Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ZARF(BELİRTEÇ) TESTİ-01

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı kullanılmamıştır?
A) Bu konuyu sonra yeniden görüşelim.
B) İşimiz çok, erkenden kalkmalıyız.
C) Baktı ki iş elden gidiyor, hemen fikir değiştirdi.
D) Bize henüz kimse bir haber ulaştırmadı.
E) Konuşmanın böyle sonuçlanacağını hiç düşünmemiştim.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üstünlük bildiren bir belirteç kullanılmıştır?
A) O zaten bu eski eve pek uğramaz.
B) Kitabın çıktığını söylüyorlar ama ben daha görmedim onu.
C) Bu odada ne çok kitap var böyle.
D) Sizde daha çok roman türünde eserler bulunuyor sanırım.
E) Doğrusu işe bu kadar kolay gireceğimi hiç düşünmemiştim.

3. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap zarf türünde değildir?
A) — O buraya ne zaman gelmişti?
      —Akşam.
3) — Konuyu nasıl anlatmamı istersiniz?
     — Tane tane.
C) — Sizinle görüşmeyeli ne kadar oldu?
      —Çok.
D) — Yeni çıkan romanımı nasıl buldunuz?
     — Fena değil.
E) — Kapıda bekleyenleri nereye alalım?
    — İçeri.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf, kesinlik bildirmektedir?
A) Yağmurun yağacağını az çok tahmin etmiştim.
B) Sokakta kalsam da onun yanına asla gitmem.
C) Söylediklerimden hep böyle olumsuz anlamlar çıkarmamalısın.
D) Bu soruna kesin bir çözüm bulmalıyız artık.
E) Bu konuda bize danışmadan kimse bir söz söyleyemez.

5.  Aşağıdaki dizelerde geçen İkilemelerden hangisi görevi yönüyle ötekilerden farklıdır?
A)    Yalan yanlış sözler söyleyerek ortalığı karıştırdı.
B)    Zavallı kadın, yana yakıla kaybolan çocuğunu arıyordu.
C)    Bu işi de er geç başarıyla bitireceğine inanıyor.
D)    Ara sıra uğradığım bir balıkçı kahvesi vardı sahilde.
E)    Sıra sıra dikilen ağaçlar, caddeye ayrı bir güzellik katmıştı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç kullanılmamıştır?
A)    Amcamlar daha geniş bir eve taşınacaklar.
B)    Öğretmenimiz bugün oldukça neşeli görünüyor.
C)    Durakta saatlerdir otobüs bekliyorlardı.
D)    Sanırım, okullar yarın tatil edilecek.
E)    Arkadaşları dışarıda kardan adam yapıyor.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön belirteci kullanılmıştır?
A)    Dün gece, dışarıda dondurucu bir soğuk vardı.
B)    Bu paketlerin hepsini yukarıya taşımanız gerekiyor.
C)    Aşağı kattaki sınıflardan birinde gürültü oluyor.
D)    Bu çayların hepsini içeriye götürmelisin.
E)    Bu masayı biraz daha ileri itmelisiniz.

Bağ-fiillerin bazıları eyleme sorulan nasıl sorusuna yanıt verir ve niteleme zarfı olur.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ—fiil niteleme zarfı değildir?
A)    Sen gülünce yüzünde güller açar.
B)    Okula sabahları yürüyerek ulaşırız.
C)    Gözde durmadan test çözüyor.
D)    Çarşıya konuşa konuşa gittik.
E)    Hiç dinlenmeksizin sabaha dek çalıştı.

I. Birkaç saatlik uyku, vücudumu az çok dinlendirmişti.
II.    Bu tür ilanları gazetelerde sık sık görüyoruz.
III.    Aldığınız ev ancak yüz milyar eder.
IV.    Kız, bizi görünce, utancından kıpkırmızı kesildi.
9. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözler, aşağıdakilerden hangisine örnek olamaz?
A)    Neden bildiren durum zarfı
B)    Sınırlama bildiren durum zarfı
C)    Kesinlik bildiren durum zarfı
D)    Tekrarlama bildiren durum zarfı
E)    Yaklaşıklık bildiren durum zarfı

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olasılık bildiren durum zarfı kullanılmamıştır?
A)    Adımı öğrenince şöyle bir durdu, galiba tanıdı beni.
B)    Bugün zaten çıkmayacaktım hiçbir yere.
C)    Bu parayı kardeşime, sanırım, dedem vermiş.
D)    Kitaplarımı belki yok pahasına satacaklar.
E)    Bizimle çalışmaktan herhalde caydırdılar adamı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik bildiren durum zarfı kullanılmamıştır?
A)    Onun firar ettiğine katiyen inanmıyorum.
B)    Kim ne derse desin, yarın akşam bu nişan yapılacak.
C)    Bir daha asla yardım etmeyeceğim onlara.
D)    Söylediklerine elbette inanıyoruz, senden hiç mi hiç şüphelenmedik.
E)    Bu takım bu yıl olsa olsa üçüncü olur.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf türündeki sözcük farklı bir soruya cevap vermektedir?
A)    Biz burada çok kalmayacağız.
B)    Olayları fazla abartıyorsun.
C)    Sizi saatlerce kapıda beklediler.
D)    Az uyuduğumdan gözlerim kanlanmış.
E)    Çocukları birazdan tören alanına alacağız.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azlık çokluk zarfı kullanılmamıştır?
A)    Bizim öğretmenimizin çok kitabı vardı.
B)    Daha güzel bir eve taşınmak istiyordu.
C)    Okulun en başarılı öğrencisi bu sınıftaydı.
D)    Az bekleyin, sizinle bir elemanımız görüşecek.
E)    Çok akıcı bir anlatımı vardı okuduğum romanın.

İnsan ömrünün uzunluk kısalık ölçülerine akıl erdiremiyorum. Bilginlere bakıyorum, onlar ölçüyü herkesten az tutuyorlar. Filozoflar ise ömrün başka boyutlarını düşünüyorlar. Yalnız, insanlar hesap tutmadan yaşarlar hayatlarını.
14. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi belirteç görevinde kullanılmıştır?
A) Kısalık B) Ölçü C) Başka D) Az E) Yalnız

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kolay” sözcüğü ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A)    İnsan iyi günde de kötü günde de yanında olacak dostları kolay bulamıyor.
B)    Öğrenciler kolay soruları çözerken orta seviyedeki I sorularda çok zorlanıyor.
C)    Kolay elde edilen kazanç, insana kalıcı bir mutluluk getirmez.
D)    Bazı insanlar kolay kandırılırlar çünkü onlar herkesi kendileri gibi sanırlar.
E)    Özgürlük kolay kazanılmıyor ve onu kaybetmemek için büyük çabalar gerekir.

16. “Bazen her şeyi unutup sokaklarda rahat rahat dolaşmayı istiyorum.” cümlesindeki “rahat rahat” ikilemesiyle görev yönünden özdeş olan bir sözcük kullanılmıştır?
A)    Kötülük etmemeyi istemek başka, bilmemek başkadır.
B)    İntikam, kendisinden sonra yaşanacaklara yer bırakmaz.
C)    İnsan, kendisini insan yapan nefsinden hemen kurtulmaya çalışmalıdır.
D)    İnsan, içini arındırmak için, yaptığı tüm hataları düzeltmelidir.
E)    Mızmız ve dırdırcı insanlar, hayatımızı zindana çevirebilirler.

Çocuklarla (I) Bruce Willis’in son filmini (II) izlemek için (III) sinemaya (IV) Kadıköy’e (V) gittik.
17. Bu cümlede zamanı vurgulamak için “dün” sözcüğünün, numaralanmış yerlerin hangisine getirilmesi uygun olur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üstünlük bildiren bir belirteç kullanılmıştır?
A)    Büyük kararlar alınırken fazladan birkaç kişiye danışmak gerekebilir.
B)    insan, çocuğunu herkesten hatta kendisinden bile daha çok severmiş.
C)    Olur olmadık yerlerde konuşan insanları oldum olası hiç sevmedim.
D)    Ne zaman onunla konuşsam “Seni pek severim.” diye başlıyor sözlerine.
E)    Bazı kitaplar insanı fazla etkilerken bazıları da bir anda sıkıverir.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, belirteç olarak kullanılmıştır?
A)    Tatlı tatlı sohbet ederken bir anda kavga etmeye başladılar.
B)    Demet demet güller getirdi annesinin gönlünü almak için.
C)    Yalan yanlış söylentiler yüzünden uzun zamandır süren bir arkadaşlık bitti.
D)    Saçma sapan sözlerle kendisini savunmaya çalıştı, dinletemedi kimseye.
E)    Yaşlı kadın, eş dost yardımıyla hayata tutundu, torunlarına bile bakıyor artık.

İnsanın ruhunu zehirleyen şeylerin, vücudu zehirleyen
                                                                I
şeylerden çok daha büyük bir tehlike taşıyabileceğini, bu
                                                                 II
yüzden bir ruh azığı olarak sunulan fikir eserlerini dikkatle
                                III
incelemek, aralarında sahte, zararlı olanları bir yana bı-
 IV
rakmak gerektiğini hatırlattığım zaman, hiç kimse ne bir
                                     V
yazıda ne de bir kitapta bu sözlerime cevap verdi.

20. Bu cümlede numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangisi zarf-fiildir?
A) I.    B) II. C) III.    D) IV.    E) V.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
A)    İnsan, yolunu şaşırsa da tekrar bulabilir.
B)    Biz bütün kabiliyetlere çok önem veririz.
C)    On dakika kadar sessiz sessiz yol aldılar.
D)    Bizim hayatımız sade, gösterişsiz bir hayattır.
E)    Hayal gücüne dayanan oldukça güzel romanlar var.

Penceredeki adam sevinçle içeri girdi. İki dakika sonra dış kapının kilidi gıcırdadı. Kapıyı rüzgâra karşı tutarak uzun boylu, aksakallı, bayramlık beyaz gömleği üstüne kürkünü giymiş olan ihtiyar bir köylü, ardında kırmızı başlıklı, deri çizmeli bir çocukla göründü.
22. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinin örneği yoktur?
A)    Zarf-fiil
B)    Zaman zarfı
C)    Yer-yön zarfı
D)    Durum (hâl) zarfı
E)    Azlık-çokluk (miktar) zarfı

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı kullanılmamıştır?
A)    Çocukların oyuna daldığını görünce içeri girdi.
B)    Yukarı çıkıp makineyi kontrol etmelisin.
C)    Sen azıcık öteye git, arkadaşın da otursun.
D)    Hayat, gözleri hep ileri bakan bir heykeldir.
E)    Benden arabamı biraz daha geri çekmemi istedi.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?
A)    Ne zaman yola çıkacağımızı biliyor musun?
B)    Elindeki romanları hangi kitapçıdan aldın?
C)    Zamanını doğru yönetmeyi nereden bilecek?
D)    Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?
E)    Buradan ayrılalı kaç yıl geçmişti?

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azlık-çokluk belirteci kullanılmamıştır?
A)    Bugün yeterince spor yapmadığı için kendisini iyi hissetmiyordu.
B)    O gün seni okulun önünde epey bekledim.
C)    Memleketindeki dağları, yaylaları çok özlüyordu.
D)    Etrafında az kişi olmasını değil, az dostu olmasını istiyordu.
E)    Çocuğunun üzerine gereğinden fazla düşüyordu.

26.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çok" sözcüğü diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A)    Çok yüksek perdeden konuşuyordu.
B)    Çok ağır şartlar altında çalışmıştım
C)    Çok güzel insanlarla tanıştım Maraş'ta.
D)    Çok düzgün bir fiziğe sahipti
E)    Çok fazla konuşan insanları sevmem.

27. Aşağıdakilerin hangisinde zaman anlamlı bir sözcük zarf görevli değildir?
A)    Yurt dışındaki ailesini görmek için dün yola çıktı.
B)    Akşam, geç saatlere kadar ders çalışırdı
C)    önemli gelişmeler olacağını hemen söylemeliyim
D)    Yazın tüm sevdiklerimi tek tek ziyaret ettim.
E)    Dün hayatımızın üstünde ak bir çarşaftır, bize bizi fark ettiren.

28. Aşağıdaki cümlelerde, zarflar türlerine göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A)    Yaşlı adam sessizce yanıma yaklaştı.
B)    Olanları anlatırken biraz abartmış.
C)    Olayın nasıl gerçekleştiğini biliyor musun?
D)    Dinleyicilerden biri sıkıntıyla yerinden doğruldu.
E)    Zengin biri olmak istiyor fakat pek çalışmıyordu.

Git bu mevsimde  gurup vakti Cihangir’den bak
               I                  II
Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak
III                                  IV
29. Bu dizelerdeki numaralanmış bölümlerden hangileri, zaman zarfı görevi üstlenmiş sıfat tamlamalarıdır?
A) I. ve II.    B) I. ve III.    C) II. ve III.
D) II. ve IV.    E) III. ve IV.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler aynı türde kullanılmıştır?
A) Beni şu hayatta yalnız sen anladın.
    Unutma ki yalnız taş duvar olmaz
B) Ne gün geleceklerini haber vermemişler
    Ne anlatacaktın bana geçen akşam?
C) Etrafındakilere doğru konuşmayı öğrenememişsin.
    Denize doğru uzanan yol çakıllarla kaplıydı.
D) Davete gelirim ancak dönüşte sizi beklemem.
    Ancak sana güvenebilirim, derdi her zaman
E) Filmin başrol oyuncusu oldukça hızlı konuşuyordu.
    Polis hızlı giden aracı çevirdi

31. Aşağıdaki belirteçlerden hangisi bir sıfatı derecelendirme göreviyle kullanılamaz?
A)    Oldukça  B)    Çok   C)    Epey     D) Daha   E) Gittikçe

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylem birden fazla belirteçle nitelenmiştir?
A)    Yazar eserlerinde dili yalın ve etkileyici kullanmıştır, böylece başarıyı yakalamıştır
B)    İyi bir yazarın aynı zamanda iyi bir gözlemci olduğu tartışılmaz bir gerçektir.
C)    Deneyimli ve çalışkan bir gazeteciydi orada tanıştığımız arkadaş
D)    Anadolu'nun bu eski ve tarihi yapılarını dolaşırken şaşkınlığımızı gizleyememişti.
E)    Öyle güzel bir konuşma ancak kültür seviyesi yüksek olan kişilerce yapılabilir.

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi nicelik yönünden belirten bir sözcük kullanılmamıştır?
A)    Burada geçen gün biraz dolaştık.
B)    Ders çalışırken zihnini çok yormamaksın.
C)    Geçen gün tarlada fazla çalışmıştı.
D)    Kardeşin, dershanede seni bayağı beklemiş.
E)    Verilen ödevleri, bana daha getirmedi.

34. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yer-yön zarfı yoktur?
A)    Kadın kimseye bir şey söylemeden girmişti içeri.
B)    Babası, geçen gün Avrupa’dan geri döndü.
C)    Çocuk, kimseye haber vermeden dışarıya çıktı.
D)    Yaşlı adam, elindeki zarfı ileri uzattı.
E)    Gecenin bu saatinde niçin dışarı çıktın.

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleştirilme şekli belirtilmemiştir?
A)    Öğrenciler dışarıya sessizce çıktılar.
B)    Olaylara her zaman sakin yaklaşırdı.
C)    Paketleri dolaba titizlikle yerleştirip gitti.
D)    Yazar, olayları sade bir dille anlatıyor.
E)    Onun ne zaman, nasıl çalışacağı bilinmez.

36. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?
A)    Tekrar tekrar okudu, yanlış anlaşılmasın diye.
B)    Sularımız damla damla bile akmıyor.
C)    O hep hızlı hızlı konuşur, kimsede bir şey anlamaz.
D)    Türbeyi ziyarete grup grup geldiler.
E)    Şaşkınlıktan büyüyen iri iri gözleri vardı.

37.  “Sabaha kadar mışıl mışıl uyumuştu.” cümlesindeki "mışıl mışıl” ikilemesiyle görev yönünden özdeş olan öğe aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)    Radyodan adım adım Anadolu’yu tanıtan bir program izledik.
B)    Masaya saçak bir örtü örtmüşlerdi.
C)    Onlarla sesimizi hiç yükseltmeden ağır ağır konuştuk.
D)    İç cebinde deste deste paraları çıkarıp attı.
E)    Değişik renklerden demet demet güller ha
(1984 - ÖYS)

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açık” sözcüğü sözcük türü yönünden, ötekilerden farklıdır?
A)    Açık havada yarım saat dolaş, dinlenirsin.
B)    Dünkü gazetede başyazara yazılmış açık mektubu okudun mu?
C)    Konuyu saptırma, ne demek istediğini açık söyle.
D)    Pazar günü çok aradık, ama açık eczane bulamadık.
E)    İkinci Dünya Savaşı'nda Paris açık şehir ilan edilmişti.
(1982 - ÖSS)

"Onun böyle sözler söyleyeceğim ummazdım."
39. Hangi cümlede "böyle" kelimesi bu cümledeki ile aynı görevde ve anlamda kullanılmıştır?
A)    Demek ki o da böyle düşünüyormuş.
B)    Böyle söyleme, gücenirim.
C)    Böyle güzel bir maç hiç seyretmemiştim.
D)    Olay böyle duyulmuş anlaşılan.
E)    Böyle arkadaşlıklar hiç hoşuma gitmiyor
(1983 - ÖSS)

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "güzel" kelimesi ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A)    Yaz kış yeşilliğini yitirmeyen çam korusu penceremden ne güzel görünür.
B)    Uzaklardan gelen o tatlı, o güzel sesin etkisiyle bir an durakladı.
C)    Güldüğü zaman, ışıltıyla parlayan güzel dişleri ortaya çıkıyor.
D)    Sarışın, mavi gözlü çocuğun güzel bir yüzü vardı.
E)    O iyi insanlar, o güzel atlara bindiler, çekip gittiler.
(1987- ÖSS)

CEVAPLAR

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
E    D    D    B    A    E    E    A    C    B

11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 E    E    A    D    B    C    E    B    A    C

21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
 D    E    C    D    D    E    E    C    B    E

31   32   33   34   35   36   37   38   39   40
 E    A    E    C    E    E    C    C    E    A


İLGİLİ İÇERİK

ZARF(BELİRTEÇ) TESTİ-2

ZARF(BELİRTEÇ) TESTİ-3

ZARFLAR(BELİRTEÇLER)

ZARFLAR (BELİRTEÇLER) UYGULAMA

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST

 

Üye Girişi