GENEL BİLGİLER(H.E.)

Başlık Oluşturma Tarihi Yazar Tıklamalar
KÖROĞLU DESTANI ve ÖZETİ 20 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 11366
16. YÜZYILA GELİRKEN TÜRK SAZ ŞİİRİ 04 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5604
ALEVÎ-BEKTAŞİ ŞİİR GELENEĞİ VE PİR SULTAN ABDAL 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5485
ANADOLU TÜRK EDEBİYATI 16 Şubat 2014 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2619
ANONİM HALK EDEBİYATI 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5513
ANONİM HALK EDEBİYATI 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3612
ÂŞIK ŞİİRİ (XVI-XX. YÜZYIL) 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 10052
ÂŞIKLIK GELENEĞİ 23 Temmuz 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4828
ATASÖZÜ 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6299
AYAK 23 Temmuz 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5774
AZ İKEN UZ İKEN 04 Kasım 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3037
BINBIR GECE 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6366
CAN 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5217
CİNAS 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3131
CÖNK 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8380
DANİŞMENDNAME 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7639
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ HAKKINDA BİLGİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 11481
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN ÖZELLİKLERİ 16 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 52250
DEDE KORKUT İSLAM ANS 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7383
DERLEME DUA 06 Ocak 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2738
DERLEME HİKAYE VE MENKIBELER 28 Temmuz 2011 M.T. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4452
DEYİŞ HAKKINDA 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8278
DİVAN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLİRİ 16 Şubat 2014 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4860
DİVAN- I HİKMET 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7977
EBE SEÇME 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2257
GELİN KÜLTÜRÜ ETRAFINDA OLUŞAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER 10 May 2018 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1311
HALK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER 27 Mart 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4370
HALK EDEBİYATI'NDA NESİR 22 Haziran 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2552
HALK EDEBİYATINDA RÜYA MOTİFİ 10 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2473
HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4797
HALK HİKAYELERİ 16 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7350
HECE ÖLÇÜSÜ (VEZNİ), ÇEŞİTLERİ, DURAK 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 40688
HECE VEZNİ 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6186
KAFDAĞI 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3328
KAFİYE (UYAK) NEDİR? 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8519
KAFİYE (UYAK), GÖZ KAFİYESİ, KULAK KAFİYESİ 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 44040
KAFİYE VE ÇEŞİTLERİ, KAFİYE ÖRNEKLERİ 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 51537
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLGİLERİ 22 Kasım 2016 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 842
KINA TÜRKÜSÜ ve KINA GECESİ TÖRENLERİ 10 May 2018 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 872
MANİ ÖRNEKLERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 17369
MEDDAH HİKÂYELERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5542
MEDDAH VE HALK HİKÂYELERİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5817
NASREDDİN HOCA FIKRALARI 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4251
PİR SULTAN ABDAL EFSANESİ 10 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3201
SARI GELİN TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5246
SAYIŞMA 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2038
TÂHİR ile ZÜHRE 16 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8076
TASAVVUFİ HALK ŞİİRİ 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 11492
TEKERLEMELER ve ÖRNEKLERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 15226
TURAN 13 Eylül 2015 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1610

Üye Girişi