Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MUHİBBİ HAYATI ve ŞİİRLERİ


Asıl adı Kaya Salih olup 1823’de Yusufeli’nin Erkinis (Demirkent) bucağında doğmuş, 1868’de aynı yerde vefat etmiştir. Genç Alioğulları sülâlesindendir. Babası onun demircilikle ve kalaycılıkla uğraşmasını istemiş, okutmamıştır. İşlediği bir suç sebebiyle girdiği hapishanede, rüyasında Esma Hatun’u görür. Oltu mutasarrıfı Süleyman Paşa onu, önce hapisten kurtarır, sonra da Esma Hatun ile evlendirir.
Çok gezip dolaşan bir âşıktır. Nakşibendî’dir. Şâmili ve Mâhirî adlı iki çırağı vardır. İdrâki, Elfâzî ve Coşkum gibi âşıklarla yaptığı karşılaşmalarında daima onları mat etmiştir.
Kaleme aldığı Mevlid'ı şiirleri kadar ünlüdür. Şiirlerinin bize ulaşmasında Kâtip Hüseyin’in rolü olmuştur.
Şairnâmelerde adına rastlanılamamıştır.

Dinleyin ahbaplar tarif edeyim
Yetmiş iki dertten baştır bu sevda
Yandırır odlara pervane gibi
Daim sönmez bir ataştır bu sevda

Felek hisar çekmiş yolum açılmaz
Bir bülbülüm gonca gülüm açılmaz
Felek kırdı kanat kolum açılmaz
Yazı gelmez yaman kıştır bu sevda

Muhibbî'nin elif kaddin dâl eyler
Ağlatuben gözyaşına sel eyler
Hicran haddesinden çeker tel eyler
El sanar ki bir cünbüştür bu sevda

SON EKLENENLER

Üye Girişi