Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TAMLAMALAR TESTİ-3

1. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla tamlayanı olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Sonsuzluğu kalır aşkın ve yalnızlığın
B) Duyuyorum her şeyi insan yüreklerinden
C) Zorlu ve engin bir çığlık yürüyor dudaklarımda
D) Ellerinde rüzgârın taşınmaz çamurları vardı
E) Unuturum kuş seslerinden örülmüş gurbeti

2.  “Bura” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bir isim tamlamasında kullanılmıştır?
A) Buralara gelinmeyeceğini biliyordu.
B) Burasını eskiden depo olarak kullanırlardı.
C) Çocuk buradan daha önce geçtiğini söyledi.
D) Onu arabanın sanırım burasına gizlemiştir.
E) Ormanın en kuytu yerinde, burada piknik yapardık.

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Kayık resimleri yaptığım masada İşte o minyatür çocuk oturuyor
B) Ey doğduğum ve büyüdüğüm dünya Kaybolmayan ve bitmeyen rüya
C) Bölüşürdük dilimini ekmeğin Bir Kadri çalardı bir ben
D) Ey on beş, on altı, on yedi yaşlarım Bulutu, martıyı, yelkeni unuttum
E) Serçe ayaklarla koştuğum arsada Güneş aynı yerde duruyor, unuttum

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla tamlayanı bulunan belirtisiz bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) O yaşlı adam şuralarda ücretsiz tarla ve sokak bekçiliği yapıyordu.
B) Kitapların, defterlerin arasında kendini kaybetmişti sanki.
C) Bahçenin duvarları ve kapıları yeniden boyanacaktı.
D) Her taraf kurumuş ağaç dalları ve yapraklarıyla doluydu.
E) Neşeli çocuk çığlıkları bahçede yankılanıyordu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
A) Kapkara topraklar üzerinde bembeyaz kardelenler açmıştı.
B) Bahçedeki ortancalar her yıl yeniden açardı.
C) Çoğu insan, sağlıklı yaşam koşullarından haberdar değil.
D) Çocukların dengeli beslenmesine dikkat etmek gerekir.
E) Sebze yemeklerinin yaralarını saymakla bitiremiyor doktorlar.

İnsan gençlikte çok bilinçsiz yaşıyor. Her şeyden önce en değerli varlığı olan zamanı heba ediyor. Ancak yaşlanınca bunu fark edebiliyor; ama ömrün sonunda bu fark ediş pek işe yaramıyor.
6. Bu parçada kaç tane isim tamlaması vardır?
A)1         B)2             C)3             D)4            E)5

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem belirtili, hem belirtisiz isim tamlaması birlikte kullanılmıştır?
A) Hadini de Karacoğlan hadini
     Aramazlar gurbet ile gideni
B) Ak göğsün üstünde çakır dikeni
     Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz
C) Ahım kaldı şu gelinin ahdinde
     Deremedim güllerini vaktinde
D) Ağlayı ağlayı düştüm yollara
     Karışayım boz bulanık sellere
E) Gözüm kaldı şu kaplanın postunda
     Azrail de can almanın kastında

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “isim tamlaması” sıfat görevinde kullanılmıştır?
A)İlk fırsatta küçük bir köpek yavrusu alacaktı.
B)Onun ümit bağlayabileceği birisi de yoktu.
C)Baba yadigârı kazağına sıkı sıkıya sarılmıştı.
D)Bir tavuk kümesi, birçok tavukları olacaktı.
E)Bir taraftan damdan akan yağmurun sesini dinliyordu.


9. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ad tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır?
A) Ağaçların altındaki kumluk kıyıda, kalınca bir tabaka oluştu.
B) Çalıların arasından çıkan tavşanlar kumların üstünde oturuyorlardı.
C) Islak, yamyassı toprakların üstü geyiklerin izleriyle doluydu.
D) Etraftaki çiftliklerden gelen işçiler gölün derin  sularında yıkanırlardı.
E) Kocaman bir çınar ağacının altında beklerdi yolcular.

Bir siyah kadındır ki kaldırımlarda gece  
Dalgın bir hayal gibi eteğini sürükler  
Gözlerim onun kara gözlerine değince  
“Ey kaldırım çocuğu, haydi düş peşime, der.
10. Bu dizlerdeki sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir yanlışlık söz konusudur?
A) “Bir siyah kadın” sıfat tamlamasına örnektir.
B) “Gece” sözcüğü ad görevinde kullanılmıştır.
C) “Eteğini” sözcüğü tamlayanı düşmüş ad tamlamasıdır.
D) “Kaldırım çocuğu” belirtisiz ad tamlamasıdır.
E) “Dalgın hayal” takısız ad tamlamasıdır.

Çingene kızının türküsüydü bizi böylesine hüzünlendiren.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine özdeş bir ad tamlaması vardır?
A)  Öğrenciler, öğretmen masasının etrafını çevrelemişti.
B)  Şimdi geriye güzel günlerin hatırası kaldı.
C)  Büyük hayallerin peşinden koştu hep.
D)  Yılların verdiği bir tecrübeydi bizimkisi.
E)  Sanırım artık yolun sonuna geldik.

Belirtili ad tamlamalarında kimi zaman tamlanan eki düşer. (Dayımların ev(i))
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlanan eki (-ı, -i, -u, -ü) düşmüş bir tamlama vardır?
A)    Sevgilisi arayamayınca Murat küplere bindi.
B)    Merve’nin iş bu sene de yattı bence.
C)    Rüyalar bir şeyler yapmak isteyenlerindir.
D)    Murat'ın mektupları benim içimi yakıyor.
E)    Günün getireceği hiçbir zaman belli olmaz.

13. Aşağıdaki belirtili ad tamlamasının hangisinde altı çizili sıfat tamlayanı nitelememiştir?
A)  Daha o gün anlamalıydım bu ilişkinin yazgısını.
B)  Buluşurdu sessizliğimiz okuduğumuz sayfaların derinliğinde.
C)  Zamanla anlıyorsun bu bir yanılsama, ölü şairlerin imgelerinden kalma.
D)  Eski evin çevresinde dönendim durdum bugün.
E)  Aşkın ilk günleriydi daha, hep seni düşünüyordum.

Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan, tamlayan eki (-ın, -in, -un, -ün) ü almaz. Sadece tamlanan -ı, -i, -u, -ü tamlanan ekini alır.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz ad tamlaması yoktur?
A)    Düşüncenin gücü iyi işler yaptırır.
B)    Edebiyatımızda vatan sevgisi Namık Kemal’le başlar.
C)    Dil bilinci gelişmedikçe ilerleyemeyiz.
D)    Türk köylüsü tarımda geri kalıyor.
E)    Bazıları nedense halk müziğini küçümser.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması yoktur?
A)  Bu yıl kitap seçimi hocalara bırakıldı.
B)  Demir kapıyı hırsıza önlem olarak yaptırdık.
C)  Zihin dünyamıza yeni bilgiler katmalıyız.
D)  Sohbet arkadaşım bugün gelemedi.
E)  Televizyon dizileri birbiriyle reyting savaşında.

Belirtisiz ad tamlamaları sıfat gibi kullanılabilir.
          (İyilik meleği kadın)
           B.siz tamlama
16. Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz ad tamlaması sıfat olarak kullanılmamıştır?
A)    Sefalet politikasını iyi uygulayanlar var.
B)    Gök mavisi gömleğini üstünden çıkarmaz.
C)    Kül rengi pantolonum ütülenmiş.
D)    Cehennem sıcağı havada yola çıktık.
E)    Kömür karası gözlerin ardında gittim hep.

Belirtisiz ad tamlamasının başındaki sıfat, ad tamlamasını niteler,
(taze köy yumurtası)
 sıfat
17. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük ad tamlamasının sıfatı değildir?
A)    Pahalı otobüs biletleri uçağa yöneltti insanları
B)    Derin edebiyat bilgisi saygı uyandırdı.
C)    Siyah ceketimin düğmesi kopmuştu.
D)    Sıcak irmik helvasını her saniye yerim.
E)    Bize soğuk vişne suyu getirdiler.

18. Aşağıdakilerin hangisinde ad tamlaması sıfatla nitelenmemiştir?
A)    Pastanede sıcak sigara böreği yedik.
B)    Adana kebabı yemek için Adana’ya gittim.
C)    Meşhur Liman Lokantası yine açılıyor.
D)    Kazandıran at yarışları Veli Efendi'de oynananlarmış.
E)    Kaliteli İngiliz kumaşı zor bulunuyor.

Kızlarım
Oğullarım var gelecekte
Her biri vazgeçilmez cihan parçası
Kaç bin yıllık hasretimin goncası
Gözlerinden
Gözlerinden öperim
19. Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A)    Hem çoğul hem iyelik eki almış ad
B)    Bulunma hâli eki almış soyut ad
C)    Belirtisiz ad tamlaması
D)    Tamlayanı düşmüş ad tamlaması
E)    Zincirleme ad tamlaması

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz ad tamlaması sıfat olarak kullanılmamıştır?
A)    Çingene pembesi gömleğiyle etrafta dolaşıyor.
B)    Boncuk mavisi kazağı eşi armağan etti.
C)    El büyüklüğünde bir yorganı var.
D)    Usta işi projeleri piyasada konuşuluyor.
E)    Annesinin aldığı hırka makine dokumasıymış.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
A)    Bu yeteneksiz insanlar değil öykü, mektup bile yazamaz.
B)    Zeki, uyanık okur kitaptaki yanlışları fark etti
C)    Roman okuyucusunun kültür düzeyi yükseliyor
D)    Ahmet Ümit kaliteli polisiye romanlar yazıyor
E)    Yaşlı kadının nasırlı elleri bir yaşamı gösteriyor

Hasretinle geçiyorken bu gençlik çağım
                                         I
Yılların kapılsam da seline gene
                              II
Ak düşünce saçların kumral rengine
                      III              IV
Kollarında son âşığın ben olacağım
                           V
22. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi bir ad tamlamasının öğesi değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V


23. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde tamlayanı ortak bir ad tamlaması kullanılmıştır?
A)    Adam, adamın; sarraf, altının kıymetini bilir.
B)    Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez.
C)    Dervişin fikri ne ise zikri de odur.
D)    Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
E)    Allah, gümüş kapıyı kaparsa attın kapıyı açar.


Kilim kalbin aynasıdır, gönlün sesidir
                        I                    II
Her nakışı bir duygunun ifadesidir
                              III
Ben şu gönül tezgâhında kilim dokudum
              IV
Erenlerin derâhında aşkı okudum
V
24. Yukarıdaki altı çizili ad tamlamalarının hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV E) V


Bir zafer müjdesi burda her mevsim
             I
Sanki tek bir anda gün, saat mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
                           II
Hala bu taşlarda gülen rüyanın
Güvercin bakışlı sessizlik bile
                III
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası
                         IV
Muradiye, sabrın acı meyvası
                                 V
25. Yukarıdaki dizelerdeki altı çizili bölümlerle İlgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)    I. Sıfatla belirtilmiş bir ad tamlamasıdır.
B)    II. Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş belirtili ad tamlamasıdır.
C)    III. Birleşik sıfatla oluşturulmuş sıfat tamlamasıdır.
D)    IV. Tamlayanı sıfatla belirtilmiş zincirleme ad tamlamasıdır.
E)    V. Zincirleme ad tamlamasıdır.

26. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı bir ad tamlaması vardır?
A)    Siyah denizler, yalnızlığın haritasıdır bu
B)    Geçmek gerek, cinnet vadisinin ortasıdır bu
C)    Sıkı dur sen, aynı felaketin dahasıdır bu
D)    Pek bir harabız ya, o şenliğin pahasıdır bu
E)    Sen bilirsin gönül, dirliklerin hasıdır bu

27. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması kullanılmamıştır?
A)    ihtiyar cüppesinden kan süzülür Nebi’nin
B)    Yağmur, kaybettik bütün hâzinesini ceddin
C)    Tablosunu yapardım yıkılan yer kulenin
D)    Şemsiyesi altında yürürsün bulutların
E)    Çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisi ile ilgili olarak verilen ayraç içindeki bilgi yanlıştır?
A)    Bir kayalar ormanını andıran Gidengelmez Dağları, Antalya'ya bağlı Akseki ilçesinin kuzeyinde bulunuyor. (Zincirleme ad tamlaması kullanılmıştır.)
B)    Türkiye’nin en sarp dağları unvanını taşıyor Gidengelmez Dağları. (Tamlayanı ile tamlananı arasına sözcüklerin girdiği ad tamlaması vardır.)
C)    Ateşin, suyun ve rüzgârın eseridir mucizeler yarığı Ihlara Vadisi. (Tamlayanı ortak belirtili ad tamlaması kullanılmıştır.)
D)    Renk renk çiçeklerle kaplanan uçsuz bucaksız bir coğrafyadır tahıl ambarı Konya Ovası. (Belirtisiz ad tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır.)
E)    Bir fötr şapkayı andıran Meke Gölü, şaşkınlık ve hayret uyandıran bir doğal hazinedir. (Birden çok sıfat tamlaması kullanılmıştır.)

İsim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir.
29. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya örnek gösterilemez?
A) Ben, kimsesiz seyyahı, meçhuller caddesinin
B) Ben, yankısından kaçan çocuk, kendi sesinin
C) Ben, kutup yelkenlisi, buz tutmuş kayalarda
D) Ben, usanmaz bekçisi, yolcu inmez hanların
E) Ben, tükenmez ormanı, ısınmaz külhanların


Benim pazarlarıma eski Mısır kuşları.
                                          I
Lanetli tohumu bir pazartesi bırakmış
II
Sürekli sonbahar hüznü, dökülen güz yaprağı
              III                            IV
Zamanım Cengiz Çağı, ülkem yağma içinde
                        V
30. Yukarıdaki numaralı tamlamalardan hangisi türce ötekilerden farklıdır?
A)I.   B) II. C) III. D) IV. E)V.


31. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
A)  Şehre kırkikindi yağmuru yağıyordu usulca.
B)  Kitaptaki kelimelerin anlamlarını çözebilmek için evine kapandı.
C)  Ağaçların arasında yürürken bir dağ lalesi gördü.
D)  Rengârenk kanatları vardı çiçeklerin üstündeki kelebeklerin.
E)  Çocuklar, uyumadan önce en güzel masadan dinlemek İsterdi

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasını niteleyen bir sıfat kullanılmıştır?
A)  Yağmurdan sonra küçük su birikintileri oluştu yollarda.
B)  Yolcular, vapur iskelesinde heyecanla bekliyordu.
C)  Rengârenk çiçekler vardı gezdiğimiz yerlerde.
D)  Bahçedeki ağacın kalın bir dalına salıncak kurmuşlar.
E)  Buraya kasım ayıyla birlikte kar yağmaya başlardı.

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, bir isim tamlamasını nitelemektedir?
A)    Koskoca adam,  bu küçücük çocuğu dövmeye utanmadın mı?
B)    Sabahtan beri kızgın güneşin altında çalışıyor işçiler.
C)    Modern binalarla dolu bu kent, ülkenin en kalabalık kentidir.
D)    Okulun bahçesinde geniş bir spor salonu vardı.
E)    Çocukların top oynayabilecekleri küçük bir yer bile yoktu etrafta.

34. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı arasına sözcük ya da söz grubu girmiş bir isim tamlaması vardır?
A)    Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
B)    Işık ışık, dalga dalga bayrağım
C)    Dalgalandığın yerde ne korku ne keder
D)    Göster kabaran sular, nasıl yıkar bendini
E)    Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın

35. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
A)    Saçların rüzgâra başkaldırıyor öylesine
B)    Neyimiz var bizim acıdan başka kıskanacak
C)    Ağaçlardan birer birer yapraklar dökülür
D)    Bozkır en güzel mevsimini yaşamaktadır
E)    Ah yurdumun yoksul ve kimsesiz çocukları

CEVAPLAR

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
A    D    C    A    E    A    B    C    E    E

11   12   13   14   15   16   17   18   19   20
A    B    E    A    B    A    C    B    E    E

21   22   23   24   25   26   27   28   29   30
C    E    C    D    E    B    E    C    C    B

31   32   33   34   35    
D    A    D    A    B                    


 

KONU ANLATIM VİDEOSU (İSİM TAMLAMASI) ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

 

 İLGİLİ İÇERİK

TAMLAMALAR TEST-1

TAMLAMALAR TESTİ-2

SIFAT(ÖNAD) TESTİ-1

AD (İSİM) TESTİ-1

Üye Girişi