Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1980 SONRASI ŞİİRİ TEST-2

1980 sonrası şiirin önemli isimlerindendir. Divan şiirinden beslenerek imgelerle yüklü modern bir şiir yazmıştır. Şiirleri gerçeklik ile ironi arasında gidip gelir. Şiir yanında deneme ve şiir değerlendirmelerinde başarılı eserler vermiştir. Şiirlerinden oluşan Sokak Prensesi, Sırat Şiirleri, Eskiden Terzi, Kırk Şiir ve Bir, Karton Valiz adlı yapıtları vardır.
1.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Haydar Ergülen
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Behçet Necatigil
E) Attila İlhan


2.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 1980 sonrası şiirin anlatımcı şairlerinden olan Roni Marguiles farklı türlerde eserler vermiştir.
B) Yaşar Miraç, şiirlerinde yöresel söyleyişten ve kültürden yararlanmıştır.
C) Adnan Özer, metafizikten ve Doğu kültüründen beslenen şiirler yazmıştır.
D) 1980 sonrası şiirinin en belirgin çizgilerini ortaya koyan şair Ece Ayhan’dır.
E) Hüseyin Ferhad şiirlerini mitolojik şiir anlayışına uygun olarak yazmıştır.


Karadenizli bir şairdir. Şiirlerini yaşadığı bölgenin folkloruyla zenginleştirmeyi başarmıştır. Şiirlerinde demokrasi, barış, gurbet gibi konulara ağırlık vermiştir. Yayımladığı ilk yapıtıyla Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü’nü kazanmıştır. İstanbul'da Bir Kırmızı Gül, Barış Günlerinin Gümüş Denizi, Lazcaz adlı şiir kitapları yayımlanmıştır.
3.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Miraç
B) Roni Margulies
C) Adnan Özer
D) Hüseyin Ferhad
E) Hüseyin Atlansoy


I. Neruda, Paz gibi yabancı şairlerin ülkemizde tanınması için çeviriler yapmıştır.
II. Ve Yürüdük Gecenin Ateşleri İçinden adlı eseriyle Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü’nü kazanmıştır.
III. Şiirlerinde doğduğu bölge ile ilgili öğelere yer vermiş, Trabzonlu Delikanlı adlı bir kitap yayımlamıştır.
IV. Türk asıllı olmayan, eserlerini Türkçe yazan bir şair ve çevirmendir.
V. Melek Geçti, Şer Cisimler adlı kitaplarında yer alan şiirlerini geleneksel şiir anlayışı çizgisinde kaleme almıştır.
4.Yukarıda, aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait bir özellik verilmemiştir?
A) Adnan Özer
B) Cemal Süreya
C) Yaşar Miraç
D) Hüseyin Ferhad
E) Roni Margulies


5. 1980 sonrası şiir yazan şairler,
I. İdeolojik düşüncelerini şiirlerine yansıtmışlardır.
II. Şiiri asıl amaç olarak görmüşlerdir.
III. Şiirlerinde sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanmışlardır.
IV. Şiirin estetik yönden güçlü olmasına çalışmışlardır.
V. Ağırlıklı olarak soyut ve bireysel temaları işlemişlerdir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve IV D) III ve IV E) III, IV ve V


6. Aşağıdakilerin hangisindeki yapıt, birlikte verildiği şaire alt değildir?
A) Hayal Ülkesinin Keşfi - Cahit Sıtkı Tarancı
B) Melek Geçti - Vural Bahadır Bayrıl
C) Rüzgâr Durdurma Takvimi - Adnan Özer
D) Çan Deresi Türküleri - Yaşar Miraç
E) Bilirim Niye Yanık Öter Ney - Roni Margulies


Sanatçının şiirlerinde genellikle kapalılık arzusu yatmaktadır. Açık ifadeye bir karşı çıkış vardır onda. “Söylenmesi gerekeni/söylemeye değmiyor/kulaklar kalbe uzaksa” dizelerinde olduğu gibi sanatçı, şiirde anlam yoğunluğunu esas almaktadır. Kuşluk Saatleri, Kayıpların Şarkısı, Yirmi Dört Şiir’den sonra Berzah adlı eserinde tüm şiirlerini toplamıştır. Genel olarak çaresizlik, arada kalış, yalnızlık, cehennemi bekleyiş gibi konuları şiire taşımıştır.
7.Bu parçada sanat anlayışı ve yapıtları tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ebubekir Eroğlu
B) Tuğrul Tanyol
C) Dilaver Cebeci
D) İsmet Öze!
E) Enis Batur


8. Aşağıdaki dizelerden hangisi biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında 1980 sonrası şiir özelliğini taşımamaktadır?
A) evimi bir sokakla aldattım, üstümde
    ay var bu gümüş semtinde bir sokağın
B) Kuzguncuk otelinde iyiliğin katı çok
    yıldızlar gibi çık çık bitmiyor ay hanım,
C) haylaz bir serçenin sesinden ısındım bu ilkyaz göğüne
    eskimeyen bir güneşin ışıklarıyla tutuştu gövdem
D) Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,
    Sevgiyi bulasın, yakına gel ki
E) Bir acıyı yaşarım ben zehirden
    çiçekler üretirim kömür karası


Sunay Akın ilk kitaplarından başlamak üzere(l)tüm eserlerinde dilin nüktelerinden, fıkra üslubundan yararlanmıştır. (II) Anlık etkilenmeleri işlediği şiirlerinde anlamsal bir derinlik yoktur. Sanatçı, (III) Orhan Veli’yi andıran kısa şiir anlayışını benimsemiştir. Ona göre şiir, telefon ahizesi gibi gereksiz yere elde tutulmamalı, yani sözcük tasarrufuyla oluşturulmalıdır. (IV)Şiirde biçim kaygısı taşımaması, şiiri (V)sıradan insanların hayatına indirgemesi ise II. Yeni şiirinden etkilendiğinin en büyük kanıtıdır.
9.Numaralanmış bölümlerden hangisi Sunay Akın’ın şiir anlayışını yansıtmamaktadır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I.
Er meydanlarından çekilir oldun
Çorak iklimlere ekilir oldun
Eğilmek bilmezdin bükülür oldun
Sürer mi bu gaflet; daha kaç sene
Uyan ey Türk uyan! Uyumak nene
            Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
II
Ben bir Türk’üm; dînim, cinsim uludur
Sinem, özüm ateş ile doludur
İnsan olan vatanının kuludur
Türk evladı evde durmaz giderim
               Mehmet Emin Yurdakul
10.Bu iki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mehmet Emin Yurdakul kendinden sonra sanat hayatına atılan Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nu etkilemiştir.
B) Her iki sanatçı da aynı geleneğe bağlı şiirler yazmışlardır.
C) Şiirlerde epik bir üslup özelliği görülmektedir.
D) Millî duyguların coşkusuyla dolu dizelerdir.
E) İslamiyet öncesi şiirin biçimsel özelliklerini taşıyan şiirlerdir.


I. Sanatçı, İslami duyarlığı yansıtan şiirler yazdı. Yağmur adlı şiiriyle 1990 Türkiye Diyanet Vakfı N’at-ı Şerif Büyük Ödülü’nü kazandı. Şiirlerini Çiçekler Üşümesin, Nuyageva, Yankı ve Hüzün, Aşkım İsyandır Benim, Siyah Gözlerine Beni de Götür, Yağmur, Rüveyda adlı kitaplarda topladı. Tutkular Keder Oldu, Yollar Dönüşe Gider, İntizar adlı romanları vardır.
II. İlk şiirleri Yazı ve Yeni İnsan dergilerinde yayımlandı. Şiirlerinden bazıları bestelendi ve filmlerde kullanıldı. Türk şiirinin lirizm birikimleriyle ilintisiz, imge ya da görüntü düzeyinden çok beslendiği farklı kültürlerdeki kavramlar ve kaynaklar üzerinde kurulu bir şiiri vardır. Uzak Fırtına, Kuzey Defterler, Buhurumeryem şiir; Bizansiyya roman türündeki kitaplarıdır.
III. İlk şiirleri Trabzon’da yerel gazetelerde yayımlandı. Başından beri halk edebiyatını özümsemiş ve özgün bir ses olarak insanlık, barış demokrasi, gurbet, sıla konulu, türkü tadında, coşkulu, imgeleri çarpıcı ve yeni şiirler yazan sanatçının şiirleri 1975’ten sonra Militan, Sanat Emeği, Yazko Edebiyat dergilerinde yer aldı. Trabzonlu Delikanlı ile 1980 Türk Dili Kurumu Şiir Ödülü’nü kazandı. Şiirlerini Şili ile Söyleşi, Gül Ekmek, Çan Deresi Türküleri, İçli Şarkılar, Trabzon’dan Çıktım Yola, İstanbul Bir Kırmızı Gül adlı kitaplarda topladı.
11.Yukarıdaki açıklamalar, aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçılarla ilgilidir?
A) Turgay Fişakçi - Nilgün Marmara - Ali Akbaş
B) Nurullah Genç - Lale Müldür - Yaşar Miraç
C) Tuğrul Tanyol - Gülten Akın - Sunay Akın
D) Ali Akbaş - Lale Müldür - Dilaver Cebeci
E) Haydar Ergülen - Nilgün Marmara - Hüseyin Atlansoy


Koç yiğidim, Bahadırım, Ozanım
Alp Dadaşım, Yağız Efem, Ozanım
Bir narada dokuz tümen bozanım,
Tuğ kaldırıp yürüyecek Bozkurdum!
Tanrı Türkü koruyacak Bozkurdum!
12.Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu  dizeler 1980 sonrası şiir yazan aşağıdaki şairlerin hangilerinden alınmış olabilir?
A) Ahmet Telli-Tuğrul Tanyol
B) Murathan Mungan- Lale Müldür
C) Dilaver Cebeci-Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
D) Enis Batur-Sedat Ümran
E) Sunay Akın-Haydar Ergülen


İlk, orta ve lise yılları Mardin’de geçen sanatçı, bu çevrenin taşıdığı farklı kültürel yapıyı, insan olgusunu eserlerine başarılı bir şekilde yansıttı. İlk yazılarını 1975’te yayımlayan sanatçı, yazı hayatı boyunca şiir, öykü, roman, deneme, tiyatro oyunu, sinema yazısı, senaryo, masal, şarkı sözü gibi farklı türlere ait eserler verdi. İlk kitabı, Mezopotamya Üçlemesi adlı oyun üçlemesinin ilki olan “Mahmut ile Yezida”dır. Sahnelenen ilk oyunu ise Orhan Veli’nin şiirlerinden kurgulayan oyunlaştırdığı “Bir Garip Orhan Veli’’dir.
13.Bu parçada sözü edilen şair, aşağıdakilerde hangisidir?
A) Hüseyin Atlansoy
B) Lale Müldür
C) Haydar Ergülen
D) Nevzat Çelik
E) Murathan Mugan


14.Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiirinin temsilcilerinden biri değildir?
A) Haydar Ergülen
B) Arif Ay
C) Tuğrul Tanyol
D) Lale Müldür
E) Necip Fazıl Kısakürek


Ezilmiş bir çocukluk benimkisi
bir iskelenin
vapurların yanaştığı yüzüne asılıdır
üç tekerlekli bisikletimin
lastikleri

Annesiz büyüdüm çünkü
yani serçeydim
kar üstündeki
ve arka bahçesinde
kasabın beslediği kuzu
15.Yeni Garipçi şiir akımının özelliklerini yansıtan bu dizeler aşağıdaki şairlerin hangisi tarafından yazılmış olabilir?
A) Ece Ayhan
B) Turgut Uyar
C) Sunay Akın
D) Cemil Meriç
E) Cahit Sıtkı Tarancı


I. Hüseyin Atlansoy
II. Ebubekir Eroğlu
III. Murathan Mungan
IV. Melih Cevdet Anday
V. Haydar Ergülen
16.Yukarıda numaralanmış sanatçılardan hangisi 1980 sonrası şiir anlayışına uygun yapıtlarla öne çıkmış isimler arasında değildir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


I. 1980 askerî darbesinin ortaya çıkardığı toplumsal ve siyasal koşullarda şekillenmiştir.
II. Siyasal ve toplumsal sorunlar geri planda kalmış, daha çok bireysel temalar işlenmiştir.
III. Kapalı ve imgeci bir şiir tutumu benimsenmiştir.
IV. Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimi hâkimdir.
V. Uzak çağrışımlara değer vermesi yönüyle İkinci Yeni akımı ile benzerlikler taşımaktadır.
17.1980 sonrası Türk şiiri ile ilgili yukarıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


1980 sonrası şiirinin usta isimlerinden biridir. Yabancılaşma, ölüm, yalnızlık, var oluş karmaşası şiirlerinin ana temasıdır. Şiirlerinde imge odaklı bir örüntü hemen dikkat çeker. Yapıtları birçok ödüle layık görülen sanatçı, yaşamının merkezine şiiri yerleştirmiştir. Öyle ki bir şiir kitabının başlığı olan Nar, aynı zamanda çocuğuna da ad olmuştur.
18.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Murathan Mungan
B) Ebubekir Eroğlu
C) Hilmi Yavuz
D) Hüseyin Atlansoy
E) Haydar Ergülen


I. Grup                           II. Grup
I. Enis Batur                     A. Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi
II. Haydar Ergülen             B. 40 Şiir ve Bir
III. Hüseyin Atlansoy          C. Perişey

19.Yukarıda 1. grupta verilen şairlerle II. grupta verilen eserler eşleştirilirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

    I   II III
A) B   A  C
B) A   B  C
C) B   C  A
D) A   C  B
E) C   B  A


1980 sonrası bir dergi ve şair enflasyonu yaşadığımız söylenebilir. Birçoğu birkaç aydan birkaç yıla uzanan bu kısa süreli dergilerin sanatçıları da dergileri ile birlikte unutulup gitmiştir. Ancak şiiri kendine dert edinmiş ve onunla olan birlikteliği gönül eğlendirmenin çok üzerinde bir bağlılık ifade eden Hafız ile Semender şairi……… ve toplu şiirlerini Su Burcu isimli kitapta toplayan………… ayrı bir yere konulmayı hak ediyorlar.
20.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi sırayla getirilmelidir?
A) Haydar Ergülen - Hüseyin Atlansoy
B) Ebubekir Eroğlu - Haydar Ergülen
C) Hilmi Yavuz - Hüseyin Atlansoy
D) Hüseyin Atlansoy - Enis Batur
E) Murathan Mungan - Ebubekir Eroğlu


Gizleyen Özne
okumaz yazmaz biri olsam
kayıtsız bir yabanıl örneğin
ya da sürü sahibi bir çoban
bir asa kalsa bana
kitaplarda bulunmayan

isimler fiiller ve edatlardan
evreni içinde gizleyen özneyim ben
leyla çöllerde bir kayıp zamir
yolu bitirip menzile erişir isem
sıfatlar nesnelerden yeşerir

ruha açılan sözüm ben
faniliğe kapı gövde
kıyıdan kesen kılınç
açıkça gösterilen simge
Hüseyin Atlansoy
21.Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) “asa, çoban, leyla ve çöl” sözcüklerinin çağrışım değerinden yararlanılmıştır.
B) İmgelerle zenginleştirilmiş bir şiir dili kullanılmıştır.
C) İkinci bölümde kullanılan “evreni içinde gizleyen özneyim ben” ifadesi tasavvufi bir imgedir.
D) Ahenk unsurları önemsenmemiş, şairanelik geri plana itilmiştir.
E) Türk şiir geleneğinde sıkça kullanılan konulardan yararlanılmıştır.


1980 Sonrası Şiiri’nin en önemli yanlarından birisi özellikle konu açısından irdelendiğinde alt kültür grupları ön planda görülmektedir. Özellikle büyük metropollerde yaşayan

                                                                                                                            I

kişilerin şehre ve insana yabancılaşması, gelenek ve teknoloji arasında sıkışıp  kalmaları, geçmişte var olan ama kendilerini ifade edemeyen şehirli kimliği bir kişilikle ortaya

               II                                             III                                                                                                                           IV

çıkarlar.  80’li ve 90’lı yıllar, radyo ve televizyonda özel kanalların varlığı ile birlikte popüler kültür ortamının oluşturduğu, desteklendiği bir dönemdir. Türk ve dünya edebiyatından önemli ve değer taşıyan şiirler, bir kompozisyon haline getirildikten sonra, dramatize edilerek tiyatro sanatçıları tarafından görsel-işitsel kültür ortamına taşınmıştır.                                                                                                                                                      V

22.Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilebilmesi için numaralanmış sözlerin hangilerinin yerleri değiştirmelidir?
A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve IV. E) IV. ve V.


O Şehre davrandığın gibi davran bana da
O Şehre gittiğin gibi bana da git uçarak
bana da in, bana da kon ve el salla geride
bıraktığına: Elveda benim küçük adamım!
ufacıktan bir Şehri nasıl adam ettinse,
Sevdinse adam gibi, beni de o Şehir gibi
sev! Korkma sakın, adam etmez aşk beni,
geç benden, benim de köprülerim var
23.Bu şiir biçim ve içerik özellikleri açısından incelendiğinde aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir?
A) Haydar Ergülen
B) İsmet Özel
C) Nihat Behram
D) Süreyya Berfe
E) Ataol Behramoğlu


İlk ve uzun şiirleri Adam Sanat Dergisi’nin hem en her sayısında yer aldı. Temalarında alışılagelmişin kimi kez tam karşısında yer alan, polemikçi, başkaldırıcı şiiriyle sadece 1980’li yılların değil tüm Türk şiirinin en gözü pek şairi olarak tanındı. Biraz karışık ve uzun yazmasına rağmen özgünlüğe ulaşmış bir şairdir. Geleneksel yöntemler kullanarak yazdığı Divan tarzı şiirleri, gazelleriyle de dikkat çekmektedir. Bazı şiir kitapları: Gözlerim Sığmıyor Yüzüme, Yirmi5April, Periler Ölürken Özür Diler, Papağana Silah Çekme ...
24.Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerin hangisidir?
A) Küçük İskender
B) Haydar Ergülen
C) Hüseyin Atlansoy
D) Lale Müldür
E) Sunay Akın


25. Aşağıdakilerden hangisi Haydar Ergülen’e ait bir eser değildir?
A) İşaret Çocukları
B) Hafız ve Semender
C) Karton Valiz
D) Nar
E) Üzgün Kediler Gazeli

 

80’li yıllarda ise şiirimizde müthiş bir zenginleşmenin renkliliğinin izlendiğini söylemek mümkündür Ortak esinlenmelerle benzeşen imgelerle yazan nicel bir kalabalık kadar kendisi olabilen, kendisi kalabilen şairlerin de 80’li yıllarda ortaya çıktıkları yadsımamaz Yenibütün" gibi grupsal çıkışlarla yenilik arama denemelerine rağmen birlikte çıkışlara prim vermeyen tek tek şairlerin de bu dönemde poetikalarını belirginleştirdiklerini görüyoruz Kanımca Köy Enstitüleri nostaljisinden, köy şiirinden gerçeğin yalınkat algılandığı sığ bir toplumculuktan İkinci Yem şairlerinden sonra bu dönemin şairleri kurtardılar Türkiye şiirini. Dilin söylem olanaklarını zorlayarak, yeni bir dille sınadılar şiirlerini; Türkiye şiirinin renkler kuşanmasında, kentleşmesinde bu dönem şairlerinin kalkılan hiç yadsınamaz. Artık Türkiye şiiri, 80'li yılların şairleri de anılmadan bir bütünsellikle açıklanamaz. Üstelik onlar, her alanda yozlaşmanın sürdüğü bir sosyal ve kültürel dönemde; sanayileşmenin, medya kuşatmasının, yabancılaşma olgusunun ve her türden kuşatmanın soyutlandığı bir dönemde var oldular... Bu dönemin şairleri, ürettikleriyle yeni bir kültürel, sosyal ve tarihsel dönemin de karşılığı olabilen şiirler yazdılar. Salt içerik olarak değil, biçimsel anlamda yeniliklere de imza koydular... Bu, hala bazı eleştirmenlerin kabul edemediği bir reel durumdur.
26.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen 80 sonrası kuşak şairlerinden biri değildir?
A) Enis Batur
B) Lale Müldür
C) Ahmet Erhan
D) Adnan Özer
E) Özdemir Asaf


I. Osman Hakan A. şiirin poetik yönü üzerine de çalışmalar yapmıştır.
II. Arif Ay, İslam coğrafyasındaki kimi şehirler üzerine yazdığı şiirlerini Şiirimin Şehirleri adlı kitabında toplamıştır.
III. Birhan Keskin, fazlalıklardan arındırılmış, olgun bir söylemle şiirler yazmış kadın şairlerdendir.
IV. Edip Cansever, 1980 sonrasında Orhan Veli çizgisine tepki olarak imgelerle yüklü şiirler yazmış, ideolojiyi şiirden uzaklaştırmıştır.
V. Konformist, Küçük Hayat Bağlan, Ne Güzel Çocuklardık Biz adlı şiir kitapları olan Metin Celal, 1980 sonrası şiir yayımlayan önemli şairlerden biridir.
27.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


28.1980 sonrasında sanat yaşamına başlayan, şiirlerinde yergi öğelerini ince bir dille kullanan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sunay Akın
B) Attila İlhan
C) Sezai Karakoç
D) Zeki Ömer Defne
E) Faruk Nafiz Çamlıbel


Kuşum ve ben bir aynada
Uyuyoruz, kafesimiz yatağımız
Yüzlerimiz eşlerine baka baka
Sonsuz kar altında uyuyoruz kuşum ve ben
Eşim ve ben kızıl bir bağla
Bağlıyız birbirimize
Çözülürse yoksulluk sevinir
29.Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Soyut bir konu işlenmiştir.
B) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır.
C) Toplumla ilgili rahatsız edici bir durum ironik bir dille eleştirilmiştir.
D) Sıradan sözcüklerle alışılmışın dışında ifadeler oluşturulmuştur.
E) Biçimde bir sınırlamaya gidilmemiştir.


30. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında şiir yazan şairlerde görülen bir özellik değildir?
A) Yeni ve farklı imgeler oluşturmaya çalışmak
B) Ulusalcılığa dönüşün etkisiyle hece ölçüsüyle şiirler yazmak
C) Asıl amaç olarak şiiri görmek, şiiri ideolojik düşünceleri yaymak için bir araç olarak görmemek
D) Çağrışım gücü yüksek ifadelerle şiir yazmak
E) Çocukluktan bir izlek olarak yararlanmak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B D A B A A A D E E

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 B  C   C   E  C   D   D  E   E  A

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 D  B   A  A   A   E   D   A   C  B

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi