GENEL BİLGİLER(H.E.)

Başlık Oluşturma Tarihi Yazar Tıklamalar
KÖROĞLU DESTANI ve ÖZETİ 20 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 12679
16. YÜZYILA GELİRKEN TÜRK SAZ ŞİİRİ 04 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5923
ALEVÎ-BEKTAŞİ ŞİİR GELENEĞİ VE PİR SULTAN ABDAL 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5739
ANADOLU TÜRK EDEBİYATI 16 Şubat 2014 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2794
ANONİM HALK EDEBİYATI 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6095
ANONİM HALK EDEBİYATI 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3811
ÂŞIK ŞİİRİ (XVI-XX. YÜZYIL) 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 10513
ÂŞIKLIK GELENEĞİ 23 Temmuz 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4975
ATASÖZÜ 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6505
AYAK 23 Temmuz 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5944
AZ İKEN UZ İKEN 04 Kasım 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3196
BINBIR GECE 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6600
CAN 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5489
CİNAS 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3299
CÖNK 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 9049
DANİŞMENDNAME 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7898
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ HAKKINDA BİLGİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 12492
DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN ÖZELLİKLERİ 16 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 54824
DEDE KORKUT İSLAM ANS 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7777
DERLEME DUA 06 Ocak 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2913
DERLEME HİKAYE VE MENKIBELER 28 Temmuz 2011 M.T. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4704
DEYİŞ HAKKINDA 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 9091
DİVAN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLİRİ 16 Şubat 2014 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5262
DİVAN- I HİKMET 30 Ağustos 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8250
EBE SEÇME 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2411
GELİN KÜLTÜRÜ ETRAFINDA OLUŞAN ATASÖZLERİ VE DEYİMLER 10 May 2018 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2141
HALK EDEBİYATI TEMEL BİLGİLER 27 Mart 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4633
HALK EDEBİYATI'NDA NESİR 22 Haziran 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2712
HALK EDEBİYATINDA RÜYA MOTİFİ 10 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2863
HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ 12 Eylül 2009 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5200
HALK HİKAYELERİ 16 Nisan 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 7642
HECE ÖLÇÜSÜ (VEZNİ), ÇEŞİTLERİ, DURAK 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 42648
HECE VEZNİ 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6444
KAFDAĞI 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3493
KAFİYE (UYAK) NEDİR? 04 Şubat 2010 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8909
KAFİYE (UYAK), GÖZ KAFİYESİ, KULAK KAFİYESİ 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 45502
KAFİYE VE ÇEŞİTLERİ, KAFİYE ÖRNEKLERİ 11 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 53174
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLGİLERİ 22 Kasım 2016 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 983
KINA TÜRKÜSÜ ve KINA GECESİ TÖRENLERİ 10 May 2018 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1119
MANİ ÖRNEKLERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 19711
MEDDAH HİKÂYELERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6279
MEDDAH VE HALK HİKÂYELERİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 6297
NASREDDİN HOCA FIKRALARI 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 4414
PİR SULTAN ABDAL EFSANESİ 10 Ocak 2017 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 3753
SARI GELİN TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ 10 Aralık 2011 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 5417
SAYIŞMA 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 2159
TÂHİR ile ZÜHRE 16 May 2012 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 8329
TASAVVUFİ HALK ŞİİRİ 02 Temmuz 2014 S.K tarafından yazıldı. Tıklamalar: 11968
TEKERLEMELER ve ÖRNEKLERİ 03 Temmuz 2013 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 16926
TURAN 13 Eylül 2015 S.K. tarafından yazıldı. Tıklamalar: 1774

Üye Girişi