Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NEVMİD - ABDÜLHAK HAMİT TARHAN 

Suziş-1

Tef ü tâb-ı marazdan bî-kararım
Halâsım emr-i müşkildir ecelden!
Bu dem ki ser-be-sengi ihtizârım
Ne lutf umsam acep ben ol güzelden?
Bu dem ki serdî-i gamla nizârım
Şudur matlab Hudâ-yı lem-yezelden
Gelip bir damla yaş dökse nigârım
Benim güller açar hâk-ı mezârım.

Suziş-4

Münacâtim budur Rabb-i eceliden
Beni yâd eylesin ol şive-kârım
Bekaya doğru reh-yâb-ı firârım,
Yeter çektiklerim şevk u keselden!
Bu tertîb ettiğim nâlân gazelden,
Taşım üzre şu olsun yâdigârım:
Hakikat farkı yok ömrün meselden,
Hayâl ü hâb imiş geşt ü güzârım!

İLGİLİ İÇERİK

HALK EDEBİYATI ŞAİRLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞAİRLERİ

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN ŞİİRLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN HAYATI ve ESERLERİ

ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN - MAKBER İNCELEMESİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi