Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI DİLE GETİREN ŞİİR TEST-2

1. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) Çocuk ve Allah
B) Çakırın Destanı
C) Koçyiğit Köroğlu
D) Üç Şehitler Destanı
E) Havaya Çizilen Dünya


Anadolu’da görev yaptığı yıllarda tanıdığı yöreler, kişisel izlenim ve gözlemleri, şiirinin duygu ve düşünce kaynağını oluşturmuştur. Doğayı, izlenimci bir gözle, ülke gerçeklerini ve bireysel duygulanışları, içli bir duyarlığın sezgileriyle, şiirinde yansıtmıştır. Anadolu’dan değişik, canlı görünümler çizmiştir. Kullandığı simgeler ve yaptığı betimlemelerle “hayal”i ön planda tutmuştur. Doğa, gurbet, deniz, ölüm ve özlem, şiirlerinin başlıca temalarıdır. Hece ölçüsü geleneğine bağlı kalmıştır. İlk şiirlerinde Faruk Nafiz’in etkileri görülen şair, bu etkiden arınmış, çağdaş Fransız şiirinin yapısal özelliklerinden yararlanmıştır. “Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri” şairin şiir kitaplarındandır.
2.Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Ömer Bedrettin Uşaklı
C) Necmettin Halil Onan
D) Yaşar Nabi Nayır
E) Ziya Osman Saba


3. Aşağıdakilerin hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Metinler’in yazarları bir arada verilmiştir?
A) Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Refik Halit Karay, Halit Ziya Uşaklıgil, Memduh Şevket Esendal
C) Mithat Cemal Kuntay, Halikarnas Balıkçısı, Mehmet Rauf
D) Yaşar Kemal, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Reşat Nuri Güntekin, Fakir Baykurt, Yakup Kadri Karaosmanoğlu


Üç ayrı bölümden oluşan eserin ilk bölümünde Millî Mücadele yıllarındaki Ankara’yı buluruz. İstanbul’dan gelmiş Selma Hanım, kocası Nazif Bey’in etkisiyle bir zamanlar yadırgadığı Millî Mücadele'ye inanmaya başlar. Ancak kocası Sakarya Muhaberesi’nden korkarak kaçmanın yollarını aramaktadır. Selma, Binbaşı Hakkı Bey'le mücadeleye devam eder ve yaralılara hemşirelik yapar. İkinci bölümde hürriyet yıllarının Ankara’sı anlatılır. Binbaşı Hakkı Bey’le Selma evlenmiştir. Üçüncü bölümde hürriyet ruhu ile aydın gençler yetişmiştir. Bunlardan biri de Neşet Sabit’tir. Selma üçüncü evliliği bu gençle yapar ve mutlu olur.
4.Bu parçada sözü edilen yapıt ve yazarı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Ankara-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Sodom ve Gomore-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Sinekli Bakkal-Halide Edip Adıvar
D) Akşam Güneşi-Reşat Nuri Güntekin
E) Ayaşlı ve Kiracıları-Memduh Şevket Esendal

 

Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilkidir. İzmir’in işgali sırasında kocası ve çocuğu, düşman tarafından öldürülen Ayşe, İstanbul’a akrabası Peyami’nin yanına gelir. İkisinin yanına Binbaşı İhsan da katılır ve Anadolu ya geçerler, amaçları Kuvayi Milliye’ye hizmet etmektir. Bu arada hem Peyami hem de Binbaşı İhsan Ayşe’ye âşık olur.
5.Bu parçada sözü edilen yapıt ve yazarı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Ateşten Gömlek-Halide Edip Adıvar
C) Vurun Kahpeye-Halide Edip Adıvar
D) Yeşil Gece-Reşat Nuri Güntekin
E) Çalıkuşu-Reşat Nuri Güntekin


Yer yer gülmece öğelerine yer verdi. Sıradan insanların gündelik yaşamları üzerinde durdu. Ev içi yaşam, aile İlişkileri, kahve - mahalle ortamı ile köylülük gibi temaları işledi. Dilde yalınlığı, duruluğu benimsedi, konuşma dilini esas alan bir yazı dilinin öncülüğünü üstlendi. Kesit öyküsü anlayışının etkisindedir. Yerli Çehov olarak anılır.
6.Bu parçada tanıtılan sançtı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Memduh Şevket Esendal
C) Mithat Cemal Kuntay
D) Halide Edip Adıvar
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu


…………. edebiyatımızın yeterince tanındığı söylenemeyecek isimleri arasındadır. Sade, içli üslubu ve duyarlı kişiliği ile kaleme aldığı şiirlerinde Millî Edebiyat zevk ve anlayışının bütün niteliklerini görmek mümkündür. Şiir yazmaya Mütareke yıllarında başladı. Kurtuluş Savaşı’nın etkisi ve heyecanıyla Millî Edebiyat akımına katıldı. Millî duygularla kaleme aldığı Git Bahar adlı şiiri tanınmasını sağladı. Millî Edebiyat akımı içinde değerlendirilen şiirlerinde hececi anlayışa bağlı kaldı. Yahya Kemal’in de tanıyıp takdir ettiği sanatçı edebiyatın diğer türlerinde de eserler vermiştir.
7.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Halide Nusret Zorlutuna B) Enis Behiç Koryürek
C) Halide Edip Adıvar D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Halit Fahri Ozansoy


O gidiş son gidişmiş... Bir daha gelmediler
Bir gün oldu, yakılıp yıkılıp yandı her yer
Tuna şehit kanından kızıl bir renk alınca
O güzel memleketler yâd ellere kalınca

Ölen iki yavrumun acısını unuttum
Düşman elinde kalan yurdun yasını tuttum
Daha içim yanarken bu felâket tez geldi
Bu, evlât acısından bile çekilmez geldi
                          Necmettin Halil Onan
8.Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Millî Edebiyat zevk ve anlayışı ile kaleme alınmıştır.
B) Kaybedilen vatan topraklarının acısını dile getirmektedir.
C) Sembolizm akımının etkisiyle imge ve çağrışımlara yer verilmiştir.
D) 14’lü hece ölçüsü ve 7+7 durak sistemi kullanılmıştır.
E) Düşman eline geçen vatan toprağının acısını evlat acısından büyük görmektedir.


Birinci Dünya Savaşı yıllarında adını duyuran — aruzdan heceye kolayca geçen şairlerdendir. 1915’te yayımlanan ilk şiir kitabı Şarkın Sultanlarında toplanan şiirleri aruz ölçüsüyle yazılmış olmakla birlikte bir yıl sonra yayımladığı ………bütün şiirleri hece ölçüsüyledir. İki ölçüyü de başarılı olarak kullanan şairin hece ölçüsüne bağlılığı sürekli olmamış, şiirde müziğe önem verişi onu zaman zaman aruz ölçüsüne döndürmüştür.
9.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Enis Behiç Koryürek - Varidat-ı Süleyman’daki
B) Orhan Seyfi Orhon - Fırtına ve Kafdaki
C) Faruk Nafiz Çamlıbel - Dinle Neyden’deki
D) Yusuf Ziya Ortaç - Akından Akına’daki
E) Halit Fahri Ozansoy - Cenk Duyguları’ndaki


Orda bir köy var, uzakta
O köy bizim köyümüzdür
Gezmesek de tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür
10.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen dizelerdeki şiir anlayışı ile paralellik göstermez?
A) Bu gökdeniz nerede var
Nerede bu dağlar taşlar
Bu ağaçlar güzel kuşlar
Yürüyelim arkadaşlar
B) Yeni körler peydahlarız uyur uyanır
Ayak altında eziledursun karınca sürüleri
Ezenlerle bir olmuş yaşıyoruz ne güzel
Çizme onlardan içindeki ayak bizden ne iyi
C) Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz
D) Çamlıbel’den Tokat’a doğru
Tozlu yolların aktığı ırmak
Ben seni çoktan unuttum
Sen de unuttun mu, dön geri bak
E) Tutun kızlar tutun, birleşsin eller
Çalın sazlar çalın, kırılsın teller,
Dönün kızlar dönün, kıvrılsın beller
Siyah, uzun saçlar tel tel çözülsün


Orhan Seyfi, aruz ölçüsüyle yazdığı Fırtına ve Kaf ın yanında, hece ölçüsüyle kaleme aldığı, masalın en güzel örneklerinden biri olan…………. adlı şiirleriyle tanınmıştır. Diğer yandan Aruza Veda adlı şiiriyle aruzu bırakıp heceye ve konuşulan Türkçeye yönelen …………. şiirlerinde ise bireysel duygulanışlara fazlaca yer verdiği görülür.
11.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi - Halit Fahri Ozansoy’un
B) Han Duvarları - Yusuf Ziya Ortaç’ın
C) Cenk Duyguları - Faruk Nafiz ÇamlıbePin
D) Cenk Ufukları - Halit Fahri Ozansoy’un
E) Gönülden Sesler - Yusuf Ziya Ortaç’ın


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü
Işık ışık, dalga dalga bayrağım
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım
12.Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki dizeleri kaleme alan şaire ait değildir?
A) Kökler ve Dallar
B) Dualar ve Aminler
C) Ayetler
D) Kubbe-i Hadra
E) Dol Karabakır Dol


Malazgirt Marşı
Aylardan ağustos, günlerden cuma
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum’a
Bozkurtlar ordusu geçti hücüma
Yeni bir şevk ile gürledi gökler
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber
                 Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
13.Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hamasi duygular içeren yiğit bir söyleyişi vardır.
B) Millî Edebiyat zevk ve anlayışına uygun bir üslubu vardır.
C) Sözcüklerin çağrışımsal özelliklerinden yararlanılmış, imgeli bir anlatımı vardır.
D) Türk tarihi ve kültüründe yer alan kavramlara yer verilmiştir.
E) Halk edebiyatı geleneğinden yararlanılmıştır.


Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler adlı eserlerin sahibi ........... Bu sanatçının ............... adlı şiiri de meşhurdur.
14.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?
A) Necip Fazıl Kısakürek'tir. - Kaldırımlar
B) Arif Nihat Asya'dır. - Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor
C) Zeki Ömer Defne'dir. - Ziller Çalacak
D) Bekir Sıtkı Erdoğan'dır. - Binbirinci Gece
E) Halide Nusret Zorlutuna'dır. - Git Bahar


Faruk Nafiz Çamlıbel, hecenin beş şairinden biridir. Hem aruzu hem heceyi başarıyla kullanmıştır. Şiirlerinde düşle gerçek iç içedir. Millî Edebiyat anlayışına geçtikten sonra şiirlerinde büyük bir memleket sevgisi görülür. Lirik aşk şiirleriyle ünlüdür.
15.Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya ait değildir?
A) Çoban Çeşmesi
B) Han Duvarları
C) Gönülden Gönüle
D) Bir Ömür Böyle Geçti
E) Akından Akına


Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmet’in yattığı yerdir
16.Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizeler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
A) Cemal Süreya
B) Necmettin Halil Onan
C) Yahya Kemal Beyatlı
d) Ziya Osman Saba
e) Ercüment Behzat Lav


17. Aşağıdaki eserlerden hangisi “millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir”in temsilcilerinden birine ait değildir?
A) Bu Vatan Kimin
B) Bingöl Çobanları
C) Memleketimden İnsan Manzaraları
D) Denizden Çalınmış Ülke
E) Erciyes’ten Kopan Çığ


I. Ömer Bedrettin Uşaklı deniz özlemi
II. Arif Nihat Asya bayrak şairi
III. Faruk Nafiz Çamlıbel vatan şairi
IV. Kemalettin Kamu gurbet şairi
V. Behçet Kemal Çağlar Onuncu Yıl Marşı
18.Yukarıda numaralanmış şairlerden hangisi karşısındaki ifadeyle uyuşmaz?
A) I. B) II C) III. D) IV. E) V.


“Hecenin Beş Şairi”den biri olan sanatçı şiire aruzla başlamış, daha sonra hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. İstanbul’da romantik şiirler yazarken, Anadolu’yu gördükten sonra gerçekçi şiirler yazmıştır. “Memleket edebiyatı” yaratmak isteğiyle Anadolu insanının aşkını, eski sevdaları dile getiren şiirler yazmış; gerçek sanatın Anadolu’ya yönelmesi başlıca amaçlarından biri olmuştur. Sanatçı, şiirin yanı sıra yurt ve millet sevgisini işlediği “Akın”, toplumsal gerçeklere yöneldiği “Canavar” gibi oyunları da yazmıştır.
19.Bu parçada sözü edilen sanatçı ve bir eseri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Yusuf Ziya Ortaç-Akından Akına
B) Orhan Seyfi Orhon - Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi
C) Enis Behiç Koryürek - Gemiciler
D) Faruk Nafiz Çamlıbel - Han Duvarları
E) Halit Fahri Ozansoy - Cenk Duyguları


I. Şiirlerini halk bilimi ve efsanelerden yararlanarak zenginleştiren sanatçı, oyunlarında milli değerlere önem vermiştir. (Arif Nihat Asya)
II. Şiire aruzla başlayan daha sonra Millî edebiyat akımının etkisiyle heceye geçen ve millî duygulara seslenen sanatçının, “Bir Yudum Daha, Çakıl Taşları" şiir kitaplarıdır. “Bir Yolcuya” şiiri efsaneleşmiştir. (Necmettin Halil Onan)
III. Yurt, millet ve bayrak sevgisiyle ilgili şiirler yazarak millî duyguları harekete geçiren sanatçı, şiire aruzla başlamış rubailer, gazeller de yazmış, daha sonra hece ölçüsü ve serbest ölçüyle şiirler yazmıştır. (Ahmet Kutsi Tecer)
IV. Lirik - epik tarzda yazdığı şiirleriyle tanınmış, heceyle şiirler yazılmasına katkıda bulunmuştur. Gurbet şairi olarak tanınır, Bingöl Çobanları adlı şiirin de şairidir. (Kemalettin Kamu)
V. “Denizden Çalınmış Ülke", “Sessiz Nehir” ve “Kardelenler” şiir kitabıyla adını duyuran sanatçının şiirleri, saz şiiri özelliği göstermektedir. (Zeki Ömer Defne)
20. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I. ve III. B) II. ve IV. C) III. ve IV.  D) I. ve II. E) IV. ve V.


21. Aşağıdakilerin hangisinde millî edebiyat zevk ve anlayışıyla şiir yazan sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Orhan Şaik Gökyay - Arif Nihat Asya - Kemalettin Kamu - Ahmet Kutsi Tecer
B) Ahmet Kutsi Tecer - Süreyya Berfe - Fazıl Hüsnü Dağlarca - Aka Gündüz
C) Ahmet Muhip Dıranas - Orhan Veli - Ziya Osman Saba - Sezai Karakoç
D) Nazım Hikmet - Faruk Nafiz Çamlıbel - Mehmet Çınarlı - Edip Cansever
E) Yahya Kemal Beyatlı - Aziz Nesin - Orhan Şaik Gökyay - Cahit Külebi


22. Aşağıdakilerden hangisi Arif Nihat Asya’nın özellikleri arasında yer almaz?
A) Ulusal içerikli şiirler yazma
B) Sade ve anlaşılır bir dil kullanma
C) Mensur şiirler yazma
D) Toplumcu gerçekçi bir anlayışı benimseme
E) Epik ve destansı bir anlatımdan yararlanma


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
C B A A B B A C C  B  A  E  C  C  E  B  C  C  D  A  A  D

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN METİNLER (ROMAN VE HİKÂYE) GENEL ÖZELLİKLER TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MODERNİZMİ ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKAYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI BİREYİN İÇ DÜNYASINI ESAS ALAN ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TOPLUMCU GERÇEKÇİ ROMAN VE HİKÂYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ROMAN VE HİKAYE TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ŞİİRİ GENEL TEST-3

SON EKLENENLER

Üye Girişi