Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SIFAT(ÖNAD) TESTİ-3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “etkili” sözcüğü, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
A) Yağmur etkili yağıyor, biraz daha bekleyelim.
B) Dili oldukça etkili kullanıyor bu sanatçı.
C) Öyle etkili konuşuyordu ki herkes etkilendi.
D) Ne zamandır böyle etkili bir sıcak olmamıştı.
E) Sizin bu oyunu ne kadar etkili oynadığınızı unutmuşum.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?
A) Evin girişinde kapıcıyı göremeyince çok şaşırdı.
B) Bildiği bütün fırınları gezdi ama ekmek, bulamadı.
C) Elindeki üç beş lirayla neler alabileceğini düşündü.
D) Ondan daha düşkünü mü vardı ki yardım etsin.
E) Nedense kiracı bu ay, parasını getirmemişti.

Beklemesem olmaz mı güneşin doğmasını
Kullanılmış kafiyeleri yollamak için
Kapıma gelecek çöpçülerle
Deniz kenarına?
Şeytan diyor ki aç pencereyi
Bağır, bağır, bağır sabaha kadar
3. Bu dizelerde kaç tane sıfat kullanılmıştır?
A)1      B)2      C)3     D)4     E)5


Konsa rüya dolu köşkümün
            I
Çiçekli damına serçeler
     II
Renklerle çözülse geceler
                             III
Nar bahçelerinde geçse gün
 IV                               V
4. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)I      B)II      C)III     D)IV     E)V

İki masanın arasına konan ayaklı lamba, sarı ışığını ancak oyuncuların halkasına veriyor ve oda sessiz bir loşluğa dalıyordu; odada kaç kişinin olduğunu kestirmek oldukça zordu.
5. Bu parçada aşağıdaki sıfat türlerinden hangisinin örneği yoktur?
A) Sayı sıfatı        B) Soru sıfatı
C) Niteleme sıfatı   D) Belgisiz sıfat
E) İşaret sıfatı

Bütün güllerden derin bir sesi var gözlerinin     
Baş edilmez o gergin kırılganlığınla senin    
Her solukta sonsuzluk ve ölüm
6. Bu dizelerdeki sıfat türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
A) Niteleme – işaret – soru
B) Belgisiz – sayı – niteleme
C) İşaret – niteleme – belgisiz
D) Sayı – belgisiz – işaret
E) Niteleme – belgisiz – sayı

I. Söze sanat katmak, sözü gereksiz ayrıntılardan arındırmaktır. (Niteleme sıfatı)
II.  Yaşama gülümsemediğin gün, kaybolmuş bir gündür.  ( Türemiş sıfat)
III.  Geçmişi değiştiremezsin fakat gelecek daima elindedir. (Adlaşmış sıfat)
IV. Aslında her birey, toplumu oluşturan bir tuğladır. ( Belgisiz sıfat)
V.  Kalabalıklar içinde yaşamasına rağmen yapayalnız bir insandı. (Bileşik sıfat)
7. Numaralı cümlelerin hangisinde ayraç içindeki sıfatı örnekleyen bir kullanım yoktur?
A) I.          B) II.            C) III.           D) IV.          E) V.

Küçücük bir kalpten sana açılan  
Dünyalar kadar büyük bir ışık
8. Bu dizedeki sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Küçücük” sözcüğü küçültmeli sıfat olarak kullanılmıştır.
B) “Bir” sözcüğü her iki kullanımda da belgisiz sıfattır.
C) “Dünyalar kadar” sözü sıfatın derecesini bildirmektedir.
D) “Büyük” sözcüğü niteleme sıfatı olup basit yapılıdır.
E) “Işık” sözcüğü hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır.

Çekim eki alan niteleme ve sayı sıfatları adlaşır.
9. Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır?
A)  İnsan olgunlaştıkça, yanlışlara daha zor katlanır hale geliyor.
B)  Kişi, gerçek sıcaklığı ve sevgiyi ancak ailesinde bulabilir.
C)  Her iki çocuğa da sahip çıkmış, onları okutup yetiştirmişti.
D)  Kadının taşlı, pullu elbisesi geceye pek uygun değildi.
E)  Meraklı bir çocuktu ve hepimizi soru yağmuruna tutardı.

Öfke rüzgâr gibidir, bir süre sonra diner ama birçok dal kırılmıştır bile.
10. Bu cümledeki altı çizili sıfatın yapıca özdeşi aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
A) İlkokul yıllarında o benim en yakın arkadaşım olmuştu.
B) Bugün gökyüzü her zamankinden daha parlak ve açıktı.
C) Hiçbir şey, onun yaşattığı acıları bana unutturamaz.
D) Haftanın yorgunluğunu atmak için yürüyüşe çıktı.
E) Evimizin penceresinden demiryolu rahatlıkla görünüyor.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük küçültme sıfatı değildir?
A) Bahçeye derince bir çukur kazdı.
B)  Zayıflıktan, bedeni ufacık kalmıştı.
C)  Yüzü, morumsu bir renge dönüştü.
D)  Sarımtırak kazağı ona nasıl yakışmış!
E)  Çocuk, yüksekçe bir duvardan düşmüş.

(I) Biz konuşurken göğü kara bulutların kapladığının ve yağmurun yağmak üzere olduğunun farkına bile varmamıştık. (II) Güneş artık tepemizde değildi. (III) Bahçelerdeki yaşlı ağaçların üzerine doğru alçalmıştı. (IV) Parlak kırmızı renkteki güneşin yarısı kurşuni, arasından hatif ışık sızan bulutlarla kaplanmıştı. (V) Diğer yarısından ise parlak ateşli ışıkları fışkırıyor, bahçelerin yaşlı ağaçlarını bol ışığa boğuyordu.
12. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı kullanılmıştır?
A)    Ağaçların arasında suyu soğuk bir pınar vardı.
B)    Sıradışı çocuk öyküleri yazan bir yazarımızdı.
C)    Rengârenk çiçeklerin bulunduğu bir yerdi burası.
D)    Gökyüzünü bir anda kara bulutlar kaplamıştı.
E)    Sen bu satırları okurken ben çoktan ayrılmış olacağım şehirden.

14. Aşağıdakilerin hangisinde “bir” sözcüğü belgisiz sıfat olarak kullanılmamıştır?
A)    Bir akşam eski öğrencilerimi ziyaret etmeyi düşünüyorum.
B)    Her ay ortalama, bir kitap okuduğumu söyleyebilirim.
C)    Bunları bana geçen hafta bir adam getirdi.
D)    Bir arkadaşın senin, eve gelip gelmediğini sordu.
E)    Belki de bir gün geri dönerim, diyordu.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırıldıktan  sonra, altı çizili sözcüğün türü değişir?
A)    Bebek, arabasına dikkatli bir şekilde bakıyordu.
B)    Doğa, insana kucak açmıştır her zaman.
C)    Genç, gazetecilerden birini yanına çağırdı.
D)    Yolcu, yakınlarına ayrılırken el sallıyordu.
E)    Öğretmen, çocuğunu biraz önce eve gönderdi.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatı yoktur?
A)    Kış günlerinde pencerenin önüne küçük kuşlar konardı.
B)    Hastalandığında onu hiçbir arkadaşı ziyaret etmemişti.
C)    Bu sakin yerde birkaç gün kalmak istiyorlar.
D)    Bazı çocukların bu yaşta yaramaz olmaları çok doğal.
E)    Otobüs bizim sokaktan hangi saatlerde geçiyor?

Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için, sıfatın ilk se: harfine kadar olan kısmı ‘‘m, p, r, s” harflerinden yakışa ile kapatılır ve bir ön ek olarak sözcüğün başına eklenir
17. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?
A)    Yemyeşil ovanın tam ortasında küçük bir köy vardı
B)    Öğretmenimiz her zaman tertemiz, ütülü elbiseler < yerdi.
C)    Eşini kaybettiği için yapayalnız biriydi artık o.
D)    Bu yazarın içten ve dupduru bir anlatımı vardı.
E)    Sımsıcak çorbayı içen çocukların içi ısındı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?
A)    Yöneticilerinizin bu tür konularda yeterince duyarlı olduğu söylenemez.
B)    Bu bölgeyi ağaçlandırmak için çok sayıda gönüllüye ihtiyacımız var.
C)    Bilim adamlarımızın halktan kopuk yaşaması çok yanlış.
D)    Eline yetki geçen herkes nedense hep kendi çıkarını düşünüyor.
E)    Tarafsız düşünebilen insanlardan zarar gelmez hiçbir zaman.

(I) Yalnızım, yapayalnız bir adamım. (II) Bir şey söylemek için yüzyılda bir açarım ağzımı. (III) Sesim bu boşlukta kederle çınlar ve hiç kimseye ulaşmaz. (IV) Sizler bile işitmiyorsunuz beni ey solgun alevler! (V) Sizler de paylaşmıyorsunuz beni bitiren bu yalnızlığımı.
19. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamca pekiştirilmiş bir sıfat kullanılmıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

(I) Sınıftaki bütün öğrenciler şaşkındı. (II) Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. (III) Herkes oturmuş, öğretmenleri gibi derin bir sessizliğe gömülmüştü. (IV) Perihan, bir kuş olup uçup gitmişti dünyalarından. (V) Bu sessizlik, bu kalpten kalbe geçen acıların paylaşımı dakikalarca uzadı, uzadı.
20. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

21.Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, sıfat değildir?
A)    Defterimde yeri yok anlamsız hecelerin
B)    Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya
C)    Yenik düşmüş gibiyim aşkın tartışmasında
D)    Vurursun başını soğuk taş duvarlara
E)    Son vapur kalkarken vadeler tamam

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük birden çok belirtme sıfatı almıştır?
A)    Bir dikkatsiz sürücü yüzünden neredeyse kaza yapıyorduk.
B)    Oradaki piknik alanına hangi yoldan gittiler acaba?
C)    Şu iki paketi merdivenin altındaki depoya götürün.
D)    Böyle günlerde çevremde beni teselli edecek dostumun olmasını isterim.
E)    İnsanın yalnız kalmak istediği zamanlar hiç de az değil.

Yazarın üslubunda, öykülerin sonuna kadar her an doğabilecek bir umudun ışıltıları var. Kuşkusuz yaşam tozpembe gösterilmez ama bütün güçlüklere, kanlı geleneklere karşın insanoğlunun daha güzel bir dünya kurabilme olasılığı alttan alta hissettirilir.
23. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine örnek gösterilebilir?
A)    Üleştirme sayı sıfatına
B)    Belgisiz sıfata
C)    Özel isme
D)    Topluluk ismine
E)    Soru sıfatına

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, sıfatla sağlanmıştır?
A)    Bu adam çalıştığı her yerden neden kovuluyor?
B)    Vitrindeki ayakkabılardan hangisini alacaksınız?
C)    Yurt dışında yaşayan ailenle kaç yıldır görüşmüyorsun?
D)    Tiyatroya giderken niçin bana haber vermediniz?
E)    Masamın üzerindeki kitapları kim almış olabilir?

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz sıfat göreviyle kullanılmamıştır?
A)    Toplantı için hazırlanan yemek, ağzınıza layık olmuş.
B)    Bugünden tezi yok bu işe başlamalısınız.
C)    Gözü kara olanlar, çoğu zaman başarıyı yakalar.
D)    Bizim dilimiz, el değmemiş duru bir kaynaktır.
E)    Akşamleyin buradan ayrılırken hepimize can sağlığı diledi.

Niteleme sıfatları, çekim eki alarak ya da almadan niteledikleri adın yerini tutacak biçimde kullanılabilir, bu şekildeki sıfatlara adlaşmış sıfat denir.
26.Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmamıştır?
A)    İyiler, daima kötülerin karşısında başarılı olur.
B)    Ağaçlar, yeşilin bin bir tonuyla süslenmişti.
C)    Yaşlılar, daima gençlere iyi birer örnek olmalıdır.
D)    Sağlamları bir köşeye, çürükleri bir köşeye bıraktı.
E)    Yüzündeki kırmızılık her geçen gün düzeliyordu.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmamıştır?
A)    Hangi soruyu ona sormuştun?
B)    Ne kadar şeker aldın eve?
C)    Doktor, kaçıncı katta oturuyor?
D)    Neden memlekete döneceksin?
E)    Kaç kişi dünkü sınava girmedi?


Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik
I
Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar
Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir
II
Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir
                            III
Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla
                   IV
Halay çeken kızlar misali kol kola
Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın
                             V
Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın
28.Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat göreviyle kullanılmamıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V


Kesir sayı sıfatları varlığın eşit parçalarından be Itrli bir bölümünü belirtirler. Asıl sayı sıfatlarına -da, -de eki eklenmesiyle oluşturulur bu sıfatlar
29.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesir sayı sıfatı yoktur?
A)    Mirastan ona yüzde on hisse duştu,
B)    Arsadan dörtte bir payı ben aldım.
C)    Yüzde yirmi faizi onlara verdiler
D)    Onların çoğuna da çeyrek altın götürdük
E)    Mahallenin yüzde ellisi bayramda yok.

“Yarım, çeyrek" sözcükleri de kesir sayı sıfatı olarak kullanılabilir. Kesir sayı sıfatları ad tamlamasında görev aldıklarında artık sıfat değil, addır.
30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesir sayı sıfatı ad olarak kullanılmıştır?
A)    Buraya gelmesi binde bir olasılıktır.
B)    Paranın üçte ikisini onlara verdik.
C)    Dörtte iki hisseyi karşı taraf aldı.
D)    Yarım elmayı ancak on dakikada yiyebildi.
E)    Dershanemiz yüzde doksan beş başarı sağladı.

Kesir sayı sıfatı eylemi etkilerse zarf olur.
31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesir sayı anlamlı sözcük zarf olmuştur?
A)    Çeyrek ekmekle doyacak adam değil.
B)    Şirkette kuzenimin yüzde on hakkı var.
Ç) Yüzde elli ortaklık bana kazandırır.
D)    Yarın istifasını yüzde doksan verecek.
E)    Bu derste yarım sayfa yazı yazabildi.

Asıl sayı sıfatlarına eklenen -ız, -iz ekiyle topluluk sayı sıfatları oluşturabilir
32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk sayı sıfatı vardır?
A)    Paranın yüzde beşlik bölümü ona verildi.
B)    Kardeşimin dun akşam ikiz çocuğu oldu
C)    İlk çalışma yarın Ankara'da yapılacak
D)    İki kardeş kapkaççıları evire çevire dövdü
E)    Huzurevi sakinlerine birer paket hazırladık.

I. Bahçeye Sivas'tan getirilen iki Kangal bakı yor.
II Müdürümüz yarışma için sınıflarda dörder öğrenci seçti.
III. Payımıza birer kilo kiraz düştü.
IV. Çocuk beşinci sınıfta okuyor
V. O olaydan on bir gün sonra dondu.
33. Yukarıdaki numaralı cümlelerde bulunan sayı sıfatları çeşitleri bakımından eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, birden çok sıfat tarafından nitelenmiştir?
A)    Uzun bir kışın ardından güneş, yüzünü gösterdi.
B)    Konuşmacı her bir soruyu ayrı ayrı yanıtladı.
C)    Her insan sakin, huzurlu bir yaşamın özlemini duyar.
D)    Bu güzel günlere ulaşmamızı atalarımıza borçluyuz.
E)    Öğrenme, sonu gelmeyen bir yolculuktur.

Belirtisiz ad tamlaması, sıfat görevi üstlenerek bir adı niteleyebilir.
35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?
A)    Baraj inşaatları yurdun her yanında hızla devam ediyor.
B)    Siyah yeleli atlar bozkırın ortasında koşuşturuyordu.
C)    Mavi boyalı kapılar konağa umut aşılamıştı.
D)    Bir bahar sabahı, aydınlıklara uyandık.
E)    Üzerine küf yeşili bir kaban giymişti.

Kimi sıfat tamlamalarında adla sıfatın yeri değiştirilip ada bir iyelik eki -i (-ı, -sı, -si) eklenerek birleşik sıfat grubu oluşturulur.
36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla yapılmış bir sıfat grubu vardır?
A)    Bahçenin duvarları dikenli tellerle çevriliydi.
B)    Annesi güzel bir hırka dokumuştu ona.
C)    Kanadı kırık bir kuş misali dolaşıyordu anılar.
D)    Gönlünün güzelliği yüzüne aksetmiş bir insandı.
E)    Üç günlük yolculuğun henüz başlarındaydı.

37. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap sıfat değildir?
A)    Sınava kaç kişi katıldı?
       -    Üç
B)    Nasıl bir ev hayal ediyorsun?
       -    Bahçeli
C)    Hangi arkadaşınla daha samimisin?
        -    Bu
D)    Oğlunuz yarışmada kaçıncı oldu?
         -    Üçüncü
E)    Kaçar dosya dağıttınız?
       -    Beşer

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır?
A)    Bu kasabada evler bir yamaca doğru yayılmıştı.
B)    Dilerseniz size birkaç ayakkabı örneği gösterebilirim.
C)    Bayram alışverişi yapmak için kentin en işlek caddesine gittiler.
D)    Bayramda bütün belediye otobüsleri yolcuları ücretsiz taşıyacakmış.
E)    Üç beş önemsiz olayı saymazsak, toplantı oldukça verimli geçti.

39. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir isim hem belgisiz sıfat hem niteleme sıfatı almıştır?
A)    Dedesi yaşlı ama oldukça deneyimli birine benziyordu.
B)    Dar ve toprak yolun bitiminden sağa dönerseniz gölün kenarına inersiniz.
C)    Uzun, ihtişamlı çam ağaçları yamaçları örtmüştü.
D)    Birkaç küçük aksaklık da olmasa program muhteşem olacaktı.
E)    Beyaz, şirin güvercinler balkonumun kenarına dizilmişlerdi.

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme sıfatına örnek gösterilebilir?
A)    Gizemli, dar sokaklar bizi kentin merkezine götürdü.
B)    Kırmızı taşlarla örülmüş kaldırımlar, çok güzel görünüyordu.
C)    Bu kentte her şey insanın rahatı düşünülerek tasarlanmış.
D)    Yol, ağaçları kesmemek için oldukça kavisli yapılmış.
E)    Kaldırıma park eden araca polisler hemen ceza kesti.

CEVAPLAR
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
D    D    B    B    E    C    E    D    A    C

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
 B     B     E     B     C     A     C     B     A     B

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30
 C     C     B     C     E     E     D     D     E     B

31    32    33    34    35    36    37    38    39    40
 D     B     D     C     E     C     D     E     D     C

İLGİLİ İÇERİK

SIFAT(ÖNAD) TESTİ-1

SIFAT(ÖNAD) TESTİ-2

SIFAT(ÖNAD) TAMLAMASI ve ÇEŞİTLERİ

10.SINIF SIFATLAR(ÖNADLAR) SLAYTI

ZAMİRLE SIFATIN FARKI

YAPILARINA GÖRE SIFATLAR

ADLAŞMIŞ SIFAT NEDİR?

SIFATLAR( ÖN AD) UYGULAMA

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST

 

Üye Girişi