Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

RUBAİ - ESLÂF KAPILDIKÇA GÜZELDEN GÜZELE - YAHYA KEMAL BEYATLI

Eslâf kapıldıkça güzelden güzele,

Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele,

Sönmez seher-i haşre kadar şi'r-i kadim,

Bir meş'aledir devr edilir elden ele.

YAHYA KEMAL BEYATLI

 

DİĞER RÜBAİLERİNDEN ÖRNEKLER

Bilmem kime yahut neye uyduk gittik

Gâhi meye gâhi neye uyduk gittik

Erbâb-ı zekâ riyayı mezhep bildi

Bizler dili divâneye uyduk gittik

 

Yokmuş o hayâl ettiğimiz âleme yol

Artık ne açıl ey gül-i ümmîd ne sol

Ey rûy-i zemin bu ye’simizden sonra

İster vîrân ol ister âbâdân ol

*

Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir

Dünyâmızı nâgâh zalâm örtebilir

Bir bitmiyecek şevk verirken beste

Bir tel kopar âhenk ebediyyen kesilir

*

Âhir ne bu cûşiş ne bu eyyâm kalır

Hâtırda ne cânan ne serencâm kalır

Son faslımızın şâm-ı garîbânında

Gül devrini hâtırlatacak câm kalır

 

*

Eyyâm geçer şâm da sürmez şeb olur

Aşk ehli hıredmend ise Cem-mezheb olur

Derk etmemek isterse günün geçtiğini

Hem câm ile hem yâr ile leb-ber-leb olur

 

*

Dünyâda ne ikbâl ne servet dileriz

Hattâ ne de ukbâda saâdet dileriz

Aşkın gül açan bülbül öten vaktinde

Yâranla tarab yâr ile vuslat dileriz

*

Bilmem nedir enfüsî nedir âfâkî

Kimdir fânî cihanda kimdir bâkî

Dünyâyı saran boşluğu hissetmiyelim

Peymâneyi boş bırakma doldur sâkî

*

İksîri içenler ezelî sâgar’den

Mestî-i melâmetle geçer serden

Bir kere enelhak diyen erbâb-ı dil’e

Hallâk-ı avâlim görünür her yerden

 

*

Bir zümre odur Hâlık-ı Mutlak dediler

Bir benzeri yoktur bu muhakkak dediler

Bir kere görenlerse o Rabb-ı Ezel’i

Dilmesti-i rü’yetle enelhak dediler

*

Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir

Dünyâmızı nâgâh zalâm örtebilir

Bir bitmiyecek şevk verirken beste

Bir tel kopar âhenk ebediyyen kesilir

*

Hikmet sayılır bunca rübâîmiz var

Sokrat’ça Felâtun’ca rübâîmiz var

Hikmetten fazla şi’ri andırır bir de

Üstâd Şekip Tunç’a rübâîmiz var

 

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞİİRLER

YAHYA KEMAL BEYATLI ŞİİRLERİ

YAHYA KEMAL BEYATLI HAYATI VE ESERLERİ

RUBÂÎ ve ÖRNEKLERİ

RÜBAİ NEDİR ve ÖRNEKLERİ

RÜBAÎLER

RÜBAİLER - MEVLANA

RUBAİ - ESLÂF KAPILDIKÇA GÜZELDEN GÜZELE

RUBAİ

RUBAİ NEDİR?

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi