Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TAMLAMALAR TESTİ-2

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Önünde upuzun bir yol ve dimdik bir yokuşun olması onu korkutuyordu.
B) Arkasına şöyle bir bakınca epeyce bir yolun alındığını gördü.
C) Elindeki işlerin bugün bitmesi gerekiyordu.
D) Caddenin iki tarafını da çok güzel ağaçlar kaplamıştı.
E) Bu yol üç kilometre sonra denizin bittiği yere iniyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı düşmüş bir isim tamlaması vardır?
A) Köylülerin duvar diplerine uzanıp önlerine birer mendil örterek uyudukları gözünün önüne geldi.
B) Sandalyenin üzerinde duran ceketinin cebinden beyaz mendili çıkarıp yüzünü örttü.
C) Kâğıtlar elinde odasından çıkarken, kapıda dinleyenlerin kendi odalarına kaçtıklarını gördü.
D) En az yüz yıllık bu eski antika eser, burada eskiden kaymakamlık yapan Hayri Bey’indi.
E) Kahramanlıktan, yiğitlik hikâyelerinden, destan kahramanlarından, ikisi de çok hoşlanırdı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanla tamlanan arasına tamlananın sıfatı girmiştir?
A) Burası dünyanın herhangi bir yerindeki bir fukara mahallesinden çok farklı değildir.
B) Başarmak için bu haksızlıkları yapmanın doğru olduğuna inanırdı.
C) Bir köşede üstü renkli teneke kaplı bir sandık, bir gaz sandığı vardı.
D) Kalabalık bir yerde, tanımadığı adamların yanında büsbütün susardı.
E) Kapının karşısında pencerelerin önünde yere serili bir yatak vardı.

 “İsim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan, birden fazla olabilir.”
4. Aşağıdakilerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım görülmektedir?
A) insanın dünyayı değiştirme isteği çok eskidir.
B) Bilim, insanın bilgisel deneyimlerini örgütleme biçimidir.
C) Bilgisel ve duyumsal deneyimleri, düşünce ile duygu arasındaki ayrım belirler.
D) Bilim adamı bilgimizi, sanatçı ise toplumsal bilincimizi geliştirir.
E) Türk şiiri ve romanı artık ayaklarını bilgi zeminine basmalıdır.

5. Tamlayanla tamlananın arasına bir sıfatın girmediği belirtili isim tamlaması aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
A) Boğaz’ın o yosun kokulu, azgın suları hoşumuza gitti.
B) Tebessüm ediyor denizin bin güzellik kıyısından.
C) İki üç kuklacının bitmeyen keyiflerine mahkûm olmuştuk.
D) Zavallı hastanın birkaç saatlik ömrü kalmıştı zaten.
E) Buralarda denizin başka tadı varmış meğer.

Okuduğunuz şiirler bu sanatçılardan hangisine aitti.
6. Bu cümlede geçen “-den” ekinin görevi aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
A) Kazayı ben bir arkadaşımdan duydum.
B) Virajı biraz daha açıktan almalıydın.
C) Oturduğum evin balkonundan deniz görünüyordu.
D) Elimdeki hediyelerden biri de senin için.
E) Sokaktan gelen sesler yüzünden uyuyamadım.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön belirteci tamlayan olduğu için adlaşmıştır?
A) İçerisi karanlık olduğundan girenleri göremedim.
B) Gece yarısı oldu dışarının gürültüsü kesilmedi.
C) Yukarı köylerin birinde oturuyordu ailesi.
D) ileride bu günleri ararız hepimiz.
E) Niçin geriden geliyorsunuz öyle?

8. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması kullanılmamıştır?
A) Babasının sessizliğinden çok kötü şeyler olacağı hissediliyordu.
B) Köylülerin tek istedikleri köyden uzaklaşmamızdı.
C) Ağzına geleni söylemiş, lafını esirgememişti.
D) Çocuk gücü yettiğince koşmaya çalışıyordu.
E) Evini özlediği her halinden belli oluyordu.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması bir ismi niteleme görevinde kullanılmıştır?
A) Vitrindeki takım elbisenin fiyatı ne kadar acaba?
B) Günlerdir çeşmelerden su akmıyor; herkes kuyu suyu kullanıyormuş.
C) Satın aldığım gül kurusu ceketi herkes çok beğenmişti.
D) Plastik bir elbise askısı bulmak için dükkân dükkân gezdim.
E) Kapının önündeki yeşil arabanın plakasını dün gece söküp götürmüşler.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması yoktur?
A) İnsanlar kalabalığın akıntısına kapılmış gidiyordu.
B)  Saz sesleri gelmiyor artık kıyılarından.
C) Cağaloğlu yokuşunu tırmanırdık seninle.
D) İsterim ki hırçın rüzgârla saçların dağılsın.
E)  İnsanların parlak sözleriydi beni aldatan.

11.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem belirtili hem belirtisiz ad tamlaması kullanılmıştır?
A) Sen göreceksin, duyacaksın      
    Parıldayan bir sevi sıcaklığı
B) Bir rüyanın parçasıydı gözlerini açan    
    Ve karanlıklar içindeydi odan
C) Karşımda bir resim gibi şimdi  
    Kurmadığım düşlerin çizdiği, siz
D) Gecenin ufkundan yükselen ayı     
    Görelim, perdemiz üstüne vursun
E) Bir rüyadan arta kalmanın hüznü  
    İçinden gülüyor bana derinden

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir tamlama yoktur?
A)    Kardeşim senin çabuk kızdığını söylüyor.
B)    Gözleri kızların hoşuna gidiyor Cenk’in.
C)    Sözleriniz burada bulunan herkesi kırdı.
D)    Çapkınlığın yedi düvel uzaktan duyuluyor.
E)    Anlayışları hepimizi çok şaşırttı.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması yoktur?
A)    Çocukluk hatıraları uzaklardan çağırır insanı.
B)    Sonbahar, her gelişinde rengini değiştirir sokağın.
C)    Beni hep kederlendirir eylül ayının hüznü.
D)    Şu sise bakıp da Tevfik Fikret’in “Sis" şiiri hatırlanmaz mı?
E)    Evdeki her eşya kendine has bir müziği fısıldar insana.

Belirtili isim tamlamalarında kimi zaman tamlanan düşebilir: Bu ev Halil’inmiş. (Bu ev Halil’in eviymiş.)
                                                                                                                       tamlanan
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı düşmüş bir belirtili ad tamlaması yoktur?
A)    Büronunmuş yöneticiye bırakılan masa.
B)    Çevirmenler, anında çeviri yapılacak salona gelmedi.
C)    Oraya götürdüğümüz tablo Savaş'ındı.
D)    Kalem biraz önce gelen adamınmış.
E)    Kuşlar yan dairede oturan teyzenin.

Belirtili ad tamlamasında kimi zaman tamlayan birden fazla olabilir.
(Öğretmenin, öğrencinin neşesi)
1. t.yan         2. t.yan
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı birden fazla olan belirtili isim tamlaması örneği yoktur?    
A)    Doğu’nun, Güneydoğu’nun meseleleri hiç bitmiyor.
B)    Okulda memurların, hizmetlilerin sorunları dinlendi.
C)    Bana göre aşkın acısı, ızdırabı da hoş.
D)    Ekmeğin, suyun parasını bilmeyen adam var.
E)    Türkiye şairin, romancının değerini bilmez.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı birden fazla olan belirtili ad tamlaması yoktur?
A)    Caddelerin, sokakların temizliği sorun oldu
B)    Mahallenin erkekleri, kızlarla eğlenmeye gitti.
C)    Akdeniz’in, Ege’nin sahilleri bir başka güzel.
D)    Sarp’ın, Sahin'in sınavı iyi geçmiş.
E)    Bu sistemde Türkçenin, tenin ağırlığı artıyor.

Belirtili isim tamlamasında tamlanan birden fazla olabilir.
(İnsanların kıskançlığı, merhametsizliği)
                1. t.nan           2. t.nan
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı birden fazla olan tamlama yoktur?
A)    Öğrencinin adı ve soyadı buraya yazılacak.
B)    Kimse Osmanlının tarihini, edebiyatını merak etmiyor mu?
C)    Çocukların kalemleri, defterleri burada kalacak.
D)    Memurun, işçinin maaşı doyurmuyor.
E)    Gülün rengi, kokusu hep etkiler beni.

18. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı birden fazla olan tamlama yoktur?
A)    Gömleğin kumaşı da modeli de çok çarpıcı.
B)    Hem büronun hem evin işi bir türlü bitmiyor.
C)    Ali’nin önerileri ve eleştirileri ciddiye alındı.
D)    Akşamların dumanı, buğusu çekiyor beni.
E)    Koltukların hem modeli hem fiyatı çok uygun.

Atom güllerinin katmer açtığı
Şairlerin, bilginlerin dünyalarında
Kalmışım bir başıma
19. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)  Belirtisiz ad tamlaması
B)  Tamlananı ortak ad tamlaması
C)  Bulunma hâli eki almış ad
D)  Ayrılma hâli eki almış ad
E)  Birden çok çoğul ad

Sıfat belirtisiz ad tamlamasının başına geldiğinde bütün tamlamayı etkiler, yani tamlamanın sıfatı olur. (Mavi çocuk gömleği)
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat ad tamlamasının sıfatı değildir?
A)    Eski turizm binası yıkılıyormuş.
B)    Kalın sis tabakası her yeri kapladı.
C)    Cesur insanın adı çabuk yayılır.
D)    Sıcak tandır ekmeği ne de güzel olur.
E)    Soğuk vişne şurubuna bayılırım

Sıfat tamlamalarında niteleme sıfatıyla belirtme sıfatları bir arada olabilir.
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunun örneği yoktur?
A)    Kötü karakterli adamlar, kadınların ilgisini çekiyor.
B)    Küçük bir çocuk soğukta sakız satıyor.
C)    Şu kırmızı gömlekli adam seni sormuştu.
D)    Birkaç İyi Adam adında bir grup vardı.
E)    Dün çarşıdan iki beyaz çanta almış.

22. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı sıfatla nitelenmiş bir ad tamlaması kullanılmıştır?
A)    Açın kamı doyar, gözü doymaz.
B)    Her ağacın meyvesi olmaz.
C)    Korkunun ecele faydası yoktur.
D)    Bitli baklanın kör alıcısı olur.
E)    Elin ağzı torba değil ki büzesin.

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki isim tamlamasında, tamlayan tamlananın nedenini bildirmektedir?
A)    Aşırı yağışlar Amerika’da sel felaketine neden oldu.
B)    Bugün yeni bir masa saati almayı düşünüyordu.
C)    Akşamleyin televizyon izlerken adeta ölüm uykusuna dalmıştı.
D)    Az önce önümüzden yıldırım hızıyla geçti.
E)    Kadın, çocukları için sigara böreği yapmıştı.

Zamirler, isim tamlamalarında tamlayan göreviyle kullanılabilir.
24. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur?
A) Dinle yolcu bu onun sesidir
    Sinsi adımlarla gece yürüyor
B) Ben bunun güzelliğini yaşayamadım senle
    Ve yaşatamadım hiçbir güzel şeyi sana
C) Hüznü kendi sahibine teslim eyler gideriz
    Bizden sonra hayalimiz yerleşir şehirlere
D) Gayet çoktur, değil benim yaram az
    Bana yârdan gayrı cerrah yaramaz
E) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır
    Bugün posta günü canım sıkılır

25. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması yoktur?
A) Serin hülyasıyla çeşmelerin
    Başındayım sanki bir mucizenin
B) Şanlı hikâyesi binlerce erin
    Sesi nabzım olmuş hengâmelerin
C) Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
    Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın
D) Ne içindeyim zamanın
    Ne de büsbütün dışında
E) Ovanın yeşili, göğün mavisi
    Ve mimarilerin en ilahisi

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde takısız isim tamlaması farklı bir anlam ilgisiyle oluşmuştur?
A)    Yaşlı adamın üzerinde deri ceket vardı.
B)    Müzenin etrafının tamamı taş duvarlarla örülüydü.
C)    Yeni aldığı ipek pantolon oldukça kaliteliydi.
D)    Paralarını ve önemli belgeleri, çelik kasaya bıraktı.
E)    Küçük kız, zeytin gözleriyle bozkırı seyrediyordu.

27. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde farklı türde isim tamlamaları bir arada kullanılmıştır?
A) Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur.
B) Balcının var bal tası, oduncunun var baltası.
C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var
D) Akçanın iyisi kesede duran, bahçenin iyisi eve yakın olan.
E) Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur.

28. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad tamlaması kullanılmamıştır?
A) Senden aldım bu feryadı
    Bu imiş dünyanın tadı
B) Anılmazdı Veysel adı
    O sana âşık olmasa
C) Derviş Yunus söyler sözü
    Yaş doludur İki gözü
D) Bizim halimizden haber
    Soranlara selam olsun
E) Bulanık bulanık akan
    Dağların seliyim şimdi

29. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?
A) Ateşten zehrini tattım bu okun    
    Bir anda kül etti can elmasımı    
B) Ensemin örsünde bir demir balyoz    
    Kapandım yatağa son çare diye    
C) Lügat, bir isim ver bana hâlimden    
    Her güzel dilden bir isim
D) Sanki burnum, değdi burnuna “yok”un
    Kustum öz ağzımdan kafatasımı
E) Evet, her şey bende bir gizli düğüm
    Ne ölüm terleri döktüm, nelerden

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlamasında, tamlanan tamlayanın neye benzediğini belirtmektedir?
A)    Güney Asya'daki deprem felaketi bütün dünyayı yasa boğdu.
B)    Kış mevsiminde bütün doğa sanki uykuya yatar.
C)    Öğrencilerdeki sınav stresi hakkında bir seminer verdi.
D)    Annesi akşam için sigara böreği hazırlamış.
E)    Baba ve oğul, bahçeye incir ağacı dikmiş.

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
A)    Kitabın yırtılan kapağını güzelce yapıştırdı.
B)    Derenin üzerindeki köprü geçen gün yıkılmış.
C)    Her tarafa kır çiçeklerinin kokusu yayılmıştı.
D)    Göçmen kuşlar buraya nisan ayında gelirdi.
E)    Kaldırımın kenarında minik bir kedi vardı.

32. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, arasına sözcük ya da söz grubu girmiş bir isim tamlaması vardır?
A)    İnsan, işini önce kendi beğenmeli; sonra, ele beğendirmeli,
B)    Taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur.
C)    Ağanın alnı terlemezse, ırgatın burnu kanatmaz.
D)    Halayıktan kadın olmaz, gül ağacından odun.
E)    Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir, bir isim tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?
A)    Ben giderken iş yerimdeki herkes ardımdan ağlamıştı.
B)    Onun hüzünlü sesi kulaklarımdan hiç gitmiyor.
C)    Bunun size bir yararının olmayacağını söylemiştim.
D)    Müdürümüz kimsenin özel sorunuyla ilgilenmezdi.
E)    Burası onların buluşma yeriydi sanki.

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı adlaşmış sıfat olan belirtili bir ad tamlaması kullanılmıştır?
A)    Yolun sonundaki köyde, sanırım bir eczane olacaktı.
B)    Mahallenin en yaşlısı tanıyabilir belki o kişileri.
C)    Yetkilinin açıklamalarını dikkatle dinliyorduk.
D)    En iyisi siz de benimle öğretmenler odasına gelin.
E)    Sakın bana doğum günümü unuttuğunu söyleme!

Sekiz yıldır uğramadım yurduma
Dert ortağı aramadım derdime
Geleceksen bir gün düşüp ardıma
Kula değil, yüreğine sor beni
35. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Belirtme sıfatı kullanılmıştır.
B)    Azlık-çokluk zarfı kullanılmıştır.
C)    Belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır.
D)    Kişi zamirine örnek gösterilebilir.
E)    Tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır.


CEVAPLAR

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
D    D    A    E    B    D    B    B    C    D

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
 B     B     E     B     C     B     D     B     D     C

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30
  A    A    A     E     E      E     B     C     C     D

31    32    33    34    35                    
 C     B     D     C     B                    


KONU ANLATIM VİDEOSU (İSİM TAMLAMASI) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

 

 

 

 

 İLGİLİ İÇERİK

TAMLAMALAR TEST-1

TAMLAMALAR TESTİ-3

SIFAT(ÖNAD) TESTİ-1

AD (İSİM) TESTİ-1

Üye Girişi