Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-2


Toplumcu gerçekçi yazarlardan olan Yaşar Kemal’in Kalpaklılar adlı yapıtı, Kurtuluş Savaşı’nın
                       I                             II                                                   III
İzmir'in İşgalinden başlanılarak destansı tür dille anlatıldığı belgesel bir romandır.
IV                                                                           V
1.Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Yazar            Eser                  Tür
…………           Telli Kavak        öykü
Faik Baysal      ……………          roman
Fakir Baykurt  Efendilik Savaşı    ………………
2.Yukarıda boş bırakılan yerlere, aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Yaşar Kemal Beyaz Mendil roman
B) Samim Kocagöz Drina’da Son Gün öykü
C) Kemal Tahir Köyün Kamburu roman
D) Sabahatin Ali İçimizdeki Şeytan roman
E) Sadri Ertem - Korku - öykü


3. Aşağıda eserlerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bay Virgül
B) Değirmen
C) Çamaşırcının Kızı
D) Göl İnsanları
E) Irazcanın Dirliği


Özeler köyünün halkı tarımla geçinir. Tarımı ilkel araçlarla, zor koşullarda yaparlar. Ellerinde bir çift öküzün sürdüğü düven ve atların çektiği arabadan başka bir şey yoktur. Köye ilk traktörün girmesiyle tarım işlerinin daha hızlı ve daha az çaba harcayarak yapılabileceğini görürler. Ama traktör almak kolay değildir ki... Köyün zengin ailelerinden biri olan İzzet Ağa’nın oğlu Arifin de tıpkı köylüler gibi traktör sevdası vardır Ama babası buna razı olmaz. Arif, İzzet Ağa hastalanınca traktörü alır. Traktörü köye getiren sürücüden kullanmasını da öğrenir. Köylülerin hayran bakışları arasında traktörünü kullanmaya başlar.
4.Bu parçada özeti verilen yapıt ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Sarduvarı - Faik Baysal
B) Yeşil Gölge - Kemal Bilbaşar
C) Sarı Traktör- Talip Apaydın
D) Tek Yol - Aziz Nesin
E) Köyden İndim Şehire - Dursun Akçam


Kemal Bilbaşar, toplumcu gerçekçi anlayışla eserler vermiştir. Yeşil Gece, yazarın mekân bakımından Türkiye sınırlarına çıktığı romanıdır. Bu roman zaman bakımından Osmanlı ile Rusya arasında yapılan Kaynarca Antlaşmasından sonraki yılları kapsamaktadır. Roman, Ferah Ali Paşa’yı ve dönemindeki Çerkesya’yı, değişik bir biçemle ve yerli renkleri de katarak anlatmaktadır.
5.Bu parçadaki bilgi yanlışlığının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parçada sözü edilen sanatçı Kemal Bilbaşar değil, Aziz Nesin’dir.
B) Sözü edilen yapıt mekân olarak yurt dışında değil, Doğu Anadolu’da geçmektedir.
C) Yeşil Gece adlı yapıt roman değil, öyküdür.
D) Sözü edilen yapıt Yeşil Gece değil, Kölelik Dönemecedir.
E) Sözü edilen yapıt, zaman bakımından Osmanlı ile Rusya arasında yapılan Kaynarca Antlaşması’ndan sonraki yılları değil, Cumhuriyet’in ilk yıllarını kapsamaktadır.


Kemal Bilbaşar; inançlar, töreler, hayat görüşleri çıkar çatışmaları ve yerli renklerle beslenmiş
I                                                    II
olayları gerçekçi bir tutumla ele almıştır. Cemo ve devamı niteliğindeki Memo romanlarında
                                                                           III
Doğunun çözülememiş sorunlarına, köylü-ağa çatışmasına değinmiştir. Kanlı Derenin Kurtları adlı
IV                                                                                                       V
romanıyla da 1976 TDK Roman Ödülü’ne layık görülmüştür
6.Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


7. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Özellikle roman ve öyküleriyle tanınan Fakir Baykurt’un en tanınan eserleri arasında Tırpan, Kamlumbağalar sayılabilir.
B) Talip Apaydın, hikâyelerinin konularını Boğaziçi yalılarında geçen yaşam sahnelerinden almıştır.
C) Kemal Tahir, romanlarında köylüyü ve köy sorunlarını işlemiş, cezaevi yaşamını ele almıştır; Yorgun Savaşçı, Devlet Ana sanatçının ünlü romanlarındandır.
D) Mizahi öykü ve romanlarıyla tanınan Aziz Nesin, toplumsal olayları, komik çelişkileri sade bir dille karikatürize ederek anlatmıştır.
E) Sabahattin Ali, toplumcu gerçekçi edebiyatın öncülerinden olup roman, öykü ve şiir türünde eserler vermiştir; sanatçının en önemli romanlarından biri Kürk Mantolu Madonna'dır.


8. Aşağıdaki romanlardan hangisi Aziz Nesin’e ait değildir?
A) Zübük
B) Tatlı Betüş
C) Erkek Sabahat
D) Kadın Olan Erkek
E) Emmioğlu


Ününü yaygınlaştıran ve dünya dillerinin çoğuna çevrilen ………. adlı romanında eşkıyalık olgusunu işleyen Yaşar Kemal, hemen bütün romanlarında Çukurova’yı konu edinerek toplumsal çelişkileri ve çatışmaları, bunların insan dünyasına yansıyışlarını anlattı. Feodal ilişkilerin egemen olduğu bir düzeni, bu düzenle birlikte bütün değerlerin yıkılışını, doğa - insan ilişkilerini; insanı insan yapan tutkuları, korkuları, düşleri, şiirsel bir anlatımla sergiledi. Son dönemlerinde ise Bir Ada Hikâyesi’nde olduğu gibi deniz anlatılarına yöneldi.
9.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İnce Memed
B) Deniz Küstü
C) Demirciler Çarşısı Cinayeti
D) Sarı Sıcak
E) Kuşlar da Gitti

I. Yaban
II. Vurun Kahpeye
III. Küçük Ağa
IV. Kalpaklılar
V. Kan Konuşmaz
10.Yukarıda numaralanmış romanlardan hangisi konusu yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Edebiyatımızda göçmen ve gurbetçi işçilerin sorunları Cumhuriyet Dönemi’nde, anlatmaya dayalı metinlerde kendine yer bulmuştur. Füruzan’ın …….., ve ………, Bereketli Topraklar Üzerinde adlı romanlarında bu tema çevresinde gelişen yaşamlar irdelenmiştir.
11.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Gül Yetiştiren Adam - Kemal Tahir’in
B) Berlin’in Nar Çiçeği - Orhan Kemal’in
C) Yarın Yarın - Kemal Bilbaşar’ın
D) Romantik Bir Viyana Yazı - Bahattin Özkişi’nin
E) Benim Adım Kırmızı - Sadri Ertem’in


Eleştirmenler sanatçının eserlerinde yarattığı dört öğeyi şöyle sıralar: Birincisi, insan aklına ve çabasına karşı duyulan sevgi, saygı ve güvendir. Bu, yaşama bağlılık, İnsanî ilişkilerde dürüstlük, tokgözlülük, namusluluk, sömürüye, aldatmaya ve insanı aşağılamaya karşı koyu bir nefret ve direniş; İkincisi, doğanın ve dünyanın güzelliği, vazgeçilmezliği düşüncesi... Üçüncüsü, yaşamın devamlılığı, ölmezliği, tükenmezliği... Sonuncusu ise, yarattığı dünyanın en canlı üyesi, bu şiirdir. Öykü ve romancılığımızda deniz çığırını açan yazar, yapıtlarında deniz insanının yaşantısını tümüyle anlatmıştır.
12.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cevat Şakir Kabaağaçlı
B) Memduh Şevket Esendal
C) Ömer Bedrettin Uşaklı
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Rıfat Ilgaz


Sadece Türk edebiyatının değil, dünya edebiyatının da sayılı mizahçıları arasında yer alan ........., düşünceleri ve yazıları nedeniyle baskı görmüş, sürgün edilmiştir. Anlatımında halk edebiyatının ana öğelerinden yararlanmıştır. Türk edebiyatında çağdaş mizah yazarlığı tekniklerini geliştiren sanatçı, Batı etkisindeki salon mizahı geleneğini yıkmıştır. Söyleyeceklerini meşhur “Zübük" tiplemesiyle dile getirmiştir. Sanatçı, “Yaşar ne Yaşar ne Yaşamaz, Dünya Kazan Ben Kepçe, Hadi Öldürsene Canikom" adlı eserlerin de yazarıdır.
13.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Hasan Âli Yücel
B) Aziz Nesin
C) Rıfat Ilgaz
D) Yaşar Kemal
E) Sebahattin Ali


İlk kitabı Anadolu’dan Hikâyeler’i 1939’da yayımlayan sanatçının eserleri, kasaba edebiyatını değerlendirmek isteyenler için eşsiz belgelerdir. 1943’te bir öğretmen kahraman üzerinden yabancılaşma temasını işlediği Denizin Çağırışı bu alanda ilktir. Batı Anadolu’yu Karadeniz’i ve Dersim üzerinden Doğu Anadolu’yu işleyen yazar, Osmanlı’nın çöküşüne yol açan ekonomik bağımlılığı “Kölelik Dönemecinde” işledi. Başka Olur Ağaların Düğünü, Yeşil Gölge, Bedoş, Yonca Kız roman; Irgatların Öfkesi, Köyden Kentten, Cevizli Bahçe hikâye türünde eserleridir.
14.Bu parçada sözü edilen sanatçı ve üç ünlü eseri hangisinde verilmiştir?
A) Kemal Bilbaşar: Cemo, Memo, Ay Tutulduğu Gece
B) Abbas Sayar: Çelo, Can Şenliği, Dik Bayır
C) Muzaffer İzgü: Halo Dayı, İlyas Efendi, Donumdaki Para
D) Fakir Baykurt: Yılanların Öcü, Kaplumbağalar, Tırpan
E) Dursun Akçam: Kanlı Derenin Kurtları, Kafdağının Ardı, Ölü Ekmeği


I. Yaşar Kemal, suça itilmiş bir eşkıyanın yaşamını konu edindiği “İnce Memed” romanının anlatımındaki coşku ve betimlemelerindeki canlılıkla dikkat çekmiştir.
II. Sabahattin Ali, “Kuyucaklı Yusuf’ eseriyle köy romancılığına öncülük etmiş; toplumsal sınıflar arasındaki çelişkileri ele alan öyküler yazmıştır.
III. Orhan Kemal, İstanbul’un yoksul kesimlerinde yaşayanların iç dünyalarını psikolojik analizler yaparak durum-kesit öykülerinde yansıtmıştır.
IV. Sadri Ertem, “Çıkrıklar Durunca” romanında fabrika malı satanlarla dokumacılar asındaki mücadeleyi başarıyla yansıtmıştır.
V. Samim Kocagöz, roman ve öykülerinde köye ve kasaba yaşamına tanıklık etmiş, köy sorunlarını dile getirmiş; Kalpaklılarda ise Kuvayimilliye’yi ele almıştır.
15.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Millî Edebiyat Dönemi’nde başlayan Anadolu’ya, kır ve köy kesimine açılma eğilimi, Cumhuriyet Dönemi roman ve öyküsünde tam anlamıyla amacına ulaşmıştır. Anadolu, değişik bölgeleriyle roman ve öyküde yansıtılmıştır, Böylece Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova, …………. Bereketli Topraklar Üzerinde; Orta Anadolu Bölgesi ………….. Ortakçının Oğlu; Ege Bögesi …………… Acı Tütün romanlarına konu olmuştur.
16.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Orhan Kemal’in - Talip Apaydın’ın - Necati Cumalı’nın
B) Yaşar Kemal’in - Kemal Bilbaşar’ın - Fakir Baykurt’un
C) Muzaffer İzgü’nün - Dursun Akçam’ın - Faik Baysal’ın
D) Sadri Ertem’in - Sabahattin Ali’nin - Orhan Kemal’in
E) Orhan Kemal’in – Kemal Tahir’in – Tahsin Yücel’in


17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar, ilk romanı olan Mahur Beste’den başlayarak klasik roman yapısından ayrılmıştır.
B) Çok yönlü bir sanatçı olan Halikarnas Balıkçısı, romanlarında da denizi ve yaşamlarını sürdürebilmeleri denize bağlı olan insanların çırpınışlarını işler.
C) Orhan Kemal’in ilk romanı olan Baba Evi ve onu izleyen Avare Yıllar, çocukluğundan başlayarak gençlik yıllarının öyküsüdür.
D) Kemal Tahir’in Çukurova’yla ilgili ilk romanı Tene/ce’dir; bu romanda Çukurova’nın en büyük sorunlarından biri olan çeltik ekimini ele almıştır.
E) Necati Cumalı’nın üç romanı, ikinci baskısı Zeliş adıyla yapılan Tütün Zamanı, Acı Tütün, Yağmurlar ve Topraklar bir üçlü oluşturur.


Çukurova yöresindeki insanları destansı bir anlatımla, güçlü doğa betimlemeleriyle yansıtır. Romanlarında köy ve köylü gerçeğini, genellikle de Anadolu efsanelerinden de yararlanarak işler. Romanları birçok dile çevrilmiş, sinemaya uyarlanmış, oyunlaştırılmıştır.
18.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Tarık Buğra
B) Orhan Kemal
C) Kemal Tahir
D) Yaşar Kemal
E) Fakir Baykurt

19. Abbas Sayar için;
I. Roman ve hikâyelerini toplumcu gerçekçi bir anlayışla kaleme almıştır.
II. Daha çok, iyi tanıdığı İç Anadolu’yu ve Yozgat yöresini anlatmıştır.
III. Eserlerinde güçlü bir gözlem, sıcak bir insan sevgisi hissedilir.
IV. En çok bilinen romanı Yılkı Atı'nda İstanbul’daki at yarışlarında birinci olan bir jokeyin ve atının macerası anlatılır.
V. Roman ve hikâyeleri dışında anı, şiir türünde de eserleri vardır.
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Edebiyatımızda gülmece denince akla gelen ilk isim hiç kuşkusuz ………. Marko Paşa adlı gülmece dergisi edebiyatımızda sosyal, siyasal eleştirinin mizah yoluyla nasıl yapılabileceğinin en güzel ve tarihi örneklerinden biridir. Yazarın roman ve hikâye türlerinde onlarca eseri arasında edebiyatla ilgilensin ilgilenmesin hemen herkesin bildiği Zubük, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Şimdiki Çocuklar Harika gibi bir kısmı filme alınmış ve artık klasikleşmiş eserlerinden hangi birini saymalı? Dünya dillerine en çok çevrilen Türk yazarlardan olan sanatçının kitaplarının toplam tirajı milyonları bulmaktadır.
20.Yukarıdaki boşluğa gelecek sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rıfat Ilgaz’dır
B) Yaşar Kemal’dir
C) Talip Apaydın’dır
D) Muzaffer İzgü’dür
E) Aziz Nesin’dir


………… Anadolu’yla birlikte, kent insanının sorunlarına da eğilen bir yazar olarak görünür. İlk iki romanı olan Karanlık Dünya ile Ekilmemiş Topraklar Anadolu’nun sorunlarıyla ilgili romanlarıdır. Kent insanının sorunlarını ele aldığı, İstanbul’da geçen romanlarından ilki Büyük Balıklar’dır. Onu izleyen Oyun, Kutu Kutu İçinde, Yedinci Gün İstanbul’u eksen alarak kent insanının değişik sorunlarına değindiği romanlarıdır.
21.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Orhan Hançerlioğlu
B) Aziz Nesin
C) Abbas Sayar
D) Orhan Duru
E) Muzaffer İzgü


Yazar, sekiz ciltlik Kutsal İsyan’la tanınmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan başlayarak Kurtuluş Savaşı’nı konu alan bu romanı, yedi ciltlik Kutsal Barış tamamlar. Bu romanda da düşmanın İzmir’de denize dökülmesinden başlayarak Atatürk’ün ölümüne değin geçen dönemi buluruz. Türk Kelebeği ile Savaş ve Açlar, savaş yıllarını daha değişik yönden ele alan iki romanıdır.
22.Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabahattin Ali
B) Orhan Kemal
C) Kemal Tahir
D) Hasan İzzettin Dinamo
E) Aziz Nesin

İlk öyküsü Kadın ve İçki 1953’te Küçük Dergide çıktı. Mavi, Evrim, Yeni Ufuklar, Pazar Postası, Yelken ve Dost dergilerindeki ürünleriyle dikkat çekti. “A Kuşağı” ve “Mavi Hareketi” yazarları arasında yer aldı; 1950 Kuşağı öykücüleri arasında öne çıkan isimlerden biri oldu. Ağır İşçiler adlı öyküsüyle 1970 TRT Sanat Ödülleri Yarışması’nda başarı ödülünü, Sarmal ile 1996 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü, Fırtına ile 1998 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı.
23. Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Duru
B) Sadri Ertem
C) Talip Apaydın
D) Samim Kocagöz
E) Mahmut Makal

Kuşak çatışması, sosyal çevrenin ve ailelerin gençler üzerindeki görünür ya da görünmez baskıları, üniversite sınav sistemi ve eğitim sorunları gibi konularla; test çözmeye mahkûm edilen, ezberci eğitim sisteminin yaşamla örtüş-meyen dersleri arasında bunalan bir gençlik var bu kitaplarda. Özellikle Kaçak Kız ve içimde Çiçekler Açınca’da otorite karşıtı, özgür ruhlu gençlerin ebeveynleriyle yaşadığı sorunlar ayrıntılarıyla işleniyor. Bütün Sabahlarım Senin Olsun'da baskıdan bunalan bir genç yerine, bu baskılara neden olan toplumsal ve psikolojik etmenleri irdeleyen, sorgulayan, bunları yer yer alaya alan, olaylara ironik bakabilen farklı bir genç karakterin varlığı söz konusu.
24.Yukarıdaki parçada bazı eserleri değerlendirilen, Donumdaki Para adlı eseriyle Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü’nü kazanan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabahattin Ali
B) Fakir Baykurt
C) Rıfat Ilgaz
D) Muzaffer İzgü
E) Faik Baysal

Başlangıçta Sabahattin Ali ve Sadri Ertem’in eserleriyle ortaya çıkan ve esasen Anadolu köy ve kasabalarının sorunlarını anlatan toplumcu-gerçekçi roman ve hikâye 1930’ların sonunda Kemal Bilbaşar ve Samim Kocagöz gibi yazarlarla alanını genişletmiştir. 1950’den sonra köy enstitüsü çıkışlı yazarlarla yaygınlaşan “köy romanı” bu dönemden sonra sosyalist düşüncenin etkisiyle ideolojik bir yön kazanarak gelişmeye devam etmiştir. Bu etki 1960’lı ve 1970’li yıllarda da devam etmiştir.
25.Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıdaki parçada adı geçen sanatçılardan birine ait değildir?
A) Kürk Mantolu Madonna
B) Çıkrıklar Durunca
C) Cemo
D) Doludizgin
E) Karartma Geceleri


26.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) Maupassant tarzı öyküleriyle ve özellikle Kuyucaklı Yusuf adlı romanıyla tanınmıştır. (Sabahattin Ali)
B) Eserlerinde tarlada çalışan ırgatların, fabrikadaki işçilerin, köyden kente göç eden gurbetçilerin acıklı hikâyelerini gerçekçi bir şekilde anlatır. (Orhan Kemal)
C) Özellikle Çukurova köylüsü ile Güney ve Doğu Anadolu insanını çeşitli yönleriyle anlatmıştır. Anlatımında halk türkülerinden, masal ve efsanelerinden faydalanmış; bu yüzden de destansı lirik bir üslup kullanmıştır. (Kemal Tahir)
D) Yalın bir dille toplumdaki aksayan yönleri, yergiye elverişli tarafları abartılı tiplerle ironik bir şekilde anlatan roman, hikâye ve oyunları ile tanınır. (Aziz Nesin)
E) Gelenekselle modern arasındaki çizginin önünü açan, düzyazıda yeni bir dil kurup biçim geliştirerek farklı bakış açılarını edebiyata kazandıran sanatçının en ünlü eseri Sarduvan’dır. (Faik Baysal)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B B E C D E B E A E

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 B   A   D  A   C   A   D   D   E E

21 22 23 24 25 26
 A   D   A   D   E   C

 

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKAYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ROMAN VE HİKAYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ GENEL TEST-3

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi