Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

RAPOR

Herhangi bir konu ya da bir olay üzerinde derinlemesine yapılan araştırma ve incelemelerin sonucunu içeren yazılara "rapor" denir. Her konuda rapor hazırlanabilir. Ancak, herkes rapor hazırlayamaz.

En çok bilinen rapor türleri, doktor raporu, polis raporu, hakem raporu, tez raporu, hava raporu vb.

Raporun en belirgin özelliği ise tutanağa göre çok daha uzun süre­li olması; daha fazla belge ve bilgiye dayanması; kişisel görüş ve yorum­lara yer verilmesidir.

Rapor için gerekli malzemeler toplandıktan sonra (belge, resim vb.) Dunlar belli bir plân çerçevesinde açık anlaşılır bir dille ve tartışma­ya meydan vermeyecek bir şekilde kaleme alınmalıdır.

Rapor metninin en üst sağ köşesine tarih, orta kısma raporun adı ve metin tamamlandıktan sonra alt kısmına ise raporu hazırlayanların isimleri yazılmalı ve imzalanmalıdır.

 

 

                                                                                                                                                                                                             Tarih

FAALİYET RAPORU

1996-1997 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Alman Dili, Tarih, Çağdaş Türk Lehçeleri, Dilbi­lim bölümleri 1. sınıf öğrencilerine Türk Dili dersleri verdim. Aynı za­manda Cebeci Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 1. sınıf öğrencile­rine de Türk Dili derslerini okuttum.

Derslerimizde Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlediği çerçeve program esas alınmıştır. Öngörülen konular yanında bazı yazar ve şair­lerin eserleri ve öğrencilere tavsiye edilmiştir. Bunlar yanında öğrenci­lerde dil bilincini uyandırmak amacıyla çeşitli ödevler yaptırılmıştır.

Derslerden boş kalan zamanlarda dilimiz ve edebiyatımızla ilgili araştırmalara devam ettim. Söz konusu çalışmalarımdan bazıları çeşitli dergilerde yayımlanmıştır. Ayrıca kitap çalışmalarımız da sürmektedir.

Gereğini saygılarımla bilgilerinize arz ederim.

isim ve imza

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

RAPOR NASIL TUTULUR VE RAPOR ÖRNEĞİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi