Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KEMAL TAHİR (1914-1970)

İstanbul'da doğdu. Asıl ismi Kemal Tahir Demir'dir. Babasının görevleri nedeniyle ilk eğitimini Türkiye'nin çeşitli yerlerinde tamamladı. Galatasaray Lisesinde 10'uncu sınıftayken öğrenimini yarıda bıraktı. Avukat kâtipliği, düzeltmenlik, ambar memurluğu yaptı.

Edebî Kişiliği:

Değişik dergi ve gazetelerde düzeltmenlik, röportaj yazarlığı, çevirmenlik, sayfa sekreterliği, yazı işleri müdürlüğü, başyazarlık yaptı. "Körduman", "Bedri Eser", "Samim Aşkın”, "F. M. İkinci”, "Nurettin Demir", "Ali Gıcırlı” gibi takma isimlerle gazetelere tefrika aşk ve macera romanları, senaryolar yazdı. Fransızcadan çeviriler yaptı. Edebiyat dünyasındaki serüvenine şiirle başladı. ilk şiirleri 1931 'de İçtihad dergisinde çıktı. Yeni Kültür, Geçit, Var, Ses gibi dergilerde şiirleri yayımlandı.

"Göl İnsanları” adlı ilk uzun öyküsü bir gazetede tefrika olarak yayımlandı. 1955'te yayımlanan "Sağırdere" romanıyla adını duyurdu. Peş peşe yazdığı romanlarla edebiyatımızın en üretken romancılarından biri oldu. İlk kitaplarında daha çok, köy ve köylü sorunlarına eğilen sanatçı, daha sonra Türk tarihinin ve özellikle yakın tarihin olaylarını ele aldı. Romanlarıyla Anadolu insanının yaşamını, sorunlarını, töre ve inançlarını toplumsal-gerçekçi bir bakış açısıyla, yerli dekor ve renkleri ustalıkla kullanarak sergiledi. Konularını Çankırı, Çorum dolaylarından, Kurtuluş Savaşı'ndan, eşkıya menkıbelerinden, ağalık sisteminin kurduğu sömürü düzeninden, hapishane yaşamından, köy ve kent sorunlarına uzanan toplumsal psikolojik olaylardan alan romanlarıyla gerçek Anadolu romanını oluşturdu.

"Sağırdere, Körduman, Rahmet Yolları Kesti, Yediçınar Yaylası, Köyün Kamburu, Buyük Mal, Kelleci Memet” romanlarında köy insanının yaşamını yansıtan olaylar anlattı.

"Sağırdere, Körduman, Rahmet Yolları Kesti, Yediçınar Yaylası. Köyün Kamburu, Buyuk Mal, Kelleci Mernet" romanlarında köy insanının yaşamını yansıtan olaylar anlattı.

"Sağırdere"de romanın başkişisi olan Mustafa'nın köy ve şehirdeki yaşamını ele aldı. Romanda köy yaşamını, sevdiği kızla evlenemeyen Mustafa'nın şehre gitmesini ve şehirdeki hayatını anlattı. "Körduman"da memleket özlemine dayanamayan Sağırdere'nin başkişisi Mustafa'nın yeniden köye dönüşünü öyküledi. "Rahmet Yollan Kesti”de eşkıya düzenini yansıtmaya çalıştı.

Kemal Tahir, siyasi eylemlere de katılmış bir yazar olarak Türkiye'de kendi algıladığı siyasal, sosyal, kültürel yapıyı ve Marksist bakış açısını yansıttığı tarihsel-siyasal içerikli romanlarıyla tartışmalara neden oldu.

"Yediçınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyük Mal"da 19. yüzyılın ikinci yarısından tek parti döneminin son yıllarına kadar olan kesiti, toplumumuzun en hareketli dönemini, yansıtmaya çalıştı. "Yediçınar Yaylası” Meşrutiyet öncesinin; "Köyün Kamburu” Meşrutiyet ve Müterake yıllarının, "Büyük Mal” Cumhuriyet döneminin sosyal ve siyasal olaylarını yansıtır.

"Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı, Kurt Kanunu, Yol Ayrımı” adlı romanlarda II. Meşrutiyet, Mütareke, Kurtuluş Savaşı ve tek parti döneminin siyasal ve toplumsal sorunları ele alınır.

Eserleri:

Roman:

 • Sağırdere,
 • Esir Şehrin İnsanları,
 • Körduman,
 • Rahmet Yolları Kesti,
 • Yedi Çınar Yaylası,
 • Köyün Kanburu,
 • Esir Şehrin Mahpusu,
 • Bozkırdaki Çekirdek,
 • Kelleci Memet,
 • Yorgun Savaşçı,
 • Devlet Ana,
 • Kurt Kanunu,
 • Büyük Mal,
 • Yol Ayrımı,
 • Namusçular,
 • Karılar Koğuşu,
 • Hür Şehrin İnsanları,
 • Bir Mülkiyet Kalesi

Öykü:

 • Göl İnsanları

Notlar:

 • Kemal Tahir'in Notları

Mektup:

 • Kemal Tahir'den Fatma İrfan'a Mektuplar

 

ESERLERİNDEN BAZILARININ DEĞİNDİĞİ TEMALAR:

ESİR ŞEHRİN İNSANLARI

Mütareke dönemi aydınlarını anlattığı "Esir Şehir" üçlemesinin ilk kitabıdır. Eser, Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'daki aydınların durumunu konu edinir. Ülkesinin sorunlarına duyarsız bir aydının, duyarlı hâle gelmesi anlatılır.

Paşa oğlu olan, Batılı tarzda eğitim alan, hayatının büyük bir bölümünü Batılı ülkelerde geçiren Kamil Bey, bazı emlaklerini satmak için İstanbul'a gelin İstanbul'da eski arkadaşı Ahmet, ondan Anadolu'daki millî mücadele için destek ister. Kamil Bey, Nedime Hanım'ın çıkardığı ve Anadolu ile haberleşmeyi sağlayan Karadayı gazetesinde çalışmaya başlayıp yavaş yavaş ülkeyle ilgili meselelerle ilgilenmeye başlar. İşgalcilerin gizli bir planını Anadolu'ya götürmeye çalışırken yakalanır. Tüm baskılara ve cazip tekliflere rağmen sorumlu bir aydın gibi davranarak Nedime Hanım'ı ele vermez.

DEVLET ANA

Romanda, Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi, Osmanlı kurulmadan önceki Batı ve Doğu'daki yönetimlerin durumu, insana bakışı, Anadolu'nun görünümü ve Anadolu insanının özlemleri, onların güçlü, güvenli, adaletli bir devlete duyduğu ihtiyaç dile getirilir.

YORGUN SAVAŞÇI

Romanda, Osmanlı Devleti'nin mütarekeyi imzalamasından 1920 ortalarında Millî Mücadele'nin güçlendiği döneme kadar olayları bir Osmanlı yüzbaşısı ve ittihat ve Terakki üyesi olan Yüzbaşı Cemil'in hikâyesi üzerinden anlatılır.

Güvender Yayınları, Türk Edebiyatı

SON EKLENENLER

Üye Girişi