Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TİYATRO TEST-2

1. Aşağıdaki eserlerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Sarı Naciye
B) Korkma İnsalık Korkma
C) Cengiz Han’ın Bisikleti
D) Allah’ın Dediği Olur
E) Huzur Çıkmazı

Öykü, oyun, tiyatro, söyleşi, portre, fıkra, gezi gibi türlerde ürünler vermiştir. Özellikle öyküleri ve oyunlarıyla çağdaş Türk edebiyatına öncülük etmiştir. Aydınlanma düşüncesinin gelişmesinde etkili olan sanatçı, toplumsal yaşamın düzenlenmesinde insan öğesinin etkileyici, belirleyici gücünü vurgulamıştır. Öykülerinde bireyin toplum içindeki yaşayış özelliklerinden yola çıkarak, davranış ve düşünüş biçimlerinin eksik, aksak yanlarını alaycı bir anlatımla işlemiştir. Ülkemizde, epik tiyatronun kurucusu sayılan sanatçının, 1967’de kurulmasını sağladığı “Devekuşu Kabare Tiyatrosu” çok uzun yıllar ülkemizin önde gelen kabare tiyatrosu olmuştur. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İngiltere, Çekoslovakya, eski Yugoslavya’da da oynanan “Keşanlı Ali Destanı” adlı oyunu Türk Tiyatrosunda kendi türünde bir ilktir.
2.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necati Cumalı
B) Recep Bilginer
C) Turan Oflazoğlu
D) Refik Erduran
E) Haldun Taner


Bu hikâye, Samim adındaki bir gencin kahvenin karşısındaki pembe evin kızına âşık olmasını konu edinir. Dedikodu, tüm mahalleye yayılıverir. Haber, hemen mahallede yayılmıştır. Saim, artık kızı görebilmek için günün her vakti kahvededir. Saim, kızı seyretmekten başka bir şeyle ilgilenemez olduğu için sürekli oyunlarda yenilmektedir. Bu yenilgiler, ona bir lakap takılmasına neden olmuştur. İçi aşkla dolu olduğundan Samim, bu lakabı umursamamaktadır.
3.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öyle Bir Nevcivan
B) Orda Bir Köy Var Uzakta
C) Gazoz Ağacı
D) Penbe Evin Kaderi
E) Ekmek Parası


Sanatçı, tiyatro alanındaki çalışmalara tiyatro eleştirileri ile başlamış, ilk oyunlarında Cumhuriyet’in getirdiği değerleri idealize etmiş, sonraki oyunlarında ise gözlemciliğe ve eleştiriye yönelmiştir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra yönetim kademeleri ile halk arasında meydana gelen kopukluk, özellikle evlilik kurumu ve orta tabaka insanının dramı, onun tiyatrolarının temel konuları arasında yer almıştır. Eski Rüya, Taş Parçası, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrı Dağı Ziyafeti onun önemli oyunlarıdır.
4.Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
A) Muhasipzâde Celal
B) Cevdet Kudret Solok
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Aka Gündüz
E) Turgut Özakman


5. Aşağıdaki eser - yazar eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Güngör Dilmen - Canlı Maymun Lokantası
B) Adalet Ağaoğlu - Evcilik Oyunu
C) Güner Sümer - Yarın Cumartesi
D) Vasıf Öngören - Asiye Nasıl Kurtulur
E) Tarık Buğra-Kahvede Şenlik Var


Günümüz İstanbul Şehir Tiyatrolarının temelini oluşturan Darülbedayi, 1914’teokul olarak kurulmuş; 1920’de Darülbedayi tarafından sahnelenen bir oyunda rol alan ……. ise sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını olarak tarihe geçmiştir.
6.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Gülriz Sururi
B) Afife Jale
C) Alev Gürzap
D) Neyire Neyir
E) Belkıs Dilligil


………, oyunlarında değer yargılarının değişmesi ve ekonomik koşulların aileyi etkileyişi üzerinde durmuş, maddi değere önem verdikleri için yanlış yolda giden aileler yanında, yoksul ancak sağlam temellere oturmuş, düzgün bir yaşayışı olan aileleri de anlatmış, geleneksel Türk tiyatrosundan da yararlanarak Köşebaşı, Bir Pazar Günü, Satılık Ev adlı eserleri yazmıştır.
7.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Nazım Kurşunlu
C) Melih Cevdet Anday
D) Nezihe Meriç
E) Çetin Altan


8. Aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Recep Bilginer, Ben Devletim adlı oyununda, devlet - vatandaş ilişkilerinde devleti değil, vatandaşı sorumlu tutan bir yazar olarak karşımıza çıkar.
B) Sabahattin Kudret Aksal, Bir Odada Üç Ayna adlı oyununda bir aileyi kuruluşundan ele alarak yeni kuşaklar yetiştirmesini ve dağılıp yok oluşunu verir.
C) Necati Cumalı, Susuz Yaz adlı oyununda ağa ile köylü arasındaki su sorununu ortaya koyup bu sorunu köylünün yararına çözümlemeye çalışanların hapse bile girebileceklerini belirtir.
D) Güngör Dilmen, Midas’ın Kulakları adlı oyununda efsane ya da tarihe dayanarak çağın eleştirisini yapar.
E) Necati Cumalı, Ana Hanım Kız Hanım adlı oyununda değişik köy sorunlarıyla birlikte, köy kadınlarının sorunları üzerine eğilir.


9. Aşağıdakilerin hangisinde Orhan Kemal’in oyunları bir arada verilmiştir?
A) İspinozlar - 72. Koğuş - Kardeş Payı
B) Eskici Dükkânı - Avare Yıllar - El Kızı
C) Hanımın Çiftliği - Kanlı Topraklar - Murtaza
D) Devlet Kuşu - Vukuat Var - Baba Evi
E) Gurbet Kuşları - Arkadaş Islıkları - Sokakların Çocuğu


10. Aşağıdakilerin hangisinde eser - yazar eşlemesi yanlıştır?
A) Fazilet Eczanesi - Haldun Taner
B) Bizans Düştü - Turan Oflazoğlu
C) Sarı Naciye - Recep Bilginer
D) Karayar Köprüsü - Refik Erduran
E) Tohum ve Toprak - Necip Fazıl Kısakürek


Geleneksel tiyatro ile modern tiyatronun özelliklerini harmanlar. Manzum ve mensur anlatım bir aradadır. Ders vermeyi amaçlar ve bu nedenle izleyicinin kendini oyuna kaptırmasını istemez. Seyirciye, izlediği şeylerin gerçek değil oyun olduğunu belirtmeye çalışır.
11.Aşağıdaki tiyatro eserlerinden hangisi bu parçada anlatılanlarla ilişkilendirilebilir?
A) Ölü Kentin Nabzı - Orhan Asena
B) Parkta Bir Sonbahar Günüydü - Recep Bilginer
C) IV. Murat - Turan Oflazoğlu
D) Cengiz Han’ın Bisikleti - Refik Erduran
E) Keşanlı Ali Destanı - Haldun Taner


12. Aşağıdakilerden hangisi, göstermeye dayalı edebî metinlere örnek olarak gösterilemez?
A) Bir Adam Yaratmak
B) Tanrı Dağı Ziyafeti
C) Yayla Kartalı
D) Fadik kız
E) Ayaşlı ve Kiracıları


13.Aşağıdakilerin hangisinde 1950’li yılların Türk tiyatrosuyla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Köy sorunlarına eğilme görülür.
B) Sorunlar, bireyden topluma yönelir.
C) Tarihsel konulardan yararlanılır.
D) Osmanlı İmparatorluğu’na özlem dile getirilir.
E) Melih Cevdet, Haldun Taner. Orhan Asena, Refik Erduran, Turgut Özakman bu dönemin temsilcileridir.


Haldun Taner, ............ devlet otoritesi olmayan bir toplumda özellikle yoksul gecekondu çevresinin çektiği sıkıntıyı gözler önüne serer. ...........Türkiye’de geçimini güçlükle sağlayan kişilerin yıllar süren sömürülüşlerini güldürü havasında verirken Eşeğin Gölgesi'nde hayali bir ülkede sermaye patronlarının üstünlüğünü sergiler.
14.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’nda - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım'da
B) Keşanlı Ali Destanı'nda - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’nda
C) Keşanlı Ali Destanı’nda - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ’da
D) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ’da - Keşanlı Ali Destanı’nda
E) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ’da - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’nda


Cumhuriyet Edebiyatı’nın 1950-1970 yılları arasında romanlarda olduğu gibi oyunlarda da çeşitli sorunlarıyla köyün konu olarak alındığını görüyoruz. Ağa-köylü ilişkisinde ağaların yanlış tutumları eleştirilir. Necati Cumalı,....... ağa ile köylü arasındaki su sorununu ortaya koyup bu sorunu köylünün yararına çözümlemeye çalışanların hapse bile girebileceklerini belirtiyor. Köy kadınının sorunları da tiyatro aracılığı ile topluma duyurulur. …………… Nalınlar’da, Recep Bilginer İsyancılar’da Turan Oflazoğlu Keziban'da benzer konuları ele almışlardır.
15.Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Susuz Yaz’da - Necati Cumalı
B) Yılanların Öcü'nde - Necati Cumalı
C) Susuz Yazda - Fakir Baykurt
D) Yılanların Öcü'nde - Fakir Baykurt
E) Paydos - Cevat Fehmi Başkut


16.Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet dönemi tiyatrosuyla ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) İlk dönemlerde tiyatro yazarlarımız Türk efsanelerine, tarihine yönelmişlerdir.
B) Tanzimat’la başlayan taklite dayalı Batılılaşma ana konulardan biri olmuştur.
C) Cumhuriyetin kuruluşundan 1940’a kadarki dönemde tiyatrocular bireyin iç dünyasına yönelik eserler vermişlerdir.
D) 1940’lı yıllarda Türk tiyatrosunda geleneksel Türk tiyatrosunun izleri vardır.
E) 1950’li yılların Türk tiyatrosunda yazarlar sorunları bireyden topluma doğru yönelterek ele alırlar.

17. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi tiyatro yazmamıştır?
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Nazım Hikmet
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Orhan Pamuk
E) Oğuz Atay

18. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı-eser-tür sıralamasıyla ilgili bilgi yanlışlığı vardır?
A) Fûruzan - Kış Gelmeden - oyun
B) Adalet Ağaoğlu - Fikrimin İnce Gülü - oyun
C) Peyami Safa - Gün Doğuyor - oyun
D) Refik Halit Karay - Deli - oyun
E) Reşat Nuri Güntekin - Yaprak Dökümü - oyun


Oyunlarında bireysel çatışmalar, birey-toplum ilişkileri, değişen yaşam koşullarının bireyi etkilemesi, kuşaklar arası çatışmalar vb. konuları ele alarak dramatik tiyatronun başarılı örneklerini veren sanatçının Fehim Paşa Konağı oyunu, tiyatromuzun en önemli oyunlarından biri olmuştur.
19.Yukarıda tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Asena
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Cevat Fehmi Başkut
D) Güngör Dilmen
E) Turgut Özakman


….. oyununun bence en etkileyici bölümü polisin Ali’yi götürürken Şerif Abla’nın “Sayın baylar bayanlar” diye başlayıp
Biz yutarız cahiliz
Yumruk kadar kafamız
Ama sizler okumuş
Gözlük bilem takınmış

Aydın kişilersiniz
Siz bunu yemezsiniz
Kaldırın örtüleri
Üfürün şu tülleri
biçiminde devam eden şiirsel nitelikteki “Kıssadan Hisse”yi söylediği bölümdür.
20.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden-hangisi getirilmelidir?
A) Keşanlı Ali Destanı
B) Kerbela
C) Yaşasın Demokrasi
D) İstanbul Efendisi
E) Sokrates Savunuyor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B E C C E B A E A E

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 E   E  D   C   A   A  D   B  E  A

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI YAZAR ESER İNCELEME TEST-2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI YAZAR ESER İNCELEME TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TİYATRO TEST-1

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİ AKIMLAR TEST-2

SON EKLENENLER

Üye Girişi