Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

EK FİİL –BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL TESTİ-02

1. Basit çekimli bir eylem aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmamıştır?
A) Çocuğun, utancından kulakları kızardı.
B) 0 turistik şehri baştanbaşa dolaştı.
C) Ellerinde küçük küçük çiçekler duruyordu ihtiyarın.
D) Çiçeği dalından bugün koparmışlar.
E) Çeşmenin suyu artık akmıyor.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması ekeylem alarak yüklem olmuştur?
A) Gül ağacından yapılmış kuğu gibi bir tekneydi.
B) Her bahar tablosunun mutlak etrafı kıştır.
C) Bu odanın sırrını yok mu bana anlatan?
D) Günle birlikte erir uyuklayan mor dağlar.
E) Renklerin kayboluşunda elbette güzellik vardır.

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ekfiil kullanılmamıştır?
A) Gelişin maksadı yoktur, gidişin mantığı yok
B) Herkes sağır, kimsenin kimseye aldırdığı yok
C) Durun, durun bir dünya iniyor tepemizden
D) Hiç düşünmez ki kalan bir kuru addır, ancak
E) O hayat sandığımız şey, iki yokluk arası

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ekeylem almış bir sıfattır?
A) Yolun kenarında yatan kedicik yaralıydı.
B) Su çınarın altında oturanlar, daha çok yaşlılardır.
C) O aslında benim çok iyi tanıdığım biriydi.
D) Eski evimizin şimdikinden daha geniş bir bahçesi vardı.
E) Yeni tayin olduğum yer küçük bir kıyı kasabasıydı.

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem basit zamanlı hem bileşik zamanlı fiillere örnek gösterilebilir?
A) Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan
    Yer alsaydık şu bulut kervanında
B) Amansız gecenle yayıl dört yanıma
    Ey unutuş! Kurtar bu gamlardan beni
C) Küçükken derdi ki dadım:
    Çoğu gitti, azı kaldı
D) Geçti, istemem gelmeni
    Yokluğunda buldum seni
E) Beni en güzel günümde
    Sebepsiz bir keder alır

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bileşik zamanlı bir fiildir?
A) Siz isteseniz de istemeseniz de ben onlarla gideceğim.
B) Söylediklerime inanmadığınızı bakışlarınızdan anlıyorum.
C) Ben sizin gibi çok böbürlenen gördüm.
D) O zamanlar senin yaşlarındaydım.
E) Bu tür kitaplar artık pek satılmıyormuş.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bileşik zamanlı bir fiildir?
A) Tatildeyken günler ne de çabuk geçiyor.
B) Sorduğum bütün soruları bildi.
C) Çantasında daima yiyecek bir şeyler bulunur.
D) Gelmeyi düşünseydi şimdi burada olurdu.
E) Bize biraz da ailenizden söz eder misiniz?

8. Aşağıdakilerin hangisinin yüklemi geniş zamanın hikâyesi biçimindedir?
A) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu
B) Hani ey gözyaşım akmayacaktın
C) Her güzel şey gibi bitmeyecek mi?
D) Âşıklar unutmazmış geçse de bin yıl aradan
E) Dün akşam küsmüştüm ben bütün dünyaya

Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum
Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum
Bekçileri gibiyiz ebenced buraların
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların
Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi
9. Bu dizelerde kaç ek fiil kullanılmıştır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Büyükada’ya bu mevsimde ilk kez geliyordum. Adanın kış
                                                       I
renkleriyle donanmış sakin, bir tür terk edilmişlik hüznüne
bürünmüş sokaklarında gezinmeye başlamıştım. Dar ve
                                                          II
yapayalnız bir sokağın kıvrımına uyarak meydana doğru
ilerleyiverdim. Burada nehirlerin dağlar, tepeler aşarak
           III
düzlükte sükûnet arayan başka başka nehirlerle birleşme-
sine benzer bir heyecan vardı. Meydandaki boşluk,
                                      IV
gizli bir deniz gibiydi.
               V
10. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ek-fiil yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek eylem almamıştır?
A) Bütün bu başarının mimarı benim
B) Bu konuda biz onlardan ilendeyiz
C) Aramızdaki tüm bağlan kopardı
D) O, bu kitabı çoktan okumuştur.
E) Yalandır kaygısız olduğun, yalan

Gözlerin gözlenme değince
Felaketim olurdu ağlardım
Beni sevmiyordun bilirdim
Bir sevdiğin vardı duyardım
12. Bu dizelerde kaç ek eylem vardır?
A) 2 B) 3 C)4 D)5 E) 6

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin geniş zamanı ile çekimlenmiş bir kelime vardır?
A)Ha, sahi! Söze bu işten başlamalıydım.
B) Af edersin gerçekten bugünlerde çok dalgınım.
C) Bir yandan da sanki çok soğuk varmış gibi titriyordu.
D) Ama kötü bir niyetim yoktu.
E) Bu kese boynuna mercan taneciklerinden yapılma bir zincirle asılıydı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil şimdiki zamanın rivayeti ile çekimlenmiştir?
A) İçinden kuvvetli bir kâfurun sesi geliyordu.
B) Merakım gittikçe artıyordu.
C) Şair başka sualler de soracaktı.
D) Kışın Ali Bey Konağı’nın önünde oturarak güneşlenip ısınmaya çalışıyormuş.
E) Bu ateşlerden fakir fukara ısınırdı hiç olmazsa, diye düşündü.

15. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil yoktur?
A) Birbiri peşi sıra her çeşit işi yaptıydım.
B) Fakat yeteri kadar kuvvetli değilmişsin.
C) Latince bir sözdür bu.
D) Bu ayrıca, çok yakışıklı bir okçunun da adıdır.
E) O anda bileziklerinden bir tanesi kayıp yere düştü.

16. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi, birleşik çekimli değildir?
A) Bu kapı da bitişik bir odanın kapısı olacaktı.
B) Şimdi sımsıkı kapanmıştı.
C) Dolabın kapağı oymalıydı.
D) Gitmeden iki saat önce haber verseydin.
E) Yattığı yerde boyuna kıvranıp ağlıyormuş.

17. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiilin geniş zamanın olumsuzu ile çekimlenmiş bir kelime vardır?
A) Gerçekten de bu küçük canavar yeni doğmuş değildi.
B) Çarpık çurpuk bir külçe halindeymiş.
C) Onun içinde de tıpkı böyle bir şeytan var.
D) Gerçekten de rastgele bir adam değil.
E) Latince okuma yazmayı öğretmemişlerdi.

18. Aşağıdakilerin hangisinde geniş zamanın şartı ile çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) O yaşta çok şey öğrenmişti.
B) Onunla ilgilenirseniz çok memnun olurum.
C) Kalbinin sesini dinlemeye hiç vakit bulamamış.
D Keşke ben de arkadaşlarımla gitseydim.
E) İnsanın sevgiye muhtaç olduğunu fark etse bunu yapmaz.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylem yoktur?
A) Şehrin iki yakasını buluşturan köprü çok eskiydi.
B) Dün akşam sokaklarda kimsecikler yoktu.
C) Bu yaşlı adam, bir zamanlar oldukça zenginmiş.
D) Köylüler, işlerini akşam olmadan bitirmiş.
E) Bu yazar, öykülerinde yalın bir anlatım kullanmayı severmiş.

Fırtına akşama doğru koptu. Hava birden soğuyuverdi. Üşüyorduk. Yaz ortalarında bağın içindeki zeytin ağaçlarının kurularını ayıklatmıştık. Çıkan yarmalar hâlâ ağaçların diplerinde duruyordu. Kardeşlerimle kucak kucak içeriye taşıdık, ocağı yaktık.
20. Bu parçada bileşik zamanlı kaç fiil kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

O zamanlar ortaokul öğrencisiydim. Evlerine pek sık giderdim. Beni severlerdi. Çocukları çoktan uçup gitmişti. Torunları vardı bir sürü, ama onlardan hoşlanmazlardı. Deli dolu, yırtıcı çocuklardı hepsi. Beni akıllı uslu, kendilerine yakın bulurlardı.
21. Bu parçada bileşik zamanlı kaç fiil kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur?
A) Dün gece hiç de iyi uyuyamadım.
B) Konuyu daha ayrıntılı anlatmalıydım.
C) Belli ki adamcağız çok açtı.
D) Hani dün akşam bize gelecektiniz?
E) Küçük kızın yanakları al aldı.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geniş zamanın rivayetiyle çekimlenmiştir?
A) Bu türküyü duyunca içten içe ağlarmış.
B) Onu en son çarşamba günü görmüştüm.
C) Bundan böyle yalan söylemeyecekmiş.
D) Büyük şehirde yaşamak giderek zorlaşıyor
E) O da muslukları açık bırakmayaydı

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir addır?
A) Bir zamanlar bu topraklarda başka uygarlıklar varmış.
B) Hasırları sökülmüş eski bir koltuk duruyordu balkonda.
C) Irmağı yüzerek geçen görülmemiştir bugüne dek.
D) Dilek ağacına kırmızı murat mendilini bağladı Emine.
E) Güneşli günlerde sabahleyin mutfak, aydınlık olur.

I. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden
II. İnanırdım saadetli yolculuklara
III. Adalar var zannederdim güneşli, mavi, dertsiz
IV. Bütün hızımla koşardım dalgalara
V. O zaman beni görseydiniz
25. Yukarıda numaralı dizelerin hangisinde ek eylem farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geniş zamanının rivayeti ile çekimlenmiştir?
A) Yarınki sempozyuma dil tarihi hocamız da katılacakmış.
B) Olayın asıl sebebim ve suçlusunu polise geç bildirmiş.
C) Öğrencilere her konuda elinden gelen yardımı yapardı
D) Buranın tarihim ve özelliklerim en iyi babaannesi bilirmiş.
E) Gelecek yıl doktora çalışmasına başlamayı düşünüyordu

Gidersen yıkılır bu kent kuşlar da gider
Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında
27. Ek eylemin altı çizili sözcükteki işlevi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yalnız senin ellerim arıyorum
B) Gümüş bir dumanla kaplıydı her yer
C) Bir türkü gibiydi sözlen annemin
D) Irmaklar akıyordu gözlerimizin arasından
E) Bir güzel vardı ömrümün her mevsiminde

I.   Bilimler her şeyi pek fazla inceliyormuş
II.  Ona aşktan söz edildiğinde o. hiçbir şey anlamayacaktır.
III. Kitapta anlatılanları o da öğrenecekti.
IV. Çoğumuzun yaptığını yapmalıydı, bilgiçlik taslamamalıydı.
V.  Ya söylediğim başka yerden almış veya daha kotu bir şekle sokmuşsa?
28. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanla çekimlenmemiştir?
A) I. B) II. C) III D) IV. E) V

I.   İşleyen sistemi bu düşünceler bozuyordu (Şimdiki zamanın hikâyesi)
II. Fikirlerinden vazgeçtiği için ona dönme' demişlerdi (miş’li geçmiş zamanın rivayeti)
III. Kendisine söylenenleri benimser görünüyormuş (Şimdiki zamanın rivayeti)
IV. Keşke hırsına yenik düşmeseydi (Dilek şartın hikâyesi)
V. Kendisini kâhinlik bilgisine kaptırmamalıydı (Gereklilik kıpının hikâyesi)
29. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde birleşik zaman çekimi parantez içinde yanlış verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

I Onu bir elime geçirenleydim (İstek kıpının hikâyesi)
II Bazı planlarından söz edecekmiş (Gelecek zamanın rivayeti)
İli Bunları bilesin ama kitap okuyorsan (Şimdiki zamanın şartı)
IV Keşke biraz daha çalışsaydım (Şart kıpının hikâyesi)
V Başarı için sanatı doğallaştırırdım (Geniz zamanın rivayeti)
30. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde birleşik zaman çekimi parantez içinde yanlış verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Ad ve ad soylu sözcüklere eklenerek onları cümlenin yüklemi yapan, çekimli eylemlere eklenerek onları birleşik zamanlı yapan ekler ek eylem adını alır.
31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem yoktur?
A) Aklın çok çeşitli yolları olduğunu söylerdi
B) Olaylara bakarak çıkardığınız sonuca inanmadık.
C) Konuk listesine onları da yazacakmış
D) Sız gittiyseniz bizim için sorun yok
E) Bize değer verene değer veriyorduk

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
A) İçinden geçenleri kâğıda yazmıştı.
B) Bütün kamusal eylemler kararsız ve değişkendi
C) Zorbalığın her çeşidinden uzak durulmalıymış.
D) Bunları sana da bir anlatsam
E) Bildiğimizden daha farklı bir insanmış.

-idi, -imiş, -ise ek eylemleri basit zamanlı eylemleri birleşik zamanlı yapabildiği gibi ad soylu sözcüklere eklenerek onları cümlenin yüklemi yapar
33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-idi,-imiş, -ise” ek eylemlerinden biri farklı görevdedir?
A) Bilgi konusundaki tulumu toptan bozuktu.
B) Yöneticiler de bağnazlıktan kurtulmaydı.
C) Gülüşlerin hüzne benzerdi daha çok.
D) Dalından kopan çiçeği koklamazmış.
E) Kaldırımın çizgileri bir ek gibi uzuyordu.

34. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik çekimli bir fiildir?
A) İhtiyar, tüm parasını bankaya yatırmış.
B) Bu fırsatın bir daha ele geçmeyeceğini çok iyi biliyorum.
C) Ankaralı misafirlerimiz yarın buraya gelecek.
D) Babası sabahları erkenden kalkarmış.
E) Onları ikna etmek için bir şeyler yapmalıyız.


CEVAPLAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C A C A C E D A C C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 C   E  B   D  E  C  D  B  D  C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 E   A  A  A  A  D   D  B  B  E

31 32 33
 B D A D

 

İLGİLİ İÇERİK

 

FİİLDE (EYLEMDE) YAPI TESTİ-01

FİİLDE (EYLEMDE) YAPI TESTİ-02

FİİLİMSİ(EYLEMSİ) TESTİ-01

FİİLİMSİ( EYLEMSİ) TESTİ-02

FİİLDE ÇATI TESTİ-03

FİİLDE ÇATI TESTİ -02

EK FİİL –BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL TESTİ-01

FİİL – FİİLDE ZAMAN KAYMASI-2

FİİLİMSİ(EYLEMSİ) TESTİ-01

10.SINIF FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) SLAYTI

FİİLİMSİLER(EYLEMSİLER)

FİİLİMSİ VE ÇEŞİTLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi