Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

İŞARET ZAMİRİ İLE İŞARET SIFATININ FARKI

İşaret zamirleri ile işaret sıfatlarını birbirine karıştırmamak gerekir. İşaret sıfatı olan “bu”, “şu”, “o” sözcükleri her zaman bir isimden önce bulunur ve ismi işaret yoluyla belirtir.

“Bu” sözcüğü

“Bu evde tam on yıl huzur içinde yaşadılar."

cümlesinde “bu” sözcüğü, “ev” isminin önüne gelmiş ve “ev” ismini belirtmiştir.

“Şu”sözcüğü

“Şu yaşlı adamın sözlerine kimse inanmak istemedi."

cümlesinde “şu” sözcüğü, “adam” isminin önüne gelmiş ve “adam” ismini belirtmiştir.

“O”sözcüğü

“O öyküyü bir solukta okumuştum."

cümlesinde “o” sözcüğü, önüne geldiği “öykü” ismini belirtmiştir.

“Bu”sözcüğü

“Bu sıcak günde dışarı çıkamam."

cümlesinde “bu” sözcüğü niteleme sıfatından önce gelmiş ancak “gün” ismini belirtmiştir.

O hâlde bu cümlelerde “bu”, “şu” ve “o” sözcükleri işaret sıfatı görevinde kullanılmıştır, işaret zamirleri varlıkların adlarının yerlerini tutarlar. Bunların çoğul biçimleri de vardır.

“Bu, salonun duvarına asılacak. ”

“Bunu dün aldım."

“Şuna iyi bakınız. ”

“O, ezberlediğim ilk şiirdir. ”

Onu, salonun duvarına asacaktı. ”

cümlelerinde “bu”, “bunu”, “şuna”, “o”, “onu” sözcükleri isminin yerini işaret yoluyla tuttuğu için işaret zamiridir.

  • O" sözcüğü kimi zaman da kişi zamiri olarak kullanılır. “O" sözcüğü, ismin yerini kişi yoluyla tutuyorsa kişi zamiri olarak kullanılır.

“O, ünlü bir şairin şiirini törende okuyacak. ”

cümlesinde kişi ismin yerini tuttuğu için kişi zamiridir.

  • Böyle”, “şöyle”, “öyle” sözcükleri isimlerin önüne gelip onları belirtirse işaret sıfatı olarak kullanılabilir.

"Böyle yazı okumadım."

"Sizden şöyle sözler duymak istiyorum. ”

“Öyle bir ev ki içerisinde üç nesil büyümüş. ”

cümlelerinde “böyle”, “şöyle”, “öyle” sözcükleri önüne geldiği ismi belirttiğinden işaret sıfatı olarak kullanılmıştır.

“Böyle”, “şöyle”, “öyle” sözcükleri iyelik eki alarak zamirleşir.

“Böylesi görülmemiştir. ”

“Duvar kâğıtlarına bakıp satıcıya Şöylesinden arıyorum.' dedi." 

“Öylelerine borç vereceksen biraz düşüneceksin. ”

cümlelerinde “böylesi”, şöylesinden” ve öylelerine” sözcükleri isimlerin yerini tarz anlamıyla tutmuştur. Bu sözcükler tarz anlamlı işaret zamirleridir.

  • “Öteki”, “beriki” sözcükleri isimlerin önlerine gelip onları belirterek işaret sıfatı olur.

“Öteki daire üç aydır boşmuş. ”

“Beriki yoldan dosdoğru gideceksiniz. ”

cümlelerinde “öteki” sözcüğü “daire” ismini, “beriki” sözcüğü de “yol” ismini işaret yoluyla belirttiğinden işaret sıfatıdır.

Öteki ve beriki sözcükleri ismin yerini tutarak zamir görevi kazanır.

“Vitrindeki elbise ötekinden güzeldir."

Bu cümlede “öteki” sözcüğü “elbise” isminin yerini tutmuştur, yani işaret zamiri olarak kullanılmıştır.

“Kitapları o rafa değil, berikine koymuş. ”

cümlesinde “beriki” sözcüğü “raf” isminin yerini tutmuştur, yani işaret zamiri olarak kullanılmıştır.

“Öteki” ve “beriki” sözcükleri, kimi zaman iyelik ekini de alır:

“Beriki sandalye kırık, ötekisini al."

KONU ANLATIM VİDEOSU (SIFAT) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

KONU ANLATIM VİDEOSU (SIFAT TAMLAMASI) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

KONU ANLATIM VİDEOSU (ZAMİR) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

 

İLGİLİ İÇERİK

ZAMİR(ADIL) TESTİ-01

ZAMİR(ADIL) TESTİ-02

ZAMİR(ADIL) TESTİ-03

10.SINIF ZAMİRLER(ADILLAR) SLAYTI

ZAMİRLERİN CÜMLEDEKİ GÖREVLERİ

İLGİ ZAMİRİ ve İLGİ ZAMİRİ SORULARI

ZAMİRLER (ADILLAR)

ZAMİRLER İLE İLGİLİ UYGULAMA SORULARI

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST

ZAMİRLER İLE İLGİLİ ÖSS SORULARI

SON EKLENENLER

Üye Girişi