Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ZAMİRLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ ÖSS SORULARI


1. Aşağıdakilerin hangisinde yanıt cümlesi, bir kişi zamiridir?
A) Hangilerinin durumu iyi?
    Bazılarının.
B) Kimin saçları daha uzun?
    Bunun.
C) Kaçının sorumlu dersi var?
    Birkaçının.
D) Oturdukları ev, kendilerinin mi?
    Kendilerinin.
E) Kimin sözleri, davranışlarına uymaz?
    Böylesinin.

CEVAP: A
"Kendi" sözcüğü kişi zamirlerinin yerine kullanılabilir. Bu sözcüğe bütün kişi zamirlerinin yerine kullanıldığı için dönüşlülük zamiri denmektedir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dışındaki sözcüklerin tümü zamirdir?
A) Ankara'daki sokaklardan bazılarının adları değiştirildi.
B) Öteki çocuklar oyunu izlerken berikiler oyuna katıldılar.
C) Herkes, buraya gelenlerin kim olduğunu merak ediyordu.
D) Bunları oraya ben kendim koydum.
E) Siz, beni arkadaşların? sormalısınız.

CEVAP: D

Bunları: işaret zamiri, oraya: işaret zamiri (yer bildiren işaret zamiri) ben: kişi zamiri, kendim: dönüşlülük zamiri.
D şıkkında kendi sözcüğü pekiştirme görevinde kullanılmış. Kendi sözcüğü herhangi bir kişi zamiriyle birlikte kullanılabilir. Cümleye pekiştirme anlamı katar.

3. "O" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir görevindedir?
A) O bir zamanlar buranın hükümdarıydı.
B) Sinemada, o kalabalıkta, beni görmüş.
C) Sonuçta o yanlışa düşmemeliydin.
D) insan, o uzaklığı hesaplamaz mı?
E) O fikirler artık değerini yitirdi.CEVAP: A
A şıkkında "o" sözcüğü bir kişinin yerine kullanıldığı için kişi zamiri görevinde kullanılmış. Diğer şıklarda bir varlığı işaret ettiği için işaret sıfatıdır.

4. Aşağıdakilerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Her kitap insana değişik duygular verir.
B) Yarın seninki de sınava girecek mi?
C) Onun yanında her şeyi anlatacak diye korktum.
D) Kimi gün bizi arar, sorunlarımızla ilgilenirdi.
E) Şurada senden başka kimsem yok, diyordu.

CEVAP: A
B şıkkında seninki, c şıkkında onun, şeyi, d şıkkında bizi, e şıkkında şurada, senden, kimsem sözcükleri zamirdir.

5. Gösterme (işaret) zamirleri, soyut bir kavramın yerine kullanıldığında gerçek bir gösterme anlamı vermez.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir?
A) Bu, kaç numaralı masaya bırakılacak?
B) Şunu yeşil kristal vazoya koymalısın.
C) Burak'ın bunu düşüneceğini sanmıyorum.
D) Ona sor bakalım, nasıl yardım edebilir?
E) Böyleleriyle arkadaşlık yapmamalısın.

CEVAP: C

6. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmamıştır?
A) Nedir seni bu kadar öfkelendiren?
B) Kıtlık hangi yılda olmuştu?
C) Bu kadın sizin neyiniz olur?
D) Bu akşam hangisini giyeceksin?
E) Yaz tatilinde nereye gitmek istersin?

CEVAP: B
B şıkkında soru anlamı sıfatla sağlanmıştır. (hangi yıl)

7. Aşağıdakilerin hangisinde, tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması vardır?
A) Öğrencilerin korkusu, sınıfta kalmaktır.
B) İnsanların çoğu, geçim derdine düşmüş.
C) Onun içtenliği inandırıcı gelmiyordu bize.
D) Öğrencilerin bazıları ödevlerini yapmamış.
E) Ülkenin sorunları çözüm bekliyor.CEVAP C
B ve d şıklarında tamlanan zamir, c şıkkında tamlayan (onun) zamirdir.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Bu iş sensiz nasıl yapılır?
B) İstediğim, seni mutlu görmek yalnızca.
C) Bugün kimse yarınlara umutla bakmıyor.
D) Aradığım şey, işte buydu.
E) Hepimiz bu konuda iyi niyetliydik.

CEVAP A
Zamirler yapım eki almaz. Zamir olan sözcükler yapım eki aldığında zamirlikten çıkar. Örnek olarak ben - benlik ... Benlik sözcüğü isim olmuştur. Soruda "sensiz" sözcüğü zamir değildir. B şıkkında "seni", c şıkkında "kimse", d şıkkında "şey", e şıkkında "hepimiz" sözcükleri zamirdir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A) Ben ondan uzakta nasıl yaşarım?
B) Dün kaç soru çözdüğümü biliyor musun?
C) Dün anlattıklarımı hatırlıyor musun?
D) Annenle birlikte nereye gidiyordun?
E) Bu adam sabahtan beri ne dolaşıp duruyor?

CEVAP: D
A şıkkında zarfla (nasıl), b ve c şıklarında soru edatıyla, e şıkkında "ne" sözcüğü "niçin" anlamında zarf görevinde kullanılmıştır. D şıkkında ise "nereye" sözcüğü zamirdir.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ilgi adılı kullanılmıştır?

A) Yüzündeki benin aynısı, kardeşinin yanağında da var.
B) Kaşıktaki lekelen çıkarmak için sıcak su gerekir.
C) Ben onu değil, sizinkileri beğenmiştim.
D) Bu, vitrindeki kemerin aynısı değil.
E) Ellerindeki lekeleri güneşten korumalısın

11. (I) Her söylediğimi çürütmeye çalışıyor. (II) Sözü dolandırırsam insanları etkilerim sanıyor. (III) Düşüncelerimizi değiştirebileceğine inandırmış kendisini. (IV) Bu davranışlar gözümüzde küçülmesinden başka bir işe yaramıyor ki. (V) Elim kolum bağlı, onun şovunu izleyeceğimi sanıyorsa aldanıyor.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde, iyelik zamiri (adıl) kullanılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

CEVAP: B
II numaralı cümlede iyelik zamiri yoktur.

 

12. I. Ablacığım, şunları çok beğendim.
II. Konuşmayı kendisi yapacakmış.
III. Siz buraya hangi cesaretle geliyorsunuz?
IV. Onları taşıyamayacağını biliyordum.
V. Birçoğumuzun olaydan haberi yoktu.
Yukarıdaki cümlelerde kullanılan zamirler (adıllar) ikişerli gruplanırsa, hangisi dışta kalır?

A) I. B) II. C)lll. D) IV. E) V.

CEVAP: E
1. ve 4. cümlelerde "şunları", "onları" sözcükleri işaret zamiri, 2. ve 3. cümlelerde "kendisi", "siz" sözcükleri kişi zamiridir. 5. cümlede "birçoğumuzun" sözcüğü belgisiz zamirdir.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "benim dışımdakilerin hepsi" anlamında bir belgisiz zamir (adıl) kullanılmıştır?
A) Her birimiz onun etrafında pervane olmuştuk.
B) Hiçbirinizin olanlardan haberi yok, neler oldu neler!
C) Spor, çoğumuza zaman harcama gibi gelir.
D) Söyler misin, hangimiz onun derdiyle ilgilendik?
E) Bu, hepimizin görevi olduğuna göre işbirliği yapalım.

CEVAP: B

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ilgi zamiri almış bir kişi zamiri cümlenin en önemli öğesi durumundadır? '
A) Ben, bu sözlere aldanacak adam değilim.
B) Senin saçının rengi, çok açık olmuş.
C) Bunu, sana kaçıncı kez anlatıyorum?
D) Onun yüreği bu heyecana dayanmaz.
E) Arkadaşlarınızdan önce bizimkiler gelecek.

CEVAP: E
"bizimkiler" sözcüğü. Kişi zamiri+ilgi zamiri. Sözcük yükleme yaklaştırılarak cümlenin önemli ögesi olmuştur.

15. "-ki" eki aşağıdakilerin hangisinde, kendisinden önceki ad tamlamasının tamlananının yerini tutacak biçimde kullanılmıştır?

A) Koca adam, elindekini verip yere yığıldı.
B) Bu yılkı sorular, geçen yılınkiler gibi.
C) Onun düşünceleri, evdekileri hiç ilgilendirmiyor.
D) Benim derdim, onunkinin yanında hiç kalır.
E) Herkes gülüyor sanma; sokaktakiler ağlıyor.

CEVAP: D
Benim derdim isim tamlamasıdır. Tamlananı "derdim" sözcüğü. "onunkiler" sözcüğünde -ki eki "dert" sözcüğünü karşılayacak biçimde kullanılmıştır.


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Yoldaki kimi araçlar, buz nedeniyle durmuştu.
B) Kimi arkadaşlar sorumluluklarını bilmiyor.
C) Beni kimi zaman ağlarken görür, üzülürdü.
D) D) Okumak isteyen kimi görse yardım ederdi.
E) Bu önemli haberi kimi kanallar vermedi.

CEVAP: D
D şıkkında zamir, diğer şıklarda sıfat

17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi iyelik zamiri almamıştır?
A) Çiçekleri salonun en güzel köşesine koydu.
B) Almanya'dan gelen halamızı karşıladık.
C) Dün başladığım işimi henüz bitiremedim.
D) Düşlerimin istanbul'unda onu tanıdım.
E) Odanı düzeltip dışarı öyle çıkmalısın.

CEVAP: A
"Çiçekleri" sözcüğü belirtme hal eki almıştır.

18. Ödevlerinizi yapmanız gerektiğini size kimse söylememeli; bu, hiçbirimizin görevi değil.
Bu cümlede, aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İyelik zamiri B) Belgisiz zamir C) Kişi zamiri
D) İşaret zamiri E) Soru zamiri

CEVAP: E
İyelik zamiri: ödevlerinizi
Belgisiz zamir: hiçbirimizin
Kişi zamiri: size
İşaret zamiri:: bu
Soru zamiri: ?

19. (I) Bu yoksul insanlar hiç konuşmadan yürürler. (II) Kiminin sırtında bir tutam çalı, kiminin bir çuval saman vardır. (III) Birisi bir keçi yavrusunu kucağına almıştır. (IV) Bazıları mandaları köy meydanına doğru dürtükleyerek sürmektedir. (V) Kadınların pek çoğunun omzunda asılı bir torba içinde, küçük çocuklar uyumaktadır.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

CEVAP: A

20. Aşağıdakilerin hangisinde sözcük biçiminde zamir yoktur?
A) Onun edebiyat merakı çocukluk yıllarında başlar.
B) Bana şiir sevgisini öğretmenim kazandırdı.
C) "Vadideki Zambak", severek okuduğum bir romandı.
D) Bu, sembolizmin belki de en önemli özelliğidir.
E) Bazıları, roman yerine hikâye okumayı tercih eder.

KONU ANLATIM VİDEOSU (ZAMİR) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

 

 

İLGİLİ İÇERİK

ZAMİR(ADIL) TESTİ-01

ZAMİR(ADIL) TESTİ-02

ZAMİR(ADIL) TESTİ-03

10.SINIF ZAMİRLER(ADILLAR) SLAYTI

ZAMİRLERİN CÜMLEDEKİ GÖREVLERİ

İLGİ ZAMİRİ ve İLGİ ZAMİRİ SORULARI

ZAMİRLE SIFATIN FARKI

ZAMİRLER (ADILLAR)

ZAMİRLER İLE İLGİLİ UYGULAMA SORULARI

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi