Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SIFAT(ÖNAD) TESTİ-2

"Sen de ne ballı adammışsın be!"
Yukarıdaki altı çizili sözcük mecaz anlamıyla ve sıfat görevinde kullanılmıştır.
1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi anlamca ve görevce bu sözcükle özdeştir?
A) Böylesine kusursuz bir romanla ne kadar övünülse azdır.
B) Çok kuru bir anlatımı var, okuyana tat vermiyor.
C) Sesindeki yumuşaklık gittikçe kaybolmaya başladı.
D) Eskiden yazlık sinemalar olurdu burada.
E) Davranışlarındaki bu ağırlık, ölçülülük onu çok saygın biri yapıyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmıştır?
A) Dün üç arkadaş bir iskelede buluştuk.
B) Eskiler bu iskeleye cankurtaran derlermiş.
C) Fırtına nice balıkçıyı iskeleye sığınmak zorunda bırakmış.
D) İskelenin bir yanı, tahtaları çürüdüğü için kullanılmıyormuş.
E) Buranın sakinleri bir gün sert bir dalganın iskeleyi götüreceğinden korkuyorlar.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmamıştır?
A) Bizi buraya hangi araba getirmişti?
B) Sana hiç yakıştıramadım, o ne biçim söz öyle?
C) Size nasıl bir ev lazımdı?
D) Daha kaç kez söyleyeceğim bunu?
E) Onun kaçıncı katta oturduğunu biliyor musun?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme, hem işaret hem sayı sıfatı almıştır?
A) Şu birkaç yaşlı asker bu kaleyi nasıl savunacak bilmiyorum.
B) Yıllarca bu iki eski arkadaş birbirlerinden haber alamamıştı.
C) Kalenin o eski, yüksek kapısını birkaç darbeyle açabilirlerdi.
D) Birbirini yıllardır özlemle bekleyen arkadaşları bu korkunç, amansız saldın yine mi ayıracaktı?
E) Artık önlerinde onları bekleyen o neşeli, güzel günler yoktu.

5. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap sıfat görevinde değildir?
A) — Babası nasıl bir adamdı?
     — Yaşlı.
B) — O hangi tür romanlardan hoşlanır?
     — Polisiye.
C) — En çok hangi yemeği sever?
     — Fasulye.
D) — Buraya kaç kişi geldiniz?
      —Üç.
E) — Odalar kaçar kişilikti?
    — Beşer.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması, bir başka adı niteleme görevinde kullanılmıştır?
A)  Yosun tutmuş kayalıklarda oturduk bir süre.
B)  Yol yorgunu misafirlere sıcak kahve ikram etti.
C)  Ünlü yazarın son kitabı bu ay satışa çıkıyor.
D)  Aylarca boş kalan eve hırsızlar dadanmıştı.
E)  Kirli giysilerin hepsini çamaşır sepetine koydu.

7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?
A) Nasıl bir işe bulaştığınızın farkında mısınız?
B) Bu konuyu ne zaman ve nasıl halledeceksin?
C) Daha kaç bahar senin yolunu gözlemeliyim?
D) Neden burdasın ve benden ne istiyorsun?
E) Yediğimiz bu pasta neyden yapılmış acaba?

8.  Aşağıdakilerin hangisinde ikileme “Eski püskü bir resim olarak kimliğimde taşıyorum şimdi çocukluğumu.” cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır?
A)    Paldır küldür yıkılır bulutlar     
       Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet
B)    Rüzgâra karşı kalem oynatır hayatım    
       Damla damla büyür beyninde bir gül
C)    Usul usul bir kelebek yaklaşır      
       Konar yüreğimdeki çiçeğe
D)    Boğulup gitsin sesim  
       Uçsuz bucaksız bir koroda
E)    Sularda pul pul, toprakta tel tel      
       Çözülüp dağılsak

9.  Aşağıdakilerden hangisinde bir sıfat, birden çok adı nitelemiştir?
A) Güzel, ilginç fikirler bulmada üstüne yok doğrusu.
B) Masadaki cam tabaklar, bardaklar çizik içindeydi.
C) Küçük kız, kırmızı el çantasını boynuna asmıştı.
D) Eski günlerin hatrına ona bir şans daha vereceğim.
E) O hep büyük hayallerin, ideallerin peşinde koştu.

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler aynı türde kullanılmıştır?
A)  Kötü anılardan kaçmak istedikçe eski günleri hatırlatan birileriyle karşılaşıyordum.
B)  Dışarıda hatırı sayılır bir mart soğuğu vardı ama içim neşeli kuş cıvıltılarıyla doluydu.
C)  Sınırı geçtim; ülkemin güzel kokusunu duydum ve içime derin derin çektim.
D)  Kendimi asla şair saymıyorum; şiirle uğraşan sıradan bir adamım ben.
E)  Yol uzun sürmüştü, yolcuların tümü ağır bir uykuya teslim olmuştu bile.

11.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
A)  Ve sabah türkü gibi yayılır  
     Salyangozların izleri uzar toprakta
B)  Ve sonra çekip gitmek  
     Dalgın bir cırcır böceği gibi.
C)  Bana böylesi garip duygular  
     Bilmem niye gelir, nereye gider?
D)  Bu şiir senin ilk ve son konuğundu  
     Evet, yalnızlık bir seyirlik oyundu.
E)  Usuldan bir rüzgâr esiyor  
     Yaşlı incir ağacının dallarına yürüyen

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde sıfatlar bir arada kullanılmıştır?
A)    Geniş evde oturmak, rahat ortamda yaşamak istiyordu.
B)    Çocuklara birer hediye almak için iki saatini harcadı.
C)    İstersek güzel günleri tekrar yaşayabiliriz.
D)    Bazı komşularımız eski evimize sık sık gelirdi.
E)    Masmavi deniz bizi kendisine çağırıyordu.

(I) Her şey altı yaşıma varmadan okula gidince oldu. (II) Beş buçuk yaşındaydım o vakit. (III) Birden kelimeler sustu dilimde. (IV) Kimse çözemedi o geveze çocuğun birdenbire kekeme oluşunu. (V) Müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyordum.
13. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

I. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden
II.    Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?
III.    Hangi resmime baksam ben değilim
IV.    Sana çılgın bir bulut desem mi bilmiyorum
V.    Ne başta dert ne gönülde hasret olsun
14. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde niteleme veya belirtme sıfatı kullanılmamıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

Çantana yerleştirdiğin bu birkaç parça eski eşya ile kaç günlük yolculuk yapacaksın?
15. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sayı sıfatı    B) Niteleme sıfatı
C) Belgisiz sıfat    D) Soru sıfatı
E) İşaret sıfatı

Yazıya bir kere bulaşan kişi, artık o çemberin dışına çıkarma cesaretini gösteremiyor.
16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu cümledeki altı çizili sıfatın benzeri yoktur?
A)    Siz şu kitaplardan dilediğinizi alabilirsiniz.
B)    Şu sıralar kimsede ümitsizlik göremiyorum.
C)    Sahibi yoksa şuradaki sandalyeyi alabilir miyiz?
D)    Ben o romanı öğrenci iken okumuştum.
E)    Heyecanlı biri olduğu için maç boyunca yerinde duramadı.

(I) Güneş yakmaya başlayınca salkım söğütlerin altına sığındık. (II) Aramızda iri yapılı kişiler de vardı. (III) Bu kişilerden birinin yanında yosun yeşili gözleri olan bir çocuk duruyordu. (IV) O şirin çocuğa beş para etmez elbiseler giydirmişlerdi. (V) Ama çocuk canayakın tavırları ile üzerindeki elbiseleri unutturuyor, kendini sevdirmeyi başarıyordu.
17. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde birleşik yapılı sıfat yoktur?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

18. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi basit yapılı bir sıfattır?
A)    Yerinden kalkıp kapalı pençeleri tek tek açtı.
B)    Derin ırmaklarda yüzmek tehlikelidir.
C)    Salonu açık maviye boyatmak istiyordu.
D)    Her yaz tatilinde ilginç bir arabaya binerdi.
E)    Semineri veren kişiye birkaç soru sordu.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmamıştır?
A)    Yaşlılardan biri soruya ince bir karşılık verdi.
B)    Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
C)    Bize ilgililerin bu konuyla ilgileneceği söylendi.
D)    Annesi bahçeden her zaman tazelerini toplardı.
E)    Sporcular olimpiyatlar için kampa alındılar.

(I) Sabah erken kalkıp dedemin bağına gittik. (II) Bağı ortasında koskoca bir ceviz ağacı vardı. (III) Bu ağaçla da küçücük cevizler vardı. (IV) Cevizlerin bazıları yer düşmüştü. (V) Önce yerdeki cevizleri topladık, sonra ağaçtakileri...
20. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamı küçültülmüş bir sıfat kullanılmıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?
A)    Ne olur, bize güzel haberler getirin.
B)    Kimi zaman insanın eli işe gitmiyor.
C)    Fidan dikmek için küçük çukurlar açın.
D)    Ara katlarda oturmak daha avantajlıdır.
E)    Sert koltukta oturursanız rahat edemezsiniz.

22. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?
A)    Makinada yıkanan çamaşırlar diğerlerine göre tertemizdir.
B)    Dedesinin rüzgâr gibi koşan simsiyah bir atı vardı.
C)    Ağaçlardaki kıpkırmızı elmalar insanın iştahını kabartıyor.
D)    Yemyeşil çimler üstünde uzanıp yorgunluğumuzu atalım.
E)    O, koca şehirde yapayalnız bir insandı.

23. Aşağıdaki dizelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?
A)    Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin
B)    Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik
C)    Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık
D)    Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle
E)    Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim hem belirtme hem niteleme sıfatı almıştır?
A)    Kısa öyküler yazan yazarın son yapıtı bir roman oldu.
B)    Dünya kadınlar günü her yıl kutlanmaya devam ediliyor.
C)    Hayatın içinde bazı küçük problemler zamanla çözümsüz hale gelebiliyor.
D)    Evlerimizdeki çiçek sayısı azaldıkça çiçek isimleri unutuluyor.
E)    Küçük sorunları göz ardı etmek, zamanla önemli hatalara yol açıyor.

Kimi niteleme sıfatlarının ilk ünlüsüne kadar olan bölümü m, p, r, s, ünsüzlerinden yakışanı ile bir örnek haline getirilir ve sözcüğüne eklenerek sıfat pekiştirilir.
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir pekiştirme sıfatı vardır?
A)    Şehrin etrafında yemyeşil ağaçlar vardı.    
B)    Koskoca şehirde yapayalnız kalmıştı yaşlı adam.    
C)    Dağın tam üstünde kapkara bir bulut durmuştu.    
D)    Dedesi, yaşına rağmen sapasağlam, sağlıklı bir  adamdı.    
E)    Gökyüzünü çepeçevre saran bembeyaz bulutlar dikkat çekiciydi.    

Ad soyundan gelen sözcüklerin önemli bir kısmını da sıfatlar oluşturur. Söz diziminde cümlenin herhangi bir öğesi olmayan sıfatlar daima adın önüne gelen ve çekim eki almayan sözcük türüdür.
26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçadaki altı çizili sözlerde belirtilen duruma aykırı olan bir sıfat kullanılmıştır?
A)    Gelişmiş ülkelerin en önemli özelliği halkının eğitim seviyesinin yüksek olmasıdır.
B)    Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan toplumsal bir araçtır.
C)    Ağrı, Türkiye’nin en yüksek dağıdır bana göre.
D)    Sanat pek çok toplumun yaşantısına ayna tutar.
E)    Son yıllardaki yangınlarda güzelim ormanlarımızın çoğu kül oldu.


Kırklareli İğneada; ormanları, zengin canlı türleri, bitki
                                                      I
çeşitliliği, suyla kaplı zemini, tatlı ve tuzlu gölleri,
                          II                           III
kıyı kumullarıyla  benzersiz bir yeşil evren,
IV                                          V
27. Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
A) I B) II C) III D) IV E)V


Gerçek sanatçı halktan kopmayan, halkının yaşantısını
                                                         I
özlem ve duygularını eserlerinde dile getirendir. Zaten
sanatın temel işlevi de budur. Bu yüzden her sanatçı
           II
bir bakıma yaşadığı toplumun aynasıdır. Onun yazdığı
                           III
her eser yaşadığı toplumun yollarına tutulmuş bir aynadır.
IV                                                                 V
28. Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerin hangisinde sıfat (ön ad) kullanılmamıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

“Tek, çift, yarım, çeyrek” sözcükleri, kesin bir sayı bildirdiğinde asıl sayı sıfatı olarak kullanılabilir.
29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde asıl sayı sıfatı vardır?
A)    Biliyorum tek dostum var, o da sensin.
B)    Çeyrek ekmekle bile doyuyorsun.
C)    Yarışmayı kazanan çift, otelimizde ücretsiz kalacak.
D)    Dün aldığımız yarım bilete amorti çıktı.
E)    Biliyorsun tek sayılar ikiyle bölünemez.

Sayıların her sözcüğü, çek, senet işlemi söz konusu değilse, ayrı yazılır
30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A)    Türkiye de iki milyondan fazla işsiz var.
B)    Hediye olarak kütüphaneme yüz elli kitap aldı
C)    Soru bankasının yirmiyedinci sayfasında siliklik var
D)    Amcamdan aldığım beş milyarı buğun verdim
E)    Soldan ikinci dükkân bizim arkadaşa ait.

Üleştirme sıfatları varlık veya nesnelerin eşit biçimde pay edildiğini anlatan sıfatlardır Bu sıfatlar -ar, -er ekiyle oluşturulur
31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üleştirme sayı sıfatı yoktur?
A)    Birer kâğıt alın ve kâğıda düşüncelerinizi yazın
B)    Çocuklara beşer kalem hediye ettim.
C)    Bayramda çocuklara ellişer lira verdi
D)    Kahvaltıda ikişer yumurta yedik
E)    Eve çıkarken ikinci katta dinlendi

Üleştirme sayıları eylemi etkilerse zarf olur
32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üleştirme anlamlı sözcük sıfat değildir?
A)    Öğrencilere birer kitap göndermiş
B)    Hizmetlilere dörder gömlek aldık.
C)    Beşer gün arayla buraya gelecekler
D)    Eşit ağırlık sınıfına üçer üçer girdik
E)    Başkanımız yoksullara yüzer lira dağıttı

33. Aşağıdaki cümleler sayı sıfatlarının çeşidi bakımından eşleştirilirse hangi cümle dışarıda kalır?
A)    Benden onar lira alıp gittiler.
B)    Ankara'da trafiğe üç yüz bin araç girdi.
C)    Açılan sınava iki yüz bin kişi başvurdu.
D)    Orhan Pamuk ikinci yazar olmak istemez
E)    Bankada yedinci sırada beklerken bayılmış


Hoyrattır bu akşamüstüler daima
I
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
               II
Yalnızlığımızla doldurup her yeri
III
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden
      IV
Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
Lavanta çiçeği kokan kederleri
                         V
34. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfattır?
A) I.    B) II. C) III. D) IV.    E) V.


İşte, doğduğun eski evdesin birden
                         I
Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven
Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik
II
Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar
        III                 IV                V
35. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri sıfat görevinde değildir?
A) I ve II.    B) II ve III.    C) II ve IV.
D) III ve IV.    E) IV ve V.

36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı görevde kullanılmıştır?
A)    Boy boy ekinler traktöre yüklenip taşınıyordu.
B)    Arkadaşımın eğri büğrü bir yazısı vardı.
C)    Doğru dürüst bir proje ürettiğini görmedik.
D)    Bizi yıllarca yalan yanlış sözlerle oyaladı.
E)    Önerileri enine boyuna düşündük.

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
I                II
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;
                             III
Biri benim, biri  serseri kaldırımlar
                IV      V
37. Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerin hangileri sıfat değildir?
A) I ve II.    B) I ve III.    C) II ve IV.
D) III ve V.    E) IV ve V.

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki sıfat, isme sorulan farklı bir soruya cevap vermektedir?
A)    Tiyatrolarımız başarılı oyunlarla gündem oluşturdu.
B)    Kırmızı perdeler odayı çok güzel göstermişti.
C)    Sanatçı yepyeni şarkılarıyla dinleyicileri coşturdu.
D)    Yol boyunca kuru dal ve yaprakların üzerinde ilerledik.
E)    Köyün bütün evleri tepenin yamacına sıralanmıştı.

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "canlı" sözcüğü ad olarak kullanılmıştır?
A)    Bu resimde renkler pek canlı durmuyor.
B)    Biraz canlı olun, çok yavaş yürüyorsunuz.
C)    Bence çok canlı motifler kullanmana gerek yok.
D)    Bildiklerimi canlı yayında kamuoyuna anlatacağım.
E)    Her canlının kendine özgü genetik yapısı vardır.

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatına örnek gösterilemez?
A)    Öğretmen bizi altışar kişilik gruplara ayırdı.
B)    Bu okulda bin iki yüz Öğrenci eğitim görüyor.
C)    Dağın üç bininci metresine çıktığımızda,  manzaranın güzelliği büyülemişti bizi.
D)    Okulun son haftasında pikniğe gideceğiz.
E)    Masada üç dilim ekmek vardı sadece.

CEVAPLAR

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
B    E    E    B    C    B    C    D    E    A

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
 A     D     C     E     A     E     A     E     E     C

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30
 B     E     E     C     D     E     D     A     A     C

31    32    33    34    35    36    37    38    39    40
 E     D     A     A     E     E     C     E     E     D

İLGİLİ İÇERİK

SIFAT(ÖNAD) TESTİ-1

SIFAT(ÖNAD) TESTİ-3

SIFAT(ÖNAD) TAMLAMASI ve ÇEŞİTLERİ

10.SINIF SIFATLAR(ÖNADLAR) SLAYTI

ZAMİRLE SIFATIN FARKI

YAPILARINA GÖRE SIFATLAR

ADLAŞMIŞ SIFAT NEDİR?

SIFATLAR( ÖN AD) UYGULAMA

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST

 

Üye Girişi