Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI YAZAR ESER İNCELEME TEST-1

……… Batı edebiyatından öğrendiği teknikle Türk insanının psikolojik ve sosyolojik durumunu ela alır bu romanında. ……. önce "İstanbul Kızı” adıyla dört perdelik oyun olarak düşünülmüştür; ancak oynanma imkanı olmayınca romana dönüştürülmüştür. Bu romanda mekân Anadolu coğrafyasıdır. Yazar, romanın kahramanı, Feride’yle Anadolu insanı ve aydınlar arasında kurulan sıcak bağı anlatır.
1.Bu parçada sıra noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Nabizade Nazım - Karabibik
B) Reşat Nuri Güntekin - Çalıkuşu
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Kiralık Konak
D) Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah
E) Halide Edip Adıvar - Mor Salkımlı Ev


Romanın adı İstanbul’un semt adlarından oluşur. Bu yerlerden biri ulusal kültürün canlılığını koruduğu muhafazakâr bir semttir. Diğer semte ise Batı kültürü hâkimdir. Bu semtteki hayat tarzı sağlam bir ulusal kültüre sahip olmayan gençleri tuzağına düşürür. Sadece ulusal kültüre sahip çıkanlar kendilerini bu alafranga tuzaktan kurtarabilmektedir. Birçok romanında olduğu gibi bu romanında da Peyami Safa Doğu - Batı çatışmasını ele almıştır.
2.Bu parçada aşağıdaki romanlardan hangisi anlatılmaktadır?
A) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
B) Fatih - Harbiye
C) Sözde Kızlar
D) Yalnızız
E) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu


Roman kahramanı babasızdır, annesiyle yaşamaktadır. Yedi yıldan beri bacağında bulunan kemik hastalığı yüzünden hastane hastane dolaşan çocuk, hastalıktan kurtulmayı umar. Çeşitli aralıklarla ameliyat olduğu için bacağı alçıya alınmıştır. İyileşmesi için sakin bir hayat sürmesi gerektiğinden akrabası olan paşanın Erenköy’deki konağına gider. Paşanın kızı Nüzhet’i içten içe sever. Doktor Ragıp ise Nüzhet’le evlenmek ister. Hasta çocuk ki bu kişinin romanın yazarı olduğu düşüncesi vardır, bu ilişkiyi kıskanır. Roman kahramanı iyileşir; ancak hastaneden çıktığında doktorun Nüzhet’le evlendiğini duyar ve yıkılır.
3.Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Çalıkuşu-Reşat Nuri Güntekin
B) Sahnenin Dışındakiler-Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu-Peyami Safa
E) Sinekli Bakkal-Halide Edip Adıvar


Mehmet Reşit 1919’da Akşehir’e gönderilir. Görevi padişaha bağlılığı sağlamaktır. O günlerde Kuva-yı Millîye aleyhtarıdır. Halk ona “İstanbullu Hoca” lakabını verir. İstanbullu Hoca için Ankara’dan vur emri çıkar. Hoca, hamile karısını güvenilir insanlara bırakır, kaçar. Derken Çerkez Ethem’in kardeşi Tevfik Bey’in çetesine katılır. Akşehirliler Hoca’yı yakalaması için Çolak Salih’i görevlendirirler. Salih, hocayı bulur. Onu Kuva-yı Milliye saflarına katar. Birlikte milli mücadeleye katılırlar. Roman bir Kurtuluş Savaşı romanıdır.
4.Bu parçada özeti verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş Şehir - Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Yaprak Dökümü - Reşat Nuri Güntekin
C) Kiralık Konak - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Devlet Ana - Kemal Tahir
E) Küçük Ağa - Tarık Buğra


Türk edebiyatının Tanzimat'tan bu yana en fazla eser veren şairidir. “Havaya Çizilen Dünya" ile başlayan şiir serüveni “Çocuk ve Allah” ile zirveye ulaşmıştır. Mağara devri insanından en modern insana kadar birçok insen tipinin iç ve dış dünyalarını şiire katmıştır. Kendine özgü sembolleri, benzetme ve hayalleri, soyut-somut üzerine derinleşmesi ile güçlü bir şiir oluşturmuştur.
5.Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Ahmet Muhip Dıranas

6.Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar - Bursa'da Zaman
B) Ahmet Muhip Dıranas - Fahriye Abla
C) Cahit Külebi--Adamın Biri
D) Orhan Seyfi Orhon - Mona Rosa
E) Kemallettin Kamu - Bingöl Çobanları


Edebiyatımızda “bayrak şairi” olarak tanınmıştır. Serbest ölçüyle yazdığı şiirlerinde dini ve milli duyguları temiz ve lirik bir söyleyişle dile getirmiş, Türk edebiyatının önemli şairleri arasına adını yazdırmıştır. Dualar ve Aminler, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor onun en önemli eserlerindendir.
7.Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asaf Halet Çelebi
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Nazım Hikmet Ran
D) Behçet Kemal Çağlar
E) Arif Nihat Asya


Edebiyat dünyası ………..ilk kez Varlık dergisinde yayımlanan hikâyeleriyle tanıdı. En basit bir konuyu bile öyküleştirebilmiş, durum (kesit) öyküsünün edebiyatımızdaki öncüsü olmuştur. İstanbul öykücüsü olarak tanınmış; kahramanlarını balıkçılar, yoksullar, selâmlaştığı kişilerden seçmiş, “küçük insan"ın yaşamını anlatmıştır. Kişiyi “anlık yaşantısı içinde göstermekte ve toplum içindeki dramları bulup çıkarmada başarılı olmuştur.
8.Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Peyami Safa’yı
B) Sait Faik Abasıyanık’ı
C) Halikarnas Balıkçısı’nı
D) Ömer Seyfettin’i
E) Memduh Şevket Esendal’ı


Edebiyatımızda Servet-i Fünun döneminde Mehmet Rauf’un "Eylül” ile ilk örneğini verdiği psikolojik roman türü, Cumhuriyet döneminde ……….. tarafından olgunlaştırılmıştır. “Yalnızız" romanı bu türün en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilmiştir.
9.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Cevat Şakir Kabaağaçlı
B) Refik Halit Karay
C) Peyami Safa
D) Halide Edip Adıvar
E) Reşat Nuri Güntekin


Durum (kesit) öyküsünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcilerindendir. Öykülerinde halk tabakası içinden seçilmiş, küçük sorunları olan sıradan insanları yalın bir anlatımla ele almıştır. Kahramanlarını aramızda dolaşan her an karşılaşabileceğimiz kişilerden seçmiştir. “Mendil Altında, Otlakçı, Ev Ona Yakıştı" yazarın öykü kitaplarındandır.
10.Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Necati Cumalı
C) Memduh Şevket Esendal
D) Peyami Safa
E) Tarık Buğra


11.Aşağıdaki eserlerden hangisi Reşat Nuri Güntekin'e ait değildir?
A) Kavak Yelleri
B) Yeşil Gece
C) Beş Şehir
D) Anadolu Notları
E) Damga


Edebiyatımızda deniz çığırı açan sanatçı Bodrum'a sürülmüş, sürgün yıllarından sonra da orada yaşamıştır. Eserlerinde deniz insanlarını, Bodrum’u başarıyla işleyen sanatçı tarih ve mitolojiye dair bilgiler de vermiştir. Aganta Burina Burinata, Mavi Sürgün önemli eserleri arasındadır.
12.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Orhan Kemal
C) Abdülhak Şinasi Hisar
D) Cevat Şakir Kabaağaçlı
E) Memduh Şevket Esendal


Cumhuriyet döneminin akademisyen sanatçılarından olan ….. değişik türlerde eserler vermiştir. Sanatçı sembolizmden etkilenmiş, eserlerinde psikolojik tahlillere yer vermiştir. Sanatçının eserlerinde rüya, zaman, musiki kavramları oldukça önemlidir. Onun, Abdullah Efendi'nin Rüyaları, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste adlı eserleri bu kavramları ne kadar önemsediğinin birer göstergesidir.
13.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Peyami Safa
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Tarık Buğra

Cumhuriyet döneminde roman ve öykü türlerinde başarılı örnekler verilmiştir. Memduh Şevket Esendal’ın Ayaşlı ve Kiracıları, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Abdullah Efendi'nin Rüyaları, Sait Faik Abasıyanık'ın Osmancık, Peyami Safa’nın Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ve Tarık Buğra'nın Havuzbaşı adlı eserleri dönemin başarılı eserleri arasında sayılabilir.
14.Bu parçadaki bilgi yanlışı, numaralı yerlerden hangilerinin yerleri değiştirilerek giderilebilir?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) III. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V.

Eserlerinde ele aldığı konularda bireyin çevresiyle ve toplumla ilişkilerinde, çatışmaya varan boyutları yakalamaya çalışmıştır. Tiyatro türünde önemli eserler kaleme alan sanatçı Kurtuluş Savaşı'nı romansı bir dille anlatan "Şu Çılgın Türkler" adlı belgesel özellikli romanıyla Cumhuriyet Döneminin en çok okunan sanatçılarından biri olmayı başarmıştır.
15.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Elif Şafak
B) Orhan Asena
C) Necati Cumalı
D) Sabahattin Kudret Aksal
E) Turgut Özakman


16.Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Necip Fazıl Kısakürek - Çile
B) Adalet Ağaoğlu - Fikrimin ince Gülü
C) Recep Bilginer - Gazeteciden Dost
D) Ahmet Muhip Dıranas - Olvido
E) Falih Rıfkı Atay - İpek Yolu'ndan Afganistan'a


Eserin başkahramanı Hüsrev, bir oyun yazarıdır. Son yazdığı oyunun kahramanı ile yeni bir insan yarattığını düşünmektedir. Bu kahramanla kendisi arasındaki benzerlikler yüzünden bir ölüm saplantısına kapılır. Oyunun sonunda babasının kendini astığı ağacın bulunduğu yalılarına gelir ancak annesi önce davranıp ağacı kestirmiştir. Hüsrev sonunda canına kıyamadan akıl hastanesine yatırılmaya razı olur.
17."Necip Fazıl"ın yukarıda özeti verilen tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namı Diğer Parmaksız Salih
B) Tohum
C) Bir Adam Yaratmak
D) Reis Bey
E) Künye


Edebiyatımızda sıla özlemini dile getiren birçok şiir vardır. Bunlardan biri de halk şiiri geleneğine uygun bir eser olan Serab-ı Ömrüm’deki Uçun Kuşlar şiiridir.
18.Bu parçada sözü edilen eserin şairi aşağıdakiler-den hangisidir?
A) Rıza Tevfik Bölükbaşı
B) Halit Fahri Ozonsoy
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Ziya Osman Saba
E) Zeki Ömer Defne


I. Köy kızı Aysel’in Doçent Aysel olmaya giderken yaşadıkları ve onu intihara doğru götüren kimlik bunalımı ekseninde 1938 -1968 arası Türkiye’sinin de iz düşümlerini buluruz.
II. Sanayici İlhan Dereli’nin kızı Ayşen ile Tümgeneral Hayrettin Özkan’ın oğlu Ercan’ın düğünleri ekseninde 12 Mart muhtırasına ve 1970’lerin asker - sanayici - siyasetçi ilişkilerine ışık tutar. Tezel, Fıtnat Hanım, Müjgân, Ömer ve sosyalist Aysel diğer karakterlerdir.
III. Ana karakter Aysel üzerinden, Cumhuriyet ile hesaplaşmanın ve çağdaş insana duyulan özlemin dile getirildiği postmodern bir romandır.
Yukarıda bir ırmak romanın üç cildinin ortak adı olan
“Dar Zamanlar” üçlemesinin kitapları tanıtılmıştır.
19.Bu romanlar ve yazarı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Mahur Beste - Sahnenin Dışındakiler - Huzur (Ahmet Hamdi Tanpınar)
B) Ölmeye Yatmak - Bir Düğün Gecesi - Hayır (Adalet Ağaoğlu)
C) Kiralık Konak - Sodom ve Gomore - Ankara (Yakup Kadri)
D) Baba Evi - Avare Yıllar - Cemile (Orhan Kemal)
E) Köylüler-Toz Duman İçinde-Vatan Dediler (Talip Apaydın)

  • Bülbül
  • Kuva-yı Milliye Destanı
  • Sakarya Meydan Savaşı
  • Üç Şehitler Destanı

Yukarıdaki şiirler “Millî Mücadele” temalı manzum eserlerdir.
20.Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eseri yukarıda verilmemiştir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Nazım Hikmet
C) Ceyhun Atıf Kansu
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Orhan Şaik Gökyay


1908’de aktörlüğe başlayan yazar, oyun yazarlığını meslek hâline getirmiş bir komedyacıdır. Töre komedileriyle ve farslarıyla ünlüdür. Darülbedayi’nin yönetim kurulu üyesi olan sanatçı, hem Millî Edebiyatın hem Cumhuriyet’in ilk yıllarının önemli tiyatrocusudur. Sosyal faydayı ön palanda tutan yazarın Alemdar, Asrî Hülyalar, Sivrisinekler, Çoban Kızı, Ceza Kanunu, Dört Cihar, Hüsmen Ağa, Yavrum Komiser, Son Ateş ünlü oyunlarıdır.
21.Yukarıdaki parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler-den hangisidir?
A) İbnür Refik Ahmet Nuri Sekizinci
B) Güngör Dilmen
C) Halide Edip Adıvar
D) Musahipzade Celal
E) Muhsin Ertuğrul


I. Kendi Gök Kubbemiz-Şiir
II. Hep O Şarkı - Roman
III. Maske ve Ruh - Oyun
IV. Üç İstanbul - Gezi
V. Ateş ve Güneş - Anı
22.Yukarıdaki eserlerden hangisinin türü yanlış belirtilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


• Yazarın ikinci romanı olan Kitab-ı Hiyel’de eski zaman mucitlerinin ilginç yaşam öykülerini anlatır. Kahramanları Yafes Çelebi, Calud, Lalezar Necef Bey, Angilidis Efendi, Samur ve Yağmur Çelebi’dir.
• Azrail’in Cezzar Dede’nin canını almak için gelmesi ve Dede’nin Azraille ilişkisi üzerinden yaşam-ölüm konusuna mistik ve felsefi yaklaşımlar içeren Efrasyab’ın Hikâyeleri de sanatçının önemli bir romanıdır.
23.Yukarıda iki romanının konusu verilen Suskunlar, Amat, Yedinci Gün, Galiz Kahraman gibi postmodern romanlara imza atan, romanlarında felsefî, mistik ve fantastik motiflere çokça yer veren günümüz sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhsan Oktay Anar
B) Nazlı Eray
C) Ayla Kutlu
D) Elif Şafak
E) Pınar Kür


Cihannüma adlı coğrafya kitabının, Keşfüz Zünûn adlı bibliyografyanın, Fezleke adlı tarih kitabının yazarı ……. sanatçısı ………… bilimsel nesrin kurucusudur. Yaşadığı dönemde “Hacı Kalfa” lakabıyla anılmıştır.
24.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Divan Edebiyatı - Evliya Çelebi
B) 17. yüzyıl - Kâtip Çelebi
C) 18. yüzyıl - Erzurumlu İbrahim Hakkı
D) 17. yüzyıl - Nabi
E) Doğu Türkçesi - Babür Şah

I. Kurtuluş Savaşı ve köy temalı tezli bir roman örneği olan bu eserin başkahramanı Ahmet Celal’dir. Emine, Mehmet Ali, Salih Ağa ve Şeyh Yusuf ise yan karakterlerdir. Hatıra defteri tekniğinden ve aydın -köylü çatışmasından yararlanılan bu romanda köye gerçekçi bir yaklaşım görülür.
II. Ahmet Cemil’in yaşadığı düş - gerçek çatışmasını ve Edebiyatıcedide Dönemi’nin basın yayın hayatını yansıtan bu romanda yardımcı karakterler Lamia, Hüseyin Avni, Raci, İkbal gibi kişilerdir.
25.Yukarıdaki I ve II numaralı yerlerde tanıtılan romanlar, aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir?
A) Kuyucaklı Yusuf - Yaban
B) Yaban - Mai ve Siyah
C) Sinekli Bakkal - Yaban
D) Çalıkuşu-Acımak
E) Yeşil Gece - Miskinler Tekkesi


Belirli bir olay örgüsüne sahip olmayan romanda izlenimler, ironiler, çağrışımlar ve psikolojik tahliller yer alır. Modern ve postmodern romancılığımızın öncüsü olan bu romanın kişilerinden Selim Işık intihar etmiştir. Turgut Özben ise ihmal ettiğini düşündüğü arkadaşının geçmişinin izinde koşmaya ve Selim’le ilişkisi olan insanlar aracılığıyla onu tanımaya çalışır. Çoklu bakış açısı, montajlama, metinler arasılık ve simgesel - alegorik anlatım bu romanın öncülük yaptığı tekniklerdir. Selim’in sevgilisi Günseli’nin her şeyi bilmesi, Turgut Özben’in iç sesi gibi bir işleve sahip olan Olric’in Turgut’un kendini sorgulamasına yardım etmesi gibi motiflerle ilerleyen eser, 1970 TRT Roman Ödülü’nü kazanmıştır.
26.Bu parçada tanıtılan roman ve yazarı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Kayıp Aranıyor - Sait Faik Abasıyanık
B) Medar-ı Maişet Motoru - Sait Faik Abasıyanık
C) Huzur- Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Tutunamayanlar - Oğuz Atay
E) Yeni Hayat - Orhan Pamuk


1944’te tefrika edilen …….. Eyyubi Ebubekir Ağa’ya ithaf olunmuştur ve başkahraman Behçet Bey’dir. Bu romanda klasik musiki bir leitmotiftir. Bir Osmanlı paşası olan İsmail Molla, güçlü bir kişilik iken oğlu Behçet Bey, karşı cinse karşı ezik, içe kapanık, antika kitaplara ve eşyalara meraklı bir tiptir. Romanın çatışmasını oluşturan bu zıtlık, Osmanlının son dönemindeki kültürel bunalımı yansıtmaktadır. Behçet Bey, saray eşrafından Ata Molla’nın kızı Atiye ile evlense de pısırıklığı yüzünden çevresindekileri mutsuz eder. Çünkü işi gücü saat tamir etmek ve kitap ciltlemektir. Behçet’in hizmetçisi Şerife, Behçet’in ablasının torunu Cavide Hanım, Halit Bey, Adile Hanım, Agop Efendi, Nuri Bey, Nerkis Hanım gibi yan karakterlerin yer aldığı roman, Behçet Bey’in geçmişi hatırlamaları şeklinde kurgulanmış “bilinç akışı” ve “iç monolog” tekniklerine yaslanmıştır.
27.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Mahur Beste
B)Sözde Kızlar
C)Siyah Kehribar
D)Osmancık
E)Acımak

Tanzimat’tan Cumhuriyet öncesi döneme kadar üç kuşağın çatışmasını işler. Dede Naim Efendi’den torun Seniha'ya geçen zamanın yarattığı kültürel dönüşümler ve bunalımlar dile getirilir. Hakkı Celis, Servet Bey, Faik Bey, Cemil gibi tipler üzerinden Batılılaşma sorununu irdeleyen bu roman, yazarın ırmak romanlarının bir parçasıdır.
28.Bu parçada tanıtılan roman ve yazarı aşağıdakiler-den hangisinde verilmiştir?
A) Küçük Ağa - Tarık Buğra
B) Osmancık-Tarık Buğra
C) Kiralık Konak - Yakup Kadri
D) Sessiz Ev - Orhan Pamuk
E) İbrahim Efendi Konağı - Semiha Ayverdi


Osmanlının son dönemini anlatan Mahur Beste’nin devamı olan ……….. Osmanlının çöktüğü, İstanbul'un işgâl edildiği yılların romanıdır. Sevgilisini arayan Cemal, romanın başkişisidir. Cemal’in sevgilisi Sabiha, İhsan diğer karakterlerdir. Bu romanın bir yanında Anadolu’daki Kurtuluş Savaşı, öbür yanında ise aydınların ve halkın İstanbul’daki farklılaşan yaşamları dile getirilir. ……… ise bu üçlemenin üçüncü kitabı olup II. Dünya Savaşı öncesini ve aydınların bocalamalarını dile getirir. Mümtaz, Nuran, Suat ve İhsan bölümlerinden oluşan bu romanda Doğu - Batı çatışması, Mümtaz’ın Nuran’a duyduğu aşk ve 1939’da II. Dünya Savaşı’yla ilgili tedirginlikler dile getirilir. Yazarın ırmak romanlarının da en güçlüsüdür.
29.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Kiralık Konak - Sodom ve Gomore
B) Nilgün - Sürgün
C) Esir Şehrin İnsanları - Yol Ayrımı
D) Dönemeçte - Firavun İmanı
E) Sahnenin Dışındakiler-Huzur


Doğu - Batı bocalamasını ironik ve fantastik bir yaklaşımla dile getirir. Başkişisi Hayri İrdal, II. Abdülhamit, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemleri'ni yaşayan bir kahramandır. Saat ustası Nuri Efendi, yaşlı İngiliz duvar saati Mübarek. Ramiz, Pakize, Halit Ayarcı gibi alegorik unsurların yer aldığı bu roman Hayri İrdal’ın anıları şeklinde kurgulanmıştır. Zaman - insan ilişkisine tasavvufi, felsefi, mistik yaklaşımlar göze çarpar. “Büyük Ümitler”, “Küçük Hakikatler”, “Sabaha Doğru", “Her Mevsimin Bir Sonu Vardır” şeklinde dört bölüme ayrılmış modern bir romandır.
30.Bu parçada tanıtılan roman ve yazarı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Ali Nizami Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği - Abdülhak Şinasi Hisar
C) Garipler Sokağı - Oktay Akbal
D) Üç İstanbul - Mithat Cemal Kuntay
E) Tütün Zamanı - Necati Cumalı

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B B D E A D E B C C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 C   D  C   D   E  E   C  A   B E

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 A  D  A   B   B   D   A  C   E  A

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI YAZAR ESER İNCELEME TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TİYATRO TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TİYATRO TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİ AKIMLAR TEST-2

SON EKLENENLER

Üye Girişi