Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ GENEL TEST-3

“Canlılık, samimiyet ve sürekli yenilik” sözleri ile özetledikleri girişimleri, temelde bu üç ilkeden de yoksundur. Öncelikle biçimde bir yenilik ortaya koyamadılar. “Verlaine, Baudealeire” gibi Fransız şairlerini örnek aldılar. Hece ölçüsünden yola çıktılar. Şiirlerini yayınladıkları dergi kısa sürede kapanınca bu topluluk dağıldı.
1.Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş Hececiler
B) Garipçiler
C) İkinci Yeniciler
D) Genç Kalemler
E) Yedi Meşaleciler


2. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şiirlerini saf şiir anlayışıyla yazmamıştır?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Orhan Veli Kanık
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Ahmet Hamdi Tanpınar


Şair, şiirlerinde barış, özgürlük, insan sevgisi, gelecek umudu gibi toplumsal temalar yanında bunalım, aşk, yalnızlık, umutsuzluk, ölüm gibi bireysel temaları da işlemiştir. En önemli şiir kitapları; Ben Sana Mecburum, Yağmur Kaçağı, Sisler Bulvarı'dır.
3.Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Attila İlhan
C) ilhan Berk
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Orhan Veli Kanık


4.Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni Hareketinin özelliklerinden değildir?
A) Garip Hareketi'nin yozlaşmasından doğmuştur
B) Garipçilerin savunduğu basitlik ve alelâdeliğe karşı çıkmışlardır.
C) Günlük konuşma dilinden uzaklaşmışlardır
D) Ölçü ve kafiyeye dayalı bir şiir anlayışını benimsemişlerdir.
E) Farklı bir imge dünyası oluşturmuşlardır.


1940 yılından itibaren yazdıkları ile ilgi çeken ve hatta olaylara hedef olan şair, Lâmelif, He, Om Mani Padme Hum adlı kitaplarda şiirlerini toplamıştır. Şiirlerinde semboller ve anlamı bilinmeyen kelimeler kullanması, zaman ve mekândan soyutlanan insanı anlatmasına neden olmuştur.
5.Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceyhun Atuf Kansu
B) Ahmet Haşim
C) Asaf Halet Çelebi
D) ilhan Berk
E) Melih Cevdet Anday


6. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi İkinci Yeni Hareketi'nin temsilcilerinden değildir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Cemal Süreya
C) Sezai Karakoç
D) Edip Cansever
E) İlhan Berk


İlk Şiiri 1933'te İstanbul dergisinde çıkan şair Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah isimli kitaplarıyla tanınmıştır. Şöhretini Kurtuluş Savaşı ile ilgili epik, lirik, şiirlerine borçludur, önceleri ölçülü ve uyaklı şiirler yazan şair, daha sonra serbest şiire yönelmiştir, insandaki davranış çatışmalarını başarıyla anlatan şairlerimizdendir. Epik şiirin ustasıdır. Şiirlerinde sade ve duru bir dil kullanılır. Çanakkale Destanı, Üç Şehitler Destanı, 19 Mayıs Destanı önemli şiir kitaplarındandır.
7.Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necip Fazıl Kısakürek
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Orhan Veli Kanık


8, Aşağıda verilen sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel - Han Duvarları
B) Cahit Sıtkı Tarancı - Otuz Beş Yaş
C) Orhan Veli Kanık - İstanbul’u Dinliyorum
D) Yahya Kemal Beyatlı - Sessiz Gemi
E) Attila İlhan - Fahriye Abla


Anadolu’da yetişen aydın şairin özlemini dile getirir. Kuvvetli çocuk izlenimleri, hatıraların beslediği şiirler halk edebiyatı geleneğine bağlıdır. Şair, kendisini büyük şehirlerde yalnız hissetmiş, daima doğduğu topraklara hasret çekmiştir. Yoksulluk bütün şiirlerinde hâkim temadır. Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda, Yeşeren Otlar şairin şiir kitapları arasındadır.
9.Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceyhun Atuf Kansu
B) Cahit Külebi
C) Behçet Necatigil
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) İbrahim Zeki Burdurlu


Şiirlerinde çevresini anlatan şair çekingen bir mizaca sahiptir. Halk kültüründen gelen unsurları, Batı şiiri ile birleştiren şair son şiirlerinde kapalı bir şiire ulaşmıştır. Kapalı Çarşı, Çevre, Evler. Eski Toprak önemli eserlerindendir. Mitolojik unsurları kullanışı şiire esrarlı bir hava katmıştır Basit gibi görünen anlatımında okundukça derinliğe varan bir tat bulunur.
10.Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Orhan Veli
C) Ahmet Haşim
D) Cahit Külebi
E) Sabri Esat Siyavuşgil


11. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Veli’nin Garip ön sözünde savunduğu görüşlerden biri olamaz?
A) Vezin ve kafiye önemli değildir.
B) Parça güzelliğinden çok, bütün güzelliğine önem verilmelidir.
C) Anlam ön planda olmalıdır.
D) Şiir yalnızca yüksek zümreye hitap etmelidir.
E) Her türlü şairane söyleyiş terk edilmelidir.


12. Aşağıdakilerden hangisi 1940’tan sonra ortaya çıkan topluluklardan değildir?
A) Garipçiler
B) İkinci Yeniciler
C) Genç Kalemler
D) Maviciler
E) Hisarcılar


13.Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Memleket kavramı, memleket sevgisi ve sorunlarını işlemeleri
B) Ele aldıkları temaları millî duyarlılığı yansıtacak biçimde sunmaları
C) Halk şiiri biçimlerini ve hece ölçüsünü kullanmaları
D) Halkın ve memleketin sorunlarına çözümler önermeleri
E) Atatürk ilke ve inkılapları çevresinde oluşan konulara değer vermeleri


14.Aşağıdakilerden hangisi ayraç içinde belirtilen yazarlarla ilgili değildir?
A) Küçük insanların yaşam hikâyelerini anlattığı en ünlü kitabı “Gazoz Ağacı” dır. (Sabahattin Kudret)
B) Çukurova’yı ve Çukurova insanını destansı dille anlatan, bunu İnce Memed’de yansıtan yazardır. (Yaşar Kemal)
C) Köyden kente göç eden ve kentin değerleriyle uzlaşmayan insanları anlatır Eskici ve Oğulları’nda. (Orhan Kemal)
D) “İbiş’in Rüyası”nda ünlü tuluat sanatçısı Naşit’in hayatını anlatmıştır. (Tarık Buğra)
E) “Sivaslı Karınca”, “Hiroşima”, “Çocuk ve Allah” önemli şiir kitaplarıdır. (Ataol Behramoğlu)


………… 1901 yılında İstanbul’da doğdu ve 1984 yılında yine aynı şehirde öldü. O, Cumhuriyet Dönemi’nin ünlü kadın sanatçılarından biri oldu. Şiirlerinde ve nesirlerinde, konuşulan Türkçeyi kullandı. Aruzla, heceyle ve serbest ölçü ile çok sayıda şiir kaleme aldı. Romanları: “Küller, Sisli Geceler, Gülün Babası Kim, Büyükanne, Beyaz Selvi, Aydınlık Kapı, Aşk ve Zafer”dir.
15.Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halide Nusret Zorlutuna
B) Halide Adıp Adıvar
C) Şükûfe Nihal
D) Sevinç Çokum
E) Emine Işınsu


I. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş/Mevsimden mevsime girdim böylece/Gördüm ki ateşle, cımbızda yokmuş/Fikir çilesinden büyük işkence (Necip Fazıl Kısa Kürek’e ait “Çile” şiirinden alınmıştır.
II. İstanbul’un mermer taşları / Başıma da konuyor aman martı kuşları/ Gözlerimden boşanır hicran yaşları / Edalım (Garip şiir akımı özellikleri taşıyan bir şiirden alınmış dizelerdir.)
III. Ayak altında eziledursun karınca sürüleri Ezenlerle bir olmuş yaşıyoruz, ne güzel Çizme onlardan içindeki ayak biz den ne iyi Körüz biz, kör uçuşlara açmışız toprağımızı
(Cenap Şahabettin, Cahit Sıtkı Tarancı, A. Hamdi Tanpınar’ın benimsediği sembolist çizgide yazılmış bir şiirden alınmış dizelerdir.)
IV. Gürültüler arasından / Dan... Dan... / Gelir bir ses uzaktan / Makinenin gürültüsü/ (Edebiyatımızda Nazım Hikmet’in de etkilendiği fütürist çizgide bir şiirden alınmış dizelerdir.)
V. Nereye bakıyorsun / İşte yaralı insanların fotoğrafları/ İşte yangından çıkarılan çocuk cesetleri/ (1960 sonrası toplumcu şiir anlayışıyla yazılmış bir şiirden alınmış dizilerdir.)
16.Numaralanmış cümlelerde verilen örneklerle ayraç içindeki açıklamalardan hangisi birbiriyle uyuşmamaktadır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

17. Aşağıdakilerden hangisi “Garip” akımının özelliklerinden değildir?
A) Ölçü ve uyak, anlatımın doğallığına engel olduğu gerekçesiyle terk edilmiştir.
B) Şiirde büyük hayaller, tutkular, yüce duygular değil, basit gündelik hayat sahneleri işlenmiştir.
C) Herkesin kullandığı sözcüklerle şiir yazılmış, söz sanatlarından kaçınılmıştır.
D) Kişisel duygular değil, toplumsal sorunlar işlenmiştir.
E) Şiir duygudan çok akla dayandırılmış, şairanelikten uzaklaşılmıştır.


O bir “şiir ihtilalcisi”dir, “edebiyat yapma hüneri”ne karşıdır. Anlatımı lirik ve durudur. Her türlü mekanik ahenkle bağını koparmıştır. Gündelik yaşamı şiirin çıkış noktası yapmıştır. Bilinen en meşhur şiiri “İstanbul’u Dinliyorum”dur.
18.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Cahit Sıtkı Tarancı
D) Ece Ayhan
E) Orhan Veli


Cumhuriyet Dönemi şiirimizin önemli isimlerindendir. Orhan Veli ve Oktay Rifat’la birlikte “Garipçiler” (Birinci Yeni) akımının öncülerinden olmuştur. Serbest şiirin yaygınlaşmasında ve sevilmesinde rol oynamıştır. Şiirlerinde “duygu” önde gelir. Ancak bireysel ve toplumsal düşüncelere de yer verir. Yakın zamanda kaybettiğimiz sanatçı, şiir kitaplarından başka roman, deneme, oyun gibi türlerde de eserler vermiş, uzun süre gazete yazıları yazmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Rahatı Kaçan Ağaç, Tanıdık Dünya (Şiirler); Aylaklar, Gizli Emir, İsa’nın Güncesi (Roman); İçerdekiler, Mikado’nun Çöpleri (Tiyatro).
19.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedri Rahmi Eyüboğlu
B) Cemal Süreya
C) Edip Cansever
D) Behçet Necatigil
E) Melih Cevdet Anday


Hece ölçüsüyle ve halk şiiri geleneklerinden yararlanarak yazdığı şiirlerinde Atatürk ve yurt sevgisi en çok işlediği temalardır. Halk şiiriyle öylesine içli dışlıdır ki bazı şiirlerinde “AnkaralI Âşık Ömer” takma adını kullanmıştır. Onuncu Yıl Marşı güftesi onun kaleminden çıkmıştır. Şiirlerinin çoğunda Dadaloğlu - Köroğlu ve Namık Kemal üslubunun coşkulu havası sezilir. Önemli şiirlerini “Benden İçeri” adlı kitabında bir araya getirmiştir. Tarihî konulu manzum tiyatrolar yazmıştır.
20.Bu parçada tanıtılan şair, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Kemal Çağlar
B) Faruk Nafiz Çamlıbel
C) Halide Nusret Zorlutuna
D) Bekir Sıtkı Erdoğan
E) Enis Behiç Koryürek


21. Aşağıdaki şair-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Behçet Necatigil - Sevgilerde
B) Nazım Hikmet Ran - 835 Satır
C) Cahit Zarifoğlu - İşaret Çocukları
D) Sezai Karakoç - Mona Roza
E) Attila İlhan - Divançe


"Vezinle, kafiye ile temin edilen bir ahenkten zevk duyabilmek yahut da lakırdıyı bu basit ölçüler içinde söylemeyi maharet sayabilmek, safdilliklerin herhalde en muhteşemi olmalıdır."
22.Yukarıdaki sözler aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından söylenmiş olabilir?
A) Ahmet Haşim
B) Ziya Osman Saba
C) Orhan Veli Kanık
D) İlhan Geçer Necip
E) Fazıl Kısakürek


Seslenir seni bana “ova”m, “dağ”ım
Nere gitsem bulur beni arınmış
Bir çağ ki akar ötelere
Bir ak ki yüce atalar, bir al ki ulu oğullar
Türkçem, benim ses bayrağım
23.Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıdaki dizeleri kaleme alan sanatçıya ait değildir?
A) Örümcek Ağı
B) Sivaslı Karınca
C) Çocuk ve Allah
D) Üç Şehitler Destanı
E) Havaya Çizilen Dünya


1. Grup                               II. Grup
1. Behçet Necatigil               Gizli Sevda
II. Hilmi Yavuz                     Sana Bana Vatanıma ve Ülkemin İnsanlarına Dair
III. Erdem Bayazıt               Aysel Git Başımdan
IV. Attilâ İlhan                  Ten Sonnet’si
V Nazım Hikmet

24.Yukarıda I. grupta verilen şairlerden hangisi, II. gruptaki şiirlerin herhangi biriyle eşleştirilemez?
A) I B) II. C) III. D) IV. E) V.


25.Aşağıdaki “Doğru (D) / Yanlış (Y)” değerlendirmelerinin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Maviciler 1 Kasım 1952’de Ankara’da yayımlanmaya başlanan Mavi adlı derginin etrafında Attilâ İlhan öncülüğünde toplanan; Ferit Edgü, Orhan Duru, Özdemir Nutku, gibi sanatçıların oluşturduğu bir edebî topluluktur. (D)
B) Servet-i Fünun dergisinin 22 Mart 1928 tarihli sayısında Yedi Meşale isminde bir kitap çıkaracaklarını ilan eden grubun sloganı “canlılık, samimiyet ve daima yeniliktir. (D)
C) İkinci Yeni şiiri sanatçıları eserlerini, 1954’ten itibaren Yedi Tepe, Pazar Postası, Salkım, Kimsecik ve Köprü gibi dergilerde, 1960’tan sonra da Yeni Dergi ve Papirüs'te yayımlamıştır. (Y)
D) Hecenin beş şairi olarak da adlandırılan Faruk Nafiz Çamlıbel ve arkadaşları Millî Edebiyat akımından etkilenmiş ve aruzu bırakarak şiirlerinde heceyi kullanmaya başlamışlardır. (D)
E) 1940 sonrasında Garip şiirine ilk tepki, 1950 yılında çıkmaya başlayan Yaprak dergisi etrafında toplanan ilhan Geçer, Gültekin Samanoğlu, Mehmet Çınarlı ve arkadaşları tarafından gösterilir. (Y)


……………. 20. yüzyılın sanat akımlarındandır, bu akım “üst gerçeği”, “bilinçaltı” olarak belirler. Sigmund Freud’un insanın bilinçaltına yönelik açıklamaları, bu akıma kaynaklık etmiştir.
…………… İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra J.Paul Sartre ile gittikçe güçlenen bu akım, Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım.” görüşünü tersine çevirerek “Var olduğum için düşünüyorum.” tezine ulaşır ve özgürlüğü kısıtlayan hiçbir engeli tanımaz.
26.Yukarıda boşlukla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki edebî akımların hangisi getirilmelidir?
A) Sürrealizm - Fütürizm
B) Fütürizm - Dadaizm
C) Fütürizm - Egzistansiyalizm
D) Egzistansiyalizm - Dadaizm
E) Sürrealizm - Egzistansiyalizm


Bir adam kendi tiyatrosunda, tamam
Bir köpek sokak değiştirdi, korkak
İçi süt dolu bir lokanta ve kapandı
Ben ağzıma geleni söyledim, öyle
Gene bir ağaç öttü, bu kaçıncı
27.Yukarıdaki dizeler, anlam ve şiir dili bakımından incelendiğinde aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir?
A) Edip Cansever
B) Cahit Irgat
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Halit Fahri Ozansoy
E) Ahmet Kutsi Tecer


I. Grup                              II. Grup
I. Cahit Sıtkı Tarancı          A. Bakışsız Bir Kedi Kara
II. Turgut Uyar                 B. Düşten Güzel
III. Ece Ayhan                 C. Evler
IV. Behçet Necatigil           D. Arz-ı Hal
28.Yukarıda I. grupta verilen şairlerle II. grupta verilen kavramlar eşleştirildiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
     I II III IV
A) B  C  A  D
B) A  D  C  B
C) C  A  D  B
D) B  D  A  C
E) C  A  B  D


29. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Yedi Meşalecilerin içinde şiirle uğraşmayıp sadece öykü yazan sanatçı Kenan Hulusi Koray’dır.
B) Faruk Nafiz Çamlıbel’in Üç Şehitler Destanı, Çakır’ın Destanı adlı yapma destanları ünlüdür.
C) Attila İlhan Garip hareketine karşı çıkmış, Maviciler olarak adlandırılan bir şiir hareketinin içinde yer almıştır.
D) Sezai Karakoç'un, Hızırla Kırk Saat adlı eseri, dini bir motif etrafında oluşmuştur.
E) Ahmet Hamdi Tanpınar, saf şiir anlayışını devam ettiren sanatçılardan biridir.


Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi
Ayakkabısı vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah’ın adını
Günahkâr da sayılmazdı
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye
30.Yukarıdaki dizeler biçim ve konu özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
A) Cemal Süreya
B) Orhan Veli Kanık
C) İlhan Berk
D) Süreyya Berfe
E) Nazım Hikmet


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
E C B D C A B E B A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 D  C  D  E  A  C  D  E  E  A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 E  C  A  E  C  E  A   D  B  B

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKAYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ROMAN VE HİKAYE TEST-1

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi