Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA HAFTASI ŞİİRLERİ    

 1. O GELİYOR- CELÂL SAHİR EROZAN   
 2. İSTİKLAL SAVAŞI DESTANI’NDAN- VASFİ MAHİR KOCATÜRK   
 3. ŞU SONSUZ KOŞU- CEYHUN ATUF KANSU    
 4. VATAN MACERASI - ARİF NİHAT PAR    
 5. İNÖNÜ DOLAYLARINDA MUSTAFA KEMAL- FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA    
 6. ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NDA- CAHİT KÜLEBİ    
 7. VATAN MUSTAFA KEMAL- AYDIN OY    
 8. ATATÜRK AYDINLIĞI- CEVDET ATMACA    
 9. ATATÜRK OLMAK - TARIK ORHAN   
 10. GÜN ONDOKUZ MAYIS- DURMUŞ KAYA
 11. 19 MAYIS GENÇLİK MARŞI - İSMAİL HAKKI TALAS

 

SAYFA:1/01-10

1-O GELİYOR- CELÂL SAHİR EROZAN

Yıl 1919,
Mayısın On Dokuzu.
Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını
Yeryüzüne can veren
Cana heyecan veren
Al yüzlü doğan güneş!
Takanın burnu nasıl Karadeniz'i yırtar;
Siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu,
Uyanın Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını
Al yüzlü doğan güneş!
Bugün Çaltı burnundan gülerek doğan güneş!

Yıl 1919,
Mayısın On Dokuzu.
Uyanın Samsunlular!
Uyumak ölüme eş,
Diriltin ruhunuzu.
Ufukta bir gemi var!
Fakat bu gemi niçin böyle yavaş geliyor?
Acaba yolu mu az, yoksa yükü mü ağır?

Bu gemi umut yüklü, inan yüklü, hız yüklü;
İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır,
Kurulacak yarını düşünen baş geliyor.
Bir baş k, gökler gibi bir küme yıldız yüklü.
Bu gem, onun için böyle yavaş geliyor. '

Yıl 1919,
Mayısın On Dokuzu.
Ufukta duran gemi git gide yaklaşıyor.
Sanki harlı bir ateş
Yakıyor ruhumuzu.
Beklemek üzüntüsü her gönülden taşıyor.
Üzülmemek elde mi?
Hız yüklü, inan yüklü, umut yüklü bu gemi!

O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız doldukça bütün damarlara kan gibi,
Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,
Ateşler püskürecek uyanan volkan gibi!

Gittikçe büyükleşen
Gölgene dikilmekten
Karardı gözlerimiz.
Koş, atıl, gemi, sana engel olmasın deniz!

Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel!
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgâr gibi es de gel!İSTİKLAL SAVAŞI DESTANI’NDAN- VASFİ MAHİR KOCATÜRK

XI
Güneş başka türlü doğsun
Kıyılara, kıyılara.
Dök çiçeklerini Samsun
Kıyılara, kıyılara!

Mabetlere kurban verin,
Göklere armağan verin,
Haberi durmadan verin
Kıyılara, kıyılara.

Güneşin çizdiği izden
Canlı bir umut geliyor;
Ufku dumanlı denizden
Tanrısal bir Bozkurt geliyor.

Kızıl dağlar verin geçit!
Ufuklar sarsın ümit.
Beklediğin koca yiğit
Sevin güzel yurt, geliyor!ŞU SONSUZ KOŞU- CEYHUN ATUF KANSU

Samsun'a ayak basmış kahraman bugün
Çayır, çimen yeşermiş zafer yolunda.
Davul zurna sesinde şahlanır düğün,
 Gönlüm coşup öter bir bahar dalında.

Ata'nın rüyasına gelincikler sun,
Emek bahçelerinin güzel gülünü.
Bir sonsuz bir sabahtayız... o uyusun,
Sevincimiz coşturur onun gönlünü.

Nasıl çıkmış bir sabah Samsun'dan yola
Dağlardan dağlara o zafer türküsü,
Şahlanıp bayrak çekmiş her eski kola,
Taze bir bahar açmış yurdun gözünü.

Al bayrağım Ankara kalesinde hür,
Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,
Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür
Şu karlı dağlardaki bayrağa doğru.

19 Mayıs'ın hür başına çelenk,
Kiraz mevsimi, gençlik ayı, gül ayı
Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,
Şu sonsuz koşuya bak, sarmış yaylayı.


VATAN MACERASI - ARİF NİHAT PAR

II
On Dokuz Mayıs'ta yurda bir geldi bahar,
Cümlemizin yüzü güldü.
Güneş ufuktan şimdi doğar,
Yürüyelim arkadaşlar
Yürüdük biraz güç, biraz bîhuzur,
Yolumuzda diken yerine süngüler,
Bir meclis kuruldu Sivas şehrinde,
Alınyazımız yazıldı.
Yine başımızda Mustafa Kemal.
Düşündü, ağladık; güldü, sevindik.
Analar kara bağladı.
Suda çakıl taşı misali dövündük,
Hâlimizi soran olmadı.
Evet efendiler, bu vatan böyle kuruldu.
Ankara kalesi çelik bir yürek olmuş,
Vatan için çarpan.
Kızılırmak n'ettin allı gelini?
Geceler bir omuzda buğday sarısı,
Bir omuzda    maviydi,    
Bizim için o    demlerde yaşamak
Ölüme müsaviydi.5-İNÖNÜ DOLAYLARINDA MUSTAFA KEMAL- FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA

—    Ben Samsun'da buldum, onu, bir kuşluk vakti.
Kocaman oldu günüm, geldi artık köyüm dar.
Gülümserdi denizden fazla,
Susardı deniz kadar.

—    Ben Sivas'ta buldum onu, belki bin yaşındaydı,
Eriyor gibiydi bir karanlıkta yüzü.
Anlamasan gamlı derdin,
Ta derinlerden yanardı gündüzü.

—    Ben Erzurum'da buldum onu, böyle bir geceydi,
Oldu birdenbire yaşamam, gülmem haksız.
Daralmış gönlümle ben de düştüm peşine,
Bir açıklığı vardı herkese uçsuz bucaksız.

_ Ben Ankara'da buldum onu, yirmi yaşındaydı zaar
Yapmakla, görmekle doldurmuştu her yen
Hâlâ nereye gitsem benim gücüm, benim a işim,
Elleri ve gözleri.    ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NDA- CAHİT KÜLEBİ

VI
Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selâm durdu kayığı, çaparı, takası,
Selâm durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
Duman değildi bu!
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil!
Sarılan anayurda
Kemal Paşanın kollarıydı.

Selâm vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in halini bir görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemal Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar.

Bu ne inançtı ki Kemal Paşa
Atının teri kurumadan
Sürüp geldin yeni yeni savaşların peşindeVATAN MUSTAFA KEMAL- AYDIN OY

Nereye baksak sen varsın
Sen toprağa düşen rahmet,
Sen yeşeren mahsul, bereket,
Sensin baca baca yükselen göklere,
Sensin ray ray uzanan
Kuzeyden güneye, batıdan doğuya.

Sen içimizdeki ilk aşk,
Sen bize yaşama sevinci,
Bize tılsımı ile hayat veren
İstiklâl havarisi,
Ve sen şimdi öptüğümüz toprak.

Ardahan ufkundaki güneşte
Mustafa Kemal doğarsın.
Edirne'de, Tunca'da, Meriç'te
Sen Mustafa Kemal varsın.

Bütün vatan Mustafa Kemal
Ve sen bütün vatansın.ATATÜRK AYDINLIĞI- CEVDET ATMACA

Her sabah ışıyan mutlu çabamızda
Bize öyle hız veren o Atatürk aydınlığı
Nice acı günlerin ötesinde yıllardır
Yüreklerimizde kan kadar sıcak yakınlığı

Mavi denizlerde vazgeçilmez özgürlüğün
O'nun aydınlığıdır yücelen bayrakta
Çoğalır gücümüz inançla yaşamakta
Yırtarak karanlık göklerini tutsaklığın
Büyüdükçe yarınlara mert çocuklarımız
Dirlikte umutla onun aydınlığında
Bir kıvanç ki kıpırdar milyon milyon
Yürür gider yurdumun taşında toprağındaATATÜRK OLMAK - TARIK ORHAN

Atatürk'ü bulmak her iyi işte,
Her yaşta, her başta Atatürk olmak.
Gece düşte, gündüz alış verişte
Barışta, savaşta Atatürk olmak.

Yedide okulun ilk sırasında,
Yetmişte safların en arkasında,
Devlet kapısında, yurt kapısında
Her harçta, her taşta Atatürk olmak.

Tarlada en sarı, en olgun buğday
Şehirde en güzel, en ulu saray
Seferde zaferle taçlanmış alay
Her güçlü yarışta Atatürk olmak.

Atatürk'le olmak her yeni hızda
Okuyan, çalışan erkekte, kızda.
Uygarlık yolunda yaşantımızda
Her soluk alışta Atatürk olmak.10-GÜN ONDOKUZ MAYIS- DURMUŞ KAYA

Gün ondokuz mayıs
Bir sevda sarmış Karadeniz’i
Dalgalar meneviş meneviş
Bir gemi görünmüş uzaktan
Yelkenleri şiş mi şiş
Rüzgarı Tanrı Dağı’ndan
Bulut bulut getirilmiş
Bir sevda sarmış Karadeniz’i

Gün ondokuz mayıs
Bir gemi yarmış Karadeniz’i
Köpük köpük hale hale
Ve destan destan iziİ
Bir Başbuğ güvertede
Ümitle bakıyor hilale
Baş kaldırmış İzmihlale
Bir gemi yarmış Karadeniz’i

Gün ondokuz mayıs
Bir gemi geçmiş Karadeniz’i
Bir sabah Samsun’a dayanmış
Kırıp talihinin çelik buzunu
Bir yürek Samsun’da uyanmış
Mavi gözlerinin yakamozunu
Dökmüş şerha şerha göklerimizden
Ufkunda bin yıllık meş’ale yanmış
Bir gemi geçmiş Karadeniz’i

Gün ondokuz mayıs
Bir gemi içmiş Karadeniz’i
Gemiden bir Başbuğ inmiş
Masmavi gözleri buğday benizi
Ruhuma güneşler gibi sinmiş
Zaferlere destanlara taşımış bizi
Bir gemi içmiş Karadeniz’i

İLGİLİ İÇERİK

BELİRLİ GÜN ve HAFTALAR

29 EKİM CUMHURİYET HAFTASI

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAFTASI

12 MART İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ HAFTASI

18 MART ÇANAKKLE ZAFERİ HAFTASI

SON EKLENENLER

Üye Girişi