Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ZARF(BELİRTEÇ) TESTİ-2

1. Aşağıdakilerin hangisinde zarf, eylemin birden fazla yapıldığını bildirmemektedir?
A) O buraya sık sık gelir, yaşlıları ziyaret ederdi.
B) İkide bir sözümü kesip kendisi anlatmaya başlardı.
C) Kaç kez geleceğini söyledi, ama yine gelmedi.
D) Olayı bugün sen de anlat da ona göre karar verelim.
E) Toplantılarımıza arada bir o da katılır görüşlerini sunardı.

2. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?
A) Soğuklar hangi aydan sonra başlar?
B) Ailenizi ne gün gönderiyorsunuz tatile?
C) Bu kaçıncı olaydı buraya geldik geleli?
D) Otobüsten inenler neden kavga ettiler?
E) Yavuz’un niçin gücendiğini anladınız mı?

3. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, görevi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Ürkek ürkek gezer tavşanlar dağda.
B) Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar.
C) Alev alev sardı dert dört yanımı.
D) Konu komşu gelmez oldu buraya.
E) Kırgın kırgın bakma yüzüme.

4. “Daha” sözü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir zarf olarak kullanılmıştır?
A) Daha önce gelemez miydiniz, mesai bitiyor.
B) O daha iki yaşına gelmeden babasını kaybetmiş.
C) Bundan daha iyisini bulursanız bana da haber verin.
D) Sizce bu odayı kiralamamız daha zor değil mi?
E) Elindeki kitabın baskı tarihi diğerlerinden daha eskiydi.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) farklı bir soruya cevap vermektedir?
A) Bana sordukları bütün soruları kolayca cevapladım.
B) Ona, bu konuda ne düşündüğümü açıkça anlattım,
C) Verdiğim kâğıtlara özgeçmişinizi kısaca yazınız.
D) Odanın aralık duran kapısını yavaşça açtı.
E) Kentin kalabalık sokaklarında saatlerce yürüdüm.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "eski" sözcüğü, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Usta şair, eski günleri özlediğini söyledi.
B) Eski dostlar bir araya gelip sohbet ettiler.
C) Kardeşim eski paraları koleksiyon yapmak için biriktiriyor.
D) Bu tarihi tiyatro, oldukça eski görünüyor.
E) Burada bir zamanlar eski bir bağ evi vardı.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) kullanılmamıştır?
A) Çocuklarını yarın tiyatroya götürecek.
B) Bazen kendini oldukça çaresiz hissediyormuş.
C) Sabahın sessizliği bana huzur veriyor,
D) Misafirlerimiz akşamleyin bizde kaldılar.
E) Önce bu kitapları raflara güzelce yerleştirin.

Soru zarfları eylem ve eylemsileri soru yoluyla belirten sözcüklerdir, (ne, ne kadar, ne zaman, ne biçim, ne diye, nasıl)
8. Aşağıdakilerin hangisindeki "ne” soru sözcüğü diğerleri görevce eşleştirildiğinde dışarıda kalır?
A) Konuşsana, ne susuyorsun?
B) Gelirken bize çarşıdan ne aldın?
C) Bu işi sana ne fayda getirdi?
D) Neye bakıyorsun dalgın dalgın?
E) Bu olayı ne uzatırsın böyle?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “ne kadar” sözcüğü diğerleri görevce eşleştirilirse dışarıda kalır?
A) Daha bu adamlarla ne kadar konuşacaksın?
B) Ne kadar zamanım var soru çözmek için?
C) Satılmayan kazakların ne kadarını aldın?
D) Akrabalarınızın size ne kadar borçları var acaba?
E) Sabah ormanda ne kadar yürüdünüz?

"Nasıl” sözcüğü adı soru yoluyla etkilerse soru sıfatı; eylemi soru yoluyla etkilerse soru zarfıdır. “Neden” sözcüğü “niçin” anlamıyla kullanılırsa soru zarfı; bu anlamda kullanılmamışsa soru zamiridir.
10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün görevi yanlış belirtilmiştir?
A) Nasıl insanlar ilginizi çeker?
  soru sıfatı
E) Bizden hâlâ ne istiyorlar?
  soru zamiri
B) Bizi nasıl buldunuz?
   soru zarfı
C) Neden onun peşinde koşuyorsun.
   soru zarfı
D) Bu tatlı neden yapılır, çilekten
           soru zarfı

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı yoktur?
A) Siz niye gitmediniz oraya?
B) Bunları bana ne diye anlatıyorsun?
C) Marmaris’te ne kadar kalacaksınız?
D) Ne zaman bize uğrarsınız?
E) Nereden geliyorsunuz böyle?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aşağı” sözcüğü belirteç görevinde kullanılmıştır?
A) Aşağısı oldukça kalabalıktı, oraya gitmekten vazgeçtik.
B) Teyzemler aşağı mahallede yaklaşık beş yıl oturdular.
C) Bu çayların hepsini hemen aşağı götürün.
D) Çocukların topu balkondan aşağıya düşmüştü.
E) Aşağının gürültüsü buraya kadar geliyordu.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç kullanılmamıştır?
A) Oldukça sakin bir gün geçirdik.
B) Yarın bu salonda konferans verilecek.
C) Bindiğimiz otobüs çok yavaş ilerliyordu.
D) Yeni aldığım kazağımı nasıl buldunuz?
E) Yirminci yaş günümü evde kutladık.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-sız, -siz” ekini alan sözcük, farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Bütün hayatını kimsesiz çocuklara yardım etmek için harcadı.
B) İsimsiz bir aşk mektubu gelmiş ona, diye pek seviniyordu.
C) Birisinin hakkı yendiği zaman, o asla tepkisiz kalmazdı.
D) Barajlardaki doluluk oranı yüzde beşlere inince susuz bir yaz geçirdik.
E) Onun duygusuz biri olduğunu sanırdık, ama o hepimizi yanılttı.

Oyunculuğu yıllar önce bir kez denemiştim. Sahneye birden fırladım. Nasıl fırladığımı hatırlamıyorum bile. Bu denli yürekli olabileceğimi asla düşünemezdim ama yaptım işte. Sonra aşağıya inmek zor oldu, sonu hüsranla da bitse yaptım.
15. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soru belirteci B) Miktar belirteci
C) Zaman belirteci D) Yer yön belirteci
E) Durum belirteci

16. Aşağıdakilerden hangisinde “çok” sözcüğü, farklı türde bir sözcüğün anlamını etkilemiştir?
A) En çok izlenen dizilerin senaryolarını iki üniversiteli genç yazmış.
B) Çok satan kitaplar listesinde her zaman bir numara oldu onun romanları.
C) Babaannem, çok ağlayan çocuk iyi değildir; sakın gereksiz yere ağlama, derdi.
D) Son zamanlarda aynı soruyu çok sık soruyor bana: Niçin hep yalnızsın?
E) Çok konuşan insanlara dikkat edin, mutlaka bir açıklarını kapatmaya çalışıyorlardı.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye “kesinlik” anlamı veren bir sözcük kullanılmıştır?
A) Bir daha oraya gitmek istedi ama işler yüzünden fırsat bulamadı.
B) Bütün ailenin bir araya geleceği bu yemeğe o da mutlaka gelecektir.
C) Belki bir daha böyle bir fırsatı yakalayamayabiliriz, bunu değerlendirmeliyiz.
D) Sakin bir insan olmasına rağmen, son gelişmeler karşısında o bile çıldırdı.
E) Gözlerinin içine baka baka yalan söyleyen insanlardan sakınmalısın.

Sabahleyin erkenden, daha yazlık derin derin uyurken ben ayağımda terliklerle bahçeye yavaş yavaş inerdim. Yeşil yeşil otların üzerine yayılıp tembelliğe orada devam ederdim. Gözlerimi usul usul kapatıp doğanın sesini dinlerdim. Kimse yokken ortalıkta cıvıl cıvıl ötüşen kuşlarla dinlendirirdim ruhumu.
18. Bu parçadaki ikilemelerden hangisi belirteç olarak kullanılmamıştır?
A) Derin derin B) Yavaş yavaş
C) Usul usul D) Cıvıl cıvıl
E) Yeşil yeşil

Bu sabah ilk karla uyandım kışın, ortalık bembeyaz
Trafik kesilmiş, in cin top oynuyor sokaklarda
Zincir şakırtılarıyla ağır ağır bir otobüs geçti sokaktan
Dumanlarını hayli püskürttü bacalar, dumanla kaplandı her yer
Kimse çıkamadı dışarı, nasıl bir kış canlandırdıysam aklımda
İşte bugün o kışı yaşadım ben
19. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Durum belirteci B) Zaman belirteci
C) Miktar belirteci D) Yer - yön belirteci
E) Soru belirteci

İhtiyar, köylü kadına nasıl evlendiğini, şehre gidip nasıl
                                  I                               II
yerleştiğini, kendisinin nasıl karşılandığını, padişaha
                                III
nasıl hizmet ettiğini, nasıl bir saray yaptığını, kısacası
IV                                 V
bütün hayatını anlatmış.
20. Bu cümlede numaralanmış “nasıl” sözcüklerinden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde azlık-çokluk (miktar) zarfı kullanılmıştır?
A) Vaktiyle birçok insan el emeğiyle para kazanırmış.
B) İnsan, hedefine hiçbir şey yapmadan asla ulaşamaz.
C) Çok çalışıp az uyursak sırtımız pek, karnımız tok olur.
D) İnsanın, kafasıyla çalışması elleriyle çalışmasından güçtür.
E) Biz, elimizden gelen yardımı hiç kimseden hiçbir zaman esirgemedik.

Atatürk 1936’da bir geometri kitabı hazırlamış, bu kılavuz kitap 1937’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılmıştır. Bugün kullandığımız birçok geometri teriminin ilk kullanıldığı yer bu kitaptır. Örneğin “üçgen” terimini o türetmiştir.
22. Bu parçada aşağıdaki zarf türlerinden hangisinin örneği vardır?
A) Soru zarfı
B) Zaman zarfı
C) Yer-yön zarfı
D) Durum (hâl) zarfı
E) Azlık-çokluk (miktar) zarfı

(I) Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin kırmızı listesinde “durumu tehlikede” olarak belirtilen orfoz balığı, çift cinsiyetli olma özelliği taşıyor. (II) Yaşamının ilk 12 yılını dişi olarak geçiren balık ardından erkek oluyor, bu nedenle üreme yaşına kadar avlanmaması gerekiyor. (III) Daha önce de bir kural getirilerek 45 santimetreden küçük orfozların avlanması yasaklanmıştı fakat kurala uyulmadığı için yeni bir yaptırım getirildi. (IV) Yasak, 1 Eylül 2016’dan 31 Ağustos 2020’ye kadar uygulanacak. (V) Sayıları azalan orfoz stoklarının iyileştirilmesini amaçlayan düzenlemeye uymayanlara 1.113 TL para cezası kesilecek.
23. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

İstanbul’da insan eliyle yapılmış en eski apartmanlardan biri... İnceğiz kayalarının oyularak yerleşime dönüştürülmesinin bilinen tarihi, yaklaşık beş bin yıl öncesine dayanıyor.
24. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin türleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Zarf - sıfat - zamir - zarf
B) Sıfat - sıfat - zamir - zarf
C) Sıfat - zarf - zamir - sıfat
D) Zarf - sıfat - isim - sıfat
E) Zarf - zarf - zamir - sıfat

25. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün ya da sözün görevi ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Hasadı kaldırmak için çok uğraştık. (Miktar zarfı)
B) Onunla sahilde iki saat yürüdük. (Zaman zarfı)
C) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. (Durum zarfı)
D) Arkadakilerin sığması için azıcık ileri gitmeliyiz. (Yer-yön zarfı)
E) Ne ötersin bülbül dertli dertli? (Soru zarfı)

Film başlayacak; o, daha gelmedi.
26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daha’’ sözcüğü bu cümledekiyle aynı anlam ve görevde kullanılmıştır?
A) Böyle davranırsan, emin ol, bir daha gelmem.
B) Onu elbette daha güzel bir gelecek bekliyor.
C) iki saat oldu, benimle daha görüşülmedi.
D) Artık ben daha dikkatli davranıyorum.
E) Onu dinle, bak daha neler anlatacak.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Çocuklar evi darmadağınık bir halde buldu.
B) Son zamanlarda karmakarışık duygular yaşıyorum.
C) Dümdüz bir yoldan sonra Şarkışla'ya ulaştık.
D) Sırılsıklam olmuştu bu sağnak yağmurda.
E) Koskoca adam küçücük çocuğu azarlıyordu.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir belirteçle sağlanmıştır?
A) Ne ağlarsın benim zülfü siyahım?
B) Nedir benim senden çektiğim?
C) Kaçıncı kez saatleri susturuyorum?
D) Onlar Ankara'dan ne gün dönecekler?
E) Onun ne zaman geleceğini kim biliyor?

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün türü zarf değildir?
A) Yarım yamalak yabancı diliyle çalışmaya gelmiş.
B) Kitap okuru kitapların pahalı oluşundan şikâyetçiydi.
C) Çok okuyan değil, çok gezen bilir.
D) Bu işin mahalle halkına pek fayda sağlayacağı yok.
E) Her şeyi bana da mutlaka bildirin.

30. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yer yön zarfı değildir?
A) Adaylar dışarı çıkmak istiyordu.
B) Konuklar içeri alınsın ve beklesinler
C) Sen beri gel, orada üşürsün
D) Geriye dönünce onunla karşılaştım
E) Az önce arkadaşlarıyla yukarı çıktı

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üstünlük zarfı kullanılmıştır?
A) Bu konuyu onunla bir daha konuş
B) Bu romanda güzel tasvirler var
C) Belki daha büyük bir eve taşınacağız
D) Biraz bekleyin, az sonra gelir
E) Daha unutamadım o yılları.

32 Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?
A) Kendisine verilen görevi adamakıllı yapmıştı.
B) Dün gece bize davetiye getirmişti
C) Bana güzel bir hediye almıştı
D) Eve ekmek almayı unutmuştu
E) Rakiplerini bu son maçta devirmişti.

33. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
A) Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış
B) Aza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamaz.
C) Ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar.
D) Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa olmaz.
E) Üzüm, üzüme baka baka kararır.

    “Hana sağ indi, ölü çıktı geçende”
34. “Ölü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?
A) “Ölü Ozanlar Derneği” adlı roman çok etkileyiciydi.
B) Ölü bir yılan gibi duruyor ilerdeki değnek.
C) Hiçbir şeyle uğraşmayan insanlar ölüdür bence.
D) Tabloda kullanılan renkler çok ölü görünüyordu.
E) Yıllar önce, birçok ölü buraya gömülmüştü.

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim zarf görevinde kullanılmıştır?
A) Dik kafalı insanlar çevreleri tarafından sevilmezler
B) İnce eleyip sık dokuyan bir araştırmacıydı
C) Dün akşam burada ağız tadıyla bir yemek yedik
D) Memleketine döndükten sonra işine büyük bir hevesle başladı
E) Onun başarılı olması için ona destek olman gerekiyor.

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?
A) Yeni taşınanlar kaçıncı katta oturuyorlar?
B) Onlar gelmeden önce ne kadar beklediniz?
C) Sizin aradığınız nasıl bir kitaptı?
D) Nasıl gideceğimizi onlara kim anlattı?
E) içlerinden hangisi yolu iyi biliyor?

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "iyice" sözcüğü ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Nihayet bir şirkette iyice bir iş bulabilmiş.
B) Arkadaşları onun iyice bir öğrenci olduğunu söylüyor.
C) İyice bir film ama dereceye gireceğini sanmıyorum.
D) Fazla tanımıyorum ama iyice bir insana benziyor.
E) Ayşe yarınki sınav için iyice hazırlanmış.
(1988 ÖSS)

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "fena" sözcüğü, hem anlamı hem de cümledeki görevi açısından ötekilerden farklıdır?
A) Onun, söylendiği kadar fena bir insan olduğunu sanmıyorum.
B) Çok fena bir yoldan geçerek buraya geldik.
C) Bugün çok fena bir olaya tanık odum.
D) Şemsiyem al, yağmur fena yağıyor.
E) Pencereyi aç, içerde fena bir koku var.
                                    (1989 -ÖSS)

Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan
39. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “önce ve sonra" sözcükleri zaman belirtecidir.
B) “baygın” sözcüğü niteleme sıfatıdır.
C) “bir” sözcükleri belgisiz sıfattır.
D) “uçmaz” sözcüğü türemiş sıfattır.
E) “duyulan" sözcüğü hem yapım hem çekim eki almıştır.

Beklemeyi ve direnmeyi çok iyi bilen akıl, bazen çevresin-
                                   I  II                   III
dekilerin taşkınlıkları karşısında susmak zorunda kalsa
da son söz hep onun olur.
      IV         V
40. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

CEVAPLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D D D B E D C C C D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 E  C  E  C  D  D  B  E  E  E

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  C  B E  A  B  C  D  A  A  D

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  C  A  D  D  C  B  E  D  E  D

 

İLGİLİ İÇERİK

ZARF(BELİRTEÇ) TESTİ-01

ZARF(BELİRTEÇ) TESTİ-3

ZARFLAR(BELİRTEÇLER)

ZARFLAR (BELİRTEÇLER) UYGULAMA

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST

Üye Girişi