GENEL BİLGİLER(H.E.)

Başlık Oluşturma Tarihi Yazar Tıklamalar
KÖROĞLU DESTANI ve ÖZETİ 20 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 14913
16. YÜZYILA GELİRKEN TÜRK SAZ ŞİİRİ 04 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6318
ALEVÎ-BEKTAŞİ ŞİİR GELENEĞİ VE PİR SULTAN ABDAL 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6121
ANADOLU TÜRK EDEBİYATI 16 Şubat 2014 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3000
ANONİM HALK EDEBİYATI 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6778
ANONİM HALK EDEBİYATI 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4088
ÂŞIK ŞİİRİ (XVI-XX. YÜZYIL) 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 11402
ÂŞIKLIK GELENEĞİ 23 Temmuz 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5130
ATASÖZÜ 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6798
AYAK 23 Temmuz 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6180
AZ İKEN UZ İKEN 04 Kasım 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3363
BINBIR GECE 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6884
CAN 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5849
CİNAS 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3461
CÖNK 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 9829
DANİŞMENDNAME 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8177
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ HAKKINDA BİLGİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 15096
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN ÖZELLİKLERİ 16 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 62759
DEDE KORKUT İSLAM ANS 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8320
DERLEME DUA 06 Ocak 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3091
DERLEME HİKAYE VE MENKIBELER 28 Temmuz 2011 M.T. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5015
DEYİŞ HAKKINDA 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 9657
DİVAN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLİRİ 16 Şubat 2014 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6020
DİVAN- I HİKMET 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8609
EBE SEÇME 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2566
GELİN KÜLTÜRÜ ETRAFINDA OLUŞAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER 10 May 2018 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4607
HALK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER 27 Mart 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5312
HALK EDEBİYATI'NDA NESİR 22 Haziran 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2850
HALK EDEBİYATINDA RÜYA MOTİFİ 10 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3654
HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5837
HALK HİKAYELERİ 16 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8103
HECE ÖLÇÜSÜ (VEZNİ), ÇEŞİTLERİ, DURAK 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 49776
HECE VEZNİ 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6738
KAFDAĞI 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3671
KAFİYE (UYAK) NEDİR? 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 9769
KAFİYE (UYAK), GÖZ KAFİYESİ, KULAK KAFİYESİ 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 49711
KAFİYE VE ÇEŞİTLERİ, KAFİYE ÖRNEKLERİ 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 63176
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLGİLERİ 22 Kasım 2016 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1101
KINA TÜRKÜSÜ ve KINA GECESİ TÖRENLERİ 10 May 2018 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1469
MANİ ÖRNEKLERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 26736
MEDDAH HİKÂYELERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7274
MEDDAH VE HALK HİKÂYELERİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6961
NASREDDİN HOCA FIKRALARI 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4584
PİR SULTAN ABDAL EFSANESİ 10 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6541
SARI GELİN TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5613
SAYIŞMA 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2314
TÂHİR ile ZÜHRE 16 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8725
TASAVVUFİ HALK ŞİİRİ 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 12772
TEKERLEMELER ve ÖRNEKLERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 21700
TURAN 13 Eylül 2015 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1933

Üye Girişi