Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

AÇIK OTURUM

Toplumun tümünü yakından ilgilendiren bir konunun, dinleyiciler huzurunda, bir başkanın yönetimin­de, değişik düşüncelere sahip yetkili kişilerce, çeşitli yönlerden tartışılmasına ve incelenmesine açık oturum denir. Açık oturum uzman kişiler arasında yapılabileceği gibi, sınıfta öğrenciler arasında da yapılabilir.

Açık oturumun hazırlanması:

Açık oturum yapılabilmesi için önce, toplumun ilgisini çeken nitelikte bir konu seçilmelidir. Sınıf çalış­malarında bu konu, çevremizden, okulumuzdan veya sınıfımızdan, eğitim-öğretim sorunlarından seçilebilir.

Konu seçiminden sonra sıra, konuşmacıların seçimine gelir. Salonda, radyoda, televizyonda, ga­zete ve dergilerde yapılan açık oturumlarda, o konu ile ilgili 3-5 kişi seçilir. Sınıf içi çalışmalarda bu sayı daha fazla olabilir, hatta bütün sınıf açık oturuma katılabilir. Konuşmacılar, konulan ile ilgili araş­tırma ve inceleme yaparlar.

Açık oturumda konuşmalar bir başkan tarafından yönetilir. Sınıfta yapılan açık oturumlarda, ilk önce örnek olarak öğretmen başkanlık yapar. Daha sonraları sınıfın seçeceği bir başkan açık oturumu yönetir. Açık oturumu yönetecek öğrencinin, konuşmacılardan fazla konu hakkında hazırlık yapması gerekir. Çünkü başkan oturumun başında konuyu ortaya koyar, konuşmalar arasında bağlantıyı sağlar ve konuşmayı bir sonuca ulaştırır. Başkanın zeki ve kültürlü olması, güzel konuşması lazımdır.

Açık oturumda konuşmalar sıra ile yapılır. Konunun ayrıntılarına göre, konuşmacılar başkan tara­fından, iki veya üç tur konuşturulur. Konuşmalar belli bir süre ile sınırlandırılmalıdır. Uzun konuşmalar dinleyenleri sıkar. Konuşmalar sırasında saygı ve nezaket kurallarına uyulmalı, uygunsuz konuşmalar ve davranışlar yapılmamalıdır. Başkan bu konuda kesin bir tavır takınmalıdır.

Toplumdaki açık oturumlar genellikle geniş salonlarda ve kalabalık bir dinleyici kitlesi önünde ya­pılır. Gazete, dergi, radyo ve televizyondaki açık oturumların izleyicileri, okuyucu ve dinleyicileridir.

Açık oturumların, toplumun kültürel kalkınmasında ve çeşitli meselelerin çözümünde önemli bir yeri vardır. Açık oturuma katılan kişiler, tartışılan konunun yetkilisi ve uzmanı oldukları, o konu üzerin­de derinlemesine bir araştırma yaptıkları için, dinleyenleri tatmin ederler. Meselelere yeni bakış açıları getirirler. Dinleyenlerin bilgisini artırır, düşünce ufkunu genişletirler.

Panel, forum, bilgi şöleni(sempozyum) gibi sözlü kompozisyon türleri, açık oturumun değişik biçimleridir.

SON EKLENENLER

Üye Girişi