Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BATI EDEBİYATI TEST-2


1. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Dante 13. yüzyılda yaşamış ve İtalyan dilini bir edebiyat dili haline getirmiştir.
B) Batıdaki aydınlanma çağının oluşmasında ve gelişmesinde klasik Yunan sanatçılarının büyük etkisi vardır.
C) Aeneis, Virgillius tarafından yazılan bir Latin destandır.
D) İlahi Komedi Moliere tarafından yazılmış beş perdelik bir komedidir.
E) Sokrates’in öğrencisi olan Eflatun, Devlet adlı yapıtıyla tanınmıştır.


2. Aşağıdakilerin hangisinde aynı ulusa sahip sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Stendhal - Charles Dikens - Gogol
B) Tolstoy - Dostoyevski - Faust
C) Turgenyev - Maksim Gorki - Balzac
D) Maksim Gorki - Gogol - Tolstoy
E) Zola - Flaubert - Charles Dickens


3. Aşağıdakilerin hangisinde eski Yunan edebiyatında Tragedya dalında yapıt veren sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Aiskhylos - Sophokles - Sokrates
B) Aristophanes - Sophokles - Menandros
C) Aiskhylos - Sophokles - Euripides
D) Heredotos - Menandros - Furipides
E) Demosthenes - Euripides - Aristophanes


Ünlü Fransız yazar Honore de Balzac yaşamış olduğu dönemde romantizmin temsilcisi olmuştur. Balzac; kişileri ve toplumu en ince ayrıntılarıyla incelemiş,
           I               II                                                                 III

olayları ve olguları eleştirel bir tutumla sergilemiş, insanlar arası ilişkileri dikkatli bir gözle gözlemleyerek romanlarını yazmıştır. En önemli romanları Goriot Baba
                                                                                                                                                                                                                    IV
ve Vadideki Zambak’tır.
           V
4. Yukarıdaki parçada numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


Alman edebiyatı; Hıristiyanlık öncesi, ortaçağ dönemi ve modern dönem olmak üzere üçe ayrılır. İlk dönemde Cermen halkının hemen hemen bütün duyguları şarkı ve türkülerle dile getirilmiştir. Hıristiyanlığın etkisiyle dini metinler çoğalmış modern şiir türlerinin hemen hepsinde örnekler verilmiştir. Bu edebiyat, …… gibi büyük bir sanatçıyı yetiştirmiştir.
5. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Balzac
B) Goethe
C) Lamartine
D) Kafka
E) Emile Zola


Ortaçağ Avrupa’sına özgür düşünmeyi öğreten sanatçı, dogmatik kurallara karşı sorgulayıcı bir anlayış geliştirmiştir. Bu düşüncelerini Denemeler adlı eserinde toplamıştır.
6. Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Goethe
B) Montaigne
C) Moliere
D) Voltaire
E) Cervantes


Natüralizmin kurucusudur. “Deneysel roman” anlayışının öncüsüdür. Çirkinliklerin ve sefaletin betimlemelerini başarıyla yapmıştır. Fransız edebiyatının büyük romancılarındandır. “Nana, Meyhane” eserlerinden birkaçıdır.
7. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stendhal
B) Gustave Flaubert
C) Alphonse Daudet
D) Emile Zola
E) Charles Baudelaire


Şiirlerinde sadece kendinden, duygu ve izlenimlerinden söz eder. Ona göre anlam kapalıdır; o, aydınlıktan kaçar. Gün batımları, kısık lambalar, perdelere vuran gölgeler, ay ışığı vs. şiirlerinde kullandığı temalardır. “Kötülük Çiçekleri” yapıtıyla ünlüdür.
8. Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) T. Gautier B) T. Banville C) Baudelaire D) T. Tzara E) Eluard


Fransız edebiyatının en büyük realistlerinden sayılan yazar, romantizmin en güçlü olduğu dönemde yazmasına rağmen açık ve sağlam bir üslupla yazdığı eserlerinde psikolojik çözümlemelere geniş yer vererek gerçekçi anlayışı benimsemiştir. Gezi, anı, deneme, hikâye ve roman türünde eser veren sanatçının en önemli eserleri “Kızıl ile Kara” ve “Parma Manastırı”dır.
9. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Flaubert B) Balzac C) A. Daudet D) Stendhal E) A. Dumas


Rus edebiyatında romantizm akımının en önemli şairidir. Rus edebiyatına ulusal değerlere bağlı eserler kazandırmıştır. Şiirlerinde coşkulu bir söyleyişi benimsemiş; romanlarında gerçekçi davranmıştır. En önemli eserleri “Çingeneler, Boris Gudnov, Yüzbaşının Kızı”dır.
10. Bu parçada tanıtılan Rus yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) N. V. Gogol B) Turgenyev C) Dostoyevski D) A. Puşkin E) A. Çehov


Asıl adı Samuel Langhorme Clemens olan sanatçı, gazete yazarlığı yapmış; çocuk ruhunu kavrayan, mizahlı, büyük küçük hikâyeler yazmıştır. Eserleri arasında en ünlüleri, “Tom Sawyer’in Maceraları” ve “Missisipi’de Hayat”tır.
11. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mark Twain
B) Charles Dickens
C) Ernest Hemingway
D) T. S. Eliot
E) Steinbeck


Fransız romantizminin en ünlü sanatçılarındandır. Roman, tiyatro, şiir türlerinde eser vermiştir. Sefiller, Cromvveil ünlü eserlerindedir.
12. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) J. J. Rousseau B) La Fontaine C) Lamartine D) Victor Hugo E) Moliere


Realizm akımının kurucusu ve en büyük temsilcisinin başyapıtıdır. Realizmin kusursuz ilk örneği sayılan bu romanda, taşra yaşamından sıkılan, güzel ve hayalperest bir kadının - Emma’nın - yeni heyecan arayışlarıyla sürüklendiği bunalımlı yaşamı işlenmiştir. Lükse düşkünlük ve yeni heyecan arayışı Emma’yı eşine ihanete ve borç bataklığına sürükler. Emma, bunalımdan kurtulamaz ve intihar eder.
13. Bu parçada tanıtılan roman ve yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Madame Bovary - G. Flaubert
B) Anna Karenina, Tolstoy
C) Kızıl ile Kara, Stendhal
D) Nana, Emile Zola
E) Ölü Canlar, Gogol


Fransız edebiyatında realizmin öncüsü sayılan yazar, yaşamın içinden çıkarak anlattığı insanları doğal ve toplumsal çevresi içinde çözümlemeye çalışır. Yazar, yapıtlarının tümünü İnsanlık Komedyası başlığı altında toplamıştır.
14. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balzac B) Stendhal C) Moliere D) Flaubert E) Lamartine


İngiltere’de ve tüm Avrupa’da realist romanın öncülerinden sayılır. İyiliği, kötülüğü, güzelliği, çirkinliği canlı biçimde işledi. Oliver Twist, David Copperfield gibi romanları ile gerçekçi roman ustaları arasında ölmez yerini almayı başardı.
15. Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Walter Scott
B) George Eliot
C) Charlotte Bronte
D) Gustave Flaubert
E) Charles Dickens


I. Kendi adıyla anılan öykü türünün kurucusu olarak ün kazanan yazar, gerçekçi bir sanatçıdır.
II. Daha tıp fakültesinde öğrenciyken mizah dergilerinde çıkan öyküleri ile tanınan sanatçı, genç denecek yaşta veremden ölmüştür.
III. Sanatçı, Rus edebiyatının çok ünlü bir yazarıdır. Önce mizahi öyküler yazmış, 1860’tan sonra ciddi eserler vermiştir. Yazarın, tiyatro türünde de önemli eserleri vardır.
IV. “Martı, Vanya Dayı, Vişne Bahçesi” ünlü eserlerindendir.
16. Numaralanmış her cümlede bir özelliği belirtilen edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tolstoy
B) Anton Çehov
C) Dostoyevski
D) Turgenyev
E) Gogol


Rus edebiyatının 19. yüzyılda yetiştirdiği “beş dev romancı”dan ilkidir. O, Ukrayna köylülerini anlatan bir destancıdır sanki. Gerçekçiliğine kattığı mizah, apayrı bir tat vermiştir romanlarına. Öykü ve tiyatro türlerindeki eserlerinde de bulursunuz aynı tadı. Tiyatro alanında “Müfettiş” gibi ölümsüz bir eser yaratmış, tarihî roman türünde “Taraş Bulba” adlı destan anıtını dikmiştir.
17. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nikolay Gogol
B) Lev Tolstoy
C) İvan Turgenyev
D) Fyodor Dostoyevski
E) Anton Çehov
E) Gogol Çözümj


Rus edebiyatı dünya tarihine çok büyük edebiyatçılar kazandırmıştır. Bunların en tanınmışlarından olan tiyatro yazarı ve modern kısa öykülerin ustası …………. genç yaşta ölmüştür. Bir diğer tanınmış Rus yazar olan ………. realizm akımının dünyadaki en önemli temsilcilerindendir.
18. Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi doğru olur?
A) Oscar Wilde - Charles Dickens
B) Alexander Puşkin - Bernard Shaw
C) Johann Wolfgang von Goethe - Maxim Gorki
D) İvan Turgenyev - William Shakespeare
E) Anton Çehov - Lev Nikolayeviç Tolstoy


Kuzey Amerikalı ünlü bir güldürü yazarıdır. Amerikan düzyazısına konuşma dilinin akıcılığını getirmiştir. İnsan tabiatını iyi tanıması, keskin zekâsı ve çarpıcı nükteleriyle kısa sürede tüm dünyada tanınmıştır. 1910’da ölümünden sonra adına kurulan derneğe Türk hikâyecilerinden Sait Faik de üye seçilmiştir. Tom Sawyer’in Maceraları, Missisipi’de Hayat, Prens ve Dilenci gibi eserleri yazmıştır.
19. Bu parçada tanıtılan Amerikalı güldürü ve yergi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mark Twain
B) Victor Hugo
C) Edgar Allen Poe
D) William Faulkner
E) John Steinbeck


On beş yaşındayken evden kaçarak Kızılderililer arasında yaşamış, I. Dünya Savaşı’nda Kızılhaç’ın sağlık yardım koluna gönüllü yazılarak İtalyan cephesine gitmiş, ağır yaralanmış, Amerika’ya dönünce gazeteciliğe başlamıştır. Gazete muhabiri olarak Yunanistan, Fransa, İspanya, İngiltere, Çin gibi birçok ülkeyi dolaşmıştır. Eserlerinde hep görüp tanık olduklarını anlatmış, gerçekliği benimsemiştir. “İhtiyar Adam ve Deniz” adlı eseriyle 1954 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır. “Silahlara Veda”, “Çanlar Kimin İçin Çalıyor” en ünlü eserleridir.
20. Sözü edilen Amerikalı yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mark Twain
B) John Steinbeck
C) T.S. Eliot
D) Ernest Hemingway
E) Anton Çehov


21. Aşağıdaki yazarlardan hangisi, özellikle mizah tarzındaki eserleriyle tanınmıştır?
A) La Fontaine B) Mark Twain C) Bacon D) Henrik İbsen E) Alphonse Daudet
(1973-ÜSS)


22. Aşağıdakilerden hangisi ünlü bir deneme yazarıdır?
A) Balzac B) Shakespeare C) Dickens D) Montaigne E) Plautus
(1972-ÜSS)


23. Aşağıdaki ilkelerden hangisi eski Yunan tiyatrosunda değişmez bir değer taşır?
A) Oyunların açık havada oynanması
B) Konuların mutlaka tanrıların hayatından alınması
C) Sahnede üç kişiden fazla insan bulunmaması
D) Üç birlik kuralına uyulması
E) Başarılı oyunlara ödül verilmesi
(1972-ÜSS)


24.Aşağıdaki eserlerden hangisi Tolstoy’a aittir?
A) Madam Bovary
B) Hernani Peer
C) Gynt
D) Vadideki Zambak
E) Anna Karenina
(1971-ÜSS)


25. “Emil”, “İtiraflar” adlı eserleriyle tanınan 18. yüzyıl Fransız yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Voltaire
B) Montesquieu
C) Diderot
D) Saint-Simon
E)JJ.Rousseau
(1971-ÜSS)


26. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Latin edebiyatı içinde değildir?
A) Platus
B) Terentius
C) Vergilius
D) Tacituse
E) Euripides
(1971-ÜSS)


27.Dünya edebiyatında tiyatro türünün en büyük yazarları arasında aşağıdaki adlardan hangisi sayılmaz?
A) Shakespeare B) Moliere C) H.İbsen D) Racine E) H.De Balzac
(1970-ÜSS)


28. Aşağıdaki ünlü romanlardan hangisi büyük Rus yazarı Tolstoy’un eseri değildir?
A) Anna Karenina
B) Savaş ve Barış
C) Ölümden Sonra Dirilme
D) Ölüler Evinden Hatıralar
E) Kazaklar
(1970-ÜSS)


29. XVI. yüzyılda “Denemeler” adlı orijinal eseriyle ün kazanan Batılı yazar kimdir?
A) Pascal B) Montaigne C) Bacon D) Boccacio E) Cervantes
(1970-ÜSS)


30. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Dostoyevski - Suç ve Ceza
B) Ernest Hamingvvay - Silahlara Veda
C) George Orwel - Hayvanlar Çiftliği
D) Steinbeck - Çanlar Kimin İçin Çalıyor
E) Franz Kafka - Dava


1 2 3  4 5 6 7 8 9
D D C C B B D C D

10 11 12 13 14 15 16 17 18
 D  A   D  A   A  E  B  A  E

19 20 21 22 23 24 25 26 27
 A  D   B  D   D  E  E  E  E

28 29 30
 D  B  D

 

İLGİLİ İÇERİK

EDEBİ SANATLAR TEST-2

EDEBİ SANATLAR TEST-1

BATI EDEBİYATI TEST-1

EDEBİ AKIMLAR TEST-2

EDEBİ AKIMLAR TEST-1

ŞİİR BİLGİSİ TEST-2

ŞİİR BİLGİSİ TEST-1

SON EKLENENLER

Üye Girişi