Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

DİPNOT KOYMA

Yazıda geçen herhangi bir söz ya da sözcükle ilgili olarak sayfa altına konan aydınlatıcı, ek bilgiler içeren ya da kaynak belirten açıklamaya dipnot denir.

Yazımızı yazarken kendi birikimlerimizle birlikte başka kaynaklardan da yararlanırız. Bu kaynakları sofaların altında dipnot olarak belirtiriz. Bu dipnotlar, yazının rast gele değil, ciddi kaynaklardan yararlanılarak bir emek sonucu hazırlandığını ortaya koyar.

Dipnot koymanın amaçları şunlardır:

a. Yazıda savunulan görüş ve düşüncelerin doğruluğunu desteklemek,

b. Bilgilerin kaynağını göstererek, yazanın katkısını ortaya koymak,

c. Bilgilerin doğruluk ve güvenirliği ile ilgili olarak okuyucuya deneyim, imkânı vermek,

d. İlgili konularda yazmak isteyenlere başvuru imkânı sağlamak

 

Dipnot konurken şu hususlara dikkat edilir:

a. Yazıda dipnot gereken cümlenin sonuna, parantez içinde kaçıncı dipnot olduğunu gösteren numara konur. Sonra aynı sayfanın sonuna çekilen dipnot çizgisinin altına dipnot numarası yazılarak kaynağın adı belirtilir veya açıklama yapılır. Dipnot, bazı yazılarda, parantez içinde yıldız işaretiyle de gösterilir.

b. Dipnot, bir kaynak eserse, yazarın adı, kitabın ya da yazının başlığı, varsa cilt numarası, basımevinin adı, kitabın basıldığı yer, basım tarihi ve sayfa numarası yazılır.

Örnekler:

(1)Aydan Songar, Dil ve Düşünce, İstanbul 1986, s. 28.

(2)Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, 21. Baskı, İstanbul 1997

c. Aynı kaynak tekrar verilirse, büyün bilgiler yeniden verilmez araya başka bir yayın girmemişse, "adı geçen eser" ifadesinin kısaltması olan (a.g.e) yazılır ve hangi sayfadan yararlanılmışsa, o belirtilir. 

Örnek:

(3) a.g.e., s. 336.

(4) a.g. makale, s. 217.

ç. Kaynak bir dergi ise, yazarın adı ve soyadı yazıldıktan sonra, yarar­lanılan yazının başlığı tırnak içine alınır, daha sonra derginin adı, cilt, sa­yı, basını tarihi ve sayfa numarası gösterilir.

Örnek:

(5) Kemal Eraslan, "Çağatay Edebiyatı", Türkoloji Dergisi, c. XI., sy. 4 (1967), s. 487-493. d. Dipnota konu olan eserde birden fazla yazar adı varsa, hepsi arka arkaya yazılır. Eğer yazar adı üçten fazla ise, ilk sıradaki yazarın adı belirtilir ve arkasından "ve diğerleri" sözü eklenir.

Örnekler:

Mustafa Özkan, Osman Esin, Hatice Tören, Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım. Filiz Kitapevi, İstanbul 2001, s. 737.

Üçten fazla yazar:

İzzettin Önder ve Diğerleri, Türkiye'de Kamu Maliyesi, Türk Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1933, s. 12.

e. Dipnotta konu olan eser bir kurumun yayın organıysa sırasıyla kurum adı, yayın adı, basıldığı yer ve yıl ile sayfa belirtilir.

Örnek:

Bilim Sanat Vakti, Bülten, Şubat, İstanbul 1991, s. 5.

f. Dipnotuna konu olan eser çeviriyse sırasıyla yazar adı, eser adı, çevirmen adı, yayınlayan yayın evinin adı, numarası, basıldığı yer ve yıl ile sayfa belirtilir.

Örnek:

Peter F. Drucker, Değişim Çağının Yönetim, Çev. Zülfü Dicleli, Türk Henkel Dergisi Yayınları, NO. 4, İstanbul 1995, s. 25.

(Kompozisyon Sanatı, Sakin Öner, Yuva Yayınları, İst. 2005)

SON EKLENENLER

Üye Girişi