Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

ŞİİR BİLGİSİ VE SÖZ SANATLARI

TEST 1


Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye kullanılmıştır? 
A) Dışarda fırtınanın şehri döven kırbacı 
İçerde bağdaş kuran sağirle zehirden acı 
B) Dedim ki; - Ona değil kendi hayatına yan

Ey göğsünün altında kalbi yokken yaşayan 
C) El değmişken bir zahmete daha gir 
Kafiyenin ağzına da bir gem vur 
D) Gökleri görüp de yarın bulutlu 
Kendini saklarsa güneş ne mutlu 
E) Dökülür köpüklü sular yarından 
Baharlar yaratır kışın karından 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam kafiye kullanılmıştır? 
A) Gönlünü, Şirin’in aşkı sarınca 
Yol almış hayatın ufuklarınca 
3) Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu 
Kerem in sazına cevap veren bu 
C) Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar 
Tarihe karıştı eski sevdalar 
D) Hal, hatır soranlar çıkar bir yığın 
Masaldır ey gönül garip kaldığın 
E) Yolunda açsam da kanımla ırmak 
Uğrunda şereftir hançer sıyırmak 

3. Aşağıdakilerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır? 
A) Bizimle aradan geçti bir rüzgâr 
Ürperdi bir alın gibi her kabir 
B) Döndü mecnuna gönlüm sen bu köyden gideli

Ben aşık, gönlüm aşık, ben deli, gönlüm deli 
C) Kiminde sohbetine baha biçilmeyenler 
Kiminde sanatından başka tat bilmeyenler 
D) Nasıl yalçın kayayı sökerse dalga yardan

Nasıl bir dal kırarsa bir kartal bir çınardan 
E) Bugün sen bir bakışsın, ben ondan sızan yaşım

Sana bütün ömrümce uyan bir arkadaşım


4. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır? 
A) Başıboş kırlara salar tayını 
Elinden düşürmez akla yayını 
B) Bir dağdı gölgesi kararttı yolu 
Ardınca yürürken, içim yas dolu 
C) Sular var, bir yamaçtan süzülür ince ince

Sular var, kaplar ufku hülya genişliğince 
D) Unuttum, kaç yıl oldu? Bilemem şimdi, nerde

Bir yayla sahnesine açıldı mavi perde 
E) Geçiyor geceler, günler bir örnek

Bir koku veriyor işte her çiçek


5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır
A) 
Değirmen misali döner başım

Sevda değil bu bir hışım 
B) Saçların var, ki başka türlü sarı

Gözlerin var, ki başka türlü yeşil 
C) Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman 
Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak

D) Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar 
Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar 
E) Bahçelerde son güller dökülüyor

 Ömrümüz gibi bahar da geçiyor 

6. Bir güzel şuha dedim iki gözün sürmelidir

Dedi vallahi seni Hind’e kadar sürmelidir 
Bu dizede aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine örnek gösterilebilir? 
A) Cinas B) Tezat C) Kinaye D) Teşbih E) Tecahül’i Arif 

7. Vapuru onlar vurdu ben vurmadım

Cinayeti kör bir kayıkçı gördü 
Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi ağır basmaktadır? 
A) Kinaye B) Kişileştirme C) Tezat D) Seci E) Tevriye

 

8. “İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar” dizesinde “ayaklar” sözü’ gezme” işini yapan insanların yerine kullanılmıştır, buna mecaz-ı mürsel denir. 
Aşağıdaki dizelerden hangisinde bunu örneklendiren bir söz sanatı vardır? 
A) Gül dudaklar öpecek o kırbaç izlerini 
B) Yara açsın kayalar ayaklarında, varsın 
C) Bir insan ormanına döndü şehir gitgide 
D) Derdini bir bir açtı karşısında ocağın 
E) Gözleri dopdoluydu, saçları darmadağın 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hüsn-i ta’lil sanatı yapılmıştır? 
A) Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak 
B) Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin 
C) Billur bir kadehe benziyordun sen 
D) Güneş suya aksetmiş ateşim dinsin diye 
E) Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler 

10. Aşağıdakilerin hangisinde nida sanatına örnek olabilecek bir kullanım vardır? 
A) Avutacak yas arar bir yaprağın sesinde 
B) Yatıyor can evimde hep o sonsuz emeller 
C) Rüzgârı baş döndüren bu türkünün aslı ne 
D) Ay sudan çıkmış gibi tertemiz, bembeyazdı 
E) Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker 

11. Sevgilim senin de geçer zamanın 
Ne şöhretin kalır, ne hüsn-ü anın 
Böyledir kanunu kahpe dünyanın 
Dört mevsim içinde bir bahar olur 
Bu dörtlüğün son dizesinde aşağıdaki sanatlardan hangisi yapılmıştır? 
A)Kinaye   B) Tevriye C) İstiare D) Leff ü neşr E) Tecahül-i Arif

 

12 Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir söz sanatı yoktur? 
A) Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur uzakta

Mevsim gibi süslenmiş Emirgan, Çınaraltı 
B) Düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam

Bekleyenim olsa da razıyım kavuşmasam 
C) Üstündeki sandallar ağarmış diye birden

Pas tuttu bu akşam suların rengi havuzda 
D) Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden

Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin 
E) Birkaçı birleşerek köyün yiğitlerinden

Dün gece bağ yolunda gizli pusu kurdular 

13. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? 
A) Bir dörtlüğün birinciyle üçüncü, kinciyle dördüncü dizelerinin birbiriyle kafiyeli olmasına çapraz kafiye örgüsü denir. 
B) Bir dörtlüğün birinci dizesiyle ikinci, üçüncü dizesiyle dördüncü dizelerinin birbiriyle kafiyeli olmasına düz kafiye örgüsü denir. 
C) Dörtlüğün birinciyle dördüncü, ikinciyle üçüncü dizelerinin kendi arasında kafiyeli olmasına sarma kafiye örgüsü denir. 
D) Teşhis, insan dışındaki varlıklara insana özgü, insanın yapabileceği davranışları yaptırma sanatıdır. 
E) Bir olgunun gerçek nedeni bilindiği halde onu başka bir nedenden oluyormuş gibi gösterme sanatına tecahül’i arif denir. 

14. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde “cinas” vardır? 
A) Aşkın yolunda hicre tahammül günah imiş

Uşşakın işi anın içün her gün ah imiş 
B) Bir akşam uykuya dalmışım erken

Henüz genç başımda yeller eserken 
C) Ben ki yandım diyerek onlarla aynı derde

Ateşime bulutlar sarmadan perde perde 
D) Kalbini göstermese göğsünün yırtığından

Yol mu bulurdu Kerem kurduğunuz yığından 
E) Anam artık yasınla döve dursun dizini

Bir günde aştı yârim iki şark denizini

 

CEVAP ANAHTARI:

1.C   2.C   3.B   4.A   5.B   6.A   7.C   8.A   9.D  10.E   11.A  12.E   13.E  14.A

 

EDEBİ SANATLAR 1 - KONU ANLATIM VİDEOSU ( Youtube Kanalımız için TIKLAYINIZ )

 

EDEBİ SANATLAR 2 - KONU ANLATIM VİDEOSU


 

TEST 2

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir “abartma” vardır? 

A) Güneşle ayın bile girmediği bir yerde

Dün ancak gözyaşıyla sönen bir ateş yandı 

B) Sana ne, bulmuşsa kar yaylada diz boyunu

Parçalamışsa bir kurt ne çıkar bir koyunu 

C) Keder çekme yaşını dindiren el yok diye

Bari sen teselli ver duyduğun iniltiye 

D) Gezerken gurbet elde, ova benim dağ senin

Duymuşum dersem yalan hasretini kimsenin 

E) Sular, her gün değişen bir eser utkumuzda

Kumsalda musikidir, manzaradır havuzda 

 

2. Aşağıdaki beyitlerden hangisinde irsal-i mesel vardır? 

A) Bir hamal kayığını sarhoş bilmez, yat sanır

    Eşeğe gem vurmayın, kendisini at sanır 

B) Sular gene o sular, kıyı gene e kıyı 

    Gene çamlar dinliyor uzaktan bir şarkıyı 

C) 0, beyaz bir kuştu, ak kanatlıydı 

    Yel gibi dağları aşan atlıydı 

D) Bilsen, uzaklarda kimler ağlıyor 

   Kimlerin kalbini aşkı dağlıyor 

E) Mavi bir gölge uçtu pencereden 

   Baktım avare bir küçük kelebek 

 

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat sanatına başvurulmuştur? 

A) Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler

    Esmer geceler sendeki esmerliği söyler 

B) Ufkumda gün doğmadan bir gecedir varlığın

    İster yerin dibine, ister semaya sığın 

C) Bir yastığa baş koyan ikizler gibi 

    Tek bir beşikte sallanır denizle gök 

D) Sanat bahar günümde çiçekli bir fidandı

    Kış gelince bir balta altında parçalandı 

E) lstırap çekenlerin acıklı nefesleri 

   Bizde geçer en yanık bir musiki yerine 

 

4. Bülbül gibi aşık olma her güle

    Vefasızdır; gül inanmaz bülbüle

Bu dizede aşağıdaki edebi sanatlardan hangilerine örnek gösterilebilir?

A) Tekrir — teşhis 

B) Tezat — tecahül’i arif 

C) Benzetme — kişileştirme 

D) Kinaye — tevriye 

E) Tekrir — intak

 

5. Bütün acılarım gelip geçici 

Bütün umutların güneşi bende 

Ortadan ikiye böldük sevinci 

Bir eşi sendedir, bir eşi bende

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Redif B) Tam uyak   C)Ölçü D) Çapraz kafiye E) Düz kafiye

 

6. I. O masal mağarası açılır birden 

    II. Yarım aydınlıkta tutuşur, parlar 

    III. Uyku sularında yüzen balıklar 

    IV. Çekilen son dalganın eteğinden 

Yukarıdaki dizeler aşağıdakilerden hangisine göre sıralanırsa düz kafiye örgüsü oluşur? 

A)I-II-III-IV     B)II-IV-III-I         C)III-I-II-IV      D)I-IV-II-III       E)IV-III-II-I

 

7. I. Bu kara kuvvetin kara elleri 

    II. Hala veriyoruz en kutsi yeri 

    III. Böyle sarılırken boğazımıza 

    IV. Gönüllerimizde biz bu hırsıza

Yukarıdaki numaralanmış dizeler sarma kafiye örgüsüne göre sıralanmak istense, aşağıdaki sıralamalardan hangisine göre düzenlenir?

A)I-III-II-IV       B)I-III-IV-II        C)III-I-IV-II         D)IV-III-I-II           E)I-II-IV-III

 

8. Ne nakıştır ne desen 

    Yurtsuzlar, yuvasızlar anlamazlar ne desen 

Bu dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cinas        B)Tevriye    C)Hüsn’i ta’lil     D)Kinaye        E)Tenasüp

 

9. Cevvad’sın ki bahşişüne garaz yok; Hayy’sın ki hayatına maraz yok. Kayyum’sın, alem seninle kâim; Feyyaz’sın, cihan feyzinle daim.

Bu parçadaki altı çizili sözcükler aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A)Zihaf   B) Alliterasyon   C)Seci     D) Cinas E) Redif

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde zengin kat iye kullanılmıştır? 

A) Bir şeyler uçar ellerimizden 

     Her saniye mazilere bizden 

B) Bana ram olmuyor suların sırrı 

     Pul pul, pırıl pırıl ve senden ayrı 

C) Bir başka şarkıya başladı dallar 

     Gel gelelim nerde bu, nerde bahar 

D) Hükmü var mı boyun enin 

     Yollar, içindedir senin 

E) Ansızın gözlerin dolarsa yaşla 

     Titreyen sesinle bir şarkı başla

 

11. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde tam kafiye kullanılmıştır? 

A)Yine yola düşmek gerek 

   Köz oldu sinede yürek 

B) Şüpheler bağrımda yara 

    Ellerim boş, yüzüm kara 

C) Şaşırmışken sağı solu 

    Buldum sana giden yolu 

D) Selam benden eşe dosta 

    Eşim yorgun, oğlum hasta 

E) Mevlana, aman efendim 

    Yüreğim duman efendim

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yarım kafiye kullanılmıştır? 

A) Ayrı ayrı seyretmek çiçek açmış her dalı

    Artık bütün renklerden, artık uzaklaşmalı 

B) Hatırlar bir gün camı açtığını

    Duran bir bulutu bir kuş uçtuğunu 

C) Şaşırdım kaldım nasıl atsam adım

   Bulutlar sisler içinde usandım 

D) Olmuyor seni düşünmemek Tanrım

    Suyun dibine vardı ayaklarım 

E) Meyhaneler, sabahçı kahveleri

    Cümle eş, dost şair, ressam serseri 

 

13. Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere

Onlardır ancak el verecek kimse sizlere 

Bu dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi ağır basmaktadır? 

A) Hüani ta’lil    B) Telmih    C) Mecaz-ı mürsel   D) Cinas   E)Teşbih

 

14. Alaca karanlığın çamurlu yollarını 

İlk yolcu çiğneyince, bahtına dert yanarak 

Korkunç şehir uykudan kalktı homurdanarak 

Gerindi uzun uzun açarak kollarını 

Bu dizelerde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çamurlu yollar    B)Alaca karanlık     C) İlk yolcu    D) Korkunç şehir     E) Baht 

 

15. Bir kişinin şişman olduğunu belirtmek için “Adamın beline taktığı kemer bir hayli uzundu.” denmesi aşağıdaki söz sanatlarından hangisine uygundur? 

A) İstiare B) Teşbih C) Kinaye D) Hüsn-i Ta’lil E) Teşhis

 

 

CEVAP ANAHTARI:

 

1.A  2.A  3.B  4.C  5.E   6.D  7.B   8.A  9.D  10.E  11.C  12.B  13.D  14.D  15.C

 


 

SÖZ SANATLARI VE EDEBİ SANATLAR-UYGULAMA:1

 

 

A) Aşağıdaki dizelerde benzetmeleri bulunuz. Benzeyen ve kendisine benzetilen öğeleri ilgili kısma yazınız.

 

1. Ne hoştur kırlarda yazın uyumak 

Bulutlar ufukta beyaz bir yumak

Benzeyen Kendisine Benzetilen

…………….       ……………………………….

 

2. Fırtınalar koparken git de seyret denizi 

Gökleri bir dev gibi doldurur iniltisi

Benzeyen Kendisine Benzetilen

…………….       ……………………………….

 

3. Belki rüyalarındır bu taze açılmış güller 

Bu yumuşak, aydınlık dalların tepesinde

Benzeyen Kendisine Benzetilen

…………….       ……………………………….

 

4. Bir masal meyvesi gibi paylaştık 

Mehtabı kırılmış dal uçlarından

Benzeyen Kendisine Benzetilen

             …………….       ……………………………….

 

B) Aşağıdaki dizelerde kişileştirme (teşhis) sanatı vardır. Kişileştirilen varlığı ilgili kısma yazınız.

1. Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın

Kişileştirilen Varlık

…………………………………….

2. Bütün bir kent uykudaydı 

Bir ben uyanık

Kişileştirilen Varlık

…………………………………….

3. Yürüyordum ağlıyordu ırmaklar

Kişileştirilen Varlık

…………………………………….

4. Çoban hicranlarını basar bağrına yayla

Kişileştirilen Varlık

…………………………………….

 

 

C) Aşağıdaki dizelerde istiare (eğretileme) sanatı vardır. Bu istiarelerden hangisinin kapalı, hangisinin açık istiare olduğunu örneklerin altındaki boşluklara yazınız.

1. Can kafeste durmaz uçar 

Dünya bir han konan göçer

İstiarenin Türü

……………………………………

2. Yüce dağ başında siyah tül vardır

İstiarenin Türü

……………………………………

3. Yanar gökyüzünün kandilleri ıssız çöllerde

istiarenin Türü

…………………………………….

4. Yılda bir kere çıldırır ağaçlar sevincinden

İstiarenin Türü

………………………………………………

 

D) Aşağıdaki cümlelerde boş yerlere uygun terimler yazınız.

1. Bir kavramı benzetme amacı gütmeden, başka bir kavram yerine kullanmaya............denir.

2. Bilinen bir olayı, söyleyişte bir anlam inceliği yaratmak için, bilmezlikten gelerek söz söylemeye ...................denir.

3. İnsan dışındaki varlıklara insana özgü nitelikler yakıştırmaya...................denir.

4. Bir sözü yakın ve uzak anlamını düşündürecek biçimde kullanmaya...............denir.

5. Anlamca birbiriyle ilgili, birbirini düşündürebilen sözleri bir arada kullanmaya ................ denir.

6. Söz arasında tarihsel bir olaya, kişiliğe işaret etme sanatına......................denir.

7. Bir sözü hem gerçek, hem mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanmaya............... denir.

8. Yazımları bir, anlamları farklı sözlerle yapılan sanata......................denir.

 

 

E) Aşağıdaki dizelerde bir ya da birden çok söz sanatı vardır. Bu sanatları bulunuz ve boş kısma yazınız.

1. Der ki çiğdem: Ben âlâyım,

Yiğit başıma belayım

…………………………………………….

2. Bir güzel şûha dedim ki gözün sürmelidir 

Dedi vallahi seni Hind’e kadar sürmelidir

………………………………………………………………….

3. Artarak tufan olan bir yağmurdur uykusuzluk

………………………………………………..

4. Havada bir dost eli okşuyor tenimizi

…………………………………………………………..

5. Nice bin dalgalı Tekbir olur tek bir ses

………………………………………………………………

6. Âh ettikçe kara bağrım delinir 

Sayılmaz benlerin binden ziyade

………………………………………………………….

7. Bu gece misafirim olsan yeter 

Soğur sevincinden sürahide su

……………………………………………………….

8. Balıklar masal anlatsa 

Tarla sürse kırlangıçlar

…………………………………………………….

9. Dışarım buz bağlamış 

İçerim durmaz yanar

………………………………………………………………….

10. Billur bir avize Bursa’da zaman

………………………………………………….

11. Bir hilâl uğruna ne güneşler batıyor

………………………………………………

12. Dedim dilber niçin sararıp soldun 

Dedi çektiğim dil yaresindendir

…………………………………………………..

13. Madem Ferhat’ım dersin 

Şu dağları yarsana

……………………………………………………….

14. Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz

………………………………………..

15. Dağda yaprak kalmadı 

Yarama bağlamaktan

……………………………………………………

16. Beni bende demen bende degülüm 

Bir ben vardır bende benden içerü

……………………………………..

17. Ey dost senin yoluna 

Canım vereyim Mevlâ 

Aşkını komayayım 

Oda gireyin mevta

…………………………………………………………………….

18. Ey dil bu demde sensin olan bana hem-nefes 

Gel nay gibi inleyelim bari zârzâr

………………………………………………………………….

19. Gülen çehremi görüp 

Sanmayın beni bahtiyardır 

Her kahkahanın içinde 

Bir damla gözyaşı vardır

……………………………………………………………….

20. Sen yoksun diye bahçemde 

Çiçekler açmıyor bak

………………………………………………………………


 

UYGULAMA: 1/ CEVAPLAR

 

A) Verilen dizelerdeki benzetmeler aşağıda gösterilmiştir.

 

Benzeyen

Kendisine Benzetilen

1

Bulutlar

Yumak

2

Deniz

Dev

3

Güller

Rüyalar

4

Mehtap

Masal meyvesi

 

B) Verilen dizelerde kişileştirilen varlıklar şunlardır.

1. Mehtap    2. Kent     3. Irmaklar    4. Yayla

 

C) Verilen dizelerdeki istiare türleri şunlardır:

1. Can kuşa benzetilmiş, fakat “kuş” söylenmemiş -> Kapalı istiare 

2. İnsan vücudu kafese benzetilmiş, fakat vücut söylenmemiş -> Açık istiare

3. Bulutlar, siyah    tüle benzetilmiş; bulutlar söylenmemiş  ->  açık istiare

4. Yıldızlar, kandile benzetilmiş; yıldızlar söylenmemiş  ->  Açık istiare

5. Ağaçlar, insana benzetilmiş; insan söylenmemiş -> Kapalı istiare

 

D) Cümlelerdeki boşluklara şu terimler getirilmelidir:

1.Mecaz-ı mürsel

2.Tecahül-i arif

3.Teşhis

4.Tevriye

5.Tenasüp

6.Telmih

7.Kinaye

8.Cinas

 

E) Verilen dizelerdeki söz sanatları şunlardır:

1. İntak (konuşturma)

2. Cinas

3. Teşbih

4. İstiare

5. Cinas

6. Mübalağa

7. Hüsn-i tatil

8. Teşhis

9. Tezat

10. Teşbih

11. Mecaz-ı Mürsel 

          İstiare

12. Tevriye

13. Telmih

14. Tecahül-i arif 

         İstifham

15. Mübalağa

16. Tekrir

17. Telmih

18. Tenasüp

19. Tezat

20. Hüsn-i talil

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi