Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

EDEBİ AKIMLARIN TÜRK EDEBİYATINDAKİ ETKİSİ

TÜRK EDEBİYATINDA KLASİSİZM

 • Türk edebiyatı Batı’ya açıldığında Klasisizm dönemini tamamlamıştır. Bu nedenle edebiyatımızda Klasisizm’in önemli bir etkisi olmamıştır. 
 • Şinasi’nin “Şair Evlenmesi”adlı komedisi, La Fontaine’den yaptığı çeviriler ve Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere’den çevirileri, bu anlayışın ürünleri olarak sıralanabilir.

 

TÜRK EDEBİYATINDA ROMANTİZM

 • Tanzimat Edebiyatı dönemindeki ürünlerin çoğunluğu romantik akımın etkisiyle kaleme alınmıştır.
 • Namık Kemal roman ve tiyatrolarıyla 
 • Ahmet Mithat, ilk romanlarıyla 
 • Recaizade Mahmut Ekrem, şiirleriyle 
 • Abdülhak Hamit, tiyatrolarıyla

 

TÜRK EDEBİYATINDA REALİZM

 • Recaizade Mahmut Ekrem (Araba Sevdası)
 • Nabizade Nazım (Zehra) 
 • Nabizade Nazım (Kara Bibik)
 • Halit Ziya Uşaklıgil (Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar) 
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Kiralık Konak, Yaban...) 
 • Memduh Şevket Esendal (Ayaşlı ve Kiracıları) 
 • Reaşat Nuri Güntekin (Romanlarıyla)
 • Refik Halit Karay (Romanları ve hikâyeleriyle) 
 • Sait Faik Abasıyanık (Roman ve hikâyeleriyle)

 

TÜRK EDEBİYATINDA NATÜRALİZM

 • Bizim edebiyatımızda doğalcılık anlayışına en çok yaklaşarak eser veren sanatçı Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Ancak eserlerinde sosyal eleştiriye yer vermesi onu natüralistlerden ayıran önemli bir noktadır.

 

TÜRK EDEBİYATINDA PARNASİZM

 • Bu akımın en belirgin etkileri Tevfik Fikret'te görülür. Kimi yönleriyle Yahya Kemal de bu akımdan izler taşır.

 

TÜRK EDEBİYATINDA SEMBOLİZM

 • Bu anlayışın ilk uygulayıcısı Cenap Şahabettin'dir. Ancak bu akımın en başarılı örneklerini veren şairimiz Ahmet Haşim'dir. Kimi yönleriyle Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şairler de bu akımın izlerini taşırlar.
 • “Şairin dili, düzyazı gibi anlaşılmak için değil, ama duyulmak üzere oluşmuş müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın, ortalama bir dildir
 • Ahmet Haşim (Piyâle Önsözü)

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi