Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

BEYTÜ’L GAZEL

Gazelin en güzel beytine verilen isimdir.

 

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı? 

Felekler yandı âkımdan murâdım şem’i yanmaz mı?

 

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan 

Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı ?

 

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım 

Oyadır halkı efgânım gara bahtım uyanmaz mı ?

 

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su 

Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı ?

 

Gamım pinhan dutardım ben dediler yâre kıl rûşen 

Desem ol bî-vefâ bilmen inanır mı inanmaz mı ?

 

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil 

Bana ta ’n eyleyen gâfıl seni görgeç utanmaz mı ?

 

Fuzulî r'ınd-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır 

Sorun kim bu ne sevdadır bu sevdâdan usanmaz mı?

FUZULİ

 

İLGİLİ İÇERİK

GAZEL NEDİR ve ÖRNEKLERİ

GAZEL NAZIM ŞEKLİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi