Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Örnek 1.

 

Gazel

Gitdün amma ki kodun hasret ile canı bile (Matla’)

İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

 

Devr-i meclis bana girdâb-ı belâdur sensüz (Hüsn-i matla’)

Mey-i zelırâb-ı sitem sâgar-ı gerdanı bile

 

Bağa sensüz bakamam çeşmüme âteş görinür 

Gül-i handanı degül serv-i hırâmânı bile

 

Sineden derd ile bir âh ideyin kim dönsün (Hüsn-i makta’)

Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile

 

Hâr-ı firkatle Neşâtî-i hazînün vâ-hayf (Makta,’ ve Tahallüs)

Dâmen-i ülfeti çâk oldı girîbânı bile 

Neşâti

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi