Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

UYGULAMA: 1

 

A. Aşağıdaki cümlelerde belirteç görevli sözcüklerin/sözlerin altını çiziniz ve bunların hangi tür belirteç olduklarını yazınız.

1. O kitabı henüz bulamadım. Bulursam yarın getiririm

………………………………………………..

2. Şimdi oraya gidemeyiz. Birkaç gün sonra yola çıkarız.

………………………………………………….

3. Zil çalınca dışarı çıkacağız. Çok güzel ve güneşli bir hava var.

………………………………………………………

4. Dışarıda yağmur yağıyor. Öğrenciler içeri kaçışıyor.

…………………………………………………….

5. Bebek, çok ağladı; ama şimdi mışıl mışıl uyuyor.

…………………………………………………………

6. Onunla tatlı tatlı sohbet ettik. Demin buradan ayrıldı.

……………………………………………….

7. Hayatımda böyle inatçı bir adam görmedim; hiç söz dinlemiyor.

………………………………………………….

8. Konuyu pek iyi anladığımı söyleyemem.

…………………………………………………………….

9. İnsan, büyükleriyle böyle konuşmamalı.

………………………………………………

10. Buraya ne zaman geldin? Nasıl geldin? Niçin geldin?

…………………………………………………….

 

B. Birden fazla sözcük öbekleşerek belirteç görevi yapabilir. Aşağıdaki cümlelerde belirteç öbeklerinin altını çiziniz.

1. Bunları kendi kendime öğrendim.

2. İki günden beri hiçbir şey sormadı.

3.El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.

4. Bu eserlerin değerini yüzyıllar sonra anladık.

5.Bal gibi tatlı kavunlar yedik.

 

C. "Böyle" sözcüğünün aşağıdaki cümlelerde hangi görevlerle kullanıldığını belirleyiniz.

1.    Bu rüzgâr her zaman böyle esmez.

(......................................................)

2.    Böyle güzel bir müzik dinlemedim.

(......................................................)

3.    Böyle ferman etti Cahit!

(.....................................................)

4.    Şehrimize böyle bir hastane yaptıralım.

(......................................................)

5.    Böyle üzüleceğinizi tahmin etmemiştim.

(......................................................)

 

 

D. Aşağıdaki sorulara örnekteki gibi uygun cevaplar veriniz. Cevap cümlelerinizin hangi türden belirteçler olduklarını yazınız.

Örnek:

-Toplantı ne zaman bitti?

-Az önce. (Zaman belirteci)

 

1.Buraya niçin geldiniz?

2. Bu işi nasıl başardınız?

3. Buraya ne zaman geldiniz?

4. 4.Ne diye aldın bunları?

5. Neden tiyatroya gitmedin?

 

E. Bayrama iki üç gün kala köyde herkes işten elini eteğini çekmiş; bayram hazırlığına başlamıştır.

Bu cümlede aşağıda belirtilenler varsa parantez içine (+), yoksa (-) yazınız.

1.    Deyim ( )

2.    Addan türemiş ad ( )

3.    Zarf (belirteç) öbeği ( )

4.    Kişi zamiri ( )

5.    Adlaşmış sıfat ( )

6.    Belgisiz zamir ( )

7.    İkileme ( )

8.    Fiilden türemiş ad ( )

 

 

F

Bahar geldi; koyun, kuzu koklaştı 

İki âşık dört senedir bekleşti 

Kara gözlüm, düğün dernek yaklaştı 

Vatan borcu biter bitmez ordayım

(Bekir Sıtkı ERDOĞAN)

Aşağıdaki yargılar bu parçada verilenler için doğruysa parantez içine (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1.    "Bahar" sözü, zaman zarfıdır ( ).

2.    "İki âşık" sıfat tamlamasıdır ( ).

3.    “dört senedir" sözü, ölçü zarfıdır ( ).

4.    "Vatan borcu" sıfat tamlamasıdır ( ).

5.    “Kara gözlüm" sözü adlaşmış sıfattır ( ).

6.    Parçada ikileme yoktur ( ).

7.    "Vatan borcu biter bitmez" söz öbeği, zarf görevlidir ( )

8.    Parçada zamir kullanılmamıştır ( ).

 

KONU ANLATIM VİDEOSU (ZARF) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

SON EKLENENLER

Üye Girişi