Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

TA’ŞİR NEDİR?

Bir gazelin her beytinin veya bir beytinin üzerine sekiz mısra eklenerek yapılan mu’aşşerdir. Divan edebiyatı nazım şeklidir. Edebiyatımızda örneği fazla görülmez. Yahya Bey’in Muhibbî’nin (Kanunu Sultan Süleyman) gazeline yaptığı ta’şiri örnek olarak verilebilir. 

 

Haste olmak gûşmâl-i Hazret-i İzzet gibi 

Her kişinün yalımın alçak ider gurbet gibi 

Değme bir kimse göre gelmez refahiyyet gibi 

Nâleler gûyâ derây-ı rıhlet-i râhat gibi 

Dâr-ı dünya cây-ı fürkat menzil-imihnet gibi 

Devleti bir âlet-i hengâme-i zahmet gibi 

Sağlıgun bünyâdı yok âyinede sûret gibi 

Matla’ı şâh-ı cihânun maşrık-ı hikmet gibi 

Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi 

Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi 

                                                    Yahya Bey 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi