Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

MUHİBBİ(KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN) - HALK İÇİNDE MUTEBER BİR NESNE YOK

GAZEL
1. Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi,
    Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi.

2. Saltanat didükleri ancak cihan gavgasıdur,
    Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi

3. Ko bu ayş ü işreti çünkim fenâdur akıbet,
   Yar-ı baki ister isen olmaya taat gibi.

4. Olsa kumlar sayısınca ömrüne hadd ü aded,
    Gelmeye bu şişe-i cerh içre bir saat gibi.


5. Ger huzur etmek dilersen ey Muhibbî fariğ ol!
    Olmaya vahdet cihanda kûşe-i uzlet gibi.

   (Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün)

Muhibbi
(Kanuni Sultan Süleyman)

 

 Günümüz Türkçesi

1. Halk içinde devlet gibi muteber, değer verilen bir nesne yoktur. Ama aslında bu dünyada bir nefes sıhhat gibi bir saadet yoktur.

Devlet kelimesi saadet, baht anlamlarında da kul­lanılır.

2. Saltanat dedikleri ancak dünyaya sahip olmak için verilen bir mücadeledir. Vahdet gibi bu dünyada saa­det var mıdır?

Vahdet, birlik demektir. Kişinin aklının fikrinin dağınık olmaması anlamına gelebileceği gibi, devletin birliğinin, dirliğinin de kastedilmiş olabileceğini söyleye­biliriz. Ayrıca vahdet, dinî bir terim olarak Allah’ın birli­ğini gerekleriyle birlikte kabul etmeyi, tasavvuf kültürün­de da Allah’a yakın olmayı ifade eder. Beyit bütün bu an­lamlar düşünülerek yorumlanabilir.

3. Bu eğlenceyi, zevk u safayı bırak. Çünkü işin sonu fenadır, bütün her şeyin yok olmasıdır. Sürekliliği olan ve seni mutlu eden ibadet gibi bir sevgili bulunmaz.

4. Ömrün kumların sayısı kadar uzun olsa da kum saatini andıran feleğe göre bu süre bir saat gibi gelir.

5. Ey Muhibbî! Eğer huzurlu ve mutlu olmak isti­yorsan bütün bunlardan uzak dur. Çünkü bu dünyada in­sanlardan ayrı, onlardan uzak bir köşede yaşamak gibi vahdet (insanın gönlünün fikrinin bir olması, huzur) bu­lunmaz.

Prof.Dr. M.A. Y. SARAÇ DİVAN EDEBİYATI ŞİİRİNDEN SEÇMELER

SON EKLENENLER

Üye Girişi