GENEL BİLGİLER

Başlık Oluşturma Tarihi Yazar Tıklamalar
KÖROĞLU DESTANI ve ÖZETİ 20 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7413
16. YÜZYILA GELİRKEN TÜRK SAZ ŞİİRİ 04 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4388
ALEVÎ-BEKTAŞİ ŞİİR GELENEĞİ VE PİR SULTAN ABDAL 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4188
ANADOLU TÜRK EDEBİYATI 16 Şubat 2014 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2040
ANONİM HALK EDEBİYATI 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3864
ANONİM HALK EDEBİYATI 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2940
ÂŞIK ŞİİRİ (XVI-XX. YÜZYIL) 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7422
ÂŞIKLIK GELENEĞİ 23 Temmuz 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4296
ATASÖZÜ 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5669
AYAK 23 Temmuz 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5199
AZ İKEN UZ İKEN 04 Kasım 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2423
BINBIR GECE 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5439
CAN 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4372
CİNAS 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2625
CÖNK 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6580
DANİŞMENDNAME 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6754
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8096
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN ÖZELLİKLERİ 16 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 39854
DEDE KORKUT İSLAM ANS 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6135
DERLEME DUA 06 Ocak 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2152
DERLEME HİKAYE VE MENKIBELER 28 Temmuz 2011 M.T. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3448
DEYİŞ 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5884
DİVAN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLİER 16 Şubat 2014 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3515
DİVAN- I HİKMET 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6868
EBE SEÇME 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1751
HALK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER 27 Mart 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3083
HALK EDEBİYATI'NDA NESİR 22 Haziran 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2046
HALK EDEBİYATINDA RÜYA MOTİFİ 10 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1016
HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2956
HALK HİKAYELERİ 16 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5980
HECE ÖLÇÜSÜ (VEZNİ), ÇEŞİTLERİ, DURAK 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 30385
HECE VEZNİ 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5096
KAFDAĞI 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2806
KAFİYE 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7200
KAFİYE (UYAK), GÖZ KAFİYESİ, KULAK KAFİYESİ 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 37227
KAFİYE VE ÇEŞİTLERİ, KAFİYE ÖRNEKLERİ 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 43421
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLGİLERİ 22 Kasım 2016 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 480
MANİ ÖRNEKLERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8214
MEDDAH HİKÂYELERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4140
MEDDAH VE HALK HİKÂYELERİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4420
NASREDDİN HOCA FIKRALARI 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3650
PİR SULTAN ABDAL EFSANESİ 10 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1032
SARI GELİN TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4636
SAYIŞMA 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1673
TÂHİR ile ZÜHRE 16 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6820
TASAVVUFİ HALK ŞİİRİ 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 9708
TEKERLEMELER ve ÖRNEKLERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 9966
TURAN 13 Eylül 2015 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1121
TÜRK DİL KURUMU 13 Eylül 2015 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1726
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE MANİ SÖYLEME GELENEĞİ 10 Mart 2012 MAG tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3956

Üye Girişi