Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

MİLLİ EDEBİYAT SORULARI

 

LYS-SORULARI

1.Ona göre roman faydalı bir eğlencedir. Mukaddime-i Celal’de "Romanda amaç, gerçekte olmamışsa bile gerçekleşmesi olabilir bir olguyu ahlak, duygular ve olasılıklara ilişkin her çeşit ayrıntılarıyla birlikte betimlemektedir." diyerek roman görüşünü açıklamıştır. Romanlarında kahramanların çoğu duygusal davranır, kahramanlar arasında iyi-kötü çatışması vardır ve romanlarının sonunda ise çoğunlukla iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.

Bu parçada romanla ilgili olarak belirtilen düşünceler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A)    Ahmet Mithat Efendi

B)    Şinasi

C)    Namık Kemal

D)    Sami Paşazade Sezai

E)    Direktör Ali Bey

(2015-LYS*)

 

2. Aşağıda verilen Kurtuluş Savaşı’nı konu alan eserler ve yazarları eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)    Aka Gündüz - Dikmen Yıldızı

B)    Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömlek

C)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yaban

D)    Tarık Buğra - Küçük Ağa

E)    Peyami Safa - Fatih-Harbiye

(2015-LYS)

 

3.Şiire hece ile başlamış, sonrasında serbest şiire geçmiştir. Her konuda şiir yazmış, hiçbir akıma bağlanmamıştır. "Türkçem, benim ses bayrağım." demiştir. Önemli eserlerinden biri "Üç Şehitler Destanadır.

Yukarıda sözü edilen yazar seçeneklerdeki şairlerden hangisidir?

A)    Orhan Veli

B)    Necip Fazıl

C)    Attila İlhan

D)    Fazıl Hüsnü Dağlarca

E)    Oktay Rıfat Horozcu

(2015-LYS)

Romanda Mütareke Dönemi aydınları anlatılır. Kâmil Bey, Nermin Hanım ve onların kızı Ayşe ana kahramanlardır. İspanya’da başlayan roman İstanbul’da devam eder. Roman Kâmil Bey’in millî bilince doğru yaşadığı dönüşümün romanıdır.

4.Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Esir Şehrin İnsanları B) Kuşlar da Gitti 

C) Göl İnsanları    D) Devlet Ana

E) Üç İstanbul

(2015-LYS)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu...... romanında Meşrutiyet Dönemi’ndeki parti kavgalarını;...... romanında İstanbul’un işgal dönemindeki bozuklukların;...... romanında ise II. Abdülhamit Dönemi’nde Fransa’ya kaçan Jön Türkleri ele almıştır.

5.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir?

A)    Gizli Emir - Bir Sürgün - Yaban

B)    Hüküm Gecesi - Sodom ve Gomore - Bir Sürgün

C)    Nur Baba - Panaroma - Ankara

D)    Kiralık Konak - Ankara - Panoroma

E)    Ankara - Panoroma - Hüküm Gecesi

(2015-LYS*)

6.Aşağıdakilerin hangisinde aynı sanatçının, aynı türdeki yapıtları bir arada verilmemiştir?

A)    Sinekli Bakkal - Ateşten Gömlek

B)    Kızıl Elma - Altın Işık

C)    Bir Sürgün - Hep O Şarkı

D)    Mor Salkımlı Ev - Türk’ün Ateşle İmtihanı

E)    Gönül Hanım - Haristan ve Gülistan

(2014-LYS*)

7. Aşağıda verilenlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)    Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Millî Edebiyat akımına bağlı olarak yazdığı öykülerini “Çağlayanlar” adlı kitapta toplamıştır.

B)    “Dağ Yolu” Hamdullah Suphi Tanrıöver’in hitabelerinin bir araya getirildiği eserdir.

C)    Refik Halit Karay, “Anamın Kitabı” adlı eserinde çocukluk anılarını anlatmıştır.

D)    “Git Bahar” adlı şiir, edebiyatımızda Halide Nusret Zorlutuna’nın tanınmasında çok etkili olmuştur.

E)    “Maske ve Ruh” ile “Kenan Çobanları”, Halide Edip Adıvar’ın tiyatro türündeki yapıtlarıdır.

(2014-LYS*)

Zor zaman herkesi sınar, en çok da aydınları. Aydın insan toplumun öncüsüdür, yol göstericisidir. Öyle bilinir ve bu yüzden aydın sanatçılar, sorumluluğunun bilincinde olarak yazıp çizmeye, sorunlara çözüm yolları üretmeye çalışırlar.

8.Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin, bu parçadaki görüş doğrultusunda eser verdiği söylenemez?

A) Mehmet Akif Ersoy B) Nâzım Hikmet 

C) Namık Kemal    D) Orhan Veli Kanık

E) Sabahattin Ali

(2013-LYS)

Evet, benim her şi’rimde yılan dişli diken var; 

Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun. 

Belki benim acı sesim kulakları tırmalar;

Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun.

 

Varın sizler, onlar ile korularda el ele 

Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkı ile yaşayın; 

Yalnız kendi, yalnız kendi rûhunuzu okşayın.

 

Zavallı ben, elimdeki şu üç telli saz ile 

Milletimin felâketli hayâtını söyleyim;

Dertlilerin gözyaşını çevrem ile sileyim.

9.Yukarıda, şiirle ilgili olarak dile getirilen düşünceler, aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

A)    Ziya Osman Saba

B)    Mehmet Emin Yurdakul

C)    Zeki Ömer Defne

D)    Fazıl Hüsnü Dağlarca

E)    Muallim Naci

(2013-LYS)

Musiki, her şeyden önce musiki; 

Onun için tekli mısradan şaşma. 

Kıvrak olur, erir havada sanki, 

Ağır aksak söyleyişe yanaşma.

 

Güzel gözler tül ardında görünsün, 

Gün ışığı titremeli şiirde.

Ak yıldızlar maviliğe bürünsün 

Ilgıt ılgıt sonbahar göklerinde.

10.Aşağıdaki şairlerden hangisi, bu dörtlüklerde dile getirilen anlayışa uygun şiir yazmamıştır?

A) Cenap Şehabettin B) Yahya Kemal Beyatlı 

C) Ahmet Haşim    D) Mehmet Akif Ersoy

E) Ahmet Hamdi Tanpınar

(2013-LYS)

11. Aşağıdakilerden hangisi, Batılılaşma sorununu belirli tipler çevresinde ele alan eserlerden biri değildir?

A)    Ömer Seyfettin - Efruz Bey

B)    Reşat Nuri Güntekin - Yaprak Dökümü

C)    Yaşar Kemal - Ağrıdağı Efsanesi

D)    Halit Ziya Uşaklıgil - Aşk-ı Memnu

E)    Hüseyin Rahmi Gürpınar - Şık

(2013-LYS)

12. Ben çokça gezerim. Bunlar diplomat gezileri gibi, planlı, programlı şeyler değildir; daima kendi sınırlarımız içindedir, yelkenli gemiler gibi, esecek rüzgâra göre rota değiştirir. Bazen saatlerce tenha bir istasyonda, tren veya güneşle beraber uyumuş bir kasabanın otelinde uyku beklerim. Fazla bir yağmur veya kar fırtınasından yolları kapanmış bir köyde bir iki gün kalırsam arayıp soranım olmaz. Gün olur, bomboş bir ovanın ortasında otomobil bozulur. Etrafta dolaşırım yahut eski taş basması Muhammedi-yelerdeki cennet bağı resimlerini andıran bir ağacın altında otururum.

Bu parçanın alındığı kitap ve yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)    Anadolu Notları - Reşat Nuri Güntekin

B)    Beş Şehir - Ahmet Hamdi Tanpınar

C)    Frankfurt Seyahatnamesi - Ahmet Haşim

D)    Hac Yolunda - Cenap Şehabettin

E)    Çankaya - Falih Rıfkı Atay

(2013-LYS)

13. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kiralık Konak’ta modernleşme sürecinde apartman ile konak hayatını, dede-torun arasındaki hayat tarzı ve zevk farklılığı çevresinde işlemiştir.

B) Nur Baba’da gerçek kimliğinden uzaklaştırılan tekke hayatını, tekke şeyhinin (Nuri) yaşadıkları ile anlatmıştır.

C) Hüküm Gecesi’nde İttihat ve Terakki yıllarını, gazeteci Ahmet Kerim’in yaşadıkları çevresinde anlatmıştır.

D) Yaban’da Kurtuluş Savaşı öncesi Türk aydını ile Türk köylüsü arasındaki derin uçurumu, romana has kurgu ile gözler önüne sermeye çalışmıştır.

E) İki cilt hâlinde 1953-1954’te yayımladığı Sodom ve Gomore’de, Cumhuriyet’in kuruluşundan Demokrat Partinin iktidara geldiği zamana kadar geçen süreci, değişik zihniyetleri temsil eden kişiler ve olgu çerçevesinde bir bütünün değişik kolları olarak dikkatlere sunmuştur.

(2013-LYS)

14. İç içe geçmiş iki olay zinciri ile………, kişisel değişimleri konu alması bakımından Zehra’nın, hatıra defterindeki maceralar bakımından da Mürşit Efendi’nin romanıdır. Çocukluğundan itibaren babası Mürşit Efendi’yi kötü bir insan olarak tanıyan Zehra; hoşgörüsüz, disiplinli, katı kalpli bir öğretmendir. Mürşit Efendi; okulunu bitirdikten sonra idealist bir memur olarak Anadolu’ya gelmiş, Anadolu’nun memurları bekleyen çürümüşlüğü içerisinde kaybolmuştur. Kötü bir evlilik yapmış, çok istemesine rağmen çocuklarıyla gereği kadar ilgilenememiştir. Yani kendi iradesi dışında yaşayan bir insan durumuna gelmiştir. İşte bu insanın pişmanlıklar ve çaresizliklerle dolu hatıra defteri, ölümünden sonra kızı Zehra’nın eline geçmiş, böylece Zehra’nın dış dünya ile ilişkisi de yeniden şekillenmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir?

A) Dudaktan Kalbe    B) Çalıkuşu

C) Yeşil Gece    D) Acımak

E) Miskinler Tekkesi

(2013-LYS)

15. Reşat Nuri Güntekin, toplum yapımızdaki değişmelerin aile üzerindeki yıkıcı etkilerini —, adlı romanında göstermiştir. Bu romanda, Tanzimat’tan beri üzerinde durulan Batılılaşma özentisinin olumsuz sonuçları yansıtılmıştır. Bu durumu bir ölçüde Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun - adlı yapıtında da görebiliriz.

Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdaki yapıtlardan hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A)    Yaprak Dökümü - Kiralık Konak

B)    Çalıkuşu - Hüküm Gecesi

C)    Bir Kadın Düşmanı - Yaban

D)    Dudaktan Kalbe - Ankara

E)    Acımak - Panorama

(2012-LYS)

16. Yalnızca olaya yaslanan; girişi, gelişmesi, sonucu olan; okuyucuyu bir gerilim içinde tutarak az sonra ne olacak sorusunun ardına düşüren bir öykü türüdür Maupassant tarzı öyküler. ………, bu türde yazan en ünlü öykücülerimizden biridir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir?

Ömer Seyfettin

(2012-LYS)

17. Cumhuriyet Dönemi romanı, Cumhuriyet öncesi anlatı temelleri üzerine kurulmuş bir romandır. ……., gibi, aslında Cumhuriyet öncesinde yazmaya başlayıp bu dönemde de devam eden pek çok romancıyla karşılaşırız.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilemez?

A)    Hüseyin Rahmi Gürpınar

B)    Reşat Nuri Güntekin

C)    Aka Gündüz

D)    Refik Halit Karay

E)    Sabahattin Ali

(2012-LYS)

18.Edebiyatımızın kimi dönemleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) 1940’lı yıllardan itibaren Cumhuriyet Dönemi Türk romanında, gerçekçiliğin bir uzantısı olarak köye ve köy insanına yöneliş başlar.

B) Fecr-i Âti’nin şiir alanındaki temsilcileri Tahsin Nahit, Mehmet Fuat, Faik Ali, Mehmet Behçet, Emin Bülent ve Ahmet Haşim’dir.

C) Servetifünun Dönemi’nde sanatçılar biçim ve üslup kaygılarını bir yana bırakıp halka yönelme ve halkın sorunlarını anlatmaya yönelik bir edebiyat anlayışını benimsediler.

D) Tanzimat Dönemi’nde sanatçıların yalın bir dile yönelmelerinin nedeni; sanatı, toplumu eğiten, bilgilendiren ve aydınlatan bir araç olarak görmeleridir.

E) Millî Mücadele Dönemi’ndeki Türk edebiyatı gerçekte Millî Edebiyat Dönemi’ndeki yönelimlerin bir uzantısı sayılabilir.

(2012-LYS)

 

19. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Necati Cumalı’nın ilk romanı Tütün Zamanı; Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün ile devam eden Ege üçlemesinin ilk halkasıdır.

B) Orhan Kemal, Çukurova yöresinin ve o yöredeki çaresiz insanların sorunlarını Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır gibi romanlarında ele almıştır.

C) Fazıl Hüsnü Dağlarca, çok kolay ve rahat yazabilen, Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en uzun soluklu şairidir.

D) Behçet Necatigil’in Bile/Yazdı, Evler ve Eski Toprak kitaplarındaki şiirlerinde, eski ve yeniyle biçim ve tema arasındaki uyum kendisini açıkça gösterir.

E) Şiirlerinin özü itibarıyla millî romantik bir şair olan Cahit Külebi’nin şiir kitapları arasında Adamın Biri’ni, Türk Mavisi’ni, Sıkıntı’yı ve Umut’u sayabiliriz.

(2011-LYS)

20. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Roman ve hikâye alanında ürünler veren Vüs’at

O. Bener, ilk hikâye kitabı Dost’ta, küçük kentlerdeki sıradan insanların iç ve dış dünyasını anlatan yapıtlar ortaya koymuştur.

B) Rasim Özdenören, kimi öykülerinde aile içi çatışmalara, çözülme ve dağılmalara yol açan etkenleri, onların dokusuna sindirerek anlatmıştır.

C) Ferit Edgü, Çığlık adlı hikâyesinde iç ses yöntemini kullanarak okurun kafasında birbirini çağrıştıran kimi sorular uyandırmaya çalışmıştır.

D) Hikâyelerinde, yaşadığı dönemin tanıklığını yapmak isteyen Füruzan, 1972’de Parasız Yatılı adlı hikâyesiyle Sait Faik Hikâye Ödülü’nü almıştır.

E) Nezihe Meriç, Bir Deli Ağaç’ta topladığı hikâyelerini aşk ve ölüm teması etrafında geliştirmeyi, arka planda da hayatın güzelliklerini anlatmayı amaçlamıştır.

(2011-LYS)

21. (I) Köy yaşayışını, köylülerin yaşadığı toplumsal sorunları konu edinir köy romanları. (II) Bu türde ilk örnek Nabizade Nâzım’ın Zehra adlı yapıtıdır. (III) Bunu Ebubekir Hâzım Tepeyran’ın Küçük Paşa’sı izlemiştir. (IV) Ancak gerçek anlamda köyü anlatan romanların yazılması 1950’lerden sonra başlar. (V) Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Dursun Akçam gibi romancılar gerçekçi ve gözlemci bir tutumla ağalık, topraksızlık, kan davası gibi sorunları ele almışlardır. (VI) Bunların yanı sıra Samim Kocagöz’ün Bir Çift Öküz’ü, Kemal Bilbaşar’ın Cemo ile Memo’su, Kemal Tahir’in Kör Duman’ı köy ve köylünün çeşitli sorunlarını anlatan romanlar arasında sayılabilir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

(2011-LYS)

22. Kurtuluş Savaşı’yla ilgili önemli romanlar arasında Halide Edip Adıvar’ın Vurun Kahpeye

                                                                                     I                               

Yakup Kadri  Karaosmanoğlu’nun Yaban, Kemal Tahir’in Yorgun

            II                                                    III

Savaşçı, Attila İlhan’ın Kurtlar Sofrası, Tarık 

                                IV

Buğra’nın Siyah Kehribarlar adlı yapıtlarını sayabiliriz.  

          V

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2011-LYS)

23. 1930’la 1945 arasında öz şiir hareketini sürdüren şairler arasında……….., sayabiliriz.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A)    Necip Fazıl Kısakürek’i

B)    Oktay Rifat Horozcu’yu

C)    Ahmet Muhip Dıranas’ı

D)    Cahit Sıtkı Tarancı’yı

E)    Ahmet Hamdi Tanpınar’ı

(2011-LYS)

24. Kaynaklar Ömer Seyfettin’in, Genç Kalemler akımı-

                                                          I

nın süslü diline tepki olarak dilde sadeliği öne çıkar-

                                                        II

dığını yazar. Kısa öykü türünün ülkemizde sevilip

                                 III

benimsenmesinde onun büyük katkısı olduğu kuşku götürmez. Yazarın başarısında seçtiği sözcüklerin

                                                         IV

ve bunları kullanım alanına koyuşunun önemli rolü vardır. Asıl başarısı,1900’lerin başlarında

Osmanlı toplumunun ahlaki ve kültürel yaşamından yansıttığı gerçekçi kesitlerden

                                                                                             V

kaynaklanmaktadır.

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(2011-LYS)

25. ……. en önemli özelliklerinden biri de olayların ve insanların dürüst olmayan, kurnaz ve menfaatçi yönlerini arayıp bulmaya oldukça meraklı olması ve bunun sonucunda ister istemez mizaha ve eleştiriye kaymak zorunda kalmasıdır. Neredeyse bütün yazılarında bulunan bu mizah unsuru yüzünden birçok fıkrasını ve hikâyesini birbirinden ayırmak güçleşir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Reşat Nuri Güntekin’in

B)    Ömer Seyfettin’in

C)    Refik Halit Karay’ın

D)    Sait Faik Abasıyanık’ın

E)    Abdülhak Şinasi Hisar’ın

(2011-LYS)

26. Peyami Safa, Tanzimat’tan itibaren Türk romanının değişmez ana konularından biri olan yanlış Batılılaşmanın toplumsal yapıda yol açtığı yıkımları hemen hemen bütün yapıtlarında işler. Bunlardan biri olan……….. adlı yapıtında, farklı kültürleri, dünya görüşlerini ve yaşama biçimlerini anlatır. Özellikle Doğu ve Batı çatışmasını yansıtmayı amaçlayan romanın iletisi, roman kahramanlarından Neriman’ın yaşadığı bunalımlar ve iç çatışmalar yoluyla biçimlendirilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Bir Tereddüdün Romanı

B)    Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

C)    Mahşer

D)    Fatih-Harbiye

E)    Yalnızız

(2010-LYS)

27. Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan Millî Edebiyat Dönemi roman ve öyküsünün anlatımı, büyük ölçüde gözlemci gerçekçiliğe dayanır. Bu dönemin ünlü yazarlarından biri olan — gerçekçilik akımına bağlı kalmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez?

A)    Reşat Nuri Güntekin

B)    Refik Halit Karay

C)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D)    Memduh Şevket Esendal

E)    Abdülhak Şinasi Hisar

(2010-LYS)

28. ………., bir şiiri dışında hece ölçüsünü kullanmamıştır. Birer gereç gözüyle baktığı “aruz”la “uyak”ı, yazdığı her şiirde özenle kullanmıştır. Ayrıca aruz kusuru yapmamak için çaba harcamıştır. Onun için ileri sürülen, “………….. gibi aruzu Türkçe sözcüklere uygulamak için şiiri düz yazıya indirgemeyen bir şairdir.” görüşü tüm eleştirmenlerce onaylanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Yahya Kemal Beyatlı - Mehmet Akif Ersoy

B)    Halit Fahri Ozansoy - Orhan Seyfi Orhon

C)    Ziya Gökalp - Mehmet Emin Yurdakul

D)    Ahmet Hamdi Tanpınar - Cahit Sıtkı Tarancı

E)    Faruk Nafiz Çamlı bel - Arif Nihat Asya

(2010-LYS)

29. Özellikle, yarattığı karakterlerle ünlenen, daha çok kadınlar arasından seçtiği kişileri bütün psikolojik incelikleriyle ustaca canlandıran yazarımız……. 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur

B)    Halide Edip Adıvar’dır

C)    Refik Halit Karay’dır

D)    Ömer Seyfettin’dir

E)    Reşat Nuri Güntekin’dir

(2010-LYS)

30. Önce Fecr-i Âtî’ye girip onun sanat anlayışına uygun şiirler yazmış olan……… 1911 ’den sonra, şiirlerini “Yeni Lisan” anlayışıyla yazmaya başladı. Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp ile birlikte “Yeni Lisan”ı açıklamaya çalıştı. Kısa bir süre içinde heceyle yazmaya başladı. Şiirlerinin bir kısmını Geçtiğim Yol adlı kitapta topladıktan sonra, şiiri de bırakarak edebî incelemelerle uğraştı.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Faruk Nafiz Çamlı bel B) Yusuf Ziya Ortaç 

C) Ali Canip Yöntem D) Orhan Seyfi Orhon 

E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

(2010-LYS)

31. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Mahur Beste    B) Sürgün

C) Ölmez Otu    D) Makber

E) Aylak Adam

(2010-LYS)

SON EKLENENLER

Üye Girişi