A   C   A   A  D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C   E  A   B   E   E  B   E   C  D

31 32 33
B   E   E

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKAYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ GENEL TEST-3

SON EKLENENLER

Üye Girişi