Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Edebi Sanatlar Konu Testi - 1

1. Mezarına birlikte girecek şeyi kazan

   Patiska kefen, çürük teneşir, isli kazan

 Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine örnek gösterilebilir?

 A)  Mecaz-ı Mürsel                     B)   Kişileştirme

C)  Cinas                                   D)   Mübalağa

E)  Leffü Neşr

 

2.    Dil ferahnâk olmak ister hikmetin uşşak bilir

       Geçti kürdîden hicaz'dan bulmadan bir gün reha

İsfehan'da rast gelirsen bir acem, bestenigâr

Koş hemen kanuna, bidar, eylesin bad-ı saba

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler Türk sanat musikisiyle ilgili terimlerdir

Bu şekilde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye                                           B) Telmih

C) Tenasüp                                           D) Seci

E) Cinas

  

3. Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar

    Zalimler her gece bir fidanı kurşunlar

 Bu dizelerdeki altı çizili sözde görülen edebi sanat, aşağıdaki dizelerden hangisinde vardır?

A) Gülsün babalar anneler gülsün

    Onların elinde garip bir gülsün

B) Döktüğün yaşları elimle silsem

    Karşısında diz çöker, on yıl kesilsem

C) Başlıyor ney gibi sine feryada

    O coşkun günlerim geldikçe yâda

D) Sorardım sırrını hiç düşünmeden

    Bu fani gönlümün sevinci neden

E) Hicranla ağaran bu saçlar değil

    Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış

 

4. Eyyub’un derdi dert midir?

    Ben ondan besbeter çektim

Bu beyitte "Eyyub'un derdi" sözüyle Hz. Eyyub peygamberin uzun yıllar çektiği hastalıklar hatırlatılmak istenmiştir.

Yukarıda sözü edilen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye              B) Telmih                  C) Nida

D) Hüsn-i ta'lil       E) Tenasüp

 

5. Çoktur âlemde başa gelenler

    Nerde bilenler ile bilmeyenler

    Eskiden adettir, dağdan gelenler

    Bağda olanları kovar demişler

Bu dizelerde şiir içinde atasözüne yer verilmiştir.

Bu şekilde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüsn-i Ta'lil                              B) Mübalağa

C) Tenasüp                                     D) İstiare

E) İrsal-i Mesel

 

6. Bir eylül akşamı kaybetmiştim annemi

    Eylül yaşlı gözleriyle paylaşmıştı derdimi

Bu dizelerde şair, eylül yağmurunun, annesinin acısını paylaşmak için yağdığını söyleyerek yağmurun yağmasını başka bir nedene bağlamıştır.

Bu şekilde yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Tecahül-i arif

B)   Hüsn-i ta'lil

C)   Kapalı istiare

D)   Temsili istiare

E)    Mecaz-ı mürsel

 

7. Urganda un serilmiş yine şah-ı goncanın

    Gülistanın şimdi bülbül Hoca Nasreddin'idir

Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi ağır basmaktadır?

A) Telmih                                B)  Tecahül-i arif

C) Hüsn-i ta'lil                        D)  Kinaye

E) Tevriye

 

8. Atılan elbiseler boğazlanmış bir adam

    Kırık masalarında kırık masalarında

Bu dizelerdeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih (Benzetme)             B)   Hüsn-i Ta'lil

C) Mecaz-ı Mürsel                 D)   Kinaye

E) Telmih (Hatırlatma)

 

9. Küçük bir çocuğun kaçırıldığı haberi etrafa yayılınca bütün Amasra ayağa kalktı.

Bu cümlede görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İstiare              B)  Kinaye                           C) Abartma

D) Tevriye               E)  Mecaz-ı  Mürsel

 

10. Bu sene sarışın yüzlü ilkbahar

      Çimenler üstünde solgun yatıyor

      Gizli bir elemle hıçkıran rüzgâr

      Çiçekli dalları kımıldatıyor

Bu dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)  ilkbahar-çimenler                 B) yüz-rüzgâr

C)  çiçek-dallar                         D)  rüzgâr-çiçek

E)  ilkbahar-rüzgâr

 

11.  Ne dökülmüş ak gerdanın üstüne

      Kakül müdür zülüf müdür tel midir

Bu dizelerde şair; sevgilinin boynuna dökülenin, onun saçları olduğunu bildiği halde ikinci dizede bunu bilmezlikten gelmektedir.

Yukarıda sözü edilen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hüsn-i ta'lil                     B)  Tecahül-i arif

C)   Kinaye                              D)  Tevriye

E)   Mecaz-ı mürsel

 

12. Gönül, kurşun yemiş yaralı ceylan

     Döndüğü noktadan bin yıl  uzakta

İlk dizedekine benzer bir söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık,

    Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.

B) Geceler toprağa benimle inmiş

    Kasırga benimle kopmuş denizde

C) Her taşı yakut olan bu vatan

    Can verme sırrına erenlerindir

D) Dağlara yaslanıp yatan güneşi

    Yaralı, hastadır, yorgundur sandım

E) Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden

    Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden

 

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "abartma" sanatı yapılmıştır?

A) Gölgeler cenneti olmuştu bütün karşıki yar

    Gölgelenmişti kayıtsız uyuyan genç adalar

B) Şimdi başıboş sebilden selviler bir şey sorar

    Hatırlatır uzayan dem çekişleri rüzgâr

C) Süngümü demir gibi, ellerimle kavradım

    Şanlara, zaferlere yürüdüm adım adım

D) Sırtımda taşınmaz yükü göklerin

    Herkes koşar, zıplar ben yürüyemem

E) Tohum saç, bitmezse toprak utansın

     Hedefe varmayan mızrak utansın

 

14. Baykuşları besler gibi Anka'nın etiyle

     Fanilere kurban edecek ruhunu şair

Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı yapılmıştır?

A) Bir olgunun gerçek nedenini bırakıp onu başka bir nedene bağlama.

B) İnsan dışındaki varlıklara insan kişiliği kazandırma

C) Aralarında anlam ilgisi bulunan sözleri bir sıra gözeterek anlatma

D) Bir sözle, bir olay, masal ya da kişiyi hatırlatma

E) Birbirine karşıt kavram ya da durumları bir arada söyleme

 

15. Bir fakir balıkçı evi, bir tekne

     Kadınlar bakar pencerelerden

     Pencere önlerinde ağlar durur

Bu dizelerdeki altı çizili sözde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yapılmıştır?

A)   Tevriye

B)   Hüsn-i ta'lil

C)   Tecahül-i arif

D)   Teşbih-i beliğ

E)   İntak

 

16. Bir sen ü bir ben ü bir de mutrib-i pakize-eda

     İznin olursa eğer bir de Nedim-i şeyda

     Gayrı yaranı bugünlük edip ey şuh feda

     Gidelim serv-i revanim yürü Sadabâd'e

Bu dizelerde Nedim, sevgilisiyle Sadabâd'e gidecekler arasında dört kişi saymaktadır, oysa Nedim-i şeyda dediği kişi de kendisidir. Şair bu durumu bilmiyormuş gibi davranmaktadır

Bu şekilde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Hüsn-i ta'lil                      B)  Tecahül-i arif

C)  Kinaye                               D)  Tevriye

E)  Mecaz-ı mürsel

 CEVAPLAR

1- C 2- C 3- A 4- A 5- E 6- B 7- A 8- A 9- E 10- E 11- B 12- C 13- D 14- D 15- A 16- B

http://www.edebiyatforum.com

EDEBİ SANATLAR 1 - KONU ANLATIM VİDEOSU ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

 

EDEBİ SANATLAR 2 - KONU ANLATIM VİDEOSU

SON EKLENENLER

Üye Girişi