Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ALTIN ÖĞÜTLER – SAMİHA AYVERDİ

ALTIN ÖĞÜTLER – SAMİHA AYVERDİ

Ölçün doğruluk olsun, aleyhine dahi olsa doğruyu söylemekten çekinme.

Haksız olduğun bir meselede, haklı, olduğuna kendini inandırmaya çalışma.

İnsanların kusurlarını gözünde büyütme.

Arkadaşlar, dost, meslektaş ve yakınlarının kabahatlerini değil, meziyetlerini görmeğe çalış.

Kusurlarını ararsan, onlar da sende arar ve senin bulduğundan fazlasını bulurlar.

Arabulucu ol, arabozucu olma. İyilik yapmak için fırsat gözle, bulamazsan icâd et. Zira kula hizmet, Hakk’a hürmet ve ibâdettir.

Kendinden evvel başkalarını düşünmek seviyesine ermeni çok isterim. Bu olmazsa kendin kadar; bu da olmazsa kendine yakın düşünmek de bir nimettir.

Kararlarında aceleci olma. Hükümlerini teenni ve basiretle vermek bahtiyarlıktır.

Gayeli ve kararlı adam ol. Gel-geç tabiatlıların ideallerine eriştikleri görülmemiştir. Onun için azimli ve sebatkâr ol ki, tuttuğunu koparasın.

Herhangi bir meseleyi huşûnetle değil, sükûnet ve hoşlukla halletmeyi âdet et. Onun için Resûlullah Efendimiz: “Allah güzeldir, güzeli sever.” buyurmuşlardır.

Sâkin, mülâyim ve hesaplı konuş. Ağır, kırıcı ve geri dönülmez sözden çekin. Vakarlı ve haysiyetli ol, fakat alıngan olma. “Öfke gelir göz karartır; öfke gider yüz kızartır.” diyen ne doğru söylemiştir. Onun için sonradan pişmanlık verecek söz ve hareketten şiddetle ihtiraz et.

Büyüğe, küçüğe saygılı ol. Hürmet et ki, hürmet göresin.

Latîfelerin latif olsun. Kalp, Allah’ın nazargâhıdır, kırmaktan şiddetle sakın.

Bil ki, para gaye değil vâsıtadır. Eline bu vâsıta bol bo geçtiği takdirde onu hayırlı işlerde kullan.

Sabırlı ve hazımlı ol. Allah şikâyeti sevmez. Dâima şükret, güçlük-eri kolayından al, rahat edersin.

Evlâtlarının bedenleri kadar ruhlarını da besle. Onlar sana Hakk’ın emânetidir. Bu emâneti kurda kuşa kaptırmamaya dikkat et.

Anana, babana, kardeşine, hâsılı bütün ailene mutî, sâdık ve yardımcı ol. Cenab-ı Resûlullah: “Cennet anaların ayakları altındadır.” buyurmuştur. Cenneti yalnız âhiret âleminde aramak, akıllı insan kârı değildir. Dünyada da cennet vardır. Bu huzur ve kalp cennetine girmeye çalış.

Sana, korku, ümid veya herhangi bir menfaatle bağlanan dünya dostlarına güvenme, Hak nâmına garazsız, ivazsız dostluğunu arz etmiş olanları ise kusurları olsa da, bağrına bas, onlardan kopup ayrılma ve kendi kendine “Benim kusurlarım onlardan çoktur.” diyerek hoş gör.

İnsanlar, kendi hayatları binâsının mîmârlandır. Bu binayı kurmak hususunda gösterecekleri ustalık veya acemilik, onları mes’ud veya bedbaht eyler. Gayret et ki, hayâtını kurarken sana saâdet ve huzur getirecek iyilik, güzellik, hak, hakikat ve fazilet malzemesini kullanmak hünerini gösteresin.

teenni: ilerisini düşünerek, ihtiyatlı davranarak acele etmeden iş görme,
huşunet: Kırıcılık, kabalık, sertlik
muti: itaat eden huşunet
ihtiraz: Çekinme, kaçınma, sakınma

SON EKLENENLER

Üye Girişi