Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

FİİLİMSİ (EYLEMSİLER) TESTİ-02

Günümüzden otuz yıl önce yayımlanan bu romanı yazar, yeniden gözden geçirmiş. İlk
                                             I
baskısını günlerce aradıktan sonra bulabildim. Bunu ikinci baskısıyla karşılaştırdım. Yazar,
                              II
bazı düzeltmeler yapmak fazlalıkları çıkarıp  atmakla çok iyi etmiş.
              III                                      IV     V

1. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
A)I. B)II. C)III. D)IV. E)V.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmamıştır?
A) Bir daha yanlış yapmamak için kendine söz verdi.
B) Yaşlı gözlerini silerken ölen kardeşini düşünüyordu.
C) Kimsenin kendisine aldırmadığını görünce çok üzüldü.
D) Sinema biletlerini unutmaması gerektiğini biliyordu.
E) Yere düşen yaprakları kimse temizlemiyordu.

(I) Gecenin geç bir vaktinde kapı çalınmıştı. (II) Çocuk bir şeyden korkmuş gibi annesine sarılıyordu. (III) Kadın yavaşça kalkıp ürkek adımlarla kapıya yaklaştı. (IV) Dışarıdakinin zor duyabileceği bir sesle, kim o, diyebilmişti ancak. (V) Kapıda bekleyen, ses vermeden kapıyı çalmaya devam etti.
3. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem fiilimsiye hem bileşik zamanlı fiile örnek gösterilebilir?
A)I. B)II. C)III. D)IV. E)V.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil değildir?
A) Kırdığı bardağın içinde su yoktu.
B) Islak kamçıyı atının karnına vurdu.
C) Geceleri Ali, yırtılmış bir çula bürünerek yatıyordu.
D) İhtiyarın odası boyanan salonun sonunda idi.
E) Okuyacağı kitapları yanına alarak yola koyuldu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi, eyleme sorulan farklı bir soruya cevap vermektedir?
A) Sorunlarınız konuşarak çözümlemelisiniz.
B) Bunları, doğrulatmadan yayımlamamalısınız.
C) Masaları silip örtüleri değiştirdi.
D) Ders çalışırken sessiz bir ortam isterim.
E) Ben bu duruma çok çalışarak gelebildim.

6. Aşağıdakilerin hangisinde zarf görevinde kullanılan sözcük ya da söz öbeği zarf-fiil değildir?
A) Bugün kimseden habersiz, evden çıkmış gitmiş.
B) Bu romanı okumadan yazarının hayatını öğrenmiştim.
C) Merdivenden inerken elindeki paketleri yere düşürmüş.
D) Yaşlı kadın hasta olunca kimse onu ziyaret etmemiş.
E) Evdekilerin mutlu olduğunu gördükçe kendi de mutlu oluyordu.

"Bazı sözcükler fiilimsi eklerini alsa da eylemsi özelliğini büsbütün yitirerek kalıcı isim olur."
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
A) Dün akşamki dolmalar gerçekten güzeldi.
B) Onu eleştirmek için önce kendini düzeltmelisin.
C) Yağmurun yağışını seyrediyorum penceremden.
D) O akşam senin aramızda olmanı herkes istiyordu.
E) Bahçeye bu yıl fasulye ekmek istediğini söyledi.

Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
          I                            II
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
                                    III
Bu, afyon ruhu gibi baygın mahalleden
                              IV
Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen
                      V
8. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsidir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ötekilerden farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Çıkmadık candan umut kesilmez.
B) Elden gelen öğün olmaz; o da vaktinde gelmez.
C) Baş başa vermeyince, taş yerinden kalkmaz.
D) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.
E) Kefen alacak adam, gözünün yaşından belli olur.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Bu ceylan türü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
B) Ben gelinceye kadar eczane çoktan kapanmıştı.
C) Arkadaşlarıyla maç yaparken ayağı burkulmuş.
D) Hasta teyzesini ziyaret edip eve dönecekti.
E) İşyerine gitmeden önce pastanede kahvaltı yaptı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil farklı bir türde kullanılmıştır?
A) Benzer olaylarla mutlaka karşılaşmışsındır,
B) Harcamaları şirketimizin gider hanesine yazıyorum.
C) Anlaşılır bir konu değildir bu benim için.
D) Başka bir çıkar yol bulmayı çok isterdim.
E) İş bilir bir adam olduğundan her zaman kuşkuluydum.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde kullanılmış bir fiilimsi vardır?
A) Topkapı Sarayı'na gitmiş; ama orayı gezmeden geri gelmiş.
B) Bu çalışmadan bir sonuç kesinlikle elde edemezsiniz.
C) Hiçbir zaman bilmeden konuşmayın, derdi babam.
D) Bu hareketimiz, ne yazık ki, istemeden oldu.
E) Öğrenciler, zilin sesini duymadan sınıftan dışarı çıkmamalı.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümle farklı bir eylemsiyle sağlanmıştır?
A) Böyle davrandıkça hiçbir sonuç alamazsın.
B) Söylene söylene eve doğru yürüyordu.
C) Mutlulukla parlayan çehreler hepimizi se¬vindiriyor.
D) Buralardan gideli uzun yıllar oldu.
E) Bir haftadır dinlenmeksizin çalışıyoruz.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm eylemsi türlerine birer örnek vardır?
A) Askerliği kesinleşince dükkânı satmaya karar verdi.
B) Çalışan kişilere, kimsenin söyleyecek bir sözü olmamalı.
C) Öğrencilere anlayış göstermesi gereken kişi okul müdürüydü.
D) Aramızda geçen tatsızlıkları unutup sohbet etmeye koyulduk.
E) Tarif edemediğim bir sevinç içimi kaplayınca ona doğru koştum.

İyilik eden, iyilik bulur.
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sıfat-fiil bu cümledekine benzer bir görevde kullanılmamıştır?
A) Sona kalan, dona kalır.
B) Gelen, gideni aratır.
C) Doğru söyleyeni, dokuz köyden kovarlar.
D) Öfkeyle kalkan, zararla oturur.
E) Kaçan balık, büyük olur.

İsim-fiil eklerini alan kimi sözcükler, zaman içerisinde eylemsi özelliğini yitirip somut isme dönüşür.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun bir kullanım yoktur?
A) Kapının girişinde bekliyordu bizi babam.
B) En sevdiğim yemeğin ne olduğunu biliyor musun?
C) Gözlerindeki sürme sana ayrı bir güzellik katmış.
D) Elindeki çakmağın baba yadigârı olduğunu söyledi.
E) Konukları bekleme odasına alırsanız iyi olur.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Kapının yanında duran çocuğu fark etmemişti bile.
B) Dağa tırmanırken çok fazla zorlanmadık.
C) Telaşlı telaşlı yürüyor, ikide bir durup ardına bakıyordu.
D) Sokaktan el ayak çekilince ben sokağa çıkardım.
E) Eski bir otomobil, caddeden homurdanarak geçti.

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Denize açılmadan önce babamla vedalaştım.
B) Eskiden gemiyle yolculuğa çıkmak, cesaret işiydi.
C) Bağırıp çağırmadan halledemez misiniz siz işlerinizi?
D) Yağmur yağmayalı neredeyse altı ay olacak.
E) Önce tartıştılar, ama sonra kucaklaşarak ayrıldılar.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden fiilimsiler bir arada kullanılmıştır?
A) Dışarı çıkınca içimi bir ferahlık kapladı.
B) Yağan yağmura aldırış etmeden yürüyordu.
C) Dosyayı inceleyip size haber vereceğiz.
D) Sararmış yüzü, ağarmış saçlarıyla karşımızda duruyordu.
E) Yetkililerin açıklaması insanların sakinleşmesini sağladı.

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır?
A) Gözlerin iki siyah karanfil gibi
Gözlerini alsam yakama taksam
B) Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya
Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi
C) Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur;
Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.
D) Derin dağlar kat kat sıralanmıştı
Çamlık iniyordu denize kadar
E) Gelme ecel gelme üç gün ara ver
Al benim sevdamı götür yâre ver

Öldük, ölümden bir şeyler umarak
I II
Bir büyük boşlukta bozuldu büyü
Nasıl hatırlamazsın o türküyü?
III
Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü,
Alıştığımız bir şeydi yaşamak
IV V
21. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük, basit çekimli fiildir.
B) II. sözcük, durum bildiren zarf-fiildir.
C) III. sözcük, birleşik yapılı fiildir.
D) IV. sözcük, ortaca örnektir.
E) V. sözcük, isim-fiildir.


Serpilmeye başladı bu yağmur ince ince,
                       I
Son yokuş noktasında düzlüğe çevrilince
Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi
                               II
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi
                                         III
22. Bu dizelerde numaralanmış eylemler nesne-yüklem ilişkisi yönünden değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi olur?
         I          II          III
A) Geçişsiz  Oldurgan  Geçişli
B) Geçişli    Ettirgen    Geçişli
C) Geçişsiz  Oldurgan Geçişsiz
D) Geçişli    Geçişsiz   Geçişsiz
E) Geçişsiz  Oldurgan  Ettirgen

Bir tiyatro; her şeyden önce seslendiği seyirci topluluğunu düşünmek, bir kültür kurumu olmak dolayısıyla seyircilerine karşı görevini yerine getirmek, bunlardan ayrı olarak da onları eğlendirmekle görevlidir.
23. Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) İsim-fiil türünde birden fazla sözcük vardır.
B) Temel cümlenin yüklemi, ek fiilin geniş zaman, 3. tekil kişi ekini almıştır.
C) Birden fazla ortaç vardır.
D) Zarf-fiil türünde sadece bir sözcük vardır.
E) Ek fiil, bir adı yüklem yapmıştır.

(I) “Sessiz Ev”in kahramanlarını kurarken onları önce, tıpkı geleneksel roman kahramanları gibi görsel olarak tasarladım. (II) Romanın en önemli yanlarından biri, kahramanların hepsi için teker teker bulmaya çalıştığım ayrı bir anlatı, bir çeşit dil oldu. (III) Söz gelimi, babaanneyi tasarlarken bir cümlenin içine geçmişi, şimdiyi ve geleceği koymanın yollarını aradım. (IV) “Kolejli Metin” için uzun, asabi, saldırgan cümleler kurmaya çalıştım. (V) Böyle olunca “Recep”in dili kısa, kesin ve dışa dönük oldu.
24. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) I. cümlede fiil, haber kipiyle çekimlenmiştir.
B) II. cümlede isim-fiil ve sıfat-fiil vardır.
C) III. cümlede zarf-fiil, zaman anlamı vermektedir.
D) IV. cümlede fiil, etken ve geçişsiz çatılıdır.
E) V. cümlede birden fazla fiilimsi kullanılmıştır.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok eylemsi kullanılmıştır?
A) Parası olmadığı zamanlar ne yapacağını şaşırırdı.

B) Yaz günlerinde güneş ışınlarından korunmak gerekir.
C) Basmakalıp görüşleri kolay kolay benimsemezdi.
D) Bavulu elinde biri, yana yakıla sizleri arıyordu.
E) Arabanın lastiğini değiştirirken üstüm başım battı.

(I) Şimdi saat sekizde işbaşı yaptın ya… (II) Saat ona kadar nefes almadan çalışıyorsun. (III) Saat on oldu mu ziller çalar hemen. (IV) İşte o zaman on dakikalık mola başlıyor demektir. (V) Çay mı kahve mi çeker gönlün, onu içersin.
26. Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde eylemsi vardır?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II ve IV E) IV

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevi yapan bir eylemsi kullanılmıştır?
A) Kalıplaşmış düşüncelere saplanıp insanlığın gelişmesini engellememeliyiz.
B) Tüm renkli kişiliğine karşın sıkı disiplin kurullarından vazgeçmezdi.
C) Siz, güler yüzlülüğün ciddiyetle bir arada olabileceğini kanıtladınız.
D) Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yarar.
E) Aşırılığa kaçan her şeyde gizlenmek, saklanmak istenen bir şey vardır.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden daha çok eylemsi kullanılmıştır?
A) Köylüler, büyük bir umutla yağmurun yağmasını bekliyorlardı.
B) Hoyrat ellerde yitip gitmiş çocukluk, bir daha geri gelebilir mi?
C) Evlerine gitmekten çok hoşlandığım insanlardı Ayten teyzeler.
D) Beş duyunun hepsiyle birden algılayabileceğimiz pek az şey vardır.
E) İnsanın işine inanması, verimli çalışabilmesi için amacını bilmesi gerekir.

Tarla açmaya çalışan bir adama benzetirim Orhan Veli’yi. Yozlaşmış, verimi azalmış, alışılmıştan başkasını getirmeyen alanı değiştirip yeniden ekilir duruma getirmek kolay değildir. O güne kadar vazgeçilmez sayılanlar, yeniden kökler çıkarır, tarlanın sınır taşlarını bozar. O, bunlara da direnir, bunları aşar, eskileri çileden çıkarır. Biraz da Keloğlanca davranır eskilere.”
29. Bu parçada kaç eylemsi vardır?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

Kişiyi başarıya götüren yollardan biri de yaptığı yanlışları bir yol bulup düzeltmektir.
30. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin çeşidi hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?
A) Sıfat-fiil, bağ-fiil, sıfat-fiil, isim-fiil
B) Sıfat-fiil, sıfat-fiil, sıfat-fiil, isim-fiil
C) Bağ-fiil, sıfat-fiil, bağ-fiil, isim-fiil
D) Sıfat-fiil, sıfat-fiil, bağ-fiil, sıfat-fiil
E) Sıfat-fiil, sıfat-fiil, bağ-fil, isim-fiil

31. “Öfkenin devreye girdiği yerde akıl devreden çıkar.” cümlesindeki fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?
A) Sana kavuşmak için, yola çıktı nice kul
B) Yatıyor can evimde hep o sonsuz emeller
C) Güneşin çarpılmış elçisi Van Gogh’la gelir önümüze
D) Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak
E) İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu

32. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf-fiil yoktur?
A) İki testi tokuşunca biri kırılır.
B) Gün doğmadan neler doğar.
C) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
D) Yatan aslandan gezen tilki iyidir.
E) Verip de pişman olmaktan, vermeyip de düşman olmak yeğdir.

Özgürlük istemek ancak sorgulayan, duygularına, tutkularına kapılmadan, çıkarını aramadan düşünebilen kişinin işidir.
33. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Sıfat-fiil B) Zarf-fiil
C) Çekimli eylem D) İsim-fiil
E) Ek fiille çekimlenmiş isim

Su ve ses kadar beklediğim
Ne kaldı geride, bilmiyorum
Uzanıp uyumak istiyorum gölgeme
Ve sarınmak o kocaman gözlerin
Uğuldayan rüzgârlarına
34. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Bağ-fiil B) Basit çekimli fiil
C) Sıfat-fiil D) İsim-fiil
E) Birleşik çekimli fiil

Bu aynada her halimi seyrettim
Kâh bu güne geldim kâh geri gittim
Kaçan mevsimlerin ardından yettim
Yorulmazı yoruyorum orada
35. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İsmin yerini tutan sözcük vardır.
B) Sıfat-fiil kullanılmıştır.
C) Birleşik çekimli fiil vardır.
D) İşaret sıfatı kullanılmıştır.
E) Birden fazla basit çekimli fiil kullanılmıştır.

36. Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) Seninle, gördüklerimizi kimseye söylemeyeceğiz.
B) Her zaman, gelenler gidenleri aratırdı.
C) Size anlattıklarımız, daha anlatacaklarımızın üçte biridir.
D) Görünen geçmiş zaman eki “-di” ekidir.
E) Selim, toplantıdaki kişilerle konuşmamaya çok özen gösterirdi.

37. Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Heyecanlı heyecanlı bana gördüklerini anlattı.
B) Konuşurken nefes nefese kalmıştı ve sesi titriyordu.
C) Evden sabahın ilk saatlerinde çıktık ve sizi yakalayabildik.
D) Bu sorudaki ince noktaları tespit edenler söylesin.
E) Zilin çalmasına kaç dakika var.

38. Aşağıdakilerden hangisinde bağfiil kullanılmamıştır?
A) Bizden görüp göreceğiniz, bu kadardır.
B) Listeleri indirmeden adınızı bulalım.
C) Önünü ardını düşünmeksizin hareket etmeyin.
D) Şirketle yaptığınız anlaşmadan kim kârlı çıktı?
E) Buradan geçerken hep seni hatırlarım.

39. Tamlayan kısmında sıfat - fiil bulunan bir isim tamlaması, aşağıdakilerden hangi seçenekte kullanılmıştır?
A) Devrilenlerin altından çıkarılan cesetler hepimizin tüylerini ürpertti.
B) Ateş seslerinin sinir bozan gürültüsü bizi uyutmadı.
C) Yanıyor mu zümrüt yeşili ciğerimiz, ormanlarımız?
D) Anlaşacakları fiyatın üzerinde konuşmaya başlayınca pazarlık geç bitti.
E) Danışmadaki görevli memurun öfkesi sıradakileri uzdu.

40. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Ömrümün hasretle geçen her günü,
B) Bilmezsin gün müdür, hafta mı, ay mı?
C) Günlerce görmeden güzel yüzünü,
D) Bu gizli sevdayı çekmek kolay mı?
E) Bir zaman gülerek nasıl yaşardık!

CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A D B D A A C C A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 B   B   C  D  E  E  A  B  B  B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C   A  C  D  A   D  A  E  D  E

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
C  D  C   E  C   E  C  D  D  B

 

İLGİLİ İÇERİK

 

FİİLDE (EYLEMDE) YAPI TESTİ-01

FİİLDE (EYLEMDE) YAPI TESTİ-02

FİİLİMSİ(EYLEMSİ) TESTİ-01

FİİLDE ÇATI TESTİ-03

FİİLDE ÇATI TESTİ -02

EK FİİL –BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL TESTİ-02

EK FİİL –BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL TESTİ-01

FİİL – FİİLDE ZAMAN KAYMASI-2

FİİLİMSİ(EYLEMSİ) TESTİ-01

10.SINIF FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) SLAYTI

FİİLİMSİLER(EYLEMSİLER)

FİİLİMSİ VE ÇEŞİTLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi