Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ZAMİR(ADIL) TESTİ-02

1. Aşağıdakilerden hangisinde şahıs zamiri olmadığı halde şahsın yerine geçen bir zamir kullanılmıştır?
A)Yaprakların her biri ayrı bir sanat eseriydi sanki.
B) Bunları masanın çekmecesine koyanı bir bul
C) Bu yalanı kimin uydurup etrafa yaydığını biliyorum.
D) Kediyi şehir dışına bırakmışlar ama kendisi geri dönmüş.
E) Her rengi bilmen gerekmez; hepsini ben bile bilmiyorum.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kendi” zamiri bir ismin yerine geçmemiştir?
A) Onu burada istemediğimi kendisi de biliyor.
B) Kendimi bu evde yabancı gibi hissediyorum.
C) Olanları unutup kendine yeni bir yaşam kurmalısın.
D) 0 küçük evde kendi halinde yaşamaktan memnundu.
E) Büyüdün artık, işlerini kendin halletmelisin.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki farklı zamir türüne örnek gösterilebilir?
A) Bahçede her tür çiçek vardı; her biri ayrı bir güzellikteydi.
B) Sana, bir daha beni arama, demiştim; bunu pek dikkate almamış gibisin.
C) Bu arabanın rengini beğenmedim; şu daha güzel.
D) Aslında o da yaptığının yanlış olduğunu biliyor.
E) Doğum günümde iki kalem getirdiler, biri dolma kalem, diğeri tükenmezdi.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmıştır?
A)    Size bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı mı?
B)    Birileri onun başarılı olmasını istemiyor sanırım.
C)    Karanlık bir sokakta bir ben kalmıştım.
D)    Öğrencilik yıllarında kimlerle kalmıştın?
E)    Daha önce hiç kimseden böyle bir hediye almadım.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" ilgi zamiri olarak kullanılmıştır?
A)    Balkondaki saksılara menekşe ekeceğim.
B)    Bu geceki programa ben de katılacağım.
C)    Arkadaşının yazısı seninkinden daha güzel olmuş.
D)    Kitaptaki resimler konuyla uyumlu değil.
E)    Bundan önceki eviniz biraz dardı değil mi?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı türden bir sözcükle sağlanmıştır?
A)    Kitabı nereden aldığımı biliyor musun?
B)    Kâğıdı hangi kalemle imzaladın?
C)    Yarışmaya kaçıncı sırada katıldın?
D)    Derse kimin gelmesini istersin?
E)    Kendine nasıl bir gömlek aldın?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?
A)    Satıcının bazı koşullarını, çaresiz, kabul etmiştim.
B)    Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru dilekçelerini mesai bitimine kadar versin.
C)    Ödül kazanan ve    değerli görülen yapılar bu salonda   sergilenecek.    
D)    Yarışmaya herkes en fazla bir yapıtla katılabilir.
E)    Yarışma, amatör, profesyonel her kuşaktan sanatçıya açıktır.    

I.   Bizim mahalledeki sokaklardan bazılarının adları değiştirildi.
II.  Öteki çocuklar maç yaparken berikiler saklambaç oynuyorlar.
III.  Bana, buraya gelenlerin tanıyıp tanımadığımı soruyor.
IV.  Onları bana sen almıştın, değil mi?
V.   Sizi onun arkadaşı zannettim ama yanılmışım.
8. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı türden zamirler bir arada kullanılmıştır?
A) I.de ve II.de B) I.de ve V.de C) II.de ve V.de
D) III.de ve V.de    E) IV.de ve V.de

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz adıl yoktur?
A)    Başkası benim işime karışmasın.
B)    Kimileri vaktini kahve köşelerinde geçirir.
C)    Ödül töreni valinin de katılımıyla bu salonda yapılacak.
D)    İnsanların çoğu, kendi kesesini düşünüyor.
E)    Biri gelsin de neler olduğunu anlatsın.

10. Aşağıdakilerin hangisinde soruya verilen cevap zamir değildir?
A)    Öğrencilerden kaçı derse gelmemiş?
        Hiçbiri.
B)    Vitrindeki kazaklardan hangisini beğendin?
       Şunu.
C)    Bu problemi kim çözmek ister?
        Ben.
D)    Nerede oturuyorlar?
        Burada.
E)    Ahmet nereliymiş?
        Buralı.

Bu yaşlarda kimi çocuklar kişiliğini kanıtlama duygusuy-
  I              II
la büyüklerinin her isteğine karşı çıkar, onların kalplerini
                     III                                IV
kırar, bir süre sonra da yaptıklarından utanç duyar, kendi-
                                                                         V
lerini affetmezler.
11. Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangileri bir adın yerine kullanılmıştır?
A) I. ve II.    B) I. ve V.    C) II. ve III.
D) III. ve V. E) IV. Ve V.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri, özel ismin yerine geçmiştir?
A)    Bunları depoya güzelce istiflemenizi istiyorum.
B)    Size makinenin başındayken daha dikkatli olmanızı söylemiştim.
C)    Sanırım kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor.
D)    Şunu hemen güzelce hediye paketi yapın.
E)    Ardahan’a birkaç günlüğüne gitmişti; arayıp orada bir süre daha kalacağını söyledi.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır?
A)    Adam “Ben bu işi bilirim." diyordu.
B)    Sen öğretmenine çok şey borçlusun.
C)    Gittiğimiz yerde bize hiç de iyi davranılmadı.
D)    Onları şuradaki küçük çantaya yerleştirin.
E)    Bir daha gelmemesini söyledim ona.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik adıl kullanılmıştır?
A)    Bunlardan ayrılmak çok zor geliyor bana.
B)    Hangisinden vazgeçebilirdi ki...
C)    Başkasının işine asla karışmazdı.
D)    Bugüne kadar birbirlerini üzdüklerini gören olmamış.
E)    Bazıları “Öyle değil.” deseler de sen onlara aldırma.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi adılı vardır?
A)    Çocuk odasındaki eşyalar yenileriyle değiştirilecek.
B)    Çamaşır makinesindeki eşyaları as, sepettekileri makineye at.
C)    Gömleğimin düğmesi kopmuş, önlüğümünki sağlam.
D)    Bagajdaki çantalar yukarı kata çıkarılacaktı.
E)    Alt kattaki komşular bu hafta sonu taşınıyormuş.

Ortaokul  yıllarında yeni yeni başlamıştım adam akıllı ki-
    I                II
taplar okumaya. Bunlardan  bende en çok iz bırakanı Ay-
                           III         IV
şe Kulin'in “Köprü” kitabıydı.
                               V
16. Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, ilgi adılından (ilgi zamirinden) sonra yaklaşma durumu eki almıştır?
A)    Kalemlerden birini arkadaşıma verdim.
B)    Dünküleri kapının arkasındaki poşete koydum.
C)    Bizimkinin sadece ön camı kırılmış.
D)    Sınav sonuçları benimkiyle aynıymış.
E)    Dosyaları inceledim sizinkine gereken notu düştüm.

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde adın yerini tutan bir sözcüğe yer verilmemiştir?
A)  Gurbetten gelmişim yorgunum hancı      
    Şuraya bir yatak ger yavaş yavaş
B)  Ah bütün sevdiklerim, her şey, herkes  
    Anlıyorum birbirinden mukaddes
C)  Kendi bahçesinde dal olamayan biri  
    Girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor
D)  Kalırsa bir soru kalır benden  
    Yanıtı var mıdır bilme
E)  Camlarda bütün bulutlar delirmiş  
    Yağmur çocukları çırılçıplak

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, yapısı bakımından ötekilerden farklı bir zamirdir?
A) Burada evlerin birçoğunun badanası bile yoktu.
B) Kime güvenip de bu kadar borcun altına girdin?
C) Bir şey söylememek için kendimi zor tutuyordum.
D) Bütün bunlardan sonra hâlâ gitmek istiyor musun?
E) Orada neler gördü, neler yaşadı, bilmiyorduk.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı zamir olan belirtili ad tamlaması kullanılmıştır?
A) Kendisinin bir sorunu oldu mu ortalığı ayağa kaldırırdı.
B) Kaygılanma, şunun şurasında yılbaşına ne kaldı ki?
C) Hiçbir şey beni bu derece mutlu edemezdi, inan.
D) Eşyaların fazlasını kömürlüğe koymaya karar verdi.
E) Hepsi de umutsuzdu; çoğunun ne işi ne de parası vardı.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri kullanılmıştır?
A)    Alışmayan bir insana kitap okumak zor gelir.
B)    Anne babalar çocuklarını bazen kendi hallerine bırakmalıdır.
C)    Sipariş verdiğimiz yemekler neden bu kadar gecikti?
D)    Tarihi konağın koskocaman bir bahçesi vardı.
E)    Meyve ağaçlarına çıkan çocuklar, onların dallarını kırmıştı.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?
A)    Bu inşaatın son katı neden yıkılmış?
B)    Ankara’ya kaç yıl önce geldiniz?
C)    Dün akşam deden sana ne anlattı?
D)    Hangi masaya oturmamız gerekiyor?
E)    Kardeşine nasıl bir ayakkabı alacaksın?

      Adıllar, sözcük ve ek biçiminde olmak üzere ikiye ayrılır.
23. Aşağıdakilerin hangisinde iki adıl çeşidi de örneklenmiştir?
A)    Ben tavan arasındayım hayatım, diye seslendi kadın, aşağıdaki çocuğa.
B)    Geldim işte tüm acıları geçmişte bırakarak, yeni bir ben var olacak artık.
C)    Gözleri yemyeşil olan yılanın çıkardığı ses, ürküttü küçücük çocuğu.
D)    Yıllardır, bu karanlık odaya girmemişti, evin en kuytu köşesiydi bu oda.
E)    Bir zamanlar, kimseyle konuşmuyordu, şimdi de fazla sosyal oldu.

24. “ne” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde soru adılı  olarak kullanılmıştır?
A)    Bu çocuk etrafımda ne dönüp duruyor, bir şey mi istiyor yine?
B)    Ne istiyorlar benden, niçin sürekli benimle uğraşıyorlar?
C)    Ne günler yaşadık beraber, unutmak mümkün mü o günleri?
D)    Az önce annesi arayıp “Ne geziyorsun hâlâ, eve gel!” diye bağırmış.
E)    Günlerdir ne bağırıp duruyor bu kadın, anlamıyorum; canımı sıktı.

İstanbul’un ilkyaza doğru usul usul ilerlediği günlerdi. Bugünler, her şeyin insana daha bir güzel göründüğü günlerdir. Ne güzeldir doğanın renkleri böyle zamanlarda.
25. Bu cümlelerdeki adılın çeşidi, aşağıdakilerden hangisidir?
A)    İşaret adılı
B)    Soru adılı
C)    Belgisiz adıl
D)    Kişi adılı
E)    Dönüşlülük adılı

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “böyle” sözcüğü, “Benim de kendi doğrularım var, ben de böyleyim.” cümlesindekiyle aynı türdedir?
A)    Hayat böyle işte; bazen ağlatır, bazen güldürür insanı.
B)    Bana böyle sözler söylediğin için seni hiç affetmeyeceğim.
C)    İnsan böyle zamanlarda yanında yakın dostlarını ister.
D)    Böyle davranışlar karşısında kim olsa aynı tepkiyi verir.
E)    Böyle bir günde onun da yanımda olması bana güç veriyor.

I.    Şebboyların debdebesi ağır kumrallığında akşamın
II.   Başımızı döndürürdü hem benim hem Müjgan’ın
III.  Bir çatışma olduğunu unutmasak da yaşamanın
IV.  Yoğun doğurganlığına inandığımızdan insanın
V.   Böyle dargın değildik biz o ince saz bahçesinde
27. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde tamlananı ortak belirtili ad tamlamasında, tamlayanlardan biri adıldır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

Kimi dost olarak seçeceğimizi, davranışlarımızla göste-
I
ririz çoğumuz. Bazı insanlar ise doğrudan sözleri tercih
      II           III
eder. Ama herkes bir şekilde belli eder dostluğunu.
               IV
28. Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangileri belgisiz adıl değildir?
A) I. ve II.    B) I. ve III.    C) II. ve III.
D) II. ve IV.    E) III. ve IV.

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ı, -i” eki üçüncü tekil iyelik adılı olarak kullanılmamıştır?
A)    Beni müdür sanırlarsa çok eğleniriz, şu işi yaptırırım onlara.
B)    Bizim soframızda, peynirin en lezzetlisi bulunurdu her zaman.
C)    “Yabancı” sözü hiç hoşuma gitmedi, onlar dışlanıyor sanki.
D)    Selin’in inadıyla uğraşmak, yıldırıcı oldu.
E)    Evi o kadar uzaktaydı ki işe her zaman geç kalıyordu.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü “Bazıları, insanlardan sürekli kaçar, korkar çünkü.” cümlesindeki “bazıları” sözcüğüyle aynı türdedir?
A)    Evet, diyordu içinden biri, bu iş artık böyle gitmemeli; kimse mutlu değil.
B)    Biz de bir zamanlar buraların hâkimiydik, diye böbürleniyordu dedem.
C)    Onunla bir gün daha burada kalamayacağım, sürekli konuşuyor.
D)    Hayatı boyunca, sadece bir gün hiçbir iş yapmadan öylece oturabildi.
E)    Bu işlemin basit bir kuralı var: Birler basamağındaki sayıyı ikiye böleceksin.

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri yoktur?
A)    Sana olayların aslını kim anlattı?
B)    Ne olduğunu bir türlü anlayamadı.
C)    Aldığın kitapları nereye sakladın?
D)    Hangisinin daha başarılı olduğunu biliyor musun?
E)    Polislik sınavı için seçmelere kaç kişi katıldı?

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz adıl, ad tamlamasının tamlananı olarak kullanılmıştır?
A)    Başkalarının ne söylediği benim için önemli değil.
B)    Beni bugüne dek bir gün olsun aramadı.
C)    Herkesten öğrenebileceğimiz bir şeyler vardır.
D)    Sınavdaki soruların birçoğu, öğrencileri çok zorlamıştı.
E)    Kimseyi kırmaz, karıncayı bile incitmekten çekinirdi.

33. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?
A)    Dünya ki varlığının ayırdında değildir.
B)    Oysaki bırakmıştım şiiri.
C)    Gökteki yıldızımı göremez oldum
D)    Sen say ki ben hiç ağlamadım
E)    Zorlu bir kış geçirdim, seninki gibi

34. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem kişi hem işaret zamiri vardır?
A) Yârin dudağından getirilmiş
    Bir katre alevdir bu karanfil
B) Aruz sizin olsun hece bizimdir
   Halkın söylediği Türkçe bizimdir
C) Sen kaçak ürkek bir ceylansın dağda
    Ben peşine düşmüş bir canavarım
D) Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
    Kurbanın olam var mı benim bunda günahım
E) Hangi kuştan aldın sen bu avazı
   Söyle doğrusunu gel inkâr etme

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “böyle” sözcüğü zamir görevinde kullanılmıştır?
A)    Böylesi garip duyguları herkes yaşamaz.
B)    Herkes böyle ihtişamlı bir hayat ister.
C)    Böyle bir eseri hayatımda ilk defa okuyorum.
D)    Toplumumuzdaki herkes, böyle fikirlere karşıdır
E)    Birçok şiir okudum; ama böylesini ilk kez okuyorum.

Bir yazar için hiç kimseye benzememek bir amaçtır; fakat bunun, yazdıklarının hiçbir şeye benzememesi gibi bir sakıncası vardır.
36. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)    Belgisiz zamir    
B)    İşaret zamiri
C)    Benzetme edatı
D)    Belgisiz sıfat    
E)    Kişi zamiri    

Bir akşam çağrısı, bir âşık koşması
Ne oldum, ne olacak, nerdeyim şimdi
Bu ben miyim, değiştim mi
Kendimi özledim
37. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Belgisiz zamir B) İşaret zamiri
C) Dönüşlülük zamiri D) Soru zamiri
E) Kişi zamiri

“Az, biraz, çok, fazla" gibi sözcükler kendilerinden sonraki adı belirttiklerinde sıfat; eylemi belirtiklerinde zarf; iyelik eki alarak belirsizlik anlamıyla bir adın yerini tuttuklarında belgisiz zamirdir.
38. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler türleri bakımından eşleştirilirse hangisi dışta kalır?
A)    Az konuş, öz konuş.
B)    Biraz param var; ama yeter mi ki?
C)    Çoğu benim eski öğrencim.
D)    Fazla ciddiyet iyi değildir.
E)    Elimde bunun gibi nicesi var.

 “Bir” sözcüğü belgisiz zamir olarak kullanıldığı gibi belgisiz sıfat ve asıl sayı sıfatı olarak da kullanılabilir.   
39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili "bir" sözcüğü diğerleri eşleştirildiğinde dışarda kalır?    
A)    Biri seni arıyordu; ama onu tanıyamadım.
B)    Kitabı sınıftan birine bıraktığını söylüyor.
C)    Sofradan bir ekmek yemeden kalkmaz.
D)    Bir adam düşün ki her şeyini yitirmiş.
E)    Bugün sınıfa sadece bir öğrenci gelmedi.

Soru zamirleri isimlerin yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Bunlar çekim eklerini alabilir.
40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zamir değildir?
A)    Neyine güvenirsin bunun?
B)    Niçin geldiğini bilmiyorum.
C)    Kime söz verdiler?
D)    En çok hangisinden hoşlanıyor?
E)    Paranın ne kadarını verdi?

CEVAPLAR

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
C    D    B    B    C    D    D    E    C    E

11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
 E    E    D    D    C    A    E    E    A    B

21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
 B    C    A    B    C    A    B    B    A    A

31   32   33   34   35   36   37   38   39   40
 E    D    E    D    E    E    A    A    D    B


KONU ANLATIM VİDEOSU (ZAMİR) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

 

 

 

İLGİLİ İÇERİK

ZAMİR(ADIL) TESTİ-01

ZAMİR(ADIL) TESTİ-03

10.SINIF ZAMİRLER(ADILLAR) SLAYTI

ZAMİRLERİN CÜMLEDEKİ GÖREVLERİ

İLGİ ZAMİRİ ve İLGİ ZAMİRİ SORULARI

ZAMİRLE SIFATIN FARKI

ZAMİRLER (ADILLAR)

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST

ZAMİRLER İLE İLGİLİ ÖSS SORULARI

SON EKLENENLER

Üye Girişi