Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

FİİLDE ÇATI TESTİ -02

1. Aşağıdaki dizelerin hangisi özne - yüklem ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Unutulmaz denen günler bir gün gelir unutulur
B) Yazık oldu Süleyman Efendi’ye
C) Garipliğim, yalnızlığım duyurmayın anama
D) Söyle ne gün bitecek bu sebepsiz ayrılık
E) Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar

İnsanoğlu doğaya hükmedeceğim derken doğayı yok ediyor.
2. Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında nesne - yüklem ilişkisi yönünden benzerlik vardır?
A) Bayramda beni aramamasına doğrusu çok şaşırdım.
B) Burada bahar mevsimi kırkikindi yağmurlarıyla başlar.
C) Oteldeki adamdan masmavi deniz görünüyor.
D) Onun gömleği de benimkine benziyor.
E) Mezuniyet tezini sanat-toplum ilişkisi konusunda hazırlamış.

“Kimi zaman yüklemde, öznenin işi başkasına yaptırdığı anlamı vardır.”
3. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilebilir?
A) Sizin geleceğinizi bana arkadaşlarım duyurdu.
B) Gömleğini bir ağacın dalına serip, kuruttu.
C) Yatmadan önce ocaktaki ateşi iyice söndürdü.
D) Bir dilekçeyle, bu konudaki düşüncelerini bildirdi.
E) Odasındaki eşyaları bir üst kata taşıttı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sözde özne” kullanılmamıştır? 
A) Bu tip ayakkabılar gençler arasında pek tutulmadı.
B) Bu mağazada satılan mallar geri alınmazmış.
C) Saat geç oldu, eczaneler büyük ihtimal kapanmıştır.
D) 0, sevmediği insanlar karşısında, öleceğini bilse eğilmez.
E) Bir insan bu kadar acımasızca eleştirilmez.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Ailem, beni okula götürmesi için bir araba kiraladı.
B) Bu elbisenin güneşten mi soldu rengi?
C) Duvarları, çok açık bir yeşile boyamışlar.
D) Çiçekler içinde en çok gülü severdi.
E) O eski masa için, biraz fazla para istedi.

(I) Bir sabah okula giderken, yolda karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı adam gördüm. (II) Kendisine yol vermeyen arabalara bir hayli kızmıştı. (III) Elindeki değneği her geçen arabanın arkasından kızgınlıkla sallıyordu. (IV) Arabalar da ona inat, ayağının dibinden korna çalarak ilerliyordu. (V) Zavallı adam, bunu görünce hepten çileden çıkıyordu.
6. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri çatı bakımından özdeştir?
A)I. B)II. C)III. D)IV. E)V.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisine göre ötekilerden farklıdır?
A) Bahçedeki yaşlı ağaçlar budandı.
B) Arkadaşının söylediği sözlere alındı.
C) Küçük çocuk bizi fark edince utandı.
D) Maça yetişebilmek için hızlıca giyindi.
E) İşlerini bitirdikten sonra bir süre dinlendi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan ve eylemden etkilenen, aynı varlıktır?
A) Köyler sağlık ekiplerince tarandı.
B) Kardeşim yola çıkmadan önce yıkandı.
C) Hafta sonunda okulun camları silindi.
D) Cadde ortasındaki çöpler görevlilerce toplandı.
E) Yeni alınan kitaplar kütüphaneye konuldu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil çatısından söz edilemez?
A) Bir tencere yemeği bir oturuşta yedi.
B) İnsanlarla iyi bir iletişim kurmak çok önemlidir.
C) Sizinle daha önce karşılaştığımızı hatırlıyorum.
D) Bu konuyu bir kez daha gündeme getirsek iyi olur.
E) Sinemanın insanlar üzerinde etkisinin olmadığı düşünülemez.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?
A) Seyirciler maçın oynandığı stada doğru koşuyordu.
B) Söylediklerimi defterine dikkatle not ediyordu.
C) Cep telefonumu yine evde unutmuşum.
D) Onu ilk defa kitap okuyor gördüm.
E) Ailemin beni çok sevdiğini anladım.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır?
A) İlk şiirlerinden itibaren yoksul insanların geçim sıkıntılarını anlattı.
B) Şiirlerinde kötü bir romantizmin etkileri hissedilir.
C) Ne kadar uğraştımsa da şiirden bir türlü kopamadım.
D) Herkese sevdirdi ama bana bir türlü sevdiremedi.
E) En kötü günlerimde o bana yardım etti.

Etken fiillere “-l -“ ve “-n -“ eki getirilerek edilgen fiil türetilebilir.
12. Aşağıdaki fiillerden hangisi bu eklerle edilgen yapılamaz?
A) Koşmak B) Açmak C)Anmak D) Bitmek E) Sormak

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli bir fiildir?
A) Dereyi geçince bir kurt sürüsüyle karşı karşıya geldik.
B) Gürültüyle koşuşan çocukların sesleri şıp diye kesildi.
C) Biraz ileride parçalanmış bir koyun ölüsü görünüyordu.
D) Kurtlar o zavallı hayvancağızı tanınmayacak hale getirmişlerdi.
E) Hepimiz bir süre hiç konuşmadan koyuna baktık.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?
A) O günlerde hep yağmur yağıyordu.
B) Çok güzel atlar koşuyordu arabasına.
C) Yanında kaldığım adama ben, dayı, diyordum.
D) Onun yanında ne kadar kaldığımı unutmuşum.
E) O küçük evde ne güzel günler geçirdim.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi işin yapılışı yönüyle farklıdır?
A) Bu binaları belediye yaptırdı buraya.
B) Her yıl, evini baştanbaşa boyatır.
C) Borçlarını hep babasına ödetti.
D) Ben de sizinle geleceğim diye tutturdu.
E) Şarkıyı bütün sınıfa söyletti.

(I) Ben herhangi bir şey yazarken kendimi fazla zorlamam. (II) Çoğu kez gerçeklerden yararlanmasam da tamamen gerçeği yazmam. (III) Büyük ölçüde değiştiririm pek çok olay ve durumu. (IV) Bazen küçük bir şeyden, önemsiz bir olaydan doğuverir yazılarım. (V) Çok ender de olsa bazen arkadaşlarımla tartışırım düşündüğüm konuyu.
16. Bu parçada nesnesine göre farklı olan cümleyle öznesine göre farklı olan cümle aşağıdakilerden hangileridir?
A)I ve V B)II ve III C)III ve IV D)IV ve V E)I ve III

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi geçişli bir eylem olduğu hâlde nesne kullanılmamıştır?
A) Bu işi de yapmazsan dilimden kurtulamazsın.
B) Yarışmada birinci olunca ödülünü müdürden aldı.
C) Buzlu yolda ayağım kayınca birden düştüm.
D) Yaşananlara dikkatli bakmazsan fark edemezsin.
E) Sorunların üstesinden ancak çalışarak gelebilirsin.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapanla eylemden etkilenen aynı kişidir?
A) Şirketin kasası bir süre önce soyulmuştu.
B) Yol kenarındaki bütün çöpler kaldırıldı.
C) Bütün gün mırıl mırıl serginden bahsetti.
D) Saçının telleri rüzgârda uçuşuyordu.
E) Söylediklerine çok ama çok kırılmıştı.

“(I) Batıdan hızla gelip gökyüzünü kaplayan kurşuni bulutlar, güneşi tümüyle kapattı. (II) Göğü saran pırıltılı mavilik kirlenip yok oldu. (III) Sonra taa ötelerden yuvarlanarak adanın üstüne doğru gelen kapkara bulutlar belirdi. (IV) Çok geçmeden çığ gibi birbirlerine eklenen kara kümeler büyüyüp çoğaldı. (V) Önce iri damlalarla yağmur yağmaya başladı, daha sonra da yağmurdan kaçış.”
19.Numaralandırılmış cümlelerin hangisi nesnesine göre diğerlerinden farklı bir çatı özelliği göstermektedir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

20. Aşağıdaki cümleleri çatı özellikleri bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) Kitap kapağı çok kısa sürede hazırlandı.
B) Büyümüş insan tavrıyla yanıtlıyor her soruyu.
C) Takımın başarısızlığına çıkar yol aranıyor.
D) Başarmak için bu işe dört elle sarıldı.
E) Ben de balon istiyorum, diye tepindi.

21. Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerden hangisinde "" eki, cümleye bir işi karşılıklı, ya da birlikte yapma anlamı katmamıştır?
A) Mağaza müdürüyle babam tekrar görüşmüş.
B) Âşıklar sazla sözle atışırmış eskiden.
C) Biraz acele ederseniz otobüse yetişeceksiniz.
D) Çocuklar bir anda şekercinin başına üşüşür.
E) Dünyanın en büyük ustaları bu yıl Türkiye'de yarışacak.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ettirgen çatılıdır?
A) Yüksek sesle konuşanlar, tüm sokağı uyandırmışlardı.
B) Orhan, elbiselerini hafta sonları teyzesine yıkatırdı.
C) Duraktan geçen son otobüsü de kaçırmıştı.
D) Kaybolmakta olan bir geleneği bu sanatçımız yaşatıyordu.
E) Biz de bu şenlikte uçurtma uçuracaktık.

23.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznenin yaptığı iş, tekrar özneye dönmektedir?
A) Sevenleri birbirinden asla ayırmayın.
B) Ayrıldığında çok üzülür sevgililer.
C) Bu üzüntüyü çevresindekiler de yaşar.
D) Onlar, her gün kavuşmayı bekler.
E) Beklemek, her birine büyük acılar verir.

24. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiil geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır?
A) Yuvarlanan taşı yosun tutmaz.
B) Çok ucuz alan, pahalı alır.
C) Yılanın başı, küçükken ezilir.
D) Çok naz, âşık usandırır.
E) Bir adamın adı çıkacağına canı çıksın.

İşteş çatılı fiiller, genellikle nesne almaz.
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir işteş fiil vardır?
A) Öylesine bir nefret ve öfkeyle dövüşüyorlardı ki...
B) Polisi gören hırsızlar, dört bir yana kaçıştı.
C) İki taraf, birçok hususta tüm yönleriyle anlaşmış.
D) Bir yıl sonra aynı yerde buluşmak üzere sözleştiler.
E) Babalarından kalan malı eşit bir şekilde paylaştı kardeşler.

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kırmızı bir kurdele" sözü, sözde özne görevindedir?
A) Küçük kız, saçına kırmızı bir kurdele takmıştı.
B) Hediye paketleri kırmızı bir kurdeleyle süslenmişti.
C) Çiçek demetlerinin tutulacak yerlerine kırmızı bir kurdele bağlanmıştı.
D) Gelin arabasının aynasına bağlaması için ona kırmızı bir kurdele verdim.
E) İş yerinin açılışında davetliler kırmızı bir kurdeleyi kestiler.

27. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen bir fiildir?
A) Sınıfta kalmasından beni sorumlu tutmasına çok üzülmüştüm.
B) Sanki buraya ilk kez geliyormuşum gibi etrafa bakmıyordum.
C) O gece, düğüne gelirken en değerli mücevherlerini takınmıştı.
D) Her akşam eve gelir gelmez yıkanırdı.
E) Bu antika halı, tarihi bir camiden çalınmıştı.

28. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir?
A) Şehrin en işlek yerinde bir dükkânı soyanlar şehir çıkışında yakalandı.
B) Aramızdaki kavgadan sonra, bana karşı her zaman ters bir tavır takındı.
C) Yeni iş yeri, evine eskisinden daha yakındı.
D) Festival boyunca, izleyicilere sanat değeri yüksek filmler izletildi.
E) Okul yönetiminin yeni karan, üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi.

(I) Yusuf’un imdadına yine o dağlar yetişir. (II) Uçurumlar, dümdüz bir yol olur. (III) Sonra kartallar gelir. (IV) Kulaklarında hissettiği, çocukluk denizinin dinmeyen uğultusudur. (V) Aradan çağlar, masallar, efsaneler, nesiller geçer.
29. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Osmanlı İmparatorluğu’nda cam işleri bir sanat hâline………... Camcılar ocağı kurulmuş, cam işiyle uğraşan ustalara “câmger” adı …………... Cam ürünlerinin üretimi Beykoz ve
Paşabahçe’de kurulan cam atölyelerinde …………….
30. Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki fiillerden hangileri getirilmelidir?
A) dönüşmüştür - konmuştur - üretilmiştir
B) gelmiştir - verilmiştir - yapılmıştır
C) bürünmüştür - tasarlanmıştır - uygulanmıştır
D) almıştır - uygulanmıştır - düşünülmüştür
E) kavuşmuştur - düşünülmüştür - gerçekleştirmiştir

Bana yaşadığın şehrin kapılarını aç Sana diyeceklerim, söylemekle bitmez
31. Yukarıdaki dizeler dilbilgisi bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birden fazla kişi zamiri kullanılmıştır.
B) Hem isim-fiil, hem sıfat-fiil vardır.
C) Edata yer verilmiştir.
D) Birinci dizenin yüklemi geçişli olduğu halde nesne almayan bir fiildir.
E) Belirtili isim tamlaması kullanılmıştır.

32. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oldurgan bir fiil değildir?
A) Çocuklar masadaki yemeklerin hepsini bitirmiş.
B) Bahçenin ortasına bir ateş yaktırdı.
C) Vakit dolmadan çocuklarını yatırdı.
D) Eşyalarını bavullara güzelce yerleştirdi.
E) Çocuklar, ihtiyarı neden kızdırdı?

İlk ışık öptü camları
Toprak gülümsedi mosmor
Çok şükür Tanrı’m, topraktan
Yine merhamet tütüyor
33. Yukarıdaki dizeler dilbilgisi bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birden fazla türemiş sözcük vardır.
B) Hem geçişli hem de geçişsiz fiile yer verilmiştir.
C) Birden fazla zarf kullanılmıştır.
D) Fiilimsi kullanılmıştır.
E) Pekiştirilmiş sözcüğe yer verilmiştir.

34. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesne - yüklem ilişkisine göre farklıdır?
A) Dünyada medeniyetler sevgiyle kurulur.
B) Bu sözün anlamı için sözlüklere bakın.
C) Dallar sevgiyle açar tomurcuklarını.
D) Sevgisiz bir ocak tütmez bu dünyada.
E) Nazlana nazlana iner kar, yeryüzüne sevgiyle.

35. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, dönüşlü bir fiildir?
A) Bugün saatler bir saat geri alındı.
B) Yollar önce asfaltlandı, sonra yine kazıldı.
C) Fındıkların büyük bir kısmı toplandı.
D) Gece boyunca kitap okundu.
E) Kazanamayacağını anlayınca adaylıktan çekildi.

O, bu çevrede iyi bir insan olarak bilinir.
36. Bu cümlenin yüklemi, çatı bakımından aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemiyle özdeş değildir?
A) Affetmesi için annesinin ayaklarına kapandı.
B) Kaybolan çocuk, şehrin her tarafında aranıyor.
C) Dün gece hırsız, suçüstü yakalandı.
D) Yemek, sen gelmeden yarım saat önce yendi.
E) Bütün sınıfların tahtaları, yarın boyanacak.

37. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kırlar boyunca hasretin türküsü duyulur.
B) Çocuklar, her gün derede yıkanır.
C) Çiçekler atılmış yol boyunca etrafa.
D) Güller ekilir bahçenin her yanına.
E) Nice yaşanası günler sonraya bırakılmış.

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi işteş çatılı bir fiil değildir?
A) Dün, Zeki Bey yeni  evine yerleşti.
B) Topladığı elmaları kardeşleriyle paylaştı.
C) Sınıf arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor.
D) Sizinle okulun önünde buluşalım.
E) Kedi yaklaşınca bütün serçeler uçuştu.

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, dönüşlü bir fiildir?
A) Seni görünce ağacın arkasına saklandım.
B) Şiiri okuyunca dakikalarca alkışlandım.
C) Zavallı adam, çocuklar tarafından taşlandı.
D) Günde üç bin varil ham petrol çıkarılacak.
E) Bahçedeki güllerin hepsi budandı.

40. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne - yüklem ilişkisi yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Uzaklaştığı için sesi, artık duyulmuyordu.
B) Hiçbir zaman yaptıklarıyla övünmez.
C) Yörenin güzellikleri yayın organlarıyla tanıtılmalı.
D) Davullarla, zurnalarla askerler uğurlandı.
E) Bütün odalara yeni halılar serilmiş.

CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A E E D B E A B B A

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 D   D  D  A  D  D  D  E  A  B

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 C   B  B  B  E   C  E  B  D  B

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 D   B  D    C  E  A  B  A  A  B

 

İLGİLİ İÇERİK

 

FİİLDE (EYLEMDE) YAPI TESTİ-01

FİİLDE (EYLEMDE) YAPI TESTİ-02

FİİLİMSİ(EYLEMSİ) TESTİ-01

FİİLİMSİ( EYLEMSİ) TESTİ-02

FİİLDE ÇATI TESTİ-03

EK FİİL –BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL TESTİ-02

EK FİİL –BİRLEŞİK ZAMANLI FİİL TESTİ-01

FİİL – FİİLDE ZAMAN KAYMASI-2

FİİLİMSİ(EYLEMSİ) TESTİ-01

10.SINIF FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) SLAYTI

FİİLİMSİLER(EYLEMSİLER)

FİİLİMSİ VE ÇEŞİTLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi