Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST 

TEST – 1

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yol’ sözcüğü somut bir isim değildir? 

A)Taşlı yollardan geçerek eve geldik.

B) Köprü yapılmış ama yolları yok.

C) Bir yolunu bulup ona doğrusunu söylemeliyim.

D) Caddeye bir de bisiklet yolu yapacaklarmış.

E) Yola kadar yürüyüp bir minibüse bindik.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Bu hepimizin bugün beklediğimiz bir şeydi.

B) Sokak iki arabanın yan yana geçemeyeceği kadar dardı.

C) Odanın ortasına geniş bir örtü serdi.

D) O gün, benim için çok önemli bir gündü.

E) Sabah uyandığımda her taraf bembeyaz kardı.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırıldığında  altı çizili sözcüğün türü değişmez?

A) Kalabalık, meydana doğru yürümeye başladı.

B) Çocuk, elbiselerini üst kata taşıdı.

C) Yaşlı, müdüre şöyle bir baktı.

D) Zavallı, insanlardan hala yardım bekliyordu.

E) Vefalı, arkadaşlarına hiçbir zaman ihanet etmez.

 

4. “Onu kırmızı damalı gömleğiyle görünce, kendisinin hiçbir işe yaramayan geçkin ve pasaklı biri

              I         II                                                       III                              IV            V

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı türde bir sıfattır?

A)I                  B)II                 C)III               D)IV                E)V

 

5. Salonda yüz kişi vardı; ancak tanıdık bir yüz göremedim.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler arasında sesleri bakımından bir benzerlik, türleri  bakımından bir ayrım vardır. Aşağıdakilerin  hangisinde bunlarla türce özdeş olan sesteş  sözcükler kullanılmıştır? 

A) Bu geç vakitte, karşıya geç de geri gel!. 

B) Sen de ona bu yaz bir mektup yaz. 

C) Kaç kişinin seni arayacağını hesap et de öyle kaç.

D) Kendine çok güveniyorsun madem; taşı bakalım şu koca taşı. 

E) Şu soluk yüzlü adam mıydı öyle hızlı soluk alıp veren?

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır? 

A) Hiçbir yerde bir eskici dükkânında olduğu kadar ıvır zıvır yoktur. 

B) Çoluk çocuk sokakta toplanmış, düğün alayın izliyordu.

C) Koca koca insanlar, çocuklar gibi salıncaklarda eğlendiler. 

D) Ölüm haberini duyan konu komşu soluğu  Ahmet Bey’in evinde aldı. 

E) Artık malı mülkü de kurtaramaz o ihtiyarı. 

 

7. Cins isimler bazen aynı türden varlıkların tümünü karşılayabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde buna örnek gösterilebilecek bir kullanım görülmektedir? 

A) Ağacı kesip yerine bir fidan dikecekler. 

B) Kuş, kafeste yalnız yaşayamadı, iki gün sonra öldü. 

C) Horoz ölür gözü çöplükte kalır, sözü doğru galiba.

D) Koyunlar hep bu derenin kenarına gelir, dereden su içerlerdi. 

E) İnsan bu evde kendini öyle huzurlu hissediyor ki. 

 

8.Bir” sözü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatı olarak kullanılmıştır? 

A) Karanlık sokağa girince içime bir korku düştü. 

B) Böyle bir denizi dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. 

C) Bir takım yemek seti için bu para fazla değil mi? 

D) Gözlükler, yüzüne tatlı bir hava veriyor. 

E) Bir yaz gecesi sahilde çay içerken tanışmıştık onunla.

 

9. “Erkek’ sözü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır? 

A) Erkekler geniş salona, kadınlar bir odaya alındı. 

B) Benim bildiğim, erkek adam sözünde durur. 

C) Erkeğin dünyasıyla kadının dünyası birbirinden farklıdır? 

D) Televizyonlar şimdi de erkek güzeli seçiyormuş. 

E) Sana yarın geleceğime dair, erkek sözü veriyorum. 

 

10. Kocasından daha yaşlı, benzi son derece soluk, hareketleri oldukça yumuşak ve uysal... 

                                  I                                    II                                    III             IV

Sesinde bir kısılma var ama fazla değil.

                               V

Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi gerektiğinde bir adın niteleyicisi olamaz? 

A)I                  B)II                 C)III               D)IV                E)V

 

11. Yazıhanenin her karışı onun ellerinin değdiği, kitapların her sayfası bakışlarıyla yüz yüze

                                    I                                                       II                                                       

geldiği zaman asıl ve önemli  anlamlarını kazanmaktaydı. 

                      III           IV             V

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi tür bakımından birbirinden farklıdır? 

A)I ve V     B)II ve III     C)III ve IV    D)II ve IV     E)I ve IV

 

12. Sıfatlar bazen bir ismin önüne gelmeden de, o ismi niteleyici bir anlam taşıyabilir. 

Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kullanım görülmektedir? 

A) Şimdi artık o eski evlerden hiçbir eser yok. 

B) Oda, etrafa dağılmış dosyalara ve kitaplara rağmen ürkütücü derecede boştu. 

C) Büyük bir uçurumun karşısında öylece duruyorum sanki. 

D) Kitapları kitaplıktaki yerlerine, dosyaları yazıhanenin gözlerine yerleştiriyordu. 

E) Okuduğum kitapta gördüğüm ilgi çekici sonuçları defterime yazdım.

 

13. “Çoğul eki, eklendiği ismin sayı bakımından çokluğunu gösterir.” 

Aşağıdakilerden hangisinde bu eki alan isim sayıca çokluk bildirmez

A) Bu köprünün altından çok sular aktı. 

B) Ağaçlar kesildi, köprüler yıkıldı. 

C) Çocuklar bu bahçede neşeyle oynardı. 

D) Beyaz boyalı evler uzaktan görünüyordu. 

E) Koyunlar yavaş yavaş iniyor tepeden.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer anlamlı bir zamir kullanılmıştır? 

A) Bu konuyu sizinle daha önce de konuştuk. 

B) Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. 

C) Burada mola verelim de dinlenelim biraz. 

D) Onlar yarınki sınav için çalışacaklarmış. 

E) Şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız?

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekte somutken, mecaz bir anlama gelerek soyutlaşan bir isim kullanılmıştır? 

A) Sana bu işin çok kolay olmayacağını söylemiştim. 

B) Çok yüreksiz biriymişsin, ben de seni bir şey sanmıştım. 

C) Soba almışsın ama dirsek almayı unutmuşsun. 

D) Böyle ayakları bırak da işin gerçeğini söyle bakalım. 

E) Senin kadar yüzsüz birini daha önce hiç görmemiştim.

 

CEVAP ANAHTARI:

1.C        2.C       3.B       4.C       5.E       6.A       7.C       8.C       9.B       10.E      11.E      12.B      13.A     14.C      15.D

KONU ANLATIM VİDEOSU (SIFAT) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

KONU ANLATIM VİDEOSU (SIFAT TAMLAMASI) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

KONU ANLATIM VİDEOSU (ZARF) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

KONU ANLATIM VİDEOSU (İSİM TAMLAMASI) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

KONU ANLATIM VİDEOSU (ZAMİR) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

 

İLGİLİ İÇERİK

ZARF(BELİRTEÇ) TESTİ-01

ZARF(BELİRTEÇ) TESTİ-02

ZARF(BELİRTEÇ) TESTİ-03

ZAMİR(ADIL) TESTİ-02

ZAMİR(ADIL) TESTİ-03

TAMLAMALAR TESTİ-2

TAMLAMALAR TESTİ-3

SIFAT(ÖNAD) TESTİ-1

AD (İSİM) TESTİ-1

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi