GENEL BİLGİLER

Başlık Oluşturma Tarihi Yazar Tıklamalar
KÖROĞLU DESTANI ve ÖZETİ 20 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8016
16. YÜZYILA GELİRKEN TÜRK SAZ ŞİİRİ 04 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4546
ALEVÎ-BEKTAŞİ ŞİİR GELENEĞİ VE PİR SULTAN ABDAL 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4477
ANADOLU TÜRK EDEBİYATI 16 Şubat 2014 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2114
ANONİM HALK EDEBİYATI 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4103
ANONİM HALK EDEBİYATI 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3026
ÂŞIK ŞİİRİ (XVI-XX. YÜZYIL) 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8231
ÂŞIKLIK GELENEĞİ 23 Temmuz 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4368
ATASÖZÜ 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5749
AYAK 23 Temmuz 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5269
AZ İKEN UZ İKEN 04 Kasım 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2503
BINBIR GECE 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5573
CAN 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4485
CİNAS 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2692
CÖNK 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6834
DANİŞMENDNAME 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6875
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8655
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN ÖZELLİKLERİ 16 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 42165
DEDE KORKUT İSLAM ANS 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6325
DERLEME DUA 06 Ocak 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2223
DERLEME HİKAYE VE MENKIBELER 28 Temmuz 2011 M.T. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3641
DEYİŞ 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5994
DİVAN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLİER 16 Şubat 2014 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3689
DİVAN- I HİKMET 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7034
EBE SEÇME 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1811
HALK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER 27 Mart 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3276
HALK EDEBİYATI'NDA NESİR 22 Haziran 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2106
HALK EDEBİYATINDA RÜYA MOTİFİ 10 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1236
HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3361
HALK HİKAYELERİ 16 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6214
HECE ÖLÇÜSÜ (VEZNİ), ÇEŞİTLERİ, DURAK 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 32313
HECE VEZNİ 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5238
KAFDAĞI 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2861
KAFİYE (UYAK) NEDİR? 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7427
KAFİYE (UYAK), GÖZ KAFİYESİ, KULAK KAFİYESİ 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 38722
KAFİYE VE ÇEŞİTLERİ, KAFİYE ÖRNEKLERİ 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 44548
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLGİLERİ 22 Kasım 2016 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 526
MANİ ÖRNEKLERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 9635
MEDDAH HİKÂYELERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4465
MEDDAH VE HALK HİKÂYELERİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4614
NASREDDİN HOCA FIKRALARI 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3731
PİR SULTAN ABDAL EFSANESİ 10 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1368
SARI GELİN TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4714
SAYIŞMA 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1723
TÂHİR ile ZÜHRE 16 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7013
TASAVVUFİ HALK ŞİİRİ 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 10037
TEKERLEMELER ve ÖRNEKLERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 10794
TURAN 13 Eylül 2015 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1179
TÜRK DİL KURUMU 13 Eylül 2015 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1799
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE MANİ SÖYLEME GELENEĞİ 10 Mart 2012 MAG tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4029

Üye Girişi