Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

EK FİİL –BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL TESTİ-01

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekfiil kullanılmamıştır?
A) Küçük bir yanlışlık bile olsa, hocam onu fark ederdi.
B) Amacım yapmam gereken işleri bir an önce halletmekti.
C) O kış günü sokaklarda perişan olmuş hepsi.
D) Kendisinin bütün öğrenciler tarafından sevildiğini bilirdi.
E) Elinde babasından kalma eski, deri bir çanta vardı.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bileşik zamanlı fiil kullanılmamıştır?
A) Akşamlar iner “kaymak, yoğurt” çularla
    Kaldırımlar benim için gölgelenirdi
B) Bu kuklaların kukla olmadığı besbelli
    Ne söyledilerse tıpıtıpına gerçek besbelli
C) Şu fakir mahallede bir göz evim olsaydı
    Nasıl sevinç içinde çıkardım şu yokuşu
D) Hem küçük, hem güzel, hem utangaçtı
    Saçları ne güzel, ne ipek saçtı
E) Haliç’te bir vapuru vurdular dört kişi
    Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bileşik zamanlı (çekimli) bir fiil kullanılmıştır?
A) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
B) Zararın neresinden dönülse kârdır.
C) Kazan yanına yarma, kara bulaşır.
D) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.
E) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir ekeylem alarak yüklem olmuştur?
A) Beni en çok etkileyen romandır bu.
B) Gelirken elinde getirdiği şey neydi?
C) Sence onun ilk romanı nasıldı?
D) Aslında toplantı dündü biliyorsunuz.
E) Yeni gelen müdür de tıpkı onun gibiydi.

Ekeylem, isim soylu sözcüklere eklenerek onları cümlede yüklem görevinde kullandırır ya da çekimlenmiş fiillere gelerek onları bileşik zamanlı fiil yapar.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylemin bu iki kullanımına da örnek gösterilebilir?
A) Kapıyı açtım, karşımda elbisesi yırtık pırtık bir çocuk duruyordu.
B) Güneş açmıştı, hava gittikçe ısınıyordu.
C) Yol oldukça virajlıydı, hepimiz kaza yapmaktan korkmuştuk.
D) Hastane şehrin dışındaydı, dört yanı ormanlarla kaplıydı.
E) Çocukken ailesini kaybetmişti, gençliği yatılı okullarda geçmişti.

Ekfiilin geniş zaman üçüncü tekil kişi çekiminde kullanılan "-dir" eki kimi zaman düşer.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek gösterilebilir?
A) Ne güzeldir bahar günleri kırlarda koşup oynamak.
B) Gerçekten çok sağlamdır bu müteahhitin yaptığı binalar.
C) Bu mevsimde sapsarıdır Anadolu'da uçsuz bucaksız bozkırlar.
D) Ne zamandır bu masanın çekmecesinde, senin aradığın kâğıtlar.
E) Şu anda dünyanın en pahalı tablosu Paris'teki bir müzededir.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi şimdiki zamanın hikâyesi biçimindedir?
A) Her sabah annemin tatlı sesiyle uyanırdık.
B) Tatile çıkınca ailece bir tatil köyüne gidecektik.
C) Otobüs her gün aynı saatte durakta oluyordu.
D) Babama bu olayı mutlaka anlatmalıydım.
E) Aslında sınavdan önce bir hayli çalışmıştık.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük ekeylem almıştır?
A) Benim öyle bir konuşmam olmadı hiç.
B) Benim bu duruma daha fazla tahammülüm kalmadı.
C) Benim iki günlük zamanım kaldı burada.
D) Benim size çok önemli bir haberim var.
E) Benim bu edebiyat dergisinin ilk sayısını yayımlayan.

Her sanat yapıtı, nesnelerin estetik biçimlenmesiyle oluşur. Bu, roman için de böyle. Peki, bir romanın var kılınması ne demek? Romanı oluşturan ögelerin ayrıştırılmasıyla, o ögelerin üstünde durmakla, o ögeleri belirtmekle roman gerçekte var kılınır. Bu kitapta yapılan budur.
9. Bu parçada kaç tane ek fiil kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

(I) Babamla aynı evi paylaşıyorduk ama ayrı dünyaların insanıydık aslında. (II) Babam olabildiğince disiplinliydi, bir o kadar da mükemmeliyetçi. (III) Ben aksine hiç sevmezdim zoru, gelemezdim sıkıya. (IV) Ama yıllar sonra anlamıştım babamı. (V) Çünkü ben de bir babaydım artık.
10. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem iki göreviyle de kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Kalbim ki sandım ayrılıyor ayrılınca sen
    Yalnız kalan içimdeki bir dinmez ağrıdır
B) Hoyrattır bu akşamüstüler daima
    Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
C) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
    Ben aşkımla bahar getirdim sana
D) Bir de hafif olsaydık bir rüzgârdan
    Yer alsaydık şu bulut kervanında
E) Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir
    Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir

12. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiilin geniş zar ikinci tekil kişisiyle çekimlenmiş bir sözcük vardır?
A) Anlattıklarımı doğru olarak anlamış mı?
B) Bu kavgada benim kadar suçlusun
C) Kitap kataloglarını yeniden inceleyeceğiz
D) Bu konu beni fazlasıyla etkilemekte
E) Seni tanıdığıma bin kere pişmanım.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde geniş zamanın şartıyla çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Stratosferde sancılar başlamıştı
    Vınlıyordu uzaklıklar
B) Akşam olur kuşlar konar dallara
    Susamış yıldızlar iner göllere
C) Ömrümün hasretle geçen her günü
    Bilmezsin gün müdür, hafta mı ay mı
D) Sevgilim güvenme güzelliğine
    Senin de saçların tarumar olur
E) Düşünülürse derince
    Irak görülür görünce

Seyit Onbaşı'yım sırtım demirden
Üç yüzlük mermiyi alırım yerden
"Ya Allah!" diyerek şaha kalkarım
Topların sevinci kalmasın yarım
14. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Geniş zaman kipiyle çekimli fiiller
B) Ek-eylemin 1. tekil kişi geniş zaman eki
C) Birinci tekil kişiyle çekimli fiiller
D) Basit çekimli filler
E) Birleşik çekimli fiil

Baharda bir gül olsaydım.
15. Altı çizili fiilin kip ve kişi özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I. tekil kişiye göre istek kipinin hikâyesi
B) I. çoğul kişiye göre şart kipinin hikâyesi
C) I. tekil kişiye göre şart kipinin hikâyesi
D) I. tekil kişiye göre gereklilik kipinin rivayeti
E) I. çoğul kişiye göre şart kipinin rivayeti

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem çekimli fiil hem de ek-eylem bir arada kullanılmamıştır?
A) Bulut oldum dostlar sevda yüklüyüm
B) Hüzün doldum dostlar gözü yaşlıyım
C) Şimşek oldum dostlar gül şafaklıyım
D) Sevgi oldum dostlar size geleyim
E) Yağmur oldum dostlar suda saklıyım

Ben bir serçe kuşuyum
Cik cik eder uçarım
Sezinlesem bir korku
Hemencecik kaçarım
17. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Geniş zaman kipi
B) Ek-eylemin geniş zamanı
C) I. tekil kişi eki
D) Dilek-şart kipi
E) Birleşik zamanlı fiil

18. Aşağıdakilerin hangisinde ek-fiilin geniş zaman III. tekil kişi eki düşmemiştir?
A) Bu vatan, taşıyla toprağıyla bizim.
B) Burası gecesiyle gündüzüyle Anadolu.
C) Sen gitsen de biz burdayız.
D) Senin aradığın çiftlik şu karşısı.
E) Şu gördüklerinin hepsi onun bahçesi.

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde adlaşmış sıfat ekeylem alarak yüklem olmuştur?
A) Nedir ellerin büyük sabrı
B) Bu bakış seni görmek içindir
C) Ölümsüz sevgiliyi bekleyen, o gençtir
D) Bu memleleket, baştanbaşa gurbettir
E) Seninle, sonbahar bile ilkbahar gibidir

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylem kullanılmıştır?
A) Gözlerinin altı iyice morardı.
B) Babam eski günleri sık sık anardı.
C) Şiddetli soğuktan gözlerimiz yaşardı.
D) Bahçedeki ağaçların yaprakları sarardı.
E) Öğretmenimiz, yerlere çöp atanları uyardı.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylem vardır?
A) Babamın tansiyonu düştüğünden gözleri kararmış.
B) Çocuklar, annelerine götürmek için kırlardan çiçek topladılar.
C) Yol kenarlarındaki kavak ağaçlarının yapraklan sarardı.
D) ünlü şair, yarın burada kitaplarını imzalayacaktı.
E) Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmemiz gerekiyor.

22.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem (ek fiil) farklı görevde kullanılmıştır?
A) Söyledikleri kabul edilecek şeyler değil.
B) Arkadaşların sinemaya karşı büyük ilgisi var.
C) Bütün olanakları seferber edecekmiş senin için.
D) O aklına geleni olduğu gabi söyleyen, dürüst biridir.
E) Kardeşlerimin arasında bir tek ben öğrenciyim.

23.Aşağıdakilerin hangisinde birleşik zamanlı eylem yoktur?
A) Olabilecekleri önceden hissetmiştim.
B) Konuşmacı, bize göre ilginç şeyler anlatıyordu.
C) Beni dinlersen bu işten sen kârlı çıkarsan.
D) Hadi, seni bu seferlik affettim.
E) Bundan böyle, bizi, hiç üzmeyecekmiş.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
A) Tamamen anlaşılamamış, derinliği olan bir sanatçıydı.
B) Onunla şömine karşısında uzun sohbetlerimiz olmuştu.
C) İnsan dışında tiplemeyi ilk kez Adalet Ağaoğlu yapmıştır.
D) İlk öykünüzü yayımlamak isteyen yayınevi hangisiydi?
E) Başı her zamanki gibi yana eğik, gözleri ileri bakıyor.

“Benim derdim baştan beri Türkçe yazmaktı. Türkçenin inceliklerini kavrayabilmek, iyi bir yazar olabilmek için ilkokul sıralarında okunması gereken bütün Türk klasiklerini oku-muştum. Edebiyata, özellikle de Türk edebiyatına meraklıydım. Önce kendi dilimi düzene sokma gereğini duydum. Onun için çeviriyle başlamaya karar verdim. Yabancı yazarları dilimize iyi bir Türkçeyle aktardığıma inandıktan sonra kendi kitabımı yayımlamayı göze aldım.”
25. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ek eylem almış ad   B) Birleşik zamanlı eylem
C) Kılış eylemi             D) Dilek kipiyle çekimlenmiş eylem

E) Basit zamanlı eylem

 

"-dır / -dır" eki cümleye hem olasılık (tahmin) hem de kesinlik anlamı katabilir
26. Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dır/ -dir" eki cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A) Sorunu başbakana daha önce aktarmıştır
B) Toplantı gelecek haftaya ertelenmiştir.
C) Okula gitmeyelim, öğretmen bizi yok yazmıştır
D) Üç saat oldu. İstanbul'a ulaşmıştır.
E) Yüksek not aldığına göre çok çalışmıştır

Ek fiilin iki farklı görevi vardır İsim ve isim soylu sözcükleri yüklem, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapar.
27. Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Çabuk pes etmesinin nedeni mahalle baskısıydı.
B) Mahalleleri anayola oldukça uzak kalmıştı.
C) Mahallenin bütün sokakları iyice temizlenmişti.
D) Bir zamanlar mahallenin ortasından bir dere geçerdi
E) Ramazan ayında mahallede Karagöz oyunu oynanırdı.

-mez+di, mez+miş,-mez-+-se, kalıplarıyla çekimlenmiş eylemler birleşik zamanlıdır Bu kalıpla çekimlenmiş eylemleri olumluya çevirerek birleşik zamanlı olduklarını anlayabiliriz (gel-mez-di, gel-ir-di geniş zamanın hikâyesi)
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanla çekimlenmiş eylem yoktur?
A) Onları bana benzetmeye çalışmazdım
B) O adam cebinden beş kuruş çıkarmaz
C) Böyle sevdalara şimdikiler düşmezmiş
D) Bana güvenmezse de kendisi bilir
E) Kendisi anlamazdı, ama ben biliyorum

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanla çekimlenmiş bir eylem yoktur?
A) Ona haddini böylece bildirmiş
B) Ruhuna sevimli bir hal vermeliymiş
C) Yasalar, yasa oldukları için yürürlükte kalırdı
D) Mistik olmak onların işine gelmiyordu
E) Nasıl olmalılarsa öyle davranmalıdırlar

I. Ben de seninle geleydim (İster kipinin hikâyesi )
II. En güzel ayakkabıları o yapıyormuş(Şimdiki zamanın rivayeti)
III. Pek ortalıkta görünmeseydin sen de (Geniş zamanın hikâyesi)
IV. Biz onlardan daha akıllı olmalıydık (Gereklilik kipinin hikâyesi)
V. Duyardım sesim ya ihtimal yoktu (Geniş zamanın hikâyesi)
30. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde birleşik zaman çekimi parantez içinde yanlış verilmiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

I. Elim uzatsaydın buna değerdi (Dilek şart hikâyesi)
II. Ayaklarının en dipte olduğunu görürdü (Geniş zamanın hikâyesi)
III. Göklere çıkma sevdasıyla yaşıyormuşuz (Şimdiki zamanın rivayeti)
IV. Onun davranışlarını kanıtlıyorsa kendi o (Şimdiki zamanın şartı)
V. Bilge dermiş ki insan en iyi olandır (Geniş zamanın hikâyesi)
31. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisindeki birleşik zaman çekimi parantez içinde yanlış verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı eylem kullanılmamıştır?
A) Bu arabaya on bin lira verdilerdi ham'?
B) Efruz Bey’in sosyoloji konferanslarından bıkmıştık artık.
C) Bern sabahtan arasaydın keşke evdeydim
D) Meğer adam, pazarda limon satıyormuş
E) Bunlar insanları küçük görmeye alışmışlar.

I Düşünce adamları sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar
II Söylediği her sözle dilimizi biraz daha zenginleştiriyor
III Bu ışın herkesin harcı olmadığı anlaşılıyor
IV Yeni bir kelime kullanmak isteğiyle eskisini hemen atıyorlar
V Deyimler yer değiştirdikçe daha anlaşılır oluyordu
33. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanla çekimlenmiştir?
A) I B) II C) III. D) IV E) V

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik çekimli fiil kullanılmamıştır?
A) Aylardır güneşin yüzünü görmeye hasret kalmıştık.
B) Bu serçe yavrusu yuvasından düşmüştü sanırım.
C) Düşüncelerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?
D) Tarihî kalenin surları bu yıl restore edilecekmiş.
E) Rengârenk çiçekler susuzluktan, birkaç günde solmuştu.

35. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi şimdiki zamanın hikâyesi biçimindedir?
A) Gazeteciler, sizden bir açıklama istiyormuş.
B) Sabahları denizden tatlı bir rüzgâr eserdi.
C) Hani pikniğe bizi de çağıracaktınız?
D) Eskiden bu çay bahçesine sık sık uğruyordum.
E) Göçük altında kalanların yakınları, ümitsizce bekliyor.

36. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi birleşik çekimli bir fiildir?
A) Bu şair, şiirlerini kişisel konularda kaleme almış.
B) Akşamları serin bir rüzgâr yüzümüzü okşuyordu.
C) Çınar ağacının altında birkaç ihtiyar oturuyor.
D) Çocuklar meyvelerin hepsini bitirmişler.
E) Ressamın saçları genç yaşında ağarmış.

(I) Kasabanın etrafı ormanlarla kaplıymış bir zamanlar. (II) Ormanda çam, gürgen, meşe, kavak gibi birçok ağaç varmış. (III) Orada geyik, dağ keçisi, tavşan türünden hayvanlarla karşılaşmak sıradan bir şey kabul ediliyormuş. (IV) Şimdi, anlatılanların hiçbiri yoktu orada; ne ormandan ne hayvanlardan eser kalmış. (V) İnsanlar çevreye zarar vermekle kendi kuyularını kazdıklarını, soluyacak hava bulamayınca anlayacaklar anlaşılan.
37.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

38. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ek eylem yoktur?
A) Benim sadık yârim kara topraktır
B) Her neye bakarsam sen varsın orda
C) Çobanlar ateş yakmış karşı dağın üstünde
D) Gözyaşlarımız yine bir mendilde kururdu
E) Zambaklar en ıssız yerlerde açarmış

39. Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi basit çekimli bir fiildir?
A) Yetkililer ağaçlandırma çalışmasına ağırlık verecekti.
B) Kendine güven, başarıya götüren en önemli faktördür.
C) Yetkili servis, çamaşır makinesindeki arızayı giderdi.
D) Yatağına uzanıp çocukluk günlerini hayal edermiş.
E) Bursa’nın bu kadar güzel olduğunu bilmiyormuş.

(I) Gözlerini araladı, sıcak yatağından bir ok gibi fırladı. (II) Sokaklar çoktan tenhalaşmış, ortalıktan el ayak çekilmişti. (III) Sokakta ondan başka kimse yoktu. (IV) Gece; kasabayı ıslak bir yorgan gibi örtmüştü. (V) Ayak sesleri gecenin sessizliğini bozan tek sesti.
40.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C D E B C D C E C A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 D   B   E  E  C  D  E  C  C  B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 D  C   D  E   D  B   A  B  A  C

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 E   E   E  C  D  B  E  C  C  A

 

İLGİLİ İÇERİK

 

FİİLDE (EYLEMDE) YAPI TESTİ-01

FİİLDE (EYLEMDE) YAPI TESTİ-02

FİİLİMSİ(EYLEMSİ) TESTİ-01

FİİLİMSİ( EYLEMSİ) TESTİ-02

FİİLDE ÇATI TESTİ-03

FİİLDE ÇATI TESTİ -02

EK FİİL –BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL TESTİ-02

FİİL – FİİLDE ZAMAN KAYMASI-2

FİİLİMSİ(EYLEMSİ) TESTİ-01

10.SINIF FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) SLAYTI

FİİLİMSİLER(EYLEMSİLER)

FİİLİMSİ VE ÇEŞİTLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi