Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ZAMİR TESTİ 01

Kentimizdeki tarihi çeşmelerin son yıllardaki durumu yürekler acısıydı. Birçoğu yok
                                   I                       II                                     III
olmuş; kalanların muslukları koparılmış, suları kesilmiş, tekneleri parçalanmıştı
                              IV                                           V                                            
1. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A)I      B)II      C)III     D)IV     E)V

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz zamir görevinde değildir?
A)Paketi kargodan almak için kimi gönderdin?
B) Çalışmanın önemini kimileri hala anlayamadı.
C) Kimi, halden anlar, kiminin yanına bile yaklaşılmaz
D) Konukların kimini otellere kimini misafirhanelere gönderdiler.
E) Kimi canım sıkılır, alır başımı giderim

“İşaret sıfatları, belirttikleri isimler düştüğünde, onların yerine kullanılarak işaret zamiri görevini alırlar.”
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunu örneklendire bir kullanım görülmektedir?
A)Sınıfta iki kişi yok; onlar dün de gelmemişlerdi.
B) Bu yol üzerinde bir benzin istasyonu olacaktı.
C)Sen hep sorunlardan söz ediyorsun, bunları biz de biliyoruz.
D) Kendini böyle hareketlerle küçük düşürüyorsun
E) Davete gelenlerin çoğunu tanımıyorum bile.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
A)    Genel müdürümüzün burada olduğunu bilmiyordum.
B)    Onların evini burada kime sorsan gösterir.
C)    Bu yaşta neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bi¬lemez o.
D)    Babasını böylesine sevdiğini hiç tahmin etmezdim.
E)    Çocukluk günlerimiz onunla birlikte geçti bizim.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri vardır?
A)    Kiminiz alınan kararları saçma buluyormuşsunuz?
B)    Sana verdiğim paranın ne kadarını harcadın?
C)    Sanırım sen kendine yeterince güvenmiyorsun.
D)    Bu çiçeği kime göndermişler?
E)    Akşamları buraları bir başka renklenir.

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "onu" sözü kişi zamiri olarak kullanılmıştır?
A)    Onu çamaşır makinesinde değil,  elinde yıkamalısın.
B)    Onu bahçedeki erik ağacından mı kopardın?
C)    Onu önce suda haşlayın, sonra fırında kızartırsınız.
D)    Onu ilk olarak, bir salonda son kasetini imzalarken görmüştüm.
E)    Onu çekmeceden alıp masanın üzerine koydum.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan sözcüğün türü ötekilerden farklıdır?
A)    Bu kapıya kim gelmiş de buradan eli boş dönmüştür?
B)    Kitabım şimdi hurdaydı, nereye gitti?
C)    Bu sözlerin ne kadarı doğru sizce?
D)    Sizden nasıl bir yazı yazmanız istendi?    
E)    Bu ilaçlardan hangisinin kullanım süresi geçmiş?

8. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir adılla sağlanmıştır?
A)    Bu hastalık nasıl başlıyor?
B)    Şeker hastalığının belirtileri nelerdir?
C)    Didim’e nasıl gidilir?
D)    Karadeniz’in yolları nasıldır?
E)    Onun görev süresi ne zaman doluyor?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri cümleye soru anlamı katmamıştır?
A)    Bu mektubu kime yazıyorsun?
B)    Bu tatlı neyden yapılmaktadır?
C)    Hangisini beğendiğini söyledi mi?
D)    Yaşlı adamdan ne istiyorlarmış?
E)    Çocuklar neye bakıyor öyle?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir adılla sağlanmamıştır?
A)    O acı haberi hangi gazeteden okudun?
B)    Kaçınız bu etkinlikte görev alacak?
C)    Başkanlık seçiminde kimi destekliyormuş?
D)    Anahtarı nereye koymuş olabilir?
E)    Bu adam neye güveniyor?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük adılı üçüncü tekil kişi yerine kullanılmıştır?
A)    Kendi evini satacakmış.
B)    Kendime yeni bir ayakkabı alacağım.
C)    Yaptıklarınızı kendinize yakıştırıyor musunuz?
D)    Sporcular kendilerine haksızlık yapıldığını söylüyor.
E)    Senden istediğim tek şey, kendine güvenmendir.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmıştır?
A)    Sizinle daha önce görüştüğümüzü sanmıyorum.
B)    Benim yerimde olsaydın, eminim sen de böyle davranırdın.
C)    Orada gördüğüm güzellikleri kâğıda dökmeyi düşünüyorum.
D)    Bazı arkadaşlar senin yalan söylediğini düşünüyor.
E)    Nereye gideceğini hiçbirimize söylememişti.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin ikisi de zamirdir?
A)    Onun  çok güzel mi sesi vardır.
B)    Buralara kadar geldiniz de bize uğramadınız.
C)    Her şeyin suçlusu ben miyim?
D)    Zavallı kedinin hâlini  sen de görmeliydin.
E)    Çocukların hepsi şiirleri çok güzel okudu.

“1957’deki bu buluşmada dünyaca ünlü şairlerden kimler vardı ve kimlerle tanıştınız?” diye sordum. Düşündü, eşi de yardımcı olmaya çalışıyordu ona. Hafızasını yokladı: “Pablo Neruda vardı, Sartre vardı, bir de adını şu an anımsayamadığım sürgüne gönderilen ünlü bir Rus şairi vardı.” dedi.
14. Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    “Kimler” sözcüğü özne görevindedir.
B)    “Ona” sözcüğü işaret adılıdır ve yaklaşma durumu eki almıştır.
C)    “Şu” sözcüğü soyut bir adı işaret yoluyla belirtmiştir.
D)    “Adını” sözcüğü hem iyelik hem de durum eki almıştır.
E)    “Ünlü” sözcüğü türemiş bir niteleme sıfatıdır.


Şiirlerime  hayranlık duyan bir heykeltıraş bu büstümü
       I         II                                        III
yapıp bana hediye etmek ve benimle tanışmak istediğini
           IV
mektupla bildirdi.
   V
15. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi adılı vardır?
A)    Öğretmen senin yaptığın resmi benimkinden çok beğendi.
B)    Duvardaki tablolardan her biri bir şaheserdi.
C)    Yarınki toplantıda devamsız öğrencilerin durumları da görüşülecek.
D)    Şimdi daha iyi anlıyorum ki adamcağız bize yardımcı olmak istemiş.
E)    Her yılki sorunların bu yıl yaşanmayacağını umuyoruz.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl, ötekilerden farklı bir yapıdadır?
A)    Eminim ki onlar da ne diyeceğimi merak ediyorlar.
B)    İlerde bu belgeleri sizlerle paylaşacağımı sanıyorum.
C)    Hiçbirini kırmak istemediğimden son şarkılarımdan bir tanesini okudum.
D)    Şarkıyı okurken sanki farklı bir güç geliyordu onun bedenine.
E)    Hava koşulları uygun olduğundan evlerin çoğunda çatı yoktu.

18.  “Ne” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir görevinde kullanılmıştır?
A) Odada ne dönüp duruyorsun, anlamadım ki!
B) Ne mutlu günlerimiz oldu Ankara’da seninle.
C) Onun ne iş yaptığını hiç kimseler bilmiyor.
D) Sana güvenmiştim, sırrımı ona ne anlattın?
E) Sana ne söyledi de yüzün kıpkırmızı oldu?

Biz daha bahtiyardık meleklerden  
Onlar kıskandı bizi
Evet, bu yüzden şahidimizdir ki herkes
Ve o deniz ülkesi
19. Bu dizelerde zamir türünde kaç sözcük kullanılmıştır?
A) 2      B) 3       C) 4    D) 5     E) 6

I. Kınalıada’ya ömrümde inmedim ama orayı öyle çok severim ki... (İşaret zamiri) II.  Rumca konuşurken onu dinlemekten büyük zevk alırdım. (Kişi zamiri) III.  Çocuklardan ikisi, diğerlerine olayı heyecanla anlatıyordu. (Belgisiz zamir) IV.  Benim arabamda sorun yok, sizinkinde hasar var mı? (İlgi zamiri) V.  Genç adam, bu saatte nereye gideceğini bilemiyordu. (Soru zamiri)  
20. Yukarıda numaralı cümlelerin hangisinde, ayraç içindeki zamir türünü örnekleyen bir sözcük yoktur?
A) I.          B) II.               C) III.             D) IV.            E) V.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yoktur?
A)    Daha dün beni yemeğe davet etmiştiniz.
B)    Size onun ne kadar iyi bir idareci olduğunu söylemiştim.
C)    Kapının kilitli olduğundan kimsenin haberi yoktu.
D)    Bizim şampiyon olacağımıza ihtimal vermiyorlardı.
E)    İlkokulda da lisede de seninle aynı sınıftaydık.

22. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, gerektiğinde zamir olarak kullanılabilir?
A)    Çoğu okur, yazarın sıkıntılarından habersizdir.
B)    Deneyimli yazar olmanın ölçüsü ödül almak değildir.
C)    Gizem, bir yapıtı çekici kılan öğelerin başında gelir.
D)    Her okurun yapıtta görmek istediği nitelik farklıdır.
E)    Sahaflar Çarşısı’na haftada bir mutlaka uğrarım.

23. Aşağıdakilerin hangisinde soru adılı vardır?
A)    Ayva sarı, nar kırmızı; nasıl bir sonbahar?
B)    Her yıl niçin biraz daha benimsiyorum onları?
C)    Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
D)    Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim?
E)    Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

Kimi adıllar, özneyi pekiştirerek belirtir. Bunlar tek başlarına asıl şahıs adıllarının yerini tutabildikleri gibi, onlarla birlikte de kullanılabilir.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir adıl vardır?
A)    Olayla ilgili her şeyi o kendisi anlattı bana.
B)    Başımıza gelenler sanki çocukça bir oyundu.
C)    Eve gitmek istemediği için bize gelmiş.
D)    Çocukluk anılarını kitaplaştıracakmış o.
E)    Bugünlerde onlara hiç rastlayamadık.

O günlerde bizim oraların en gözde yeri bu mekândı.
Kimimiz neredeyse tüm gün çıkmazdık oradan. Kendi
I.                                                       II.     III.
keyfimiz için yaptığımız tek şey buydu çünkü.
25.Yukarıdaki cümlelerde numaralandırılmış adılların çeşitleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?     

I. II. III.
A)    Belgisiz adıl
B)    Soru adılı
C)    Belgisiz adıl
D)    Soru adılı
E)    Kişi adılı 
İşaret adılı
İşaret adılı
Belgisiz adıl
Kişi adılı
Dönüşlülük adılı 
Dönüşlülük adılı
Kişi adılı
Dönüşlülük adılı
Belgisiz adıl
Belgisiz adıl


26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir adılla sağlanmıştır?
A)    Kimi seçtiklerini öğrenebildin mi?
B)    Nerede buluşacağımız kesinleşti mi?
C)    Ne bağırıp duruyor o yine, derdini söyledi mi?
D)    Nasıl bir elbise alacağına karar verdin mi?
E)    Öğrencilerin hangisi ödev getirmedi?

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl yüklem olarak kullanılmıştır?
A)    Kardeşim çok güzeldi çocukken.
B)    Anlayamadım neden böyle davrandığını.
C)    Benim seni her gün daha çok özleyen.
D)    Artık ona her şeyi anlatmanın zamanı geldi.
E)    Buralarda aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı da tamlananı da adıl olan bir tamlama kullanılmıştır?
A)    Senin bu huylarından hiç hoşlanmıyorum ama değişeceğin de yok.
B)    Bazı şeyler, kolay kolay anlatılmaz herkese çünkü insan korkar gerçeklerden.
C)    Bugün, ömrümüzün kaçıncı günü diye düşünürsek an’ın keyfini kaçırırız.
D)    Kendi isteklerimizi göz ardı edip de başkalarınınkini öne çıkarırsak mutsuz oluruz.
E)    Bizim oraları özlüyorum zaman zaman, bu şehirden kaçıp gitmek istiyorum.

I. Arkandan gelecek hep ayak sesim,
II.   Kimsesiz odanda kış geceleri,
III.  İçin ürperdiği demler beni an!
IV.   De ki odur sarsan pencereleri
V.   De ki rüzgâr değil, odur haykıran!
29. Yukarıdaki numaralandırılmış dizelerin hangisinde adıl, ek alarak tür değiştirmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

Kendimi bağışlamam için bir nedenim olur kimi zaman,
I
hatalarıma yenisini eklemişimdir. Onlar, peşimi bırakıl-
                                              II
maz; bu, beni deli eder.
                 III
30. Yukarıdaki cümlelerde numaralanmış sözcüklerin türleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
              I.               II.               III.
A) Kişi adılı               belgisiz adıl    işaret adılı
B) Belgisiz adıl           kişi adılı        belgisiz adıl
C) Dönüşlülük adılı     kişi adılı        işaret adılı
D) Dönüşlülük adılı    işaret adılı     işaret adılı
E) İşaret adılı           işaret adılı    belgisiz adıl

İşaret zamirleri bir adın yerini tuttuğu gibi bir cümlenin de yerini tutabilir.
31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek bir kullanım söz konusudur?
A)    Aldığınız kitapları içeri taşıyın, onları türlerine göre ayırın.
B)    Geceleri yüksek sesle konuşmayınız, bunu size daha önce de söyledim.
C)    Uzakta duran konutları görüyor musun, şunların projesi bize ait.
D)    Yeni alınan eşyaları yukarı çıkarın çünkü burada yer yok.
E)    Okulun servisini dün teslim aldık ama o, hemen arızalanmış.

32. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sözcük ya da ek biçiminde zamir yoktur?
A)    Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar
B)    Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar
C)    Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur
D)    Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur
E)    Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale

I. Onun fikirlerini destekliyorum.
II.    Buranın devamlı müşterisi çocuklardır
III.    O gün bugündür diğer yolu kullanırım.
IV.    Denilebilir ki o yaşam koçumdur.
V.    Çocuklardan birkaçı yürüyerek gelmiş.
33. Numaralanmış cümlelerden hangisinde tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) I.    B) II. C) III. D) IV.    E) V.

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?
A)    İlk şiir kitabınız ne zaman yayımlandı?
B)    Hangi şiirde mutluluk teması işlenmiş?
C)    Sizce de oyunu tamamlayan seyirci midir?
D)    Sence hangisi daha gerçekçi?
E)    Bugüne kadar kaç hikâye yazdınız?

35. Aşağıdaki dizelerin hangisinde adın yerini tutan bir sözcük kullanılmamıştır?
A)    Çocuksun sen sesinin çağlayanına düştüm
B)    Bir çiçeğe tutundum düşerken, oradayım hâlâ
C)    Bırakıyorum öyleyse kendimi sesinin boşluğuna
D)    Bir mülteci hüznüne dönüyor artık bu kent de
E)    Seni bekliyorum orada, o kirlenen ütopyada

36. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “bu” sözcüğü ötekilerden farklı bir türdedir?
A)  Değirmen misali döner başım
    Sevda değil bu bir hışım
B) Anladım bu şehir başkadır
   Herkes beni aldattı gitti
C) Ben gidince hüzünler bırakırım
   Bu senin yaşadığındır
D) Toprak kokusu, bu muydu
    Böyle miydi benim insanlarım
E) Bu, benim yalnızlığımdır
    Kimseyle asla paylaşamam

Bazı zamirler çekim eki aldığında köklerinde ses değişikliği olabilir.
37. Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır?
A)    Ne senle ne de sensiz oluyor
B)    Bir hatıradır bu şarkı, bana maziden kalan
C)    Bir zafer müjdesi burada her isim
D)    Neler geldi şu dertli başıma bir bilsen
E)    Bizdik o hücumun aşkıyla kanatlı

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur?
A)    Kimse çocuğuna zarar gelmesini istemez.
B)    Öğretmenlerin çoğu ek işle uğraşıyor.
C)    Sizlerin yardımıyla başaracağımızı sanmıştım.
D)    Azı karar, fazlası zarardır bu meredin.
E)    Kimileri aşkı çocuk oyuncağı sanıyor.

39. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük belgisiz zamir değildir?
A)  Hepsi senin sınıfına girmek istiyor.
B)  Bazıları gelmeyeceğimi söyleyerek sizi kandırmış.
C)  Başkası olma, kendin ol; böyle daha güzelsin.
D)  Onların sorunları sizin de sorununuz olmalı.
E)  Hiçbiri, verdiğimiz değerin farkında değil.

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili belgisiz zamir aynı zamanda belgisiz sıfat olarak kullanılabilir?
A)    Herkes evinin önünü temizlerse sorun kalmaz.
B)    Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.
C)    Kimse bizi anlamıyor demek çok yanlış.
D)    Hepsi orada tatil yapmak niyetinde.
E)    Hiçbiri sizi dinlemek istemiyor.

CEVAPLAR

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
C    E    C    D    C    D    D    B    C    A

11   12   13   14   15   16   17   18  19  20
A    E    B    B    B    A    C    E    C    C

21   22   23   24   25   26   27  28  29  30
C    A    D    A    A    E    C    E    B    D

31  32  33   34   35   36   37   38  39   40
B    D    A    D    D    B    B    C    D    E


KONU ANLATIM VİDEOSU (ZAMİR) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

 

 

 

İLGİLİ İÇERİK

ZAMİR(ADIL) TESTİ-02

ZAMİR(ADIL) TESTİ-03

10.SINIF ZAMİRLER(ADILLAR) SLAYTI

ZAMİRLERİN CÜMLEDEKİ GÖREVLERİ

İLGİ ZAMİRİ ve İLGİ ZAMİRİ SORULARI

ZAMİRLE SIFATIN FARKI

ZAMİRLER (ADILLAR)

ZAMİRLER İLE İLGİLİ UYGULAMA SORULARI

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST

ZAMİRLER İLE İLGİLİ ÖSS SORULARI

SON EKLENENLER

Üye Girişi