Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

RAPOR

 

Günlük hayatımızın çeşitli kesimlerinde çok sık kullanılan rapor ke­limesi, çok geniş bir anlamı kapsamaktadır. Herhangi bir iş veya olay hakkında bilgi vermek, yapılacak işler hakkında düşünce ve görüşleri be­lirtmek ve bazı hususları açıklamak için yazılan yazılara rapor denir. Ra­por türündeki yazılar, ciddî bir araştırma ve inceleme ürünüdür. Araştır­ma ve inceleme ürünü olmayan raporlar, dikkate alınmaz.

Rapor yazarken; gözlemlerimizden, konu ile ilgili kaynak eserlerden veya ilgili kişilerle yapılan konuşma ve görüşmelerden elde edilen sonuç­lardan yararlanılır. Bazı raporların yazılmasında bu kaynakların birkaçına veya hepsine ihtiyaç duyulabilir.

Meselâ; okuldaki öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarıyla ilgili bir rapor hazırlayacaksak, sadece gözlemlerimizden ve öğrencilerle yapacağımız ferdî veya toplu görüşmelerden elde edeceğimiz bilgilerden yararlanırız. Fakat bir ilçedeki tarımın geliştirilmesi ve modernleştirilmesi ko­nusunda bir rapor hazırlayacaksak, daha çok yazılı belgelere başvururuz.

 

Rapor yazarken dikkat edeceğimiz başlıca noktalar şunlardır:

a) Konuyu tarafsız bir gözle incelemeli; şahsî duygu, düşünce ve görüşlere yer vermemelidir.

b) Vereceğimiz bilgiler, sağlam gözlemlere, bulgu ve belgelere da­yanmalıdır. Ön yargıların ürünü olmamalıdır, inandırıcı olmalıdır.

c) Düzgün, açık, yalın ve duru bir anlatım kullanılmalıdır. Süs ve sa­nat yapılmamalıdır. Böylece, kolay kavranılması ve anlaşılması sağlanmalıdır.

ç) Anlatılanlar belirli bir plan içerisine yerleştirilmelidir. Belirli bir sıra ve düzen içerisinde anlatılmayan bilgi, görüş ve düşünceler yeterin­ce anlaşılmaz. Böylece, rapordan beklenen yarar da sağlanmamış olur.

d) Konu derinliğine incelenmiş olmalı; yüzeyde kalınmamalıdır.

Öğrencilerin rapor yazma konusundaki bilgilerini geliştirmek ve bu konudaki pratiklerini arttırmak için, işledikleri ders konuları veya okuduk­ları kitaplar hakkında rapor hazırlamaları istenmelidir. Böylece öğrenciler, ders konuları veya kitaplar hakkında kendi şahsî düşünce ve görüşleri­ni ortaya koyma fırsatını bulacaklardır.

 

RAPOR ÖRNEĞİ

 

 

 

........................................................................  LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Kültür Edebiyat Kulübünün 2014-2015 ders yılı çalışma raporudur:

 

Okulumuz Kültür Edebiyat Kulübü Genel Kurulu, rehber öğretmen­lerin başkanlığında 25.10.2014 tarihinde toplanarak yıllık çalışma prog­ramını hazırlamıştır. Genel Kurulumuz 27.10.2014 tarihinde tekrar toplanarak, bu programa son şeklini vermiş ve oybirliğiyle kabul etmiştir.

 

Kulübümüzün 27.10.2014 -19.06.2015 tarihleri arasında yaptığı ça­lışmalar şunlardır:

 

a) 10 Kasım 2014 tarihinde «Atatürk'ü Anma Toplantısı» yapıl­mış, Atatürk, şiir ve konuşmalarla çeşitli yönlerden tanıtılmıştır.

 

b) 15 Aralık 2014-19 Mayıs 2015 tarihleri arasında «Sınıflararası Bilgi Yarışması» yapılmış, 1.2.3. olan sınıflar ödüllendiril­miştir.

 

c) 20 Aralık 2014 tarihinden okulun kapandığı 19 Haziran 2015 tarihine kadar on beş günde bir değişen «KÖŞEMİZ» isimli bir du­var gazetesi çıkarılarak, arkadaşlarımızın çalışmaları yansıtılmıştır.

 

d) Ocak ayı içerisinde öğretmenlerimizin ve arkadaşlarımızın katkısı ile Atatürk'ün 100. doğum yılı anısına bir dergi çıkarılmıştır.

 

e) Mart ayında okul çapında «Şiir Okuma ve Yazma Yarışması düzenlenmiştir.

 

f) Namık Kemal, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Aşık Veysel, Yunus Emre ve Mevlana gibi tanınmış; şair, yazar ve düşünürlerimiz doğum veya ölüm günlerinde yapılan törenlerle arkadaşlarımıza tanıtılmıştır.

 

g) 18 Mart, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Mayıs gibi, tarihimizin önemli günleri, yapılan törenlerle anılmıştır.

 

h) Mayıs ayında «Atatürkçülük» konulu kompozisyon yarışma­sı yapılmış, derece alan arkadaşlarımız ödüllendirilmiştir.

 

ı) Okulumuz folklor, müzik ve tiyatro kulüpleriyle işbirliği yapı­larak 17 Haziran 2015 tarihinde «Okul Günü» adıyla bir müzik, folk­lor, temsil ve şiir günü düzenlenmiştir.

 

Bilginize saygılarımızla sunarız.

 

19.06.2015

 

………………………………….. Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü

 

Yönetim Kurulu üyelerinin ad ve soyadları

 

ile imzaları

SON EKLENENLER

Üye Girişi