GENEL BİLGİLER(H.E.)

Başlık Oluşturma Tarihi Yazar Tıklamalar
KÖROĞLU DESTANI ve ÖZETİ 20 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 10661
16. YÜZYILA GELİRKEN TÜRK SAZ ŞİİRİ 04 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5304
ALEVÎ-BEKTAŞİ ŞİİR GELENEĞİ VE PİR SULTAN ABDAL 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5350
ANADOLU TÜRK EDEBİYATI 16 Şubat 2014 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2536
ANONİM HALK EDEBİYATI 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5219
ANONİM HALK EDEBİYATI 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3481
ÂŞIK ŞİİRİ (XVI-XX. YÜZYIL) 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 9747
ÂŞIKLIK GELENEĞİ 23 Temmuz 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4745
ATASÖZÜ 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6162
AYAK 23 Temmuz 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5689
AZ İKEN UZ İKEN 04 Kasım 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2955
BINBIR GECE 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6254
CAN 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5047
CİNAS 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3067
CÖNK 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8104
DANİŞMENDNAME 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7505
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 10996
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN ÖZELLİKLERİ 16 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 50511
DEDE KORKUT İSLAM ANS 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7187
DERLEME DUA 06 Ocak 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2648
DERLEME HİKAYE VE MENKIBELER 28 Temmuz 2011 M.T. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4298
DEYİŞ HAKKINDA 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7869
DİVAN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLİRİ 16 Şubat 2014 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4654
DİVAN- I HİKMET 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7818
EBE SEÇME 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2195
GELİN KÜLTÜRÜ ETRAFINDA OLUŞAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER 10 May 2018 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1077
HALK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER 27 Mart 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4221
HALK EDEBİYATI'NDA NESİR 22 Haziran 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2470
HALK EDEBİYATINDA RÜYA MOTİFİ 10 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2227
HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4518
HALK HİKAYELERİ 16 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7054
HECE ÖLÇÜSÜ (VEZNİ), ÇEŞİTLERİ, DURAK 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 39341
HECE VEZNİ 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6033
KAFDAĞI 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3257
KAFİYE (UYAK) NEDİR? 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8347
KAFİYE (UYAK), GÖZ KAFİYESİ, KULAK KAFİYESİ 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 43020
KAFİYE VE ÇEŞİTLERİ, KAFİYE ÖRNEKLERİ 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 50270
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLGİLERİ 22 Kasım 2016 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 797
KINA TÜRKÜSÜ ve KINA GECESİ TÖRENLERİ 10 May 2018 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 758
MANİ ÖRNEKLERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 15848
MEDDAH HİKÂYELERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5214
MEDDAH VE HALK HİKÂYELERİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5638
NASREDDİN HOCA FIKRALARI 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4179
PİR SULTAN ABDAL EFSANESİ 10 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2896
SARI GELİN TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5171
SAYIŞMA 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1980
TÂHİR ile ZÜHRE 16 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7952
TASAVVUFİ HALK ŞİİRİ 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 11276
TEKERLEMELER ve ÖRNEKLERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 14147
TURAN 13 Eylül 2015 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1547

Üye Girişi