Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

ŞİİR BİLGİSİ VE SÖZ SANATLARI

TEST 1


Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye kullanılmıştır? 
A) Dışarda fırtınanın şehri döven kırbacı 
İçerde bağdaş kuran sağirle zehirden acı 
B) Dedim ki; - Ona değil kendi hayatına yan

Ey göğsünün altında kalbi yokken yaşayan 
C) El değmişken bir zahmete daha gir 
Kafiyenin ağzına da bir gem vur 
D) Gökleri görüp de yarın bulutlu 
Kendini saklarsa güneş ne mutlu 
E) Dökülür köpüklü sular yarından 
Baharlar yaratır kışın karından 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam kafiye kullanılmıştır? 
A) Gönlünü, Şirin’in aşkı sarınca 
Yol almış hayatın ufuklarınca 
3) Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu 
Kerem in sazına cevap veren bu 
C) Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar 
Tarihe karıştı eski sevdalar 
D) Hal, hatır soranlar çıkar bir yığın 
Masaldır ey gönül garip kaldığın 
E) Yolunda açsam da kanımla ırmak 
Uğrunda şereftir hançer sıyırmak 

3. Aşağıdakilerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır? 
A) Bizimle aradan geçti bir rüzgâr 
Ürperdi bir alın gibi her kabir 
B) Döndü mecnuna gönlüm sen bu köyden gideli

Ben aşık, gönlüm aşık, ben deli, gönlüm deli 
C) Kiminde sohbetine baha biçilmeyenler 
Kiminde sanatından başka tat bilmeyenler 
D) Nasıl yalçın kayayı sökerse dalga yardan

Nasıl bir dal kırarsa bir kartal bir çınardan 
E) Bugün sen bir bakışsın, ben ondan sızan yaşım

Sana bütün ömrümce uyan bir arkadaşım


4. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır? 
A) Başıboş kırlara salar tayını 
Elinden düşürmez akla yayını 
B) Bir dağdı gölgesi kararttı yolu 
Ardınca yürürken, içim yas dolu 
C) Sular var, bir yamaçtan süzülür ince ince

Sular var, kaplar ufku hülya genişliğince 
D) Unuttum, kaç yıl oldu? Bilemem şimdi, nerde

Bir yayla sahnesine açıldı mavi perde 
E) Geçiyor geceler, günler bir örnek

Bir koku veriyor işte her çiçek


5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır
A) 
Değirmen misali döner başım

Sevda değil bu bir hışım 
B) Saçların var, ki başka türlü sarı

Gözlerin var, ki başka türlü yeşil 
C) Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman 
Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak

D) Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar 
Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar 
E) Bahçelerde son güller dökülüyor

 Ömrümüz gibi bahar da geçiyor 

6. Bir güzel şuha dedim iki gözün sürmelidir

Dedi vallahi seni Hind’e kadar sürmelidir 
Bu dizede aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine örnek gösterilebilir? 
A) Cinas B) Tezat C) Kinaye D) Teşbih E) Tecahül’i Arif 

7. Vapuru onlar vurdu ben vurmadım

Cinayeti kör bir kayıkçı gördü 
Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi ağır basmaktadır? 
A) Kinaye B) Kişileştirme C) Tezat D) Seci E) Tevriye

 

8. “İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar” dizesinde “ayaklar” sözü’ gezme” işini yapan insanların yerine kullanılmıştır, buna mecaz-ı mürsel denir. 
Aşağıdaki dizelerden hangisinde bunu örneklendiren bir söz sanatı vardır? 
A) Gül dudaklar öpecek o kırbaç izlerini 
B) Yara açsın kayalar ayaklarında, varsın 
C) Bir insan ormanına döndü şehir gitgide 
D) Derdini bir bir açtı karşısında ocağın 
E) Gözleri dopdoluydu, saçları darmadağın 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hüsn-i ta’lil sanatı yapılmıştır? 
A) Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak 
B) Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin 
C) Billur bir kadehe benziyordun sen 
D) Güneş suya aksetmiş ateşim dinsin diye 
E) Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler 

10. Aşağıdakilerin hangisinde nida sanatına örnek olabilecek bir kullanım vardır? 
A) Avutacak yas arar bir yaprağın sesinde 
B) Yatıyor can evimde hep o sonsuz emeller 
C) Rüzgârı baş döndüren bu türkünün aslı ne 
D) Ay sudan çıkmış gibi tertemiz, bembeyazdı 
E) Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker 

11. Sevgilim senin de geçer zamanın 
Ne şöhretin kalır, ne hüsn-ü anın 
Böyledir kanunu kahpe dünyanın 
Dört mevsim içinde bir bahar olur 
Bu dörtlüğün son dizesinde aşağıdaki sanatlardan hangisi yapılmıştır? 
A)Kinaye   B) Tevriye C) İstiare D) Leff ü neşr E) Tecahül-i Arif

 

12 Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur? 
A) Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur uzakta

Mevsim gibi süslenmiş Emirgan, Çınaraltı 
B) Düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam

Bekleyenim olsa da razıyım kavuşmasam 
C) Üstündeki sandallar ağarmış diye birden

Pas tuttu bu akşam suların rengi havuzda 
D) Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden

Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin 
E) Birkaçı birleşerek köyün yiğitlerinden

Dün gece bağ yolunda gizli pusu kurdular 

13. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? 
A) Bir dörtlüğün birinciyle üçüncü, kinciyle dördüncü dizelerinin birbiriyle kafiyeli olmasına çapraz kafiye örgüsü denir. 
B) Bir dörtlüğün birinci dizesiyle ikinci, üçüncü dizesiyle dördüncü dizelerinin birbiriyle kafiyeli olmasına düz kafiye örgüsü denir. 
C) Dörtlüğün birinciyle dördüncü, ikinciyle üçüncü dizelerinin kendi arasında kafiyeli olmasına sarma kafiye örgüsü denir. 
D) Teşhis, insan dışındaki varlıklara insana özgü, insanın yapabileceği davranışları yaptırma sanatıdır. 
E) Bir olgunun gerçek nedeni bilindiği halde onu başka bir nedenden oluyormuş gibi gösterme sanatına tecahül’i arif denir. 

14. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde “cinas” vardır? 
A) Aşkın yolunda hicre tahammül günah imiş

Uşşakın işi anın içün her gün ah imiş 
B) Bir akşam uykuya dalmışım erken

Henüz genç başımda yeller eserken 
C) Ben ki yandım diyerek onlarla aynı derde

Ateşime bulutlar sarmadan perde perde 
D) Kalbini göstermese göğsünün yırtığından

Yol mu bulurdu Kerem kurduğunuz yığından 
E) Anam artık yasınla döve dursun dizini

Bir günde aştı yârim iki şark denizini

 

CEVAP ANAHTARI:

1.C   2.C   3.B   4.A   5.B   6.A   7.C   8.A   9.D  10.E   11.A  12.E   13.E  14.A

 

EDEBİ SANATLAR 1 - KONU ANLATIM VİDEOSU ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

 

EDEBİ SANATLAR 2 - KONU ANLATIM VİDEOSU

SON EKLENENLER

Üye Girişi