Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

 

UYGULAMA:1

1. Türklerin ilk siyasetnamesi sayılan............................................... Yusuf Has Hacip tarafından……………. yüzyılda yazılmıştır

2. ...................................... Türklerin ilk sözlüğüdür; .............................. tarafından 11. yüzyılda yazılmıştır.

3. Türk Edebiyatının ilk mesnevisi ........................................dir.

4. Kaşgarlı Mahmut'un 11. yüzyılda yazdığı .................................'te 7500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılığı vardır.    

5. 12. yüzyılda Edip Ahmet'in yazdığı ................................ adlı eser bir ahlak ve öğüt kitabıdır.

6. .................................. adlı eser ilk tasavvuf kitabıdır.

7. İki dilin karşılaştırılması (Türkçe - Farsça) olan ..................................... adlı bu eser 15. yüzyılda Ali Şiir Nevai tarafından yazılmıştır.

8. insanların en iyi nasıl yönetilebileceğini konu alan............................................aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

9. 15. yüzyılda yazıya geçirilen Dede Korkut Hikayelerinde ...........................................sanatlarına sıkça rastlanır.

10. Oğuz boyu Türklerinin yaşayışlarını işleyen Dede Korkut Hikayeleri .................................. karışımıdır.

11. Dede Korkut Hikayeleri ................ yüzyıla ait olup..................yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

12. Ahmet Yesevi'nin tasavvuf şiirlerini topladığı .........................adlı eser ölümünden sonra yazıya geçirilmiştir.

13. Kaşgarlı Mahmut’un ............................... ansiklopedik sözlük niteliğinde, Arapça yazılmış bir eserdir.

14. Atabet'ül Hakayık ahlâk ve öğüt kitabı olarak ........................ölçüsüyle ve...............harfleriyle yazılmıştır.

15. Dede Korkut öyküleri'nin konuları Oğuzların komşularıyla yaptıkları mücadelesinin yanında ……………………………………………………………………………………………………..konularını da işler.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi