Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ZÜHRE-Yİ HİNDİ - ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

 

Yeşil giymiş emînim ben gelenden

Ya cennetten gelir yâhut çemenden

Tamâmıyle çekilmişti harâret

Harâret bende toplandı o demde

İnerdi kûhtan yalnızdı hem de

Fakat manzar değil bundan ibâret

Olurdu cânib-eyninde nümâyân

Gezen tâvûslardan bir hiyâbân

Hemen her bir kademde bir nezâret

Güzellik kaabil-î ihfâ değildir

Bunun da hâricinde müstedildir

Nüfûz etmiş siyâbından o hâlet

O bir sîm-âba benzer sâf bir hüsn

Yeşil giymiş değil şeffâf bir hüsn

Çemenlerden pezîrâ-yî hadâret

Dağılmış âf-tâb eşcâr içinde

Eser hoş bir nesîm envâr içinde

Perîlerden meleklerden beşâret

Bu hey'ette ne mümkün bir sitâre

O bir kızdır müekkel nev-bahâre

Çemenler pâyına eyler dehâlet

Yakın görmekteyim benden fakat dûr

Ağaçlıklar içinde bir şeyil nûr

Şeb-î nîlî-yi meh-tâba rekaabet

Cehennemler sönermişce o esnâ

Güneş batmıştı mahv olmuştu ammâ

İnerdi kûhtan bir böyle âfet

Hulûl etti o birden reh-güzâre

Şitâbından çekildim bir kenâre

Yakından bakmaya gelmezdi taakat

Yakından bakmaya hâcet de yoktu

Peyinden gitmeğe cür'et de yoktu

Şaşıp kaldım güzâr etti nihâyet

Olurdu renkler peydâ izinden

Tebessüm yâl ü bâlinden dizinden

Nesîmindense reyhân-î şebâbet

Cesâret vermedi tahrîk-i pâye

Fakat gönlümde tahrîk-î hevâye

Yetişti gördüğüm şekl ü kıyâfet

Biraz sonra belâ-yî rîh-i menhûs

Çıkıp baktım ağaçlar hep zemin-bûs

Ederler gittiği semte işâret

Sehâb ü cûy-bâr ü şâm yek-ser

Mehâsinden ne varsa hep sefer-ber

İlâh'il hüsne kılmışlar refakat

Nedir? derdim, koşup dehşetle her sû

Hayât-î yâr-ı zâyi'dir, nedir bu?

Bu zulmet-gehte sahrâ-yî kıyâmet

(Bunlar Odur)

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN ŞİİRLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN HAYATI ve ESERLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN - MAKBER İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi