Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

YUNUS EMRE HAKKINDA YAZILMIŞ ŞİİRLER

 1. YUNUS'UN GÜLLERİ - AHMET KABAKLI   
 2. CAN YUNUS -OZAN REHBERİ   
 3. YUNUS'UM - AŞIK HASRETİ    
 4. YUNUS EMRE'M - AŞIK EHLİNİ    
 5. YUNUS GİBİ - DEVELİLİ AŞIK ALİ ÇATAK    
 6. YUNUS'UN AŞKI - FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL    
 7. YUNUS GİBİ - AŞIK FEYMANİ    
 8. BİZİM YUNUSÇA - AŞIK FEYMANİ    
 9. YUNUS'A HASRET-HALİDE NUSRET ZORLUTUNA    
 10. BİR GÖRÜN -HALİDE NUSRET ZORLUTUNA    
 11. YUNUS EMRE’YE ARMAĞAN - RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI    
 12. YUNMUŞ YUNUS - NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU    
 13. RUHUNDA MAVERA UĞULTULARI YUNUS - NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU    
 14. YANKISI ŞU DAĞLARDA - ÇOŞKUN ERTEPINAR    
 15. YUNUS YUNUS - TARIK KUTLU    
 16. YUNUS EMRE VE SONRASI - GÖKTÜRK MEHMET UYTUN    
 17. YAN DEDİ BANA - REFET KÖRÜKLÜ    
 18. SONSUZLUK MERDİVENİNDE - M. HALİSİDDİN KUKUL    
 19. EY DOST, EY CAN - RIZA ÜMİT    
 20. KITALARDA YUNUS EMRE- MUHSİN UYAS SUBAŞI    
 21. YUNUS EMRE - MEVLÜT İHSANİ    
 22. GEL GÖR BİZİ YUNUS EMRE - YAHYA AKENGİN    
 23. YUNUS EMRE - NECİP FAZIL KISAKÜREK    
 24. YOLLAR İNCİNMEMİŞ - GÜRÜNLÜ AŞIK GÜLHANİ    
 25. YAŞAYAN YUNUS - AŞIK KEMALİ BÜLBÜL    
 26. YUNUS'UM - AŞIK HASRETİ    
 27. YUNUS’A ÇAĞRI – MUHARREM KUBAT    
 28. YUNUSLAYIN –BEKİR SITKI ERDOĞAN    
 29. DERVİŞİN SÖZÜ - HALİT FAHRİ OZANSON    
 30. BULANI BULANI BAĞLA - SEFİL SELİMİ   
 31. YUNUS - ENİS BATUR   
 32. YUNUS’A SESLENİŞ - HALİL SOYUER   
 33. BÖYLE GÖRDÜM YUNUS'U  - İBRAHİM SAĞIR   
 34. MENKIBE-İ YUNUS EMRE- İBRAHİM SAĞIR   
 35. YUNUS EMRE'YE – AŞIK DURSUN CEVLANİ   
 36. YUNUS EMRE - ARİF NİHAT ASYA   
 37. YUNUS EMRE-İBRAHİM MİNNETOĞLU   
 38. TÜRK DİLİNİN EN BÜYÜK ŞAİRİNE RÜBAİLER  - HÜSREV HATEMİ   

SAYFA:1 / 01-10

01-YUNUS'UN GÜLLERİ - AHMET KABAKLI

Bütün düşüncem başk’ olup
Hayâlde canan yelende
Can sohbeti kumlanda
Yedi felekler aşk olup

Münafıklar yorulanda
Hal dilinden gül dalından
Taksirimiz sorulanda
Yedi zemin yardanda

Sarmaşık kavak dalında
Canan diye sarılanda
Yetmiş bin bahar renk olup
Bir çiçeğe karılanda

Bir gönüle on bin yara
Acıtmadan vurulanda
Sol kâinat secd’eyleyü
Can Çalab’a verilende

Bu mesel içre halimiz
Bir yüceden görülende
Denir erenler katında
Açar gülleri Yunus’un

 

CAN YUNUS -OZAN REHBERİ

İlâhı aşk ile yanıp tutuşan    
Emrem Yunus koca Yunus can Yunus
Sevginin dostluğun gerçek örneği
Emrem Yunus koca Yunus can Yunus    

Senin ile bütünleştim özümde
Yolda belde destan ettim sözümde
Kalemimde defterimde yazımda:    
Emrem Yunus koca Yunus can Yunus

Hakk’ın kelamında birlik olansın
İnsanlara örnek dirlik olansın
Kudretin balına arlık olansın     
Emrem Yunus koca Yunus can Yunus

İlim sensin irfan sensin yol sensin;
Gerçekleri tarif eden dil sensin
Dostluk bağlarında açan gül sensin
Emrem Yunus koca Yunus can Yunus

Hacı Bektaş Taptuk Emre elinde
İrşad oldun Hak kelamı dilinde
Sevgiyle yürüdün birlik yolunda
Emrem Yunus koca Yunus can Yunus

Asırlardır yaşıyorsun dillerde
Türlü türlü çiçek açan dallarda
Adın anılıyor sarı tellerde Emrem
Yunus koca Yunus can Yunus

Güneş gibi doğdun yollarımıza
Güzellik getirdin dillerimize
Sevmeyi öğrettin kullarımıza
 Emrem Yunus koca Yunus can Yunus

Bütün insanlığın aşığısın sen
Gönül kapısının eşiğisin sen
Ozan Rehberi’nin ışığısın sen
Emrem Yunus koca Yunus can Yunus

OZAN REHBERİ ŞİİRLERİ

 

YUNUS'UM - AŞIK HASRETİ

Kudretten okudun pinhan künyeyi
Özünde seyrettim sırr-ı aynayı
Nice canlar ölçtü biçti dünyayı
Kırka böldü kırkı Yunus’um benim

Aşkın közü ile yanıp tutuşan
Sadıkların kervanına yetişen
Seher vakti Allah deyü Ötüşen
Bülbüllerin gülü Yunus’um benim

Sırrullahtı petekteki arıdan
Ziyasında karanlığı arıtan
Ah çektikçe dağı taşı eriten
Gözyaşının seli Yunus’um benim

Derviş Yunus Emre yıldız nişanın
Her kelamda Hakka’ çağrı lisanın
Senin benim insanlığın insanın
Tüm dünyanın malı Yunus’um benim

Der Hasreti bu sır hayli derindi
Zahir gezdi bir esrara büründü
Hak ile Hak, yâr ile yâr göründü
Cezb-i aşkm kulu Yunus’um benim

 

YUNUS EMRE'M - AŞIK EHLİNİ

Mevlâ'nın aşkıyla kaynayıp coşan
Selleri olsaydım Yunus Emre’nin
Âşık olup maşukuna kavuşan
Yolları olsaydım Yunus Emre’nin

Bektaş-ı Velî’ye niyazbend olan
Pirin dergâhından himmetin alan
Tapduk Emre kapısında yalvaran
Dilleri olsaydım Yunus Emre’nin

Nice erenlerle eylemiş ülfet
Gönlünde var etmiş kutbi kudûret
Kendisi dünyadır gönlü bir cennet
Alları olsaydım Yunus Emre’nin

Zahir bâtın âlemini okuyan
İlim tezgâhında ipek dokuyan
Asırlardır bülbül gibi şakıyan
Gülleri olsaydım Yunus Emre’nin

Tasavvufu tamam etmiş bitirmiş
Arif-i kâmilden haber getirmiş
Askın sahrasında varmış oturmuş
Çölleri olsaydım Yunus Emre’nin

Ululara ikrar vermiş bağlanmış
Aşk oduna sinesinde dağlanmış
İlim çiçeğine konmuş eğlenmiş
Balları olsaydım Yunus Emre’nin

Eminî’yim binbir türlü hâl olmuş
Gece olmuş gündüz olmuş çöl olmuş
Bulut olmuş yağmur olmuş çöl olmuş
Gölleri olsaydım Yunus Emre’nin

 
 

5-YUNUS GİBİ - DEVELİLİ AŞIK ALİ ÇATAK

Allah Allah diye gezer
Hak’tan hakikati sezer
Sabrı ile nefsin ezer
Gelmez bir can Yunus gibi

İçip badesini kandı
Dumansız ateşe yandı
Daim Mevlâ’ya inandı
Gelmez bir can Yunus gibi

Sadıkların odur piri
Gönüllerde büyük yen
Hak yolunun gerçek eri
Gelmez bir can Yunus gibi

Ondaki dil gayet sade
Öztürkçe bütün ifade
Tasavvuf ilmi ziyade
Gelmez bir can Yunus gibi

Hûda’nın ateşi sönmez
Akar gözyaşları dinmez
Kendi fani ismi ölmez
Gelmez bir can Yunus gibi

Âşık Çatak al cevheri
Aşk ateşi yaksın seri
Cihanda gözümün feri
Gelmez bir can Yunus gibi

DEVELİLİ AŞIK ALİ ÇATAK ŞİİRLERİ

 

YUNUS'UN AŞKI - FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

Aşkını duyduğum gün “Göynümdedir yâr” dedin,
Yârini görmeyince ağladın uzak diye.
Vücut oldun, canım şimdi Mevlâ belledin,
Bülbül oldun, güllere yandın sonra Hak diye.

Âleme göz yumunca vardı O’ndan haberin
Göz açmca örtüldü perde perde her yerin
Nice derviş ağzında senin İlâhilerin
Ardın sıra gezdüer Hakk’a ulaksak diye.

Kalbini gösterirdin birini sorsalardı,
Kendisi yoksa bile yârinin aşkı vardı
Senin gözünde Yunus, her yol Hakk’a çıkardı
Titriyorken biz bugün “sonumuz toprak” diye.

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL ŞİİRLERİ

 

YUNUS GİBİ - AŞIK FEYMANİ

Aşk ile mestane olmuş
Yunus’u sevdada gördüm
Bekâdan mekâna gelmiş
Yunus’u dünyada gördüm

Bir dem bulutta eğlendi
Yağmur olup yere indi
Buhardan rahmete döndü
Yunus’u deryada gördüm

Arzu fidanları soldu
Kabil-i feyz ile doldu
Gözümüz gönlümüz oldu
Yunus’u manada gördüm

Her şey Yunus’ta var oldu
Yunus’ta hakla sır oldu
İsim cisim ten bir oldu
Yunus’u Mevlâ’da gördüm

Melekler merhaba dedi
Vasfını beyan eyledi  
Mislinde âşık gelmedi
Yunusu semada gördüm

Aşk yolunda en baştaydı
Pir görünür genç yastaydı
Benlik ile savaştaydı
Yunusu dâvada gördüm

Gâh çiçek oldu gâhi bal oldu    -
Gâh yolcu gâhi yol oldu
Gâh hak oldu gâhi kul oldu
Yunus’u dünyada gördüm

Coştu yüreği sevince
Dervişlik onun gönlünce
Değişti fikir düşünce
Yunus’u rızada gördüm

Hizmet fırınında pişti
Yolu Taptuk’a erişti
Herkes ona öz kardeşti.
Yunus’u sefada gördüm

Feymâni’ye cevher sattı
Dostluk elini uzattı
Bunu kendisi anlattı
Yunusu rüyada gördüm

 

AŞIK FEYMANİ ŞİİRLERİ

 

BİZİM YUNUSÇA - AŞIK FEYMANİ

Her varlıkta Hakk’ı arar
Gözüm Yunus'ca Yunus’ca
Kınarsa nefsini kınar özüm
Yunus’ca Yunus’ca

Kâinat denen mânâyı
Arzularım dost olmayı
 Benliğe saldı hay hayı
Sözüm Yunusça Yunusça

Teslim ettim varım ere
Hizmet eyledim bir pire
Baş indirdim sürdüm yere    
Yüzüm Yunusça Yunusça

El ele Hakk’a varalım
Kemlik yarasın saralım
Düşkünün halin soralım
Bizim Yunusça Yunusça

Ey gafü gafletten ayık
Dertsiz baş bostana hoyuk
Taşı etti oyuk oyuk
Bizim Yunusça Yunusça

Bu zalim nefsim kararsız
Akrepten yılandan arsız
Vahşiyi eder zararsız
Azim Yunusça Yunusça

Acı dil cahil bağrıdır
Taşa değse de ağrıdır
Kardeşliğe ¡bir çağrıdır
Tezim Yunusça Yunusça

Dost ararız akşamları
Sevgi siler evhamları
Pişirir nice hamları
Közüm Yunusça Yunusça

Bir Âşık Feymânî olduk
Gâh çağrıldık gâh kovulduk
Birlikte dirlikte bulduk
Çözüm Yunusça Yunusça

AŞIK FEYMANİ ŞİİRLERİYUNUS'A HASRET-HALİDE NUSRET ZORLUTUNA


Esiyor hasretin rüzgârı yine serde
Pirim bir deva yok mu beni yakan bu derde
Göster kerametini, yakın olsun ıraklar
Bir göz yumup açınca varayım Karaman’a

Vuslatın şarabını içeyim kana kana
Ruhumu sarsın yine özlediğim o bahar
Yahut sen bir geliver, esen ¡rüzgâra sin de
Bir lahza tenezzül et vîran gönlüme in de

Karanlık köşelere can gelsin, ışık dolsun
Sen Rabb’a erdiren sabrından bana da ver '
Sonsuz feragatinin büyük sırrım göster
 Bu içimde kaynayan cehennem cennet olsun10-BİR GÖRÜN -HALİDE NUSRET ZORLUTUNA

Kapında kul olmak âr değil bana
Toprağına yüzüm sürmek dilerim
Sen’den gayrı kimse yâr değil bana
Bir görün Yunus’um görmek dilerim

Yıllardır koşarım izinde pîrim
Ağlamak isterim dizinde pîrim
Bulamazsam bu yeryüzünde pîrim
Kanatlanıp göğe ermek dilerim

Geldin ateş gibi geçtin âb gibi
Hasretinle hâlim pek harâb gibi
Yunus’um kalbimi bir kitap gibi
Senin huzuruna sermek dilerim

Bu aşkın uğruna aşklar kül oldu
Bu aşkın uğruna dil bülbül oldu
Göğsümde yüreğin kızıl gül oldu
Koparıp da sana vermek dilerim

Rüzgâr ol şafakta alnıma sürün
Bulutlara sarın mehtaba bürün
Görün bana pîrim bir kere görün
Vuslatın gülünü dermek dilerimi

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA HAFTASI ŞİİRLERİ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ

ATATÜRK ŞİİRLERİ

ÖLÜM ŞİİRLERİ

TÜRKÇE İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ÇANAKKALE İLE İLGİLİ ŞİİRLER

İSTANBUL İLE İLGİLİ ŞİİRLER

BAŞÖRTÜSÜ ve ÖRTÜNMEK İLE İLGİLİ ŞİİRLER

AY ŞİİRLERİ

MARŞLAR

ÇOCUK ŞİİRLER

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi