Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SIFAT(ÖNAD) TESTİ-1

Kocasından daha yaşlı, benzi son derece soluk, hareketleri oldukça yumuşak ve
                              I                            II                                   III  
uysal.... Sesinde bir kısılma var ama fazla değil.
  IV                                    V
1. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi gerektiğinde bir adın niteleyicisi olamaz?
A)I      B)II      C)III     D)IV     E)V


Yazıhanenin her karışı onun ellerinin değdiği, kitapların her sayfası bakışlarıyla yüz yüze
                          I                                                II   
geldiği zaman asıl ve önemli  anlamlarını kazanmaktaydı.
                    III           IV           V    
2. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi tür bakımından birbirinden farklıdır?
A)I ve V         B)II ve III     
C)III ve IV    D)II ve IV     
E)I ve IV


Sıfatlar bazen bir ismin önüne gelmeden de, o ismi niteleyici bir anlam taşıyabilir.
3. Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir kullanım görülmektedir?
A) Şimdi artık o eski evlerden hiçbir eser yok.
B) Oda, etrafa dağılmış dosyalara ve kitaplara rağmen ürkütücü derecede boştu.
C) Büyük bir uçurumun karşısında öylece duruyorum sanki.
D) Kitapları kitaplıktaki yerlerine, dosyaları yazıhanenin gözlerine yerleştiriyordu.
E) Okuduğum kitapta gördüğüm ilgi çekici sonuçları defterime yazdım.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı ismi olmadığı halde sıra sayı sıfatı olarak kullanılan bir sözcük bulunmaktadır?
A) Bu yıl kardeşim ikinci sınıfa geçti.
B) Sınıfa giren ilk öğrenciye hediye vereceğiz.
C) Daha yarım saat bile olmadı işe başlayalı.
D) Koşabileceği son hızla koşuyor, ancak öndeki arabaya yetişemiyordu.
E) Gittiğinin yedinci günü beni evden aramıştı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Buralarda kış güney bölgelerdekinden daha uzundur.
B) Mevsimler arasında ayrım yapmam, bence hepsi güzeldir.
C) Karadeniz’in suları her mevsim soğuktur.
D) Sonbaharın bende bıraktığı en kalıcı his hüzündür.
E) Buralarda dağlardan esen rüzgâr yazın bile serttir.

6. “İyi” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı türde kullanılmıştır?
A) Çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak için çalışıyoruz.
B) Yaralı adamın durumu pek de iyi görünmüyordu.
C) Arabasını iyi bir paraya satabilirse bir iş kuracakmış.
D) Her zaman, etrafında iyi arkadaşlar bulunduracaksın.
E) İyi insan olsa sana bir teşekkürü çok görür müydü?

Öyle büyük şeylerde gözüm yok hiç,
Küçük mutluluklar diliyorum; küçücük...
Bir çocuk saflığında gülüşler,
Islanmış çimenlerin kokusu,
Bahçedeki gül ağacı, mis kokulu çiçekler,
Gıcırdayan salıncak…  
7. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A)  Kurallı bileşik sıfat B)  Türemiş yapılı sıfat
C)  Basit yapılı sıfat D)   İşaret sıfatı
E)  Sayı sıfatı

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ne” sözcüğü, soru sıfatı görevinde kullanılmıştır?
A) Onlar buraya ne gün gelecek belli mi?
B) Ne şanslı bir çocuksun biliyor musun?
C) Bunları benden hâlâ ne saklıyorsun?
D) Doğum gününde sana ne almış?
E) Gençler, bu saatte ne bekliyorsunuz?

Daha güzel günlerimiz olacak, göreceksin.  
9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, bu cümledeki “daha” sözcüğüyle aynı görevde kullanılmıştır?
A)  Yavrusuna sarılan bir anne gibi yalnızlığıma sarındım.
B) Biraz kendine zaman ayır, çok kötü görünüyorsun.
C)  Büyük, geniş bir evde yaşamayı hayal ettim hep.
D) Ufacık bir umudum olsa vazgeçmez, direnirdim.
E)  Belirsizlik, en kötü ihtimalden daha acı vericiydi.

Baş başa kalmış iki Hisar  
Beklemekte sönük sahilleri.
                    I
 Artık eski harpleri anlatır taş duvarlar                                                   
                                            II
 Kıyılarından geçen balıklara.
                    III
 Şimdi sulara düşen çürümüş tahtalar                                              
                                IV
 Dalgalarda son oltanın yemleri.
                    V
 10. Yukarıda numaralı sözcüklerden hangisi sıfat değildir?
    A) I.    B) II.        C) III.      D) IV.    E) V.

I.  O yıllarda insanlar, yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaçtı.
II.  Benden o adamla aynı sofraya oturmamı beklemeyin.
III.  O senin arkadaşın, bu yüzden onunla sen konuşmalı-sın.
IV.  Kendini suçlama, o durumda kim olsa aynı şeyi yapardı.
V.  O güzel insanları bir daha ne zaman görürüm kim bilir?
11. “O” sözcüğü, numaralı cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmamıştır?
A) I.           B) II.                    C) III.                   D) IV.                  E) V

(I) Benim için yazma tutkusu, yazarlık sevdasından ya da edebiyat merakından çok önce gelişti. (II) Ancak bu belki de bir tercihten ziyade bir zorunluluktu. (III) Yani çok fazla seçeneğim yoktu o zamanlar. (IV) Ben ailemle birlikte olsam da yalnız bir çocuktum. (V) Buna, yurt dışına çıkmamla birlikte bir de kültürümden ve dilimden uzaklık eklendi.
12.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı vardır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

O dergide takma isimle ilginç yazılar yazmaya kaç yaşınızda başladınız?
13. Bu cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)    Sayı sıfatı vardır.
B)    İsmi niteleyici sözcük kullanılmıştır.
C)    “Kaç” sözcüğü soru sıfatıdır.
D)    “O” sözcüğü işaret sıfatıdır.
E)    Tekil ve çoğul isim vardır.

(I) Babam konuştu mu sert konuşurdu. (II) Sözünü taşa söyler gibi söylerdi, gururumuzu kırardı. (III) İhtiyaçlarımızın çok azını karşılardı. (IV) Fakat ben biliyorum ki aslında onun ince, tertemiz bir yüreği vardı. (V) Bütün sertliğine, duyarsızlığına karşın, ne yaptıysa bizim için yaptığını söylerdi.
14. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı vardır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat değildir?
A)    Giriş kapısındaki güvenlik görevlisi değişmiş.
B)    Arkadaşlarla güneşli bir günde buluştuk.
C)    Kedi, parktaki yemyeşil çimlerin üzerinde uyuyordu.
D)    Üzerindeki mavi gömleği ilk defa giymişti.
E)    Ailesi ile görüşmek için bir saat izin aldı.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
A)    Serviste öğrencilerin yanında genç bir öğretmen vardı.
B)    Osman, sık sık enteresan hikâyeler anlatırdı.
C)    Avukat Sermet, her davayı kabul etmezdi.
D)    Doktorlar, gece gündüz dertli insanların yardımına koşar.
E)    Arkadaşım, edebiyat ile yakından ilgilenirdi.

(I) Okulun çıkış kapısının önünde o gün insanlar toplanmıştı. (II) İnsanların toplanma nedenini merak edip oraya yöneldim. (III) Merakımı gidermek için hızlı hızlı yürüyordum. (IV) Kalabalığa yaklaşırken gençler bana yol verdi. (V) Bir öğrenci fenalaşmış, bir kenara oturmuş, kendini toparlamaya çalışıyordu.
17. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat kullanılmıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

(I) Dümdüz yolda kaleye doğru ilerlerken atlarımız yan yana gidiyordu. (II) Önümüzdeki ağaçlığı dönsek kale görünecekti. (IİI) Bir silah sesi duyduk apansız. (IV) Birbirimize baktık, ne oluyor acaba der gibi. (V) Silah sesinin geldiği yere doğru dörtnala at koşturmaya başladık.
18. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş sıfat kullanılmıştır?
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

Renkli düşlerde unutuldu yaşantımız Uzakta değilim, sesini duyabilirim
19. Bu dizelerdeki altı çizili sıfatın yapı bakımından benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A)    Bu bahar yalnız mesut günler taşımaktadır
B)    Durur alev gibi, dallarda kanlı bülbüller
C)    Görmedin sen bizim mavi suları
D)    Bir türkü söylemeden gidersem yanarım
E)    Ovada ince yollar gölgeleniyor işte

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili söz sıfatın derecesini bildirmektedir?
A)    Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak
B)    Ovada ince yollar gölgeleniyor işte
C)    Haritanın en beyaz noktasına kan düştü
D)    Gözlerde ne bir nefes ne de bir kanat sesi
E)    Yangınlarla bütün vatan al sancak oldu

Bir sabah geç kalktım, meydana geldiğimde görünürde kimseler kalmamıştı.
21. Bu cümledeki altı çizili sıfatın benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A)    Rüzgâr çıkınca, karlı dağlardan aşağıya iki çoban indi.
B)    Çantasında bir kalem ile bir kitap vardı.
C)    Sözünü ettiğim yeri bir gör, ondan sonra konuş.
D)    Beş gün sonra sizi güzel yerlere götürecekmiş.
E)    Bir ara uğra da sana güzel kitaplar vereyim.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?
A)    Şairler, duygusal bir yapıya sahiptir.
B)    Uzun bir yolculuktan sonra geldik buraya.
C)    Bu duvarda da bir fotoğraf asılıydı.
D)    Bahar geleli doğa sınırsız bir neşe içinde.
E)    Anadolu'da dağların sonsuz bir güzelliği vardır.

23. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
A)    Açık pencereden içeri bir güvercin girdi.
B)    Evinin bahçesine derin bir kuyu kazdılar.
C)    Büyük şehirde yaşayan insanlar kaynak suyu içiyor.
D)    Kapalı alanlarda uzun süre duramıyorum.
E)    Kaygan zeminde araba kullanmak çok zordur.

 “Adlaşmış sıfatlar bir isim gibi, başka bir sıfat tarafından nitelenebilir ya da belirtilebilir.”
24. Aşağıdaki dizelerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım görülmektedir?
A)    Benim kadar titremez hiçbir yiğit, oğluna
B)    Hiçbir ana, kızına bu kadar düşkün olmaz
C)    Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna
D)    Buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz
E)    Tanrı yardımcı olsun gayri yolda kalana

25. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde adlaşmış sıfata yer verilmemiştir?
A)    Ağlayanın malı gülene hayır etmez.
B)    Akıllı köprü arayana dek deli suyu geçer.
C)    Ağrımayan baş yastık istemez.
D)    Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır.
E)    Cefayı çekmeyen, safanın kadrini bilmez.

26. “Türkçe” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)   Türkçe, dünyanın en zengin dillerinden biridir.
B)    Türkçe kitabını dün okulda kaybetmişti.
C)    Türkçe dersini çok seviyordu çocuklar
D)    Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana olmaz.
E)    Türkçe sorularını çözerken çok zorlanıyordu.

Bursa'da eski bir cami avlusu
                   I
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir duvar
                                   II
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
           III
Eliyor dört bir yana sakin bir günü
               IV
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
V
27. Yukarıdaki numaralı sözcüklerden hangisi belirtme sıfatı olarak kullanılmamıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

28. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “bir” sözcüğü diğerlerinden farklı bir sıfat olarak kullanılmıştır?
A)    Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında
B)    İçimde damla damla bir korku birikiyor
C)    Bir kuş sesi geliyor dudaklarından
D)    Baba katiliyle baban bir safta
E)    insan bir akşamüstü ansızın yorulur

Sayı sıfatları sıfat öbeğinde adları belirten tamlayan görevinde olabilir
29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı sıfatıyla kurulan tamlama başka bir adın sıfatı olmuştur?
A)    Çantasında yirmi bir kalemi var.
B)    Yönetici üç kiracıdan kira alamamış.
C)    Ağzında on iki dış kaldı.
D)    Pazardan beş kilo portakal almış.
E)    Günde en fazla beş çay içeriz.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı anlamlı sözcük zarf olarak kullanılmıştır?
A)    Nihat Genç'in son kitabı beş yüz bin adet basıldı.
B)    Amcamların bahçesine otuz ağaç dikildi.
C)    Beşiktaş'taki çatışmada iki kişi yaralandı.
D)    Kardeşimin arkadaşı koşuyu ikinci bitirdi.
E)    Her gün beş kilometre koşuyorum.

Sıra sayı sıfatları belirttikleri adları sıralayan, derecelendiren sıfatlardır. Asıl sayılara -inci (-inci, -üncü, -üncü) ekleri getirilerek oluşturulur. Kurdukları sıfat tamlamasındaki ada sorulan ‘kaçıncı” sorusuna yanıt verir.
31.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıra sayı sıfatı yoktur?
A)    Ali, sınıfta yedinci sırada oturuyor.
B)    Geçen yıl teşekkürü bir puanla kaçırdı.
C)    Kütüphanede ikinci katta tarihi kitaplar var.
D)    Bizim oğlan bu ay üçüncü tıraşını da oldu.
E)    Yeğenim Kadir altıncı gömleğim de eskitti.

Son, sonuncu, ortanca" ile birinci anlamındaki" sözcüğü de sıra sayı sıfatı olarak kullanılır
32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıra sayı sıfatı yoktur?
A)    Bu dönemki ilk notumu heyecanla bekliyorum
B)    İlk insanlar ateşi bilmezdi
C)    Puan cetvelinin son sırasındayız.
D)    Sonuncu öğrenci üzüntüden ağladı
E)    Ortanca çocuğumuz şimdi askerde

 “-inci, -inci" ekini alan sayı anlamlı sözcük eyle me sorulan kaçıncı sorusuna yanıt veriyorsa zarf tır
33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-inci, inci" ekini almış sözcük sıra sayı sıfatı değildir?
At Bu derginin üçüncü sayısı daha çıkmadı.
B)    Volkan Işık Ford Rallisini dördüncü tamamladı.
C)    IV. Murat, yaşamını ilgiyle okuduğum bir tarihi kişiliktir.
D)    Ahmet Necdet Sezer onuncu cumhurbaşkanıdır.
E)    Bu beşinci yaz oldu doğduğum yere gitmeyeli.


Kardır yağan üstümüze geceden
             I
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
II             III
Ormanın uğultusuyla birlikte
Ve dörtnala dümdüz  bir mavilikte
                       IV    V
34. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat görevinde değildir?
A) I.    B) II. C) III. D) IV.    E) V.


I. Sesin nerede kaldı, her günkü sesin,
II.    Unutulmuş güzel şarkılar için
III.    Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan,
IV.    Rüzgâr gibi tâ eski Anadolu’dan
V.    Sesin nerede kaldı, kar içindesin!
35. Bu dizelerin hangisinde sıfat yoktur?
A) I.    B) II. C) III. D) IV.    E) V.


36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?
A)    Yazın ortasında yağan dolu herkesi şaşırtmıştı.
B)    Sinemaya sensiz gitmeyi hiçbirimiz istemedik.
C)    Bize geldiğinde üzerinde mavimsi bir ceket vardı.
D)    Denizin altında bulunan batık gemi çıkarıldı.
E)    Çamlık arazide ilk araştırmalarımızı yaptık.

37. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?
A)    Verdiğimiz kitap siparişleri nerede kaldı?
B)    Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?
C)    Bir kalemden başka kim anlar beni?
D)    Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna?
E)    Bu şehir o eski İstanbul mudur?

38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim,  hem belirtme hem niteleme sıfatı almıştır?
A)    Sonunda şu iki kitabı almaya karar verdim.
B)    Deneme yazmak için dar yollardan, sarp kayalık¬lardan geçmeyi göze almak gerekir.
C)    Bu şairimiz, eski kalıplar içinde yeni konuları usta¬lıkla anlatmıştır.
D)    Okurun yüreğini titretmeyen şiirlerin kalıcı olacağını düşünemiyorum.
E)    Nitelikli bir şiirin okuyucu sıkıntısı çekeceğine inan¬mam.

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmamıştır?
A)    Öğrencilerinize hangi tür kitapları öneriyorsunuz?
B)    Babanız size kaçar lira harçlık veriyor?
C)    Ders anlatırken nasıl bir yöntem izliyorsunuz?
D)    Öğretmeninizin bu binanın kaçıncı katında otur¬duğunu biliyor musunuz?
E)    Tatilden ne gün döneceksiniz?

Ovayı dolduran bu kuru dikenler, yabani çiçekler arasındaki birkaç ağaç,  ıpıssız çöl ortasında vaha sanki.
40. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A)  İşaret sıfatı    B)  Pekiştirme sıfatı
C)  Niteleme sıfatı    D)   Belgisiz sıfat
E) Sayı sıfatı

CEVAPLAR

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
E    E    B    B    D    B    E    A    E    B

11    12    13    14    15    16    17    18    19    20
  C     D     A     D     A     E     D     A     B     C

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30
  E      C      C     A     C     D     C     D     D     D

31    32    33    34    35    36    37    38    39    40
  B     B     B     A     E     B     D     E     D     E

İLGİLİ İÇERİK

SIFAT(ÖNAD) TESTİ-2

SIFAT(ÖNAD) TESTİ-3

SIFAT(ÖNAD) TAMLAMASI ve ÇEŞİTLERİ

10.SINIF SIFATLAR(ÖNADLAR) SLAYTI

ZAMİRLE SIFATIN FARKI

YAPILARINA GÖRE SIFATLAR

ADLAŞMIŞ SIFAT NEDİR?

SIFATLAR( ÖN AD) UYGULAMA

İSİM, SIFAT, ZAMİR, ZARF TEST

 

Üye Girişi