Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HİNDİSTAN'DAKİ ODAM - ABDÜLHAK HAMİT TARHAN

 

Dâimî bir nesîm-î gaaliye-sâ

Bahr-i pür-nakş-ı mevce-yî beyzâ

O cihet servlerle belde-yi samt

Bu cihet ney-sitân-ı nağme-serâ

Kelebekler sükût İle uçuşur

Hiç sükût eylemez tuyûr ammâ

Leblerin çarhtan kılıp tavsîl

Öper ezhârı şems-i bî-pervâ

Fart-ı lezzetle her çiçek bayılır

Açılır şerm ile güler şeydâ

Yirmi revzenli bir büyük tâlâr

Hepsi revzenlerin bihîşt-nümâ

Zir û bâlâyı arz eder nazara

Kimi bir levhadır kimi meclâ

Sebzî-yi arz bir yeşil zulmet

Mâi bir nûr lâciverd-i semâ

Gezinir hod-be-hod elimde kalem

Anda bilmem ne eylerim hülyâ

Resmi çıkmış gibi bu manzaranın

Kâğıd üstünde şi’r olur peydâ

(Bunlar Odur)

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN ŞİİRLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN HAYATI ve ESERLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN - MAKBER İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi