Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

VATAN ŞARKISI 

Amâlimiz, efkârımız ikbal-i vatandır        

Serhaddimize kal'a bizim hâk-i bedendir 

Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir

Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz 

Osmanlılarız can veririz nâm alırız biz

 

Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda 

Can korkusu gezmez ovamızda dağımızda 

Her gûşede bir şîr yatar toprağımızda 

Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz 

Osmanlılarız can veririz nâm alırız biz

Namık Kemal

 

Günümüz Türkçesiyle

1.Beşlik: Bütün emelimiz, düşüncemiz vatanımızın geleceği içindir. Bedenlerimiz, sınırlarımızı koruyacak bir kaledir. Osmanlılarız, kanlı kefen, bizim süsümüzdür. Savaşta şehit olmaktan mutlu oluruz biz, canımızı vererek böylece nam alırız. 

2.Beşlik: Bizim bayrağımızda görünen kan ve kılıçtır. Bizim yerimizde yurdumuzda ölmek korkusu yoktur. Toprağımızın her köşesinde bir aslan yatar, savaşta şehit olmaktan mutlu oluruz biz, canımızı vererek böylece nam alırız.

Tanzimat edebiyatının önemli sanatçılarından biri Namık Kemal’dir. Şiir, tiyatro, roman, eleştiri türünde döneminde önemli eserlere imza atmıştır. Tanzimat edebiyatı sanatçıları, Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmaya devam etseler de şiirde içerik yönüyle değişiklik yapmışlardır. Şiirlerinde “vatan, millet, özgürlük, hak, adalet vb.” konulara yer vermişlerdir. İşte Namık Kemal de bu şiirinde “vatan ve özgürlük” konusuna değinmiştir. Şair, şiirin ilk dizesinde “Âmâlimiz, efkârımız ikbal-i vatandır” diyerek “vatan sevgisini, vatanın önemini” ortaya koymuştur.

Namık Kemal’in bu şiirinde Divan şiirinden daha sade bir dil kullanıldığını görüyoruz. Bu, Tanzimat edebiyatının genel havasının etkisidir. Çünkü Tanzimat sanatçıları, halkı bilgilendirmek için sade bir Türkçeyle yazmayı amaçlamışlar ve bunu kısmen başarmışlardır.

Uyak düzeni: aaabb   cccbb

vatan-dır------   -n: y.k.   -dir: redif

beden-dir------

kefen-dir-----

kâm alırız biz----  -âm: zengin k.    alırız biz: redif

nâm alırız biz ----

bayrağımızda-----   -ağ: tam k.   -ımızda:redif

dımızda--

toprımızda---

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

NAMIK KEMAL ŞİİRLERİ

NAMIK KEMAL'İN HECEYLE YAZDIĞI ŞİİRLER

NÂMIK KEMAL HAYATI ve ESERLERİ

NAMIK KEMAL'İN TİYATROLARININ ÖZETLERİ

NAMIK KEMAL- İNTİBAH İNCELEMESİ

NAMIK KEMAL - HÜRRİYET KASİDESİ İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi